Hopp til innhold

Hjelp:Biografier

Denne siden er semibeskyttet fordi den er en sentral mal på prosjektet.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler som er biografier er en manual som gir en forklaring på hvordan biografier skal skrives på wikipedia. Dette for å oppnå et konsistent utseende på biografiartiklene. Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsist utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.

Det bør gå klart fram av innledningen på artikkelen hvorfor personen har tilstrekkelig relevans for en omtale. Det er utarbeidet egne relevanskriterier for en del grupper, se Wikipedia:Relevans.

Navn på artikkel

Artikkelens navn skal som hovedregel være navnet personen er best kjent under, i formen «Bill Clinton» (ikke «William Jefferson Clinton » eller «Clinton, Bill»).

Når artikkelen omhandler en konge, helgen eller apostel, se egne særlige navnekonvensjoner for regler angående artikkelnavn.

Innledningen

Legg inn malen {{Infoboks_biografi}}. De fleste nøkkeldata om fødselsdato, fødested, død, utdanning, pikenavn, og familie vil automatisk bli vist der, hentet fra Wikidata. Noen ganger må du selv opprette Wikidata-opplysningene, se Wikipedia:Wikidata. I de få unntakstilfellene hvor dette ikke finnes i Wikidata, eller hvor opplysningene i Wikidata er omstridt, kan opplysningene med kildehenvisning legges inn i infoboksen lokalt.

Innledningen / åpningssetningen / førsteavsnittet bør inneholde:

 1. Navn (i uthevet skrift). Veiledning: Selv om artikkeltittelen er det vanlige formen av navnet (eksempel Trygve Bratteli og Kåre Willoch), skal artikkelteksten likevel inneholde eller begynne med det fullstendige navnet. Kallenavn integreres på en naturlig måte. Skrivemåte med originalspråkets alfabet/skrifttegn og andre detaljer omkring navnet bør fremgå i eget avsnitt i artikkelen dersom infoboksen og åpningssetningen ikke er tilstrekkelig detaljert.[1]
 2. Fødsels- og dødsår i formatet «år»–«år»; som i (1903–1950) Veiledning: I tilfeller hvor detaljer omkring fødsel eller død er vesentlige opplysninger i biografien kan det fremgå i begynnelsen av innledningen.[2]
 3. Nasjonalitet (normalt tilhørighet til land/stat særlig i form av statsborgerskap[3])
 4. Yrke/beskjeftigelse
 5. Hvorfor personen er kjent.

Eksempler:

Maja Melandsø, egentlig Marie Sofie Melandsø, (1906–1981) var en norsk arkitekt og maler.

Zinken Hopp, egentlig Signe Marie Hopp, (1905–1987) var en norsk forfatter, kulturarbeider og oversetter.

Anthony Charles Lynton «Tony» Blair (født 1953) er en britisk politiker (Labour). Han var statsminister i Storbritannia 1997–2007.

Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov (1894–1971) var en sovjetisk politiker. Han var leder av Sovjetunionen fra 1953 til 1964.

Håkon Martin Henriksen Five (1880–1944) var en norsk gårdbruker, agronom, embedsmann og venstrepolitiker.

For personer som er best kjent under pseudonym bør vanligvis personens egentlige navn stå først i artikkelen. Noen ganger kan det likevel være naturlig å bruke det mest kjente navnet som åpning.

Eric Arthur Blair (1903–1950), mest kjent under pseudonymet George Orwell, var en britisk forfatter.

Ærestitler

Postnominal letters brukes ikke for å indikere ordener, utmerkelser eller ærestitler i starten av biografiske artikler. Postnominals benyttes heller ikke i lister eller oversikter der personnavn forekommer. Ordener og utmerkelser behandles i teksten i biografiske artikler om den enkelte person, på en slik måte at alle vil kunne forstå hva det dreier seg om. Biografiske artikler skal i stedet for bruk av postnominals i innledningen, i et avsnitt mot slutten av artikkelen, eller der det eventuelt ellers måtte passe, forklare hvilke ordener og utmerkelser en person har fått.

Nålevende personer

Som hovedregel skal Wikipedia respektere og beskytte privatlivet til de personene som omtales i leksikonet. Det er både et juridisk spørsmål, et spørsmål om taktfullhet, og et spørsmål om hva som hører hjemme i et leksikon.

Vanligvis kan en dele opp forholdene ved en person i en offentlig sfære og en privat sfære. Forhold i den private sfære kan være aktuelt å belyse …
1) når det belyser habilitet.
2) når det belyser eller begrunner maktutøvelse.
3) når det belyser manglende samsvar (diskrepans) mellom utøvelse av makt og egen atferd.
4) når det belyser personlig egnethet til å utøve makt.
De to første argumentene er vanligvis gode grunner for å omtale forhold fra den private sfære. De to siste argumentene ikke alltid akseptable, og den siste enda mer diskutabel enn den første.[4]

Man må være forsiktig med opplysninger om nålevende personer. Informasjon skal gis en kildeangivelse, som er av god kvalitet. Påstander om straffbare handlinger uten klar og tydelig kilde, fortrinnsvis en referanse, må ikke forekomme.

Familie

Det er vanlig å opplyse om sivilstand, i noen tilfeller er det også naturlig å oppgi navn på ektefelle/partner. Ektefelles fødselsår og yrke er det vanligvis ikke nødvendig eller naturlig å opplyse om. Det kan være naturlig å nevne yrke dersom ektefellene ofte opptrer sammen, eller dersom ektefelles yrke skaper spørsmål om habilitet.

Navn, alder eller andre private opplysninger vedrørende mindreårige barn av den omtalte skal som hovedregel ikke nevnes.

Dersom ektefelle eller voksne barn selv har en karriere som gjør at de har en egen leksikonartikkel, skal det selvsagt opplyses om relasjonen mellom de to. Det samme gjelder andre former for slektskap: søsken, svogere, søskenbarn. Det kan noen ganger bety at det står i biografiene at «NN er bror av NB og far til NNjr», selv om det er kjent at NN har flere søsken eller barn. Vennligst ikke skriv inn alle søsken eller alle barn i artiklene. Wikipedia er ikke en slektsdatabase, og det er ikke et mål at artiklene skal gi fullstendige opplysninger om personenes familie.

Identifikasjon

I Vær Varsom-plakaten som er etiske normer for norsk presse,[5] heter det blant annet:

 • Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. (pkt 4.7)
 • Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. (pkt 4.6)

Wikipedia har ingen redaksjon som kan gjøre vurderinger om identifikasjon. Det er derfor etablert en praksis at vi som hovedregel følger hovedstrømmen i norsk presse. Hvis flere store, anerkjente redaksjoner identifiserer mistenkte, siktede, domfelte eller ofre, kan Wikipedia gjengi disse opplysningene. Identifikasjon som bare skjer i enkeltmedier, skal Wikipedia ikke viderebringe.

Disse reglene om identifikasjon gjelder både for biografier, og for andre artikler hvor lignende personopplysninger forekommer.

Balansert

I biografier, særlig om nålevende, er det viktig at omtalen gir et balansert og proporsjonalt helhetsbilde av en persons liv og virke. Vi ønsker ikke at hovedvekten i en biografi skal ligge på kuriøse eller kontroversielle enkeltepisoder, eller at en biografi skal bestå av andres meninger om vedkommende.

Å ivareta denne helhetlige balansen er et ansvar for alle som bidrar til artikkelen. Ingen kan fraskrive seg ansvaret og «håpe at nestemann sørger for balanse».

Dødsfall

Wikipedia vil i økende grad, etter hvert som vår dekning og betydning øker, bli nødt til å forholde seg til tilføyde opplysninger om nylig avdøde. I noen tilfeller vil nyheter om dødsfall gjelde svært kjente personer, og nyheten vil raskt bli kjent offentlig. I andre tilfeller kan det være snakk om personer som ikke skaper nyhetssaker i riksmediene, eller om tidlige meldinger skrevet av personer som sto den avdøde nær.

For å unngå at dødsmeldinger blir brukt som sjikane, og for å fastholde at Wikipedia aldri skal være primærkilde for informasjon, har vi som fast regel at alle nylige dødsfall først må være offentliggjort på en ordentlig måte; det vil vanligvis si i redigerte medier, i dødsannoser i avis eller på minnesider hos begravelsesbyrå, før de kan tilføyes til biografiene. Når opplysningene legges inn i artiklene, skal de være være referansebelagt, dvs med kildehenvisninger.

Kategorisering

se også Wikipedia:Kategorisering

Personen skal kategoriseres i følgende kategorier:

 1. Nasjonalitet (tilhørighet til land eller stat, vanligvis i form av statsborgerskap[3] for idretter der England, Wales og Skottland stiller egne lag i internasjonale konkurranser, kan utøvere også kategoriseres etter disse[6]).
 2. Beskjeftigelse
 3. Fødested
 4. Kategoriene for fødsler og dødsfall i de relevante år – disse legges inn automatisk av infoboksen dersom disse opplysningene finnes på Wikidata. Dersom dato eller år for fødsel og dødsfall ikke er oppgitt, bruk egne kategorier for dette: Kategori:Fødselsår ikke oppgitt og Kategori:Dødsår ikke oppgitt.

Legg inn {{STANDARDSORTERING:Etternavn, fornavn}} på linjen før kategoriene for å sortere på etternavn i kategorioppføringene.

Referanser

Eksterne lenker