Alevisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Alevisme eller anatolsk alevisme (Tyrkisk: Alevilik, Anadolu Aleviliği or Kızılbaşlık; Kurdisk: Rêya Heqî; Aserbajdsjansk: Ələvilik) er en lokal islamsk tradisjon, hvor tilhengerne følger den mystiske alevi-islamske (bāṭenī) [1] læren  til Haji Bektash Veli, som skal ha undervist i Ali og De tolv imamer. Til forskjell fra sunnisme og andre følgere av de tolv imamer, har alevier ingen bindende religiøse dogmer, og læresetninger videreføres av en åndelig leder. De anerkjenner islams seks trosartikler, men kan variere med hensyn til deres tolkning. [2] Følgere av alevisme finnes hovedsakelig i Tyrkia og kan utgjøre så mye som 20% av befolkningen der.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Alevi (/æˈlɛvi/) forklares generelt med henvisning til Ali, fetteren og svigersønnen til Muhammad. Navnet representerer en tyrkisk form for ordet 'Alawi (arabisk: لليي) «av eller i forbindelse med Ali». Et minoritetssynspunkt er isikistenes synspunkt, som hevder at Alevi ble avledet fra Alev («flamme» på tyrkisk) med referanse til brann som er mye brukt i Alevi-ritualer. Ifølge dem er bruken av stearinlys basert på Koranens kapittel 24, vers 35 og 36:

«Allah er himlenes og jordens Lys. Hans lys er som en skinnende nisje som en lampe er plassert under. Og selve lampen ligger i et glass. Glasset er som en strålende stjerne, tent av det velsignede oliventre, som tilhører verken øst eller vest, dets olje er nær ved å lyse, selv uten at ilden berører den. Lys over lys! Allah rettleder til Sitt lys, hvem Han vil, og Allah fremsetter liknelser for menneskene. Og Allah er Allvitende om alle ting. (Lit er et slikt lys) i hus, som Allah har tillatt å bli oppreist til ære; for feiringen, i dem, av hans navn: I dem er han herliggjort om morgenen og om kveldene, (igjen og igjen).»

Troen[rediger | rediger kilde]

Ifølge forskeren Soner Çağaptay er alevisme en «relativt ustrukturert tolkning av islam». Journalist Patrick Kingsley sier at for noen selvberklærte alevitter er deres religion «ganske enkelt en kulturell identitet, snarere enn en form for tilbedelse».[3]

Mye av læren er basert på en muntlig overført tradisjon, tradisjonelt holdt hemmelig for utenforstående (men nå allment tilgjengelig). Alevitter bekjenner ofte den islamske shahadaen (den islamske trosbekjennelsen), men legger til «Ali er en venn av gud».

Grunnlaget for alevitters mest særegne tro finnes i Buyruks (kompilerte skrifter og dialoger av Sheikh Safi-ad-din Ardabili, og andre lærde). Også inkludert er salmer (nefes) av figurer som Shah Ismail eller Pir Sultan Abdal, historier om Hajji Bektash og andre.

Alevi-troen blant tyrkiske alevitter og kurdiske alevitter er forskjellige, idet kurdiske alevitter legger mer vekt på Pir Sultan Abdal enn Haji Bektash Veli og kurdisk alevisme er forankret mer i de naturlige ånder.[4][5]

Gud[rediger | rediger kilde]

I alevittisk kosmologi kalles Gud også Al-Haqq (Sannheten) eller referert til som Allah. Gud skapte liv, slik at den skapte verden kan gjenspeile hans vesen. Alevitter tror på Allahs, Muhammeds og Alis enhet, men dette er ikke en treenighet som består av Gud og de historiske figurene til Muhammed og Ali. Muhammed og Ali er snarere representasjoner av Allahs lys (og ikke av Allah selv), som verken er uavhengige av Gud eller adskilte egenskaper ved ham.

I alevittiske skrifter er det mange referanser til «enheten av Muhammed og Ali», for eksempel:

Ali Muhammed'dir uh dur fah'ad, Muhammad Ali, (Ali er Muhammad, Muhammad er Ali) Gördüm bir elmadır, el-Hamdû'liLlâh. (Jeg har sett et eple, all lovprisning er for Gud)

Uttrykket "For kjærligheten til Allah-Muhammad-Ali" (Hakk-Muhammed-Ali aşkına) er vanlig for flere alevittiske-bønner.

Ånder og liv etter døden[rediger | rediger kilde]

Alevitter tror på sjelens udødelighet, den bokstavelige eksistensen av overnaturlige vesener, inkludert gode og dårlige engler (melekler/şeytanlar), dårlige som oppmuntring til menneskets onde ønsker (nefs), og jinn (cinler), så vel som det onde øyet.

Engler finnes i alevittisk kosmogoni. Selv om det ikke er noen fast skapelsesfortelling blant alevitter, er det generelt akseptert at Gud skapte fem erkeengler, som har blitt invitert til Guds kammer. Inne fant de et lys som representerte lyset fra Muhammed og Ali. En gjenfortelling av den koranske historien, en av erkeengelene nektet å knele foran lyset, og hevdet at lyset er en skapt kropp akkurat som ham og derfor upassende å tilbe. Han forblir til Guds tjeneste, men avviser den endelige prøven og vender tilbake til mørket. Fra denne opprinnelige nedgangen oppstod djevelens fiendskap mot Adam. (Erkeengelene utgjør de samme fire erkeengelene som innen ortodoks islam. Den femte erkeengelen Azazil falt fra nåde, og ble dermed ikke inkludert blant de kanoniske erkeengelene bortsett fra denne historien)

En annen historie inneholder erkeengelen Gabriel (Cebrail), som blir spurt av Gud, hvem de er.  Gabriel svarer: «Jeg er jeg og du er du». Gabriel blir straffet for sitt frekke svar og blir sendt bort, til Ali avslører en hemmelighet for ham. Når Gud spør ham igjen, svarer han: «Du er skaperen og jeg er din skapelse». Etterpå ble Gabriel akseptert og introdusert for Muhammad og Ali.

Skriftene og profetene[rediger | rediger kilde]

Skriftene og profetene I likhet med islam anerkjenner alle alevitter minst de fire skriftstedene som er åpenbart fra himmelen. I tillegg har alevitter ikke noe imot å se på andre religiøse bøker utenfor de fire store som kilder til deres tro, inkludert Hadiths, Nahjul Balagha og Buyruks. Alevismen anerkjenner også den islamske profeten Mohammed. I motsetning til sunni og Shia anser alevitter ikke tolkninger av koranen i dag som bindende eller ufeilbarlige, siden den sanne betydningen koranen anses å bli tatt som en hemmelighet av Ali og må undervises av en lærer, som overfører Alis (Buyruks læresetninger) til sin disippel.

Praksis[rediger | rediger kilde]

Alevi åndelig sti (yol) er ofte forstått å finne sted gjennom fire store livsstadier, eller "porter". Disse kan videre deles inn i «fire porter, førti nivåer» (Dört Kapı Kırk Makam). Den første porten (religiøs lov) regnes som elementær.

Følgende er store forbrytelser som fører til at en Alevi blir erklært düşkün (shunned):

 1. Å drepe en person
 2. Å begå utroskap
 3. Å skille seg fra sin kone uten en rettferdig grunn
 4. Å stjele
 5.  Å baktale eller sladre

Mesteparten av Alevi-aktiviteten foregår i sammenheng med den andre porten (åndelig brorskap), der man underkaster seg en levende åndelig veileder (dede, pir, mürşid). Eksistensen av den tredje og fjerde porten er for det meste teoretisk, selv om noen eldre alevitter tilsynelatende har fått initiering i den tredje.

Historie[rediger | rediger kilde]

Alevitter har vært ofre for pogromer både i osmansk tid og under den tyrkiske republikken frem til 1990. [6][7][8]

Seljuk perioden[rediger | rediger kilde]

Under den store tyrkiske utvidelsen fra Sentral-Asia til Iran og Anatolia i Seljuk-perioden (11-1100-tallet) aksepterte turkmenske nomadstammer en Sufi og pro-Ali form for islam som sameksisterte med noen av deres før-islamske skikker. Deres omvendelse til islam i denne perioden ble i stor grad oppnådd gjennom innsatsen til tekstforskere (ulema) som avslørte de finere punktene i koranisk eksegese og shari'a-lov, men av karismatiske Sufi dervishes hvis kult av muslimsk helgen tilbedelse, mystisk spådom og millenarianisme snakket mer direkte til steppe-tankegangen. Disse stammene dominerte Anatolia i århundrer med sine religiøse krigere (ghazi) som ledet pådrivet mot bysantinere og korsfarere. [9]

Osmansk periode[rediger | rediger kilde]

Som i Khorasan og Vest-Asia før, var turkmenerne som ledet osmanernes pådriv inn på Balkan og Vest-Asia mer inspirert av en vagt shiittisk folke islam enn av formell religion. Mange ganger ble osmanske kampanjer ledsaget eller ledet av Bektaşi dervishes, åndelige arvinger fra 1200-tallet Sufi saint Haji Bektash Veli, selv innfødt av Khorasan. Etter erobringen av Konstantinopel i 1453 ble den osmanske staten stadig mer fast bestemt på å hevde sin finanspolitiske, men også dens rettslige og politiske kontroll over imperiets fjerneste rekkevidde. Det resulterende Qizilbash-opprøret, en rekke millenariske antistatsopprør av den heterodox turkmenske befolkningen i Anatolia som kulminerte i etableringen av en militant shiittisk rivaliserende stat i nabolandet Iran. [9] Det osmanske riket proklamerte senere sine forsvarere mot Safavid Shia-staten og beslektede sekter. Dette skapte et gap mellom den sunni-osmanske styringseliten og den alevi anatoliske befolkningen. Anatolia ble en slagmark mellom Safavids og Ottomans, hver fast bestemt på å inkludere den i sitt imperium.

Den tyrkiske republiken[rediger | rediger kilde]

Ifølge Eren Sarı så alevittene på Mustafa Kemal Atatürk som en Mahdi "frelser sendt for å redde dem fra det sunni-osmanske åket". [10] Pogromer mot alevi opphørte imidlertid ikke etter etableringen av Atatürks republikk. I angrep mot venstreorienterte på 1970-tallet drepte ultranasjonalister og reaksjonærer mange alevitter. Malatya i 1978, Maraş i 1979 og Çorum i 1980 var vitne til drapet på hundrevis av alevitter, fakling av hundrevis av hjem og plyndringer. [11][12]

Da han kom til makten i 2003, lovet daværende statsminister Recep Tayyip Erdogan først å styrke minoritetenes rettigheter. I 2007 begynte han en «Alevi-åpning», og har beskyttet alevitter mot massakrer. [13] Men Erdogan-regjeringen legger også vekt på undervisningen av sunni-doktrine i offentlige skoler, [14] har plassert få alevitter i regjeringsposisjoner som guvernør eller politisjef; og mens den bruker store summer for bygging av sunni-moskeer, nekter å klassifisere cemevis som offisielle steder for tilbedelse, enn si betale for deres konstruksjon. I oktober 2013 protesterte titusenvis av alevitter mot mangelen på alevi-rettigheter i en rekke reformer introdusert av Erdoğan. [15] I 2015 ble en cemevi konfiskert og gjenbrukt som en moské, til tross for tilstedeværelsen av en annen moské noen hundre meter unna. [16] I 2016 fant Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) at alevitter i Tyrkia «ble utsatt for en forskjell i behandling som det ikke var noen objektiv og rimelig begrunnelse for».[17]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Relasjon til andre muslimske trossamfunn[rediger | rediger kilde]

Demografi[rediger | rediger kilde]

Påvirkninger av de muslimske sekter på Alevi-troen i hele Anatolia og Balkan  [rediger | rediger kilde]

Alevier i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge finnes det flere alevi trossamfunn, som Det Norske Alevitiske Trossamfunn I Norge og Anatolian Alevi-Bektashi Trossamfunn. Det Norske Alevitiske Trossamfunn I Norge har vært noe mer aktiv mot det norske samfunnet [18], og var blant de første trossamfunn som viste støtte til LGBTQ-miljøet og fordømte angrepet på London Pub i Oslo natt til 25. juni. [19].

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Foundation, Encyclopaedia Iranica. «Welcome to Encyclopaedia Iranica». iranicaonline.org (engelsk). Besøkt 8. september 2022. 
 2. ^ «Alevis». Minority Rights Group (engelsk). 19. juni 2015. Besøkt 8. september 2022. 
 3. ^ Kingsley, Patrick (22. juli 2017). «Turkey’s Alevis, a Muslim Minority, Fear a Policy of Denying Their Existence». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 8. september 2022. 
 4. ^ Wakamatsu, Hiroki (2013). «Veneration of the Sacred or Regeneration of the Religious: An Analysis of Saints and the Popular Beliefs of Kurdish Alevis». 上智アジア学. Sophia University. 31: 12. 
 5. ^ Mal:EI3
 6. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn 22-7-17-nyt
 7. ^ «Pir Sultan Abdal Monument and Festival». Arkivert fra originalen 14 July 2014. Besøkt 27 June 2014.  Sjekk datoverdier i |arkivdato=, |besøksdato= (hjelp)
 8. ^ Rana Birden Çorbacıoğlu, Zeynep Alemdar. «ALEVIS AND THE TURKISH STATE» (PDF). Besøkt 27 June 2014.  Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 9. ^ a b https://ebookshia.com/upload/bookFiles/656/شيعه_لبنان_زير_سلطه_عثماني.PDF Mal:Bare URL PDF
 10. ^ Sarı, Eren (2017). The Alevi Of Anatolia: During the great Turkish expansion from Central Asia . noktaekitap. s. 16. Besøkt 27 July 2017.  Sjekk datoverdier i |besøksdato= (hjelp)
 11. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn memorializeturkey2
 12. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn turkishpolicy2
 13. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn 22-7-17-nyt2
 14. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn 22-7-17-nyt3
 15. ^ «Alevism». Harvard Divinity School Religious Literacy Project (engelsk). 
 16. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn 22-7-17-nyt4
 17. ^ Hallam, Mark (26. april 2016). «Turkey discriminates against Alevi faith, ECHR rules». DW. 
 18. ^ «Velkommen til Det Norske Alevitiske Trossamfunn i Norges side i Uenighetens fellesskap». Det Alevitiske Trossamfunn i Norge – Uenighetens fellesskap. Besøkt 8. september 2022. 
 19. ^ Lia, Av Liv Mari; journalist. «Norske tros- og livssynssamfunn samlet i sorgen». Vårt Land (norsk). Besøkt 8. september 2022.