Hopp til innhold

Hjelp:Musikkgrupper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler om musikkgrupper inneholder tips og forklaringer på hva en artikkel om band, musikkgrupper, korps og lignende bør inneholde. Det er ingen forbud mot å legge inn mer eller mindre enn det denne stilmanualen inneholder, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med.

Denne artikkelen i seg selv er ikke offisiell politikk på Wikipedia. Den er derimot en klargjøring av hvordan en del regler kommer til anvendelse og hvordan en kan skrive en enkel artikkel om et band.

Innledende forbehold: Hvem skal med?

[rediger | rediger kilde]

Se: Wikipedia:Relevanskriterier#Band

En bør skille mellom signerte og usignerte band da det ikke er noen automatikk i at alle band utgir plater. En generell regel bør være at en finner noen av de listede kriteriene i artikkelen.

Signerte band

[rediger | rediger kilde]

Forutsetning for en oppføring av et signert band er at bandet har minst en offentlig tilgjengelig publikasjon i form av en fullengde musikkalbum som har vært solgt via vanlige distribusjonskanaler. Hvis bandets eneste tilgjengelige publikasjon er publisert på et nettsted så må denne være anmeldt i aviser eller på flere nettsteder som ikke har en økonomisk kobling mot publikasjonsnettstedet. Omtale på nettsteder med borgerartikler bør en være forsiktig med å bruke, slik som nyhetsaviser med åpen publisering, blogger, etc. Generelt bør en utgivelse, uansett form, være anmeldt på andre åpne publikasjoner som følger god presseskikk.

Usignerte band

[rediger | rediger kilde]

En profil på NRK Urørt eller Uhørt av et usignert band er ikke alene tilstrekkelig for at bandet kan listes i Wikipedia. Det må finnes en redaksjonell omtale på NRK Urørt eller på minst ett annet sted i tillegg til profilen. Indikative nettsteder med anmeldelser og artistlister er Dagbladets musikksider (artistliste), Bergens tidendes musikkanmeldelser, Aftenpostens musikksider og VGs musikksider. Det finnes også en del mindre nettsteder som er mer spesifikke for smale band og som kan være mer indikative for disse.

Hvis et band er i toppen på ukes- eller månedslistene til NRK Urørt eller Uhørt så bør en være varsom med å starte en slettediskusjon om bandet eller gruppen. Dette er band som kan ha en betydelig kontaktflate og spredning av sin musikk. Det betyr at et antall nedlastinger fra et åpent nettsted kan tilsvare betydelig mer enn enn det samme antall solgte eksemplarer.

En artikkel uten andre kilder enn en påstand om en kommende utgivelse eller et kommende sted for nedlasting kan bli slettet.

Konserter

[rediger | rediger kilde]

Signerte band bør også ha hatt minst en offentlig fremføring med et betalende publikum, helst betydelig flere. Hvis bandet ikke har hatt offentlig fremføring bør det tydelig fremgå hvorfor bandet allikevel fortjener en oppføring. Om nødvendig må det gis en forklaring på diskusjonssiden for artikkelen.

Usignerte band skal ha offentlige fremføringer for et betalende publikum på enten kjente konsertsteder og/eller kjente festivaler. Hvis bandet har hatt en serie offentlige fremføringer og er omtalt i pressen så bør en være varsom med å bruke manglende publikasjon av eget materiale.

Det bør være såpass mange omtaler tilgjengelig på nettet at en kontroll med et søk på Google, Alltheweb, eller en annen søkemotor vil gi tilstrekkelig antall treff så en unngår at artikkelen listes for {{hurtigslett}} eller {{sletting}}. Legg merke til at artikler som blir debattert på Wikipedia:Sletting ikke nødvendigvis blir slettet. Følg med på debatten og gjør de endringer og påføringer som er nødvendige slik at artikkelen eventuelt kan beholdes. Se også Wikipedia:Notability for en mer fullstendig listing av hva som er regnet som føringer for slike artikler på engelsk Wikipedia. Dette betyr likevel ikke at manglende presisering av hvorfor noen er kjent medfører at noe bør nomineres for sletting.

Husk at du ikke skriver en salgstale. Spesielt om du skriver om et band hvor du selv er medlem så vær veldig saklig i formen. Artikler i Wikipedia er leksikalske. Det vil si at de ikke tar stilling til om musikk er god eller dårlig eller hva slags mennesker som liker musikken.

Opplisting av platens innhold er generelt ikke å anse som del av artikkelens brødtekst slik at en omtale må inneholde mer enn bandnavnet, genre og innholdsliste. Dette kan brukere finne på store databaser på nettet. Artiklene skal være leksikalske, og dermed inneholde faktaopplysninger utover det forannevnte.

Eventuelt

[rediger | rediger kilde]

En kan og om mulig angi markedssegmentet for platen og i hvilken land den er tilgjengelig. Hvis utgivelsen ikke er tilgjengelig i enkelte land på grunn av rettighetsforhold, eller på grunn av rettspålegg, og dette er kjent så skal det påføres.

Hvis utgivelsen er på et annet språk enn norsk, og artistene eller bandet ikke er norske, så bør det påføres iw-lenker til omtaler på det aktuelle språket. Hvis det ikke finnes artikler på det aktuelle språket så er det grunn til å stille spørsmål ved bandet eller gruppens relevans.

Oppslagsord, innledende tekst og bilde

[rediger | rediger kilde]

Alle band innleder med navnet på bandet og eventuelt andre offisielle navn. Det vanlige oppslagsnavnet først, deretter alle varianter i parentes. Om det finnes noen føringer som hjelper leseren å plassere gruppen i en større sammenheng tas dette med.

Oppslagsordet settes i fet for å få dette til å fremtre tydelig. Hvis oppføringen på «riktig navn» er tatt av en annen artikkel så legger du til «(band)» til artikkelnavnet. Gåte (band) er et eksempel på dette. Ikke bruk dette tillegget i selve artikkelen. Litt avhengig av hva som har selve oppføringen vil det bli lagt inn en lenke fra denne artikkelen eller det vil bli lagd en pekerside.

'''Death and Dishonour''' (tidligere '''The Lollipops''') er et band fra [[Finnmark]] som spiller
hardrock. Tidligere var de kjent for sine bossanovatolkinger av Prøysen.

Death and Dishonour (tidligere The Lollipops) er et band fra Finnmark som spiller hardrock. Tidligere var de kjent for sine bossanovatolkinger av Prøysen.

Hvis det finnes et bilde av gruppen så legges dette inn, fortrinnsvis i øvre høyre hjørne. Et godt bilde viser gruppen mens de er på scenen. Bruk normalformen av et miniatyrbilde hvis det ikke er sterke grunner til å gjøre dette på noe annet vis.

[[Fil:Death and Dishonour, 2006-02-31.jpg|miniatyr|Death and Dishonour på scenen i Alta.]]

Medlemmer

[rediger | rediger kilde]

List opp bandets medlemmer og hva de spiller. Unngå å omtale personene hvis de ikke har selvstendige karrierer som fordrer egne omtaler. Bruk benevnelser på musikere som du finner under Kategori:Musikere. Hvis du mener musikeren tilhører en kategori som ikke er listet så er det akseptabelt å angi en avvikende oppføring. Påfør detaljer som du mener er vesentlige uten å bli for detaljert, og husk også å liste når vedkommende var med i bandet om det har vært utskiftninger

* Emanuel Desperados (født [[1. april]] [[1901]]), vokalist, trommeslager (1982–1983)
  • Emanuel Desperados (født 1. april 1901), vokalist, trommeslager (1982–1983)

De enkelte bandmedlemmene kan gis egne artikler men da først etter en vurdering av om de har selvstendig leksikalsk verdi. Det betyr i praksis at de må tilfredsstille Wikipedia:Stilmanual (biografier). Ikke legg på lenker på bandmedlemmer før de tilfredstiller kravene, og skriver du om deg selv så les en:Wikipedia:Autobiography først!

Diskografi

[rediger | rediger kilde]

Under denne tittelen listes alle gruppens utgivelser. Typisk brukes platens navn, forlag, publiseringsår og en ident så det er mulig å lokalisere utgivelsen hvis denne finnes.

Album står gjerne i en punktliste sortert fra eldste til nyeste utgivelse. Albumnavn skal stå i kursiv, og årstall i parentes. Plateselskap kan bli inkludert i samme parentes som årstall, separert med komma. Album av forskjellig type (Studioalbum, EP, Samlealbum) kan også bli separert under flere overskrifter.

* ''Banke kuskinn'' (Troll Forlag, 1983)
* ''Tradisjonelt egg'' (1989)
  • Banke kuskinn (Troll Forlag, 1983)
  • Tradisjonelt egg (1989)

Singler står gjerne i en punktliste sortert fra eldste til nyeste utgivelse. Singelnavn skal være i anførselstegn, og årstall i parentes. Plateselskap kan bli inkludert i samme parentes som årstall, separert med komoma.

* «Kuskinnsbank på en søndag» (Troll Forlag, 1979)
* «Kyr uten skinn» (1984)
  • «Kuskinnsbank på en søndag» (Troll Forlag, 1979)
  • «Kyr uten skinn» (1984)

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]

Aktuelle nettsteder, anmeldelser og så videre kan listes under eksterne lenker. Det er viktig at det brukes en form på lenkene som gir en statisk form. Spesielt gjelder at lenker hvor det inngår sesjonsidenter og lignende ikke er brukbare. Hvis du er usikker på hva som fungerer så spør noen om hjelp!

Bruk artikkelens tittel som navn på den aktuelle lenken så det klart fremgår hva siden gjelder.

Om du ønsker å manuelt skape en ekstern lenkeseksjon, bør den innledes med det som er bandets offisielle nettside om en slik finnes.

* [http://www.gaate.no/ Offisiell side]
* [http://www.nrk.no/urort/blah Death and Dishonour, et nytt band fra six feet
under] anmeldelse i [[NRK]] Urort

Offisielle lenker kan også hentes ifra Wikidata med bruk av maler. Disse henter kun lenker fra Wikidata om artikkelen er koblet opp til et Wikidataelement som har lenker tilgjengelig.

* {{Offisielle lenker}}
* {{Musikklenker}}
* {{Somelenker}}

Hvis bandet har musikk som er lagt ut for fri nedlasting så kan malen {{fri musikk}} legges inn før lenkene under eksterne lenker. Denne malen tar noen parametere; lenke til nettstedet, artistnavn og utgivelsen lenken gjelder. Pass på at det lenkes til et sted som sier hva dette er og med nødvendig lisensinformasjon. Det skal ikke lenkes rett til en mp3-fil! I noen grad kan det også gis føringer på hvilken norske nettsteder hvor det er akseptabelt med slik dyplenking, se blant annet Wikipedia:Underprosjekter/Dyplenking.

Noen aktuelle steder hvor det kan ligge filer for fri nedlasting er

For å gjøre det mulig å dyplenke til slike steder har enkelte nettsteder laget egne url'er som brukes fra Wikipedia. Uhort.no bruker formen http://www.uhort.no/artist/nnnn hvor den siste biten av lenken er artistens ident inne på nettstedet. Artikkelen om Johanne Vie har en slik lenke. De vil også om kort tid kunne bruke lenker på formen http://www.uhort.no/artist/Artist_Navn på samme måte som Wikipedia.

En artikkel om et band uten henvisning til anmeldelser vil kunne bli listet for {{sletting}}, noe som høyst sannsynlig vil få et positivt avstemmingsresultat og artikkelen vil deretter bli slettet.

Kategorier

[rediger | rediger kilde]

Til slutt skal artikkelen listes med riktige kategorier. Typisk under kategorien Kategori:Norske musikkgrupper. Det finnes også undergrupper av disse som Kategori:Norske rockegrupper og Kategori:Norske heavy metal-band I noen tilfeller så kan det også være aktuelt å legge på kategorier som sier mer eksakt hvor bandet kommer fra eller hva slags musikk de spiller.

[[Kategori:Norske musikkgrupper]]