Hjelp:Utesteder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Stilmanual for utesteder inneholder tips og forklaringer på hva en artikkel om et utested bør inneholde. Det er intet forbud mot å legge inn mer eller mindre enn det stilmanualen sier, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med.

Denne artikkelen i seg selv er ikke offisiell politikk på Wikipedia. Den er derimot en klargjøring av hvordan en del regler kommer til anvendelse og hvordan en kan skrive en enkel artikkel om et utested.

Hvis et utested har vært åsted for historiske hendelser, eller er gammelt, eller velkjent av andre grunner kan det oppnå notabilitet. Et utested som ikke har noen form for notabilitet vil det ikke være grunn til å omtale i Wikipedia, og artikkelen kan bli foreslått slettet.

Andre ting enn alder alene kan gjøre ett utested notabelt. Et utested kan være notabelt innen en gruppe mennesker, for eksempel når et utested brukes som stamsted for en gruppe mennesker slik som politikere eller journalister.

En viktig form for notabilitet er knyttet til bruken av et utested. For eksempel kan et utested som brukes for konserter opparbeide seg notabilitet. Indikasjoner på om et utested er notabelt kan en derfor få ved å sjekke utelivsguider fra avisene, oversikter over utesteder innenfor bestemte bransjer, osv.

Det er viktig å være klar over at det som indikerer om utestedet er notabelt kan være ganske perifert i forhold til utestedets funksjon. For å unngå omfattende diskusjoner om hvorvidt utestedet er notabelt bør det likevel på en eller annen måte fremgå hvorfor utestedet er listet.

Husk at du ikke skriver en salgstale. Hvis du skriver om et utested hvor du selv frekventerer så vær veldig saklig i formen. Artikler i Wikipedia er leksikalske. Det vil si at de ikke tar stilling til om utestedet er bedre eller dårligere enn andre eller hva slags mennesker som liker stedet.

Oppslagsord, innledende tekst og bilde[rediger | rediger kilde]

Alle artikler om utesteder innledes med navnet på utestedet. Det vanlige oppslagsnavnet først, deretter alle varianter i parentes. Om det finnes noen føringer som hjelper leseren å plassere utestedet i en større sammenheng tas dette med.

Oppslagsordet settes i fet for å få dette til å fremtre tydelig.

'''Presseklubben''' (tidligere '''Tostrupkjelleren''') er et utested i [[Oslo]] som hovedsakelig
orienterer seg mot [[politikere]] og ansatte i [[media|mediebransjen]].

Presseklubben (tidligere Tostrupkjelleren) er et utested i Oslo som hovedsakelig orienterer seg mot politikere og ansatte i mediebransjen.

Hvis det finnes et bilde fra utestedet så legges dette inn, fortrinnsvis i øvre høyre hjørne. Et godt bilde viser mennesker på utestedet og betjening i arbeid. Bruk normalformen av en thumb hvis det ikke er sterke grunner til å gjøre dette på noe annet vis. Bruk ikke bilder av mennesker på et utested hvis du ikke kan dokumentere at disse ønsker å bli avbildet i denne konteksten.

[[Bilde:Presseklubben, uteservering.JPG|thumb|right|Fra uteserveringen til Presseklubben]]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Aktuelle nettsteder, anmeldelser og så videre kan listes under eksterne lenker. Det er viktig at det brukes en form på lenkene som gir en statisk form. Spesielt gjelder at lenker hvor det inngår sesjonsidenter og lignende ikke er brukbare. Hvis du er usikker på hva som fungerer så spør noen om hjelp!

Bruk artikkelens tittel som navn på den aktuelle lenken så det klart fremgår hva siden gjelder.

Innled med det som er utestedets offisielle nettside om en slik finnes.

*[http://www.blitz.no/ blitz.no, Blitz-husets offisielle nettsider]
*[http://www.dagbladet.no/kultur/2004/11/03/413335.html Dagbladet.no om historien til Blitz]

Noen aktuelle steder hvor det kan ligge omtaler og anmeldelser av noen utesteder er

En artikkel om et utested uten henvisning til anmeldelser vil kunne bli listet for {{sletting}}, noe som høyst sannsynlig vil få et positivt avstemmingsresultat og artikkelen vil deretter bli slettet. Noen utesteder faller utenfor omtale på typiske resturantguider og er derfor vanskelig å bedømme.

Interwiki og kategorier[rediger | rediger kilde]

Til slutt skal artikkelen listes med riktige kategorier. Typisk under kategorien Kategori:Utesteder, og gjerne også under kategorien for kultur i et fylke eller en by slik som Kategori:Kultur i Oslo. I noen tilfeller så kan det også være aktuelt å legge på kategorier for å vise hva slags type utested de representerer. For eksempel Kategori:Konsertlokaler.

[[Kategori:Utesteder]]

Etter dette kommer det en seksjon med interwikilenker der det finnes artikler på andre språk. Før du legger inn slike må du sjekke om det finnes artikler på de aktuelle språkene og om de gjelder riktig utested.