Hjelp:Tidsskrift

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler
Dette er ikke en offisiell stilmal for Wikipedia men et forslag basert på andre manualer og eksisterende artikler.

Stilmanual for tidsskrift er en anbefaling om hovedstruktur i artikler om tidsskrift, ukeblad og fagblad, sammen med tips og forklaringer for hva en slik artikkel bør inneholde. Det er mulig å legge inn mere eller mindre enn denne stilmanualen inneholder, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med.

Disse opplysningene i denne rekkefølgen, i den grad de aktuelle setningene er relevante:

Tittel er et norsk tidsskrift/ukeblad/fagblad som utkommer x ganger i året. Bladet dekker fagområde, tema eller lignende. Bladet ble etablert i årstall, og utgis av forlag/utgiver. Redaksjonen har utspring i fagmiljø/organisasjon/tilsvarende; redaktørnavn har vært redaktør siden årstall.

Mal:Infoboks forskningstidsskrift brukes dersom det er et forskningsstidsskrift, ikke allmenntidsskrift.

Målgruppe[rediger | rediger kilde]

Disse opplysningene i denne rekkefølgen, i den grad de aktuelle setningene er relevante:

Målgruppen er sett inn noe her. Bladet sendes til alle medlemmene av organisasjonsnavn. Bladet er også tilgjengelig i abonnement, og selges i løssalg gjennom sett inn noe her. Bladet hadde pr årstall et opplag på antall eksemplarer.

Redaksjonell profil[rediger | rediger kilde]

Typiske fagområder, stofftyper og sjangre. Eventuelt eksempler på representative temanumre eller hovedartikler.

Her om endringer i redaksjonell profil, utgivelsestakt, utgiverinformasjon, målgruppe, redaktør.

Noen ganger, men ikke alltid, er det naturlig å ta med en liste over redaktører gjennom tidene. For tidsskrift med lang historie og få og notable redaktører (for eksempel Samtiden) er det naturlig å ta med en liste over redaktørene. For tidsskrift med hyppige redaktørskifter og mange og ikke-notable redaktører (for eksempel studenttidsskrift som Argument (magasin), er det ikke naturlig å ta med en liste over tidligere redaktører.

Annen aktivitet rundt bladet[rediger | rediger kilde]

Konferanser, debattmøter eller annet som tidsskriftet er arrangør eller medarrangør for. Forlagsvirksomhet knyttet til bladet/redaksjonen. Nå eller i tidligere tider.

Mesén-informasjon?[rediger | rediger kilde]

Bibliografisk informasjon[rediger | rediger kilde]

  • ISSN-nummer. På samme måte som bøker identifiseres med ISBN-nummer, identifiseres tidsskrifter med ISSN-nummer. OCLC-nummer kan også brukes for å identifisere tidsskrifter. Malene {{ISSN}} og {{OCLC}} kan med fordel brukes, som lenker direkte til WorldCat.

Særegenheter for vitenskaplige tidsskrift[rediger | rediger kilde]

For å klassifiseres som vitenskaplig tidsskrift må tidsskriftet publisere ny innsikt og ha fagfellevurdering. Mange land har godkjenningsordninger for hva som godtas som vitenskaplig. Hva som er godkjent i Norge kan en finne på nettsidene til DBH. Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder oversikt over alle godkjente forskningstidsskrifter som redigeres fra Norge.

Mal:Infoboks forskningstidsskrift inneholder en rekke felt som bare er relevant for forskningstidsskrifter:

  • Publiseringsnivå I Norge klassifiseres forskningstidsskrifter etter "publiseringsnivå". Nivå 2 vil si at det er regnet som betydningsfullt forskningstidsskrift på internasjonalt nivå innen sitt fagfelt. Nivå 1 vil si at det er regnet som vitenskapelig.
  • Forkortet tittel er forkortelsen for tidsskriftet som benyttes i siteringer og bibliografier.
  • Fagfelt klassifiseres etter en standard, Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner.
  • Impact factor er den mye brukte bibliometriske måleenheten for forskningstidsskrifters innflytelse som publiseres av selskapet ISI.
  • Open access? Er artiklene gjort (gratis) tilgjengelig for allmennheten eller må en betale dyre abonnement?
  • Lenker til fulltekstversjoner.

Modellartikler[rediger | rediger kilde]

Gode eksempler på wikipediaartikler på Wikipedia fra engelsk Wikipedia: Nature og BMJ.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

* {{offisiell|url}}

Kategorier[rediger | rediger kilde]

[[Kategori:Norske tidsskrifter]] eller [[Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter]] eller [[Kategori:Norske fagblader]] eller [[Kategori:Norske ukeblader]]
[[Kategori:Fagfelt]] der det er relevant
[[Kategori:Etableringer i årstall]]