Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969 som i dagligtale omtales som statsstøtte til religiøse organisasjoner. Ordningen administreres av Fylkesmannen.

Forhistorie[rediger | rediger kilde]

Gjennom mange århundrer ble kirkeskatt innkrevd i Norge, og frem til Dissenterloven kom i 1845 var det ikke tillatt å danne trossamfunn utenfor Den norske kirke. I 1891 ble det så innført en ordning om at borgere med medlemskap i andre trossamfunn kunne slippe å betale kirkeskatten, og dette ble praktisert ved skattefradrag.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna[rediger | rediger kilde]

I 1969 ble Lov om trudomssamfunn og ymist anna vedtatt av Stortinget.[1] En av endringene var at konseptet med fratrekk av kirkeskatt ble snudd. Kirkeskatten ble igjen innført som obligatorisk for alle borgere, men ethvert trossamfunn kunne i stedet søke om tilskudd basert på innbetalt kirkeskatt fra sine egne medlemmer. Samtidig ble det mulig for ikke-religiøse livssynsorganisasjoner å søke om tilskudd.

Laquote.svgTilskudd til tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken.Raquote.svg

Beløpet som gis i tilskudd regnes ut ifra de midler det offentlige bevilger til Den norske kirke pr. medlem. Dette beregnes ut ifra alle registrerte medlemmer uavhengig av alder eller skatteevne. Etter tusenårsskiftet har dette beløpet ligget på ca. 600 kr.

Da loven ble innført var det for å gjeninnføre likhetsprinsippet i skattelovgivningen. I praksis var det fortsatt en gruppe som fortsatt måtte betale skatt for å "subsidiere andres tro", nemlig dem som verken var registrert som medlem i Den norske kirke eller andre trossamfunn. Denne gruppen ble antatt å være så liten at den ikke ble burde vies spesielle hensyn i lovgivningen, og siden statskirken heller ikke opererte med noe medlemsregister den gangen var det også umulig å fastslå hvor stor denne gruppen var.

Et av kravene for å kunne søke tilskudd er å kunne vise til et oppdatert medlemsregister. Dette har ført til at flere trossamfunn med uformelle organisasjoner har måttet formalisere sin medlemsmasse for å kunne få statsstøtte.

Misbruk av ordningen[rediger | rediger kilde]

Den Katolske Kirke i Norge brukte i perioden 2010 til 2014 telefonkatalogen for å velge ut navn som virker "katolske", for eksempel ved at de så ut til å være polske eller spanske[trenger referanse]. Så slo de opp personnummer for disse personene, førte dem opp i medlemsregisteret, og krevde statsstøtte for disse påståtte medlemmene[trenger referanse]. I en e-post går det fram at "i overkant av 67 000 personer er blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene"[trenger referanse]. Oslo Katolske Bispedømme er dømt til å måtte betale tilbake urettmessig tilskudd, og lignende saker finnes for de andre bispedømmene[trenger referanse]. Den Katolske Kirke i Norge kan totalt måtte betale tilbake over 100 millioner kroner av mottatt støtte.[2][3]

Liste over tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd[rediger | rediger kilde]

Nedenfor er en liste over tros- og livssynssamfunn som i 2015, etter hvor mange støtteberettigede medlemmer.[4] Kolonne for fylke for (hovedkontor-)adresse, antall ansatte og stiftelsesår er fra Enhetsregisteret. Religiøs retning er henholdsvis K (kristendom), I (islam), A (humanistisk/agnostisk/ateistisk), H (hinduistisk), B (buddhistisk), Å (åsatro), N (New Age-lignende), S (sikhisme), T (annet teistisk).

Antall enheter på lista er preget av at verken pinsebevegelsen i Norge eller muslimske forsamlinger har noe overbyggende nasjonal organisasjon som søker om et samlet tilskudd på vegne av sine forsamlinger.

religioner
Tros- eller livssynssamfunnets navn Trosretning Medlemmer[5] Stiftet[6] Ansatte[7] Fylke h.kontor org.nr.
Human-Etisk Forbund A 85670 1956 98 Oslo 943762236
Oslo katolske bispedømme K 80573 1995 225 Oslo 938431744
Svenska kyrkan i Norge K 22006 1970 15 Oslo 871436142
Den Evangelisk Lutherske Frikirke K 19470 1877 51 Oslo 963558406
Buddhistforbundet B 12994 1979 3 Oslo 985702314
Jehovas vitner K 12304 1900 104 Akershus 879492742
Den Katolske Kirke i Midt-Norge Trondheim stift K 11021 1990 14 Sør-Trøndelag 971494522
Metodistkirken i Norge K 10566 1995 98 Oslo 974230887
Misjonskirken Norge K 10406 1884 30 Oslo 960474708
Det Norske Baptistsamfunn K 10296 1877 14 Akershus 870262272
Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina I 9339 1994 7 Oslo 976182251
Brunstad Christian Church K 7997 1898 209 Oslo 979961073
Tawfiiq Islamsk Senter I 6979 1989 3 Oslo 979752121
Den islandske evangelisk-lutherske menighet i Norge K 6516 1997 12 Oslo 979706596
Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norway Regd. I 6009 1995 7 Oslo 938835969
Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union K 4785 1972 123 Buskerud 944671102
Central Jam-E-Mosque World Islamic Mission Norway I 4661 1989 14 Oslo 971490896
Den Finländska Evangelisk-Lutherska Församlingen i Norge K 4355 1994 13 Akershus 871245762
Albansk Islamsk Kultursenter I 4161 1992 0 Oslo 975611515
Islamic Cultural Centre Norway I 4079 22 Oslo 956708923
Tromsø stift den Katolske Kirke i Nord-Norge K 4061 1979 22 Troms 975626997
Det Serbiske Ortodokse Kirkesamfund i Norge Hl Vasilije Ostroski Menighet K 3785 1992 1 Oslo 981928989
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn K 3158 1872 23 Vestfold 970540903
Marokkansk Trossamfunn I 3154 1991 15 Oslo 988226491
Den Tyrkisk Islamske Union I 3094 1989 0 Oslo 971279990
Det Islamske Forbundet I 2838 1992 2 Oslo 983228364
Minhaj Ul Quran International Norway I 2811 1995 22 Oslo 971280301
Hellige Olga menighet - Den russisk ortodokse kirke K 2811 1996 5 Oslo 977365325
Islamske Opplærings Senter I 2630 1995 0 Rogaland 983652506
Oslo Kristne Senter K 2612 1985 46 Akershus 954087808
Kristensamfunnet i Norge K 2527 1995 6 Hordaland 871271712
Salahaddin Senter I 2503 1993 5 Oslo 983424570
Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge I 2489 2004 1 Buskerud 987436441
Imam Bediuzzeman Camii I 2465 1999 0 Oslo 984196067
Bergen Moske I 2235 3 Hordaland 971573910
Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji S 2189 1983 0 Oslo 984525206
Norges Hindu Kultur Senter H 2111 1993 0 Oslo 880563602
Menigheten i Filadelfia K 1976 1995 23 Oslo 970551964
Albansk Trossamfunn og Kultursenter i Norge I 1847 2009 2 Oslo 994592742
Det Albanske Kultur- og Trossamfunn i Østfold I 1647 2004 2 Østfold 988012203
Humanistene A 1581 1997 23 Oslo 985345619
Det Muslimske Samfunnet i Trondheim The Muslim Society In Trondheim I 1562 1990 0 Sør-Trøndelag 971376678
The Anglican Chaplaincy In Norway K 1557 1881 13 Oslo 975940608
Søndre Norstrand Muslimske Senter I 1547 2004 1 Oslo 987627824
Filadelfia K 1473 1965 79 Vest-Agder 971428287
Ahmadiyya Muslim Jama'at I 1467 1974 4 Oslo 978668968
Dar El Eman Islamic Center I 1463 2010 0 Sør-Trøndelag 995721228
Center Rahma I 1405 1992 1 Oslo 974444216
Menigheten Samfundet Kristiansand K 1379 1890 159 Vest-Agder 871427402
Filadelfiamenigheten Vennesla K 1379 1941 59 Vest-Agder 971492015
Sanatan Mandir Sabha H 1360 1988 1 Buskerud 881525992
Det Islamske Kultursenter i Drammen I 1347 1995 7 Buskerud 971307323
Trondheim Mevlana Kultur Forening I 1251 2002 0 Sør-Trøndelag 885286372
Pinsekirken Tabernaklet Bergen K 1246 1989 20 Hordaland 971491280
Ghousia Muslim Society I 1236 3 Oslo 971279354
Islamic Center og Aktivitetshus Oslo I 1216 1989 2 Oslo 971490888
Det Islamske Kultursenter i Oslo I 1212 1995 6 Oslo 871276072
Islamsk Kultursenter Nordland I 1169 2002 0 Nordland 985637865
Buskerud og Vestfold Muslimske Trossamfunn I 1160 2002 4 Buskerud 985663882
Daru Salaam Islamic Centre I 1158 1989 1 Oslo 976388429
Peshawa Tro- og Kultursenter I 1150 2007 0 Akershus 991648372
Baha'i-Samfunnet i Norge T 1134 1995 4 Oslo 960531256
Credokirken K 1081 1995 24 Hordaland 970969632
Shri Guru Nanak Niwas S 1056 1990 0 Buskerud 984890753
Hellige Nikolai ortodokse menighet K 1047 1983 1 Oslo 971278315
Pinsemenigheten Betel, Trondheim K 1042 1988 44 Sør-Trøndelag 971475234
Islamsk Senter for Nord-Norge I 1042 1992 0 Troms 985515158
Det Islamske Samarbeidssenteret i Norge (Dissn) I 1038 2006 1 Oslo 889587172
Det Vietnamesiske Buddhist & Kultur Senter i Østfold B 1022 2003 0 Østfold 986028471
Badar Islamsk Kultur Senter I 1020 2005 1 Akershus 988369810
Muslim Senter Furuset Oslo Norway I 1018 2002 9 Oslo 984694407
Filadelfiakirken Drammen K 1013 1995 8 Buskerud 971491124
Telemark Islamsk Trossamfunn I 1005 1995 0 Telemark 987407174
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn I 972 1989 1 Buskerud 987751142
Muslim Forum Sandnes I 969 2004 2 Rogaland 985695318
Den Greske Orthodokse Menighet Evangelismos Tis Theotokou K 968 1965 1 Oslo 984221568
Den Afghanske Moskeen I 935 2008 0 992556803
Hellige Demetrios Av Thessaloniki K 926 2006 2 Vest-Agder 990078351
Islamsk Kulturforening I 924 1994 0 Vestfold 983928048
Al-Rahma Islamic Senter I 915 1995 7 Vest-Agder 880172042
Masjid Bilal I 909 1995 0 Oslo 980059057
Guds Menighet Vegårshei K 900 1889 6 Aust-Agder 971083697
Tauheed Islamic Centre I 890 1994 1 Oslo 974459299
Oslos Saied Alsjohada Hosseinie I 881 2007 0 Oslo 992526637
Al-Redha Islamisk Senter I 873 2002 0 Oslo 987299266
Holistisk forbund N 870 2002 5 Oslo 985662509
Pinsekirken Tabernaklet Skien K 869 1908 32 Telemark 971491205
Al-Huda Islamisk Senter I 868 2007 0 Østfold 992063068
Frelsesarmeen K 848 1888 1830 Oslo 938498318
Al-Noor Islamic Centre I 848 1995 2 971258470
Bergen Hindu Sabha H 822 1991 1 Hordaland 982931592
Den Eritreiske Koptiske Kirke i Norge K 808 2005 0 Oslo 987807709
Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold I 783 2002 0 Østfold 888792732
Hellige Anna Menighet K 782 2014 1 Sør-Trøndelag 914236797
Pinsemenigheten Klippen K 764 1932 12 Rogaland 971491272
Anjuman-E-Islahul Muslimeen Oslo I 762 1989 3 Oslo 975797015
Pinsemenigheten Evangeliehuset K 743 1989 9 Telemark 971491191
Kurdisk Islamsk Trossamfunn i Sarpsborg I 723 2007 0 Østfold 991934561
Tyrkisk Islamsk Ungdomsforening I 720 1991 0 Oslo 979655673
Det Islamske Forbundet i Buskerud I 709 2009 0 Buskerud 994989197
The Muslim Association Rogaland I 707 1981 1 Rogaland 971490942
Anjman Flah Ul-Muslemin V/Bland Akhtar Kanwar I 701 1991 1 Østfold 971249544
Anjuman-E-Hussaini Norway I 676 1979 1 Oslo 871490872
Filadelfiakirken Sarpsborg K 673 1924 8 Østfold 871491062
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn N 671 2009 0 Oslo 993788635
Kristi Åpenbaringsmenighet Den Russisk-Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) K 665 2004 1 Hordaland 987227370
Pinsemenigheten Salen K 659 1971 6 Østfold 971433116
Muslimsk Kultur Senter I 655 2001 0 Akershus 983999263
Det Islamske Samband i Bergen I 650 2000 0 Hordaland 988138258
The Muslem Cultural Center Lillehammer I 643 2005 0 Oppland 988588660
Muslimsk Union i Agder I 631 1993 3 Vest-Agder 974900505
Filadelfiamenigheten K 629 1988 25 Hedmark 971482478
Minhaj Ul Quran International Drammen I 617 1987 6 Buskerud 971307315
Thai Buddhistforeningen Trondheim B 611 1990 0 Sør-Trøndelag 988027596
Filadelfiamenigheten K 609 1970 10 Aust-Agder 971431466
Pinsemenigheten Salem K 609 1989 5 Vestfold 971491159
Rogaland Muslim Society I 602 1996 1 Rogaland 876763362
Pinsekirka Filadelfia Ålesund K 601 1916 13 Møre og Romsdal 971491310
Islamic Education Center I 601 2012 1 Akershus 999163416
Rogaland Islamske Fellesforening I 596 2001 0 Rogaland 984175841
Den Vietnamesiske Buddhistiske & Kulturelle Foreningen i Trøndelag B 596 1982 0 Sør-Trøndelag 988360104
Det mosaiske trossamfunn J 592 1965 48 Oslo 941069991
Masjid Darussalam Norge I 592 2000 0 Østfold 982754690
Naqushband Bazim E I 587 2 Oslo 971279621
Hedmark Islamiske Kultur Senter I 586 2004 0 Hedmark 888028382
Den Eritreisk Koptisk Amanuel Kirke i Kristiansand K 586 2007 0 Vest-Agder 991975160
Anjuman Falah Ul Muslimeen I 577 1997 4 Oslo 980002837
Østfold Tyrkiske Muslimers Trossamfunn I 577 1991 0 Østfold 989584766
Abu Al-Fadel Islamisk Kultursenter I 566 1997 0 Hordaland 987978473
Islamske Kurdiske Forening i Drammen I 561 2005 0 Buskerud 989631896
Norges Saivite Hindu Kultur Senter H 550 2008 0 Oslo 892447772
Telemark Islamsk Forening i Skien I 549 1996 0 Telemark 986584447
Intro K 543 1989 16 Rogaland 971338946
Kristent Fellesskap i Bergen K 536 1995 9 Hordaland 971348186
Wat Buddhapas Samfunn i Haugesund B 532 2011 0 Rogaland 997266374
Pinsemenigheten Betania K 530 1989 7 Rogaland 971491248
Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa K 527 1970 4 Oslo 971433833
Pinsekirken i Bærum K 527 1990 15 Akershus 971492775
Islamisk Kultursenter i Gjøvik I 523 2003 0 Oppland 988214140
Den Rumenske Ortodokse Menighet Kristi Himmelfart og De Hellige Martirene Filofteia Fra Arges K 523 2010 0 Hordaland 996368491
Kawther Al-Nabi I 512 2008 0 Oslo 993850381
Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo De Hellige Martyrer Ioan Romanul og Hallvard K 511 2008 0 Oslo 993310751
Det Islamske Kultursenter i Stavanger I 502 1988 0 Rogaland 979485891
Wat Bodhi-Dhamm Buddhistforening i Norge B 502 2006 0 Møre og Romsdal 989601520
Kristkirken i Bergen K 498 1994 12 Hordaland 971353503
Tønsberg Pinsekirke Betania K 490 1978 18 Vestfold 871454612
Masjid Al-Huda I 484 2010 0 Rogaland 997406419
Oasen Bibelsenter K 477 1992 13 Vest-Agder 971513217
Afghaneres Kulturelle og Islamske Forening i Buskerud I 476 2007 0 Buskerud 990889880
Den Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Debre Iyesus i Bergen K 476 2011 0 Hordaland 997038827
Pinsemenigheten Tabernaklet K 466 1919 5 Rogaland 971491256
Hindu Sanatan Mandir H 464 2002 0 Buskerud 986464824
Oromisk Muslimsk Samfunn i Norge I 463 2002 0 Oslo 987979933
Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (Riks) I 463 2011 0 Buskerud 997689151
Ålesund Jamii Islamsk Senter I 462 2000 0 Møre og Romsdal 985255482
Sandefjord Islamske Senter I 462 2005 0 Vestfold 989138952
Hammerfest Islamske Senter I 459 2006 0 Finnmark 990946957
Uighursk Islamsk Kultursenter I 454 2008 0 Oslo 992432322
Åsatrufellesskapet Bifrost Å 450 1996 0 Akershus 988060321
Guds Menighet Ørsnes K 450 1927 0 Nordland 985569061
Devalayam i Rogaland H 449 2011 0 Rogaland 997451864
Det Norske Imam Ali Senter I 447 2004 2 Oslo 987558075
Moss Islamik Senter I 447 2007 0 Østfold 991846530
Karismakirken K 445 1916 16 Rogaland 871339902
Menigheten Samfundet Egersund K 444 1891 21 Rogaland 971337028
Albansk Islamisk Kultur og Trossamfunn i Kristiansand S Norge I 440 2010 0 Vest-Agder 996332683
Lørenskog Muslim Senter I 437 2005 0 Akershus 987864516
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache In Norwegen K 434 1908 7 Oslo 841166272
Jesus is Lord Jesus er Herre K 434 2 Oslo 971260440
Florø Islamisk Kultursenter I 432 2007 0 Sogn og Fjordane 991634967
Alnor I 430 2006 2 Troms 889761032
Muslimsk Trosamfunn Nord-Trøndelag I 426 2002 0 Nord-Trøndelag 985715327
Drammen Tyrkiske Islamske Menighet I 416 2009 0 Buskerud 993813303
Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge K 414 1995 0 Oslo 983901867
Eelam Tamilar Sangam H 405 1981 0 Sør-Trøndelag 987461349
Det Muslimske Kultursenteret i Aust -Agder I 404 1999 0 Aust-Agder 985977852
Det Islamske Kultursenter i N E I 400 1999 3 Buskerud 980764249
Zoé kirken K 394 6 Østfold 971250852
Romsdal Islamisk Kultur Senter I 386 2012 0 Møre og Romsdal 998943728
De Frie Evangeliske Forsamlinger K 384 1908 10 Vest-Agder 974965887
Strand Pinsemenighet Klippen K 382 1989 59 Rogaland 971491264
Islams Kurdiske Tro Senter I 381 2013 0 Akershus 911872382
Jamaacata Ahlisuluuk Walcishqi i Norge I 378 2007 0 Telemark 991916814
Nor Kultursenter I 378 2010 0 Troms 995361485
Masjid-E Quba Ahl-E Sunnat Asker Norway I 377 2002 1 987988827
ImF Trossamfunn K 370 2009 0 995346141
Hamwatan Islamsk og Kulturell Forening I 362 2012 0 Buskerud 998870593
Bergen Muslimske Forening I 360 2007 0 Hordaland 991807888
Anjuman Islahul Muslemeen of Rogaland I 356 1989 0 Rogaland 971339101
Den Islamske Forening I 355 2001 0 Vestfold 984500068
Horten Islamisk Senter I 353 2005 0 Vestfold 988597988
Salt Bergenskirken K 349 2003 19 Hordaland 986356991
Det Islamske Sentret Norge I 348 2004 0 Oslo 986954023
Elverum Islamic Center I 348 1993 0 Hedmark 988189707
Muslim Culture Center I 347 1993 1 Østfold 980325652
Shri Vaishnav Mandir Oslo H 346 1999 0 Akershus 987993871
Salemkirken Oslo K 345 1970 7 Oslo 945497564
Al Tawba Islamisk Senter I 344 2008 0 Nordland 993609838
Halden Islamsk Forening I 343 1995 0 Østfold 987946148
Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim I 339 2013 0 Sør-Trøndelag 999608175
Ahl-O-Beat Center I 337 2002 0 Sør-Trøndelag 988221996
Stord Islamisk Kultursenter I 334 2006 0 990734968
Sørlandskirken K 333 1989 11 Aust-Agder 971329068
Islamic Solidarity Society ISS I 331 1999 0 Oslo 982131502
Imam Mehdi Senter I 327 2002 0 Oslo 988322296
Falah-Ul-Muslimeen I 322 1998 0 Rogaland 883224582
Familiekirken Mandal K 315 2013 5 812466852
Lyngdal Pinsemenighet K 313 1969 41 Vest-Agder 871492042
Pinsemenigheten Betania K 311 3 Buskerud 971313471
Pinsemenigheten Sion Molde og Omegn K 307 1938 10 Møre og Romsdal 976222253
Den Eritreiske Ortodokse Saint Michael Kirke i Trondheim K 306 2010 0 911626500
Pinsemenigheten Sion K 305 1995 18 Rogaland 971430230
Pinsekyrkja i Volda K 304 1925 4 Møre og Romsdal 971371129
Pinsemenigheten Betel K 302 1990 58 Rogaland 971337435
ISKCON Norge H 299 2008 0 Oslo 992730129
St Mary's Menighet K 298 2013 0 Oslo 912799867
The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold I 298 1994 4 Buskerud 979341598
Det Islamske Trossamfunnet i Namsos I 296 992445335
Al Huda Kultursenter I 295 1997 0 Oslo 988077216
Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen B 292 2013 0 Buskerud 912028410
D.F.E.F. Klippen K 291 1937 6 Rogaland 975846962
Muhiban-E-Ahlil Bait Centre Oslo I 291 2001 0 Oslo 983644201
Al Ghadir Islamske Kultur Forening I 291 1999 0 Telemark 988024201
Asselam Center I 291 2008 0 Buskerud 992195401
Filadelfia Menigheten K 289 1930 2 Østfold 971491043
Hellige Irina Menighet K 289 1999 1 Rogaland 984039867
Den Eritreiske Ortodokse Menighet i Rogaland K 289 1997 1 Rogaland 987523026
Prakas Puththadhum B 285 2010 0 Østfold 996119947
The American Lutheran Congregation K 281 1958 8 Oslo 971525614
Betesda Pinsemenighet K 279 1945 1 Telemark 971491183
Masjid Elssalam i Nord Rogaland I 279 2003 0 Rogaland 986685944
Jesus Church K 278 2003 10 Oslo 986344942
Betania Pinsemenighet K 277 1908 2 Vestfold 971491140
Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter Bart I 277 2012 0 Akershus 999219845
Pinsekirken Betania K 276 1989 3 Telemark 971491175
Skedsmo Muslimkultur Senter I 275 2011 1 Akershus 996932869
Al-Rahma Islamic Center Bærum I 274 2010 0 Akershus 996373576
Al-Sadek Centre I 273 2013 0 Oslo 912975487
Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud K 273 2011 0 Buskerud 997772725
Ålesund Hindu Kultur Senter H 272 1993 0 Møre og Romsdal 992007559
Det Afganske Trosamfunn i Vestfold I 272 2011 0 Vestfold 998020581
Oslo Vineyard Kristne Fellesskap K 271 1995 9 Oslo 971285516
Living Word Bible Center K 269 1995 1 Oslo 979346336
Norges Hindu Religious Service Senter H 268 2008 0 Oslo 992324155
Elihumenigheten Vestfold K 267 1990 8 Vestfold 971316454
Islamik Kultursenter Kongsvinger I 267 2009 0 Hedmark 994039512
Evangelikirken Østerbo K 266 1996 2 Østfold 981519515
Hadeland Islamiske Kultursenteret I 265 2014 0 Oppland 913326628
Sentrumkirken K 265 1925 5 Akershus 971491035
Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses Kirken i Grenland K 262 2012 0 Telemark 912683931
Yari Trossamfunn ? 262 2002 0 Oslo 990958335
Menigheten Betel Haga K 258 1920 6 Akershus 871484872
Filadelfia Askim K 256 1922 12 Østfold 875478982
Church of Pentecost International Norway K 256 1993 0 Oslo 997275209
Drammen Hindu Kultursenter H 253 2004 0 Buskerud 987791578
Pinsemenigheten Betania Stathelle K 252 1915 5 Telemark 971322136
Filadelfiamenigheten Eydehavn K 252 1934 4 Aust-Agder 971328614
Alta Pinsemenighet K 252 4 Finnmark 971406801
Det Almindelige Samfund K 252 1901 13 Rogaland 971490934
Kongsberg Islamsk Kultursenter I 251 2006 0 889941332
Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge St. Kiril og St. Metodij K 251 1993 0 986251030
Islamsk Kultursenter Grimstad I 247 2012 0 Aust-Agder 998630088
Pinsekirken Håpet K 246 1989 4 Akershus 971490861
Steinkjer Liv og Trossamfunn I 244 2014 0 Nord-Trøndelag 913272552
Den Frie Evang Fors Sion K 244 1897 4 Hordaland 975444481
Bykirken K 244 2005 8 Vestfold 988525898
Anjuman-E-Islahul Muslimeen I 242 1983 1 Buskerud 974256258
Waqf Nordmøre I 242 2003 0 Møre og Romsdal 988272396
Den Frie Evangeliske Forsamling Betania K 239 1990 6 Aust-Agder 971493135
Pinsemenigheten Evangeliehuset K 238 1989 38 Rogaland 871491232
Sarpsborg Somaliske Organisasjon I 235 2007 0 Østfold 993249025
Oppdal Kristne Senter K 233 1989 28 Sør-Trøndelag 971381779
Agapekirka K 233 1995 6 Møre og Romsdal 976696174
Kirken i Dalen K 232 1962 6 Vest-Agder 970919805
Almuntadar Sjiamuslimske Senter I 230 2008 0 Vest-Agder 999300405
Porsgrunn Trossamfunn Khalid Moske I 224 2014 0 Telemark 914735440
Asker Somaliske Muslimske Samfunn I 223 1995 0 Akershus 975947017
Khadija Senter I 221 2021 0 Oslo 999136605
Troens Liv Bibelsenter K 221 1990 41 Telemark 960276965
Pinsekirken Filadelfia Tromsø K 221 1934 1 Troms 971402016
Pinsekirken Betel, Mosjøen K 220 1970 10 Nordland 971491345
Nor Muslim Society Sandnes I 219 2009 0 994521705
Rakkestad Muslim Kultur Forening I 218 2009 0 Østfold 994551299
Østfoldkirken K 215 1989 0 Østfold 954673502
Pinsen K 215 1944 0 Rogaland 975678075
Irakisk Trossamfunn I.T.S. I 211 2002 0 Rogaland 988150711
Den Rumenske Ortodokse Menighet i Stavanger De Hellige Maria Bebudelse og De Helliger Hierarsker K 211 2009 0 Rogaland 993530123
Somalisk Trossamfunnet i Notodden I 211 2011 0 Telemark 997343506
Buddhist Bodhiyan Forening B 208 2011 0 Rogaland 996684407
Ringsaker Islamske Kultur Senter I 208 2011 0 Hedmark 999306551
Bilal Moske Islamsk Kulturforening I 207 2005 0 Aust-Agder 988217670
Stiftelsen Kristen Tjeneste K 206 1990 16 Rogaland 971339012
Filadelfia Hønefoss K 205 1970 5 Buskerud 871432562
Den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Medhanealem Kirke K 204 1994 0 Rogaland 987546646
Pinsemenigheten Salem K 203 1970 18 Buskerud 875593102
Menbere Leul St. Michael Ethiopiske Ortodokse Tewahedo Menighet i Bergen K 202 2004 0 Hordaland 988036633
Hallingdal Islamsk Senter I 198 2012 0 Buskerud 998659485
Det Levanger Trossamfunn I 198 2012 0 Nord-Trøndelag 999231810
Det Islamske Kultursenter i Grenland I 197 2014 0 Telemark 914578418
Hindu Mamanram Rogaland H 196 1986 0 Rogaland 987845732
Det Norske Dhammakaya Samfunn B 195 2006 0 Vestfold 989853333
Islamsk Senter Vestfold I 194 1992 0 Vestfold 884321972
Det Islamske Kurdiske Forbundet I 193 2006 0 Oslo 989844261
Pinsemenigheten Elim K 188 1989 3 Telemark 971491167
Menigheten Arena K 188 2002 5 Telemark 985279586
Grenland Kristne Senter K 188 2005 2 Telemark 988403601
Filadelfiamenigheten K 187 1989 3 Aust-Agder 971491213
Fjellregion Islamic Kultur Senter I 184 2013 0 Hedmark 913155505
Bergen Singh Sabha Gurdwara S 184 2008 0 Hordaland 992951257
Det Muslimske Trossamfunnet i Agder Fylkene I 183 1988 0 Vest-Agder 880876392
Alkawther Islamsenter Raed Ali Sebhan I 180 0 Vestfold 891039042
Troens Ord Karmøy K 180 2000 7 Rogaland 983548482
Bø Pinsemenighet K 179 1919 3 Telemark 971325844
Menigheten Betania K 178 1995 35 Østfold 971252774
Pinsemenigheten Betania Knarvik K 177 1995 3 Hordaland 971361085
Pinsekirken Nesodden K 177 1929 8 Akershus 971491000
Filadelfia Mysen K 176 1944 3 Østfold 975479668
Pinsemenigheten Sion K 175 1965 2 Østfold 974233568
Kristi Menighet K 174 1989 0 Østfold 871490902
Lillehammer Pinsemenighet K 174 1920 2 Oppland 970889078
Filadelfia Skiptvet K 174 1965 1 Østfold 971428074
Pinsemenigheten Salem K 173 1935 2 Rogaland 952184245
Kristi Menighet Betel K 172 1970 0 Østfold 971433108
Pinsekirken Kolbotn K 172 1933 0 Akershus 971491027
Menigheten i Betel Nøtterøy K 172 1989 4 Vestfold 971491132
Vesteralen Islamske Senter I 172 2010 0 Nordland 996290468
Sentrumkirken, Ringerike K 171 1996 25 Buskerud 976578546
Det Armenske Apostoliske Kirkesamfunn K 171 2012 0 Aust-Agder 998725852
Elihu-Menigheten K 170 1982 5 Nord-Trøndelag 971387378
Betania Den Frie Evangeliske Forsamling K 170 1911 4 Aust-Agder 971431458
Kultur og Trosamfunn Menhec I 170 2005 0 Østfold 989507206
Fræna Pinsemenighet K 169 1994 5 Møre og Romsdal 975421694
Pinsemenigheten Filadelfia Holmestrand K 169 1935 7 Vestfold 975596559
Hindu Cultural Forum H 169 2007 0 Hordaland 992368241
Anjuman Muslemin I 168 1988 0 Vest-Agder 888181482
Den Rumenske Ortodokse Menigheten i Haugesund Den Hellige Macarie Den Stor K 168 2014 0 Rogaland 914474914
Oromo Evangeliske Kirke i Oslo K 166 1999 2 Oslo 986046445
Pinsemenigheten Sion K 163 1976 0 Møre og Romsdal 971370017
D.F.E.F. Betania Vigeland K 162 1985 4 Vest-Agder 975653145
Den Norske Sotozen Buddhistorden B 162 2001 0 Vest-Agder 984361270
Yewongel Brehan Church K 159 1995 1 Oslo 876224062
Den Frie Evangeliske Forsamling Drammen K 159 1990 3 Buskerud 971493127
International Mission The Grace of God K 159 2007 0 Rogaland 992010606
Minhaj-Ul-Quran International Rogaland I 158 1999 0 Rogaland 984246315
Wat Thai Toten Buddhistforening B 158 2011 0 Oppland 997021827
Filadelfia Moss K 157 1972 0 Østfold 971430915
Kristent Fellesskap Vesterålen K 155 1 Nordland 975515834
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim J 155 1905 5 975729338
Stiftelsen Sentermenigheten K 154 1986 23 Akershus 870131682
Russisk Ortodokse Hellige Trifon Menighet i Sør-Varanger K 154 1999 0 Finnmark 886611072
Pinsekirka Flekkefjord K 154 1996 12 Vest-Agder 975487652
Alt som er A 153 1994 0 Akershus 989349627
Molde Hinduistiske Trossamfunn H 153 2006 0 Møre og Romsdal 989524259
Salemkirken Lørenskog K 152 4 Akershus 971266244
Livets Senter K 149 1990 7 Oppland 960216849
Pinsemenigheten Zion K 148 1936 4 Rogaland 971344016
All Nations Full Gospel Church Norway K 148 2002 3 Oslo 985815062
Forn Sed Norge Å 147 1998 0 Oslo 983227562
Pinsekirken Elverum K 144 1927 0 Hedmark 975617092
Lista Pinsemenighet K 142 1935 4 Vest-Agder 971430877
Familiekirken K 142 2002 6 Rogaland 984070454
Budda Light International Association, Oslo B 140 1994 0 Oslo 987983647
Ebeneser Skudeneshavn K 139 1904 2 Rogaland 988209147
St. George Den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Kirke i Trondheim K 139 2010 0 995344505
Ebenezer Evangeliske Kirke K 138 2008 0 Sør-Trøndelag 991872043
Pinsekirken Filadelfia Kongsvinger K 137 1989 2 Hedmark 974237415
Muslimsk Kultursenter Askim I 137 2002 0 Østfold 987979313
Somali Trossamfunn i Tønsberg I 136 2012 0 Vestfold 998824494
Afghansk Islam og Kultur Senter I 135 2014 0 Rogaland 814373592
Kvekersamfunnet, The Religious Society Of Friends (Quakers) In Norway K 135 1818 0 Rogaland 975937380
Trossamfunnet Jamia Islamia I 134 1984 0 Oslo 988147508
Pinsemenigheten Betel, Nærbø K 133 1972 3 Rogaland 871343152
Sunndal Muslimisk Trossamfunn (Smt) I 133 2009 0 Møre og Romsdal 895385212
Den Frie Evangeliske Forsamling Saron Åkrehamn K 133 1970 0 Rogaland 975839052
Nordhordland Bibelsenter K 133 2008 3 Hordaland 992041366
Sion Pinsekirke K 131 1930 1 Nordland 971394617
Senterkirken Eiker K 130 2000 4 Buskerud 982957818
Hønefoss Islamsk Senter I 130 2007 0 Buskerud 991883908
Livets Senter Hamar K 128 2002 4 Hedmark 984661894
Anatolian Alevi-Bektashi Trossamfunn I 127 2002 0 Oslo 988088943
Familiekirka Mo i Rana K 125 1995 5 Nordland 971394021
Menigheten Vintreet K 125 1999 3 Vestfold 983143261
Den Frie Evangeliske Forsamling Misjonshuset Moss K 123 2000 2 Østfold 982247764
Den Frie Evangeliske Forsamling Betania Spangereid K 121 1918 4 Vest-Agder 971335890
Det Norske Zarathushthriske Trossamfunn T 121 2003 0 985817669
De Frie Evangeliske Forsamlinger K 120 1882 0 971493119
Full Gospel Church i Norge K 120 1988 1 Oslo 977246636
Det Alevitiske Trosamfunn i Norge I 120 2012 0 Oslo 998918987
Thailandske Buddhist Meditasjons Trossamfunn Agder B 119 2013 0 Vest-Agder 911642360
Sjamanistisk Forbund N 119 2012 0 Troms 998100747
Pinsekirken K 118 11 Sør-Trøndelag 971378719
Den nordisk-katolske kirke K 118 1999 0 Oslo 984241933
Ålesund Kristne Senter K 116 1991 3 Møre og Romsdal 874260142
Den alevitiske kultur senter i Norge I 116 2002 0 Buskerud 885307612
Evangeliehuset K 116 1995 3 Akershus 971270691
På Rett Vei ? 116 1999 0 Buskerud 987967668
Den Frie Evangeliske Forsamling Betel Svennevik K 115 1918 0 Vest-Agder 984083963
Medhanie-Alem Ortodokse Kristne Kirke K 115 2010 0 Troms 996295109
Pinsemenigheten Klippen K 114 1986 0 Hordaland 975413292
Vallset Pinsemenighet K 113 1922 1 Hedmark 974237652
Sannhetens Ord Bibelsenter K 113 1994 2 Buskerud 974679809
Rukkedalen og Nes Pinsemenighet Betel K 112 1933 0 Buskerud 975583171
Pinsemenigheten Betesda Tverrelvdalen K 109 2000 1 Finnmark 982554071
Kristent Fellesskap Bømlo K 109 1998 0 Hordaland 983238882
Menigheten Filadelfia, Lillesand K 109 1957 9 Aust-Agder 989926403
Menigheten Sion Blomsterdalen K 108 1973 21 Hordaland 971352272
DFEF Ebeneser, Verdalen K 108 0 Rogaland 975439054
Masjid Nuur I 108 2006 0 Oslo 990780781
Gjøvik Pinsemenighet K 107 1933 1 Oppland 974238616
Pinsemenigheten Filadelfia K 107 1978 0 Møre og Romsdal 975469948
Vestby Pinsemenighet K 107 1911 3 Akershus 976479300
Tinn Muslimskeforening I 104 2012 0 Telemark 997460545
Kristkyrkja På Stord K 103 2003 1 Hordaland 971243953
Grace Believer Church K 103 2010 0 Rogaland 995345870
Sentrumkirken K 102 5 Oppland 969977397
Pinsekirka Sion Ellingsøy K 102 1988 0 Møre og Romsdal 971368810
Vikna Pinsemenighet K 102 0 Nord-Trøndelag 974964732
Kristent Fellesskap K 102 1996 0 Telemark 979307861
Redeemed Christian Church of God K 102 2001 1 Oslo 984998988
Stavanger International Church K 101 1989 3 Rogaland 971554770
Pinsemenigheten Betania v/Magnar Deila K 101 0 Buskerud 975578461
Pinsemenigheten Zion K 101 1919 3 Vest-Agder 975652807
Nordic Chinese Christian Church In Oslo K 101 1991 3 Oslo 976019725
Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Abune Teklehaymanot i Sogndal K 100 2013 0 Sogn og Fjordane 913173791
Pinsemenigheten Betel K 99 1985 0 Telemark 871322112
Øyer Pinsemenighet K 97 1 975566056
Menigheten Norge For Kristus K 97 1995 1 Østfold 975885216
Filadelfiamenigheten Lena K 96 1932 0 Oppland 974924552
Pinsemenigheten Filadelfia Tonstad K 96 1966 1 Vest-Agder 981034155
Filadelfia Fosser K 95 1933 0 Akershus 971264322
Betania Bjerke K 95 1930 0 Akershus 975501744
Håp i Hallingdal K 95 1 Buskerud 975585255
Familieforbundet For Verdensfred og Enhet K 95 1996 0 Oslo 977371848
St. Maria Etiopisk Ortodoks Tewahedo Menighet Kristiansand K 93 2008 0 Vest-Agder 893911332
Betania Klavestadhaugen K 93 1951 2 Østfold 974964376
Den Frie Evangeliske Forsamling Eben Eser Byremo K 91 1970 0 Vest-Agder 889315482
Kristent Fellesskap Sotra/Øygarden K 90 1995 0 Hordaland 880928082
Betania Eidskog K 90 0 Hedmark 971294434
Pinsemenigheten Klippen K 89 1985 0 Hordaland 876908972
Ortodoks Troskap i Møre-Romsdal (OTIMR) K 89 2013 0 912993264
Pinsekirken Betel Enebakk K 89 1931 2 Akershus 975494756
Sion Ingedal K 89 1997 0 Østfold 979572247
Pinsekyrkja Sion K 89 1974 0 Sogn og Fjordane 988636509
Modum Pinsemenighet K 88 1895 0 Buskerud 971312459
Den Frie Evangeliske Forsamling Betel K 88 1914 0 Oppland 975483940
Kristkirken Ålgård K 88 1994 0 Rogaland 982720745
Pinsemenigheten Sion K 87 0 Telemark 865221282
Farshuset K 87 1997 7 977534755
Kristkirken Sola K 86 1999 3 Rogaland 983445373
Vest-Telemark Muslimske Trudomssamfunn I 85 1996 0 Telemark 888563482
Den Levende Vann Menigheten K 84 2004 0 Oslo 987482273
Pinsemenigheten Betania Fauske K 83 1987 1 Nordland 875469762
Kviteseid Pinsemenighet K 83 1965 1 Telemark 971432829
Filadelfiamenigheten Trysil K 83 1909 2 Hedmark 987941448
Den Apostoliske Kirke Elim K 83 2002 0 Buskerud 988212458
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke i Norge K 83 2005 0 Oslo 989512420
Eritrean Orthodox Tewahdo Kirke På Hamar K 82 2014 0 Hedmark 813364972
Drammen Kristne Senter K 82 1987 0 Buskerud 974803216
Betania, Veggli og Uvdal K 82 1999 0 Buskerud 980564010
Den Etiopiske Muslimske Trossamfunn I 82 2002 0 989481509
Den Vietnamesiske Evangelist- Menigheten i Oslo-Norge K 81 1994 0 Oslo 976696476
Pinsemenigheten Betel K 81 1981 0 Hordaland 977376068
Vineyard Kristne Fellesskap Ålesund K 81 1998 4 Møre og Romsdal 979785682
Det Islamske Senter I 81 1998 0 Oppland 988497150
Menigheten 3:16 K 81 2003 5 Østfold 993217646
Pinsemenigheten Salem K 80 0 Møre og Romsdal 875720392
Evangeliekirken Filadelfia Grua K 80 1934 0 Oppland 980154181
Den Frie Evangeliske Forsaml Misjonshuset K 79 1995 0 Østfold 971249722
Pinsemenigheten Salem K 79 1934 2 Rogaland 971345934
Kristent Fellesskap Nordhordland K 79 2003 1 Hordaland 986831320
Bykirka K 79 2004 1 Nordland 989976303
Bergen International Ministries K 79 2007 0 991558071
Filadelfia Ørje K 78 1935 21 Østfold 971251077
Stiftelsen Nettverkskirken K 78 1995 3 Oslo 971288981
Den Frie Evangliske Forsamling Betania K 78 1970 0 Rogaland 974477262
Filadelfiamenigheten K 77 1989 1 Nordland 971491337
Pinsemenighet Filadelfia K 77 1996 0 Hordaland 975686353
Fellesskapskirken i Åsane Bergen K 77 2002 0 Hordaland 984941110
Filadelfia i Mo K 76 1929 1 Hedmark 875543342
Familiekirken K 76 1995 1 Oppland 971242035
Pinsekirka Saron Vatne K 76 1957 0 Møre og Romsdal 975516946
Diamantveibuddhisme Karma Kagyu- Linjen, DKKL B 76 2001 0 983357024
Vanylven Pinsemenighet K 76 1947 0 Møre og Romsdal 987927925
Den Iranske Evangelisk Lutherske Kirke i Oslo K 76 2008 0 Oslo 992527935
Pinsemenigheten Filadelfia Orkdal K 75 1996 4 876540312
Pinsekirken Salen Ski K 75 1928 0 Akershus 974920263
Jæren Kristne Senter K 74 1 Rogaland 811014982
Den Frie Evangeliske Forsamling Salem K 74 0 Buskerud 871313482
Betel Pinsemenighet Åmotsdal K 74 1931 0 Telemark 975415473
Pinsemenigheten Eben Eser Fammestad K 74 1974 0 Hordaland 975697975
Evangeliehuset Den Frie Evangeliske Forsamling Stavanger K 73 1906 0 Rogaland 971084588
Filadelfiamenigheten Tvedestrand K 73 1981 2 Aust-Agder 971329734
Pinsemenigheten Saron Sotra K 73 1967 0 Hordaland 971359862
Landsbykirken K 73 1999 1 Rogaland 987883766
Den Frie Evang Forsamling K 72 3 Hordaland 971493143
Jesus Power Ministry International K 71 2007 0 Oslo 993340790
Pinsemenigheten Filadelfia K 70 0 975601463
Menigheten Nytt Liv Sunnhordland K 70 2009 0 Hordaland 994813307
Pinsemenigheten Håpet K 69 1995 0 Hedmark 874245992
Lofoten Islamsk Kultursenter I 69 2014 0 Nordland 913213491
The Way K 69 2006 1 Telemark 990538557
C3 Church Fredrikstad K 68 2013 1 Østfold 912202984
Islamsk Anatolia Bektashi Trossamfunn I 68 2001 0 Buskerud 984573413
Kosmologisk Livstro N 68 1994 0 Akershus 988053732
Foursquare Norge K 67 1983 3 Telemark 971245379
Pinsemenigheten Arken Løten K 105 1998 0 Hedmark 979565194
Unitarforbundet Bét Dávid K 66 2005 0 Telemark 990111413
Ihyaussunna Center I 66 2010 0 Østfold 996515664
Menigheten Mosaic Trondheim K 66 2012 1 Sør-Trøndelag 999154492
Saron Groruddalen Pinsemenighet K 65 1933 0 Oslo 971437308
Presbyterian-Methodist Church K 64 2007 0 Oslo 891388322
Pinsemenigheten Betel K 64 1972 1 Hordaland 971439203
Gujarati Cultural Club H 64 1986 0 988007927
Overcomers Chapel K 64 2008 3 Sør-Trøndelag 992641363
Pinsemenigheten Gilgal Kristiansand K 64 2008 1 Vest-Agder 993254738
Internasjonale Islamske Senteret I 64 2012 0 Buskerud 998380944
Det Marokkanske Trossamfunnet i Østfold I 63 2014 0 914238684
Vahlsfjord Pinsemenighet K 63 1989 0 Sør-Trøndelag 971491302
International Victory Fellowship K 63 1999 1 Oslo 983734928
Iglesia Internacional Remanente Noruega K 63 2001 0 Vest-Agder 983810489
Kristent Fellesskap Stord K 63 2005 0 Hordaland 989228919
Bydelskirken Filadelfia Søndre Nordstrand Avd K 62 0 Oslo 974813491
Pinsemenigheten Filadelfia K 62 1938 0 Finnmark 975423689
Vineyard Kristne Fellesskap Larvik K 62 1997 17 Vestfold 979578350
Nytt Livs Senter K 62 2000 0 Møre og Romsdal 988125946
Kristi Menighet Betel Nærsnes K 62 1888 0 Buskerud 989391038
Kidist Mariam Koptisk Ortodokse Menighet Narvik K 62 2008 0 Nordland 996606643
Pinsemenigheten Betania K 61 1937 1 Østfold 871250782
Sion Pinsemenighet K 61 1981 0 Telemark 971438894
Den Frie Evangeliske Forsamling Betania Åseral K 61 1963 0 Vest-Agder 975422100
Trøgstad Pinsemenighet K 61 1928 0 Østfold 975478270
Pinsemenigheten Klippen K 61 1996 0 Møre og Romsdal 975772985
Pinsekirken Betesda K 61 1920 0 Buskerud 988231347
Sykkylven Vineyard K 60 2002 2 Møre og Romsdal 982922909
Atjeh Darussalam Opplæringssenter I 60 2012 0 Rogaland 998469120
Eritrean Orthodox Tewahdo K 59 2012 0 Oppland 914831180
Hof Pinsemenighet K 59 1929 0 Hedmark 975546454
Kristent Fellesskap Trondheim K 59 2005 0 988069531
Anjumane Islah-Ul Muslimin Lier I 58 2005 0 Buskerud 889585692
Aba Gebre Menfes Qudus Ortodokse Kristne Kirke K 58 2014 0 Nordland 914757029
Askim Frie Misjonsmenighet K 58 1876 24 Østfold 971251727
Alvdal Pinsemenighet K 58 1945 0 Hedmark 974964384
Kløfta Pinsemenighet K 58 1930 1 Akershus 982972965
Menigheten i Betania K 57 1932 2 Hedmark 971295899
Kristent Fellesskap Osterøy K 57 2002 0 Hordaland 989493256
Den Etiopiske Ortodokse Tewahedokirken i Tromsø K 56 2007 0 Troms 892115842
Pinsemenigheten Salen Ullerøy K 56 1953 0 Østfold 975476987
Sion Råde Pinsemenighet K 56 1944 0 Østfold 975484084
Lillestrøm Pinsemenighet K 56 975495566
Stord Bibelsenter K 56 1994 0 Hordaland 977102596
Den Frie Evangeliske Forsamling Betesda Eiken K 56 1955 0 Vest-Agder 988008672
Menigheten 24/7 K 56 2009 1 Buskerud 995294559
Pinsemenigheten Saron K 55 1995 25 Buskerud 971313013
Evangeliekirken K 55 1959 3 Hordaland 971490853
Pinsemenigheten Betel K 55 1927 0 Aust-Agder 971491930
Vineyard Kristne Fellesskap Trondheim K 55 1998 0 Sør-Trøndelag 980333132
Ulsteinvik Bibelsenter K 55 1989 0 Møre og Romsdal 980431363
Voss Islamske Kultursenter I 54 2014 0 Hordaland 913408780
Pinsekirken Salem K 54 1995 0 Nordland 971398787
Pinsemenigheten Betania K 54 1969 1 Hordaland 975686469
Maran Ata-Menigheten i Oslo K 53 1959 4 Oslo 871526222
Det Alm Lutherske Samfund K 53 1989 0 Rogaland 971490926
Misjonkirken Den Evangeliske Forsamling K 53 1910 8 971526491
Betesda Menighet K 53 0 Telemark 974242788
Masjidelsalam I 52 2012 0 Oslo 812086332
Oromo Evangelical Christian Congregation in Trøndelag (OECCT) K 52 2010 0 Sør-Trøndelag 995525615
Somali Center for Training and Islamic Culture I 52 2012 0 Oslo 998810965
Betel Menighetssenter K 51 1999 21 Sør-Trøndelag 881009102
Betel Seljord K 51 1929 1 Telemark 971326719
Pinsemenigheten Eben-Ezer K 51 1921 0 Hedmark 975539059
World Outreach Mission Evangeliet til de Unådde K 50 1995 2 Vestfold 971318643
Pinsemenigheten Evangeliesalen Ås K 50 1935 0 Akershus 975450929
Pinsemenigheten Sion K 50 1934 0 Troms 975756041
Masjid Al-Towhid I 49 2013 0 Nordland 811729612
Den Lutherske Bekjennelseskirke K 49 2009 0 Rogaland 995727692
Pinsemenigheten Betel - Hjartdal K 48 1931 0 Telemark 975621502
Pinsemenigheten Filadelfia Odda K 48 1996 2 Hordaland 975690172
Pinsemenigheten Filadelfia K 48 1968 0 Troms 975761274
Biri Pinsemenighet, Filadelfia K 48 1942 0 Oppland 982302730
Pinsemenigheten Sion Øygarden K 48 1983 1 Hordaland 988143146
Den lutherske kirke i Norge K 48 2006 1 Oslo 990475415
Dna Oslo K 48 2010 1 Oslo 995153963
Pinsemenigheten Betel Haram K 47 1970 0 Møre og Romsdal 975517012
Jesuskirka Tromsø K 47 2 Troms 975713997
Familiekirka K 47 1944 4 Nordland 975754197
Orkdal Integrering og Kultur Senter I 46 2014 0 Sør-Trøndelag 913304896
Menigheten Troens Fellesskap K 46 1988 5 Møre og Romsdal 971367156
Pinsemenigheten Betel K 46 1928 0 Buskerud 975594157
Godt Håp K 46 1999 0 Hordaland 980653072
Kristkyrkja i Florø K 46 2003 3 Sogn og Fjordane 986478612
DFEF Ebeneser K 46 1940 2 Hordaland 988074861
Igm Bibelsenter K 46 1995 0 Troms 993456756
Familiekirken i Florø K 45 1971 2 Sogn og Fjordane 971361913
Pinsemenigheten Betania K 45 1938 0 Møre og Romsdal 971492171
Pinsemenigheten Sion Flatdal K 45 1954 0 Telemark 975562816
Hope Follo Kristne Menighet K 45 1999 0 985855676
Gethsemane Garden Fellowship International K 45 2006 0 Troms 990439966
Sentrum K 45 2011 0 Vest-Agder 997356802
St. Urael Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Hedmark K 44 2013 0 Hedmark 913191641
Værøy Pinsekirke K 44 1997 0 Nordland 979486464
The Sunnah Central Council I 43 2010 0 Akershus 895928062
Den Frie Evangeliske Forsamling Betel K 43 0 Møre og Romsdal 971371161
Pinsemenigheten Betel K 43 1995 0 Nordland 971391847
Namsos Pinsemenighet K 43 1952 0 Nord-Trøndelag 975737624
Frisk Senter K 43 2004 3 Vestfold 986523898
Pinsemenigheten Sion K 42 0 Nordland 971396547
Frøya og Hitra Pinsemenighet K 42 1935 1 Sør-Trøndelag 971491299
Pinsemenigheten Saron Langesund K 42 1939 0 Telemark 975442667
Pinsekirken K 42 2000 1 Møre og Romsdal 982935318
Kristent Fellesskap Harstad K 42 2002 0 Troms 988002518
Filadelfia Rælingen K 41 1919 2 Akershus 975494454
Betania Pinsemenighet Øyfjell K 41 1943 1 Telemark 975625222
Sion Evangeliske Menighet Bergen K 41 2006 0 Hordaland 989499920
Victorious Faith Ministries International K 41 2006 0 Sør-Trøndelag 990883092
Waqeffanna Oromo Religion K 41 2008 0 Hordaland 993543225
Familiekirka Bodø K 41 2012 0 Nordland 999213898
Vinje Pinsemenighet K 40 1929 0 Telemark 975624951
Pinsemenigheten Betel Stranda K 40 1981 0 Møre og Romsdal 975719634
Zen Fredrikstad B 40 2005 0 Østfold 988813672
Pinsekirka Elim Eikenosvåg K 39 1943 0 Møre og Romsdal 879229022
Pinsemenigheten Betania Vinstra K 39 1941 0 Oppland 975562972
Osterøy Pinsemenighet Sion K 39 1998 0 Hordaland 983181783
Pinsemenigheten Betel Dal K 38 1931 0 Akershus 871270112
Pinsemenigheten Filadelfia K 38 1953 0 975687627
Pinsemenigheten Salem Jaren K 38 1962 0 Oppland 988234125
Kristent Fellesskap Oslo K 38 2009 0 Oslo 994022105
Shalom Covenant Evangelical Church (SCEC) K 37 2013 0 Hordaland 914130530
Kidane Mihret Eritreisk Ortodoks Kirke K 37 2014 0 Troms 914222605
Filadelfia Varteig Sarpsborg Kommune K 37 1962 2 977233240
Bærum Tyrkiske Islamske Forening I 36 1996 0 Akershus 988856894
Nur Ul Quran International I 36 2010 2 Oslo 994958844
The Christian Faith Gospel Church K 35 2002 0 Buskerud 888477322
Betania Den Frie Evangeliske Forsamling K 35 1961 0 Rogaland 986338578
Huskirken Nordhordland K 35 2010 0 Hordaland 995662981
Lardal Pinsemenighet K 34 1937 0 Vestfold 971321733
Sion-Kyrkja Seljord K 34 1936 1 Telemark 987577053
Ringsaker Pinsemenighet K 33 2005 0 Hedmark 889532602
Pinsekirken Stokmarknes K 33 1936 0 Nordland 975752321
Berger Pinsemenighet K 33 1920 0 Vestfold 983379788
Pinsemenigheten Sion K 33 1944 0 Nordland 984159307
Visjonskirken K 33 2004 5 Buskerud 987877804
International Evangelisering Ministry av Mount Zion K 33 2011 0 Buskerud 998472407
Kilden Fri Evangelisk Menighet i Åsane K 32 1987 0 Hordaland 970996079
Årnes Pinsemenighet Betania K 32 975498735
Førde Pinsemenighet K 32 1948 0 Sogn og Fjordane 975705471
Heidal Pinsemenighet K 32 1936 0 Oppland 976586816
Sentrumkirka K 31 2013 1 Nordland 911589370
Sentrumskirka Levanger K 31 2013 0 Nord-Trøndelag 912473503
Mahber Sillasie Voss K 31 2010 0 Hordaland 913282892
Pinsemenigheten Salen K 31 1920 0 Vest-Agder 975649903
Forsoningens Tjeneste K 31 2001 0 Vestfold 982427517
Arken Davanger Menighet K 31 2004 0 Hordaland 986479155
Betel K 31 2008 0 Oppland 998069602
Betel Kirke Innherred K 31 2012 0 Nord-Trøndelag 999121950
Betel Pinsemenighet, Vestfossen K 30 1919 0 Buskerud 888166882
Pinsemenigheten Sion Verdal K 30 1974 0 Nord-Trøndelag 971387769
Pinsemenigheten Eben Eser Kautokeino K 30 1986 0 Finnmark 971406216
Pinsemenigheten Kilden Rauma K 30 1 Møre og Romsdal 975590267
Det Evangeliske Trossamfunn - Nasareerens Kirke K 30 2006 0 Oslo 991361456
Kristent Fellesskap Kvinnherad K 30 2009 0 Hordaland 993894141
Agape Bibelkirke K 30 2012 0 Østfold 998788110
Filadelfia Manger K 29 1935 0 Hordaland 875557882
Pinsemenigheten Elim K 29 0 Nordland 971396326
Smyrna Pinsemenighet K 29 1997 0 Finnmark 971409029
Eben Eser - Lårdal Pinsemenighet K 29 0 Telemark 975623602
Kraftverket K 29 2001 0 Østfold 983064612
International Christian Fellowship (ICF) K 29 1988 0 Akershus 996801012
Smyrna Menigheten K 28 1995 0 Vestfold 883418352
Bjørnør Pinsemenighet (97) K 28 1934 0 Sør-Trøndelag 975733017
Karmøy Apostoliske Menighet K 28 2001 0 Rogaland 984571399
Indremisjonskirken Åsane K 28 2006 0 Hordaland 990809763
Wat Pah Saengdhamm Forening B 28 2011 0 Rogaland 997250362
Kristkyrkja i Førde K 27 2003 0 Sogn og Fjordane 986478620
Porsanger Pinsemenighet K 27 1990 1 Finnmark 990196214
Steinkjer Bibelsenter K 26 0 974253267
Kristent Fellesskap i Lyngdal K 26 1997 0 Vest-Agder 979770383
Connection Gospel Outreach K 26 2008 0 992548312
Filadelfia Pinsemenighet K 25 1907 0 Telemark 971326980
Pinsemenigheten Sion K 25 1 Hordaland 974256215
Asker Pinsemenighet K 25 0 Akershus 975491137
Tynset Pinsemenighet K 25 0 Hedmark 975629236
Kongsberg Bibelsenter K 25 2002 0 Buskerud 986916768
Gospelsenteret K 25 2007 0 Oslo 991516913
Pinsemenigheten Betel Tana K 24 1975 0 Finnmark 880883542
Kristent Fellesskap K 24 1998 1 Troms 980492699
Bergen Oromo Kristne Fellesskap K 24 2010 0 Hordaland 996496082
Betel Pinsemenighet K 23 1995 0 Oppland 971304561
Håpet K 23 1996 1 Vest-Agder 976600630
Ibestad Pinsemenighet K 22 1995 0 Troms 971402709
Røros og Omegn Pinsem K 22 1965 2 Sør-Trøndelag 971431172
Pinsemenigheten Sion Fagernes K 22 1939 0 Oppland 988148628
Pinsemenigheten Betania Borhaug K 22 2005 0 Vest-Agder 988179604
Norway Revival Church K 22 2009 0 Rogaland 995204673
Grue Pinsemenighet K 21 1932 0 Hedmark 975545741
Filadelfiamenigheten i Balsfjord K 21 0 975761436
Pinsemenigheten Eben-Eser, Heggedal K 21 1930 0 Akershus 975956431
Kristi Samfunn K 21 1900 0 Oslo 979510381
Doxa Sti K 21 1998 4 Vestfold 980385523
Pinsemenigheten Sion K 21 2004 0 Sør-Trøndelag 987586664
Menigheten Siloa K 21 1997 0 Møre og Romsdal 987922079
New Life Ålesund Bibel og Misjonssenter K 20 2002 0 Møre og Romsdal 985282854
Hedmark Misjonsenter K 19 0 Hedmark 971292113
Arken Karmøy K 19 2002 0 Rogaland 984625642
Menigheten Den Levende Kilde K 19 2010 1 Østfold 995580810
Filadelfia Stryn K 18 0 Sogn og Fjordane 875710672
Saron K 18 0 Vest-Agder 971241942
Dolva Pinsemenighet K 18 1997 0 Telemark 979510055
Smyrna Pinsemenighet K 17 0 871390932
Pinsekirken Noah, Arna K 17 2013 0 Hordaland 912442330
Menigheten Betel K 17 1933 0 Akershus 990574146
Geilo Frimenighet K 17 2007 0 Buskerud 991972129
Nichiren Shoshu Norge B 17 1991 0 Akershus 992413441
Guds Verdensvide Kirke K 16 1977 0 942521707
Bjerka Pinsemenighet K 16 1933 0 Nordland 975746623
Jesu Venner K 16 2004 0 Vestfold 987410620
Nordfjord Bibelsenter K 16 2006 2 Sogn og Fjordane 989511211
Oppstandelseskirken K 16 2012 0 Hordaland 998541409
Glory House Revival Ministries K 15 2012 0 Sør-Trøndelag 913640624
Åsnes Pinsemenighet K 15 1936 0 Hedmark 977396700
Sion Pinsemenighet K 15 1950 0 Finnmark 984581629
Sentrumskirka Betel K 15 1948 0 Møre og Romsdal 987965525
Den Ortodokse Kirke i Norge Hellige Hallvard Menighet K 15 2012 0 Oslo 998171229
Lovsangsmenigheten The Tabernacle Of David K 14 2013 0 Buskerud 912642143
JKB International Ministry K 14 2014 0 Buskerud 913528786
International Believer Of Christ Ministries (IBOC - Ministries) K 14 2010 0 Telemark 998002575
Victory in Christ Jesus Church (VCJC) K 13 2015 0 Vest-Agder 914910994
Maran Ata Vest-Telemark K 13 1969 0 Telemark 975622649
Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke K 13 1981 0 Østfold 988048372
Elshaddai Ministry K 13 1994 0 Hordaland 988059978
Reipå Pinsemenighet K 13 2007 0 Nordland 991865241
Elihu Frosta K 13 2009 0 Nord-Trøndelag 994161652
Mo i Rana Islamisk Kultursenter I 12 2013 0 Nordland 911967871
Familiekirken i Follo K 12 2013 1 Akershus 912523853
Hoi Thanh Tin Lanh Sandnes B 12 2006 0 Rogaland 990357870
Menigheten Apostolisk Tro K 11 1912 1 Rogaland 871084572
Menigheten Nytt Liv Suldal K 11 2013 0 Rogaland 911650495
Sion Kautokeino K 11 2005 0 Finnmark 987838213
Menigheten Nytt Liv Austevoll K 10 2013 0 Hordaland 912714152
Oslokirken K 10 983763154
Huskirka i Rennesøy K 10 2000 0 Rogaland 983891861
Betel Pinsemenighet K 10 1950 1 Akershus 988038350
Vineyard Kristne Fellesskap Bergen K 9 2010 0 Hordaland 995901358
Smyrna Menigheten K 7 2002 0 984939760
The House Of Life, International Deliverance Ministries K 7 1998 0 Oslo 990709653
Assembléia De Deus Ministério Cristo Vem K 6 2014 0 Vest-Agder 914303559
Menigheten Apostolisk Tro K 6 1929 0 Troms 976883810
Evangeliekirken Arendal K 3 2005 0 Aust-Agder 988972304
Fellesskapet Plan B K 1 2014 0 Sør-Trøndelag 913357736
Foursquare Kristiansand K 0 2012 0 Vest-Agder 999162967

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Forskrift om tilskot til livssynssamfunn Lovdata
  2. ^ NRK: Den katolske kirke i Norge granskes for medlemsrot
  3. ^ NRK: Krever tilbake millioner fra kirke
  4. ^ regjeringen.no Antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2015
  5. ^ Medlemstall ifølge Fylkesmannsetatenes utbetalingsstatistikk
  6. ^ Stiftelsesdato ifølge Enhetsregisteret
  7. ^ Ansattetall for norske organisasjoner publiseres offentlig på regnskapsformidlingsnettsteder som proff.no eller purehelp.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]