Den nordisk-katolske kirke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Den nordisk-katolske kirke
Grunnlagt 1999
Leder Roald Nikolai Flemestad
Hvor Hovedsakelig i Norge, med forgreninger til Sverige
Sakramenter Syv
Bekjennelseskrifter Den hellige skrift og Kirkens hellige overlevering; de almenkirkelige symboler: Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, den udelte kirkes konsiler
Andre skrifter Kirkefedrene i Øst og Vest. The Road to Unity: A colletction of agreed statements of the joint Old Catholic - Orthodox Theological Commission

Den nordisk-katolske kirke er et høykirkelig orientert, konservativt kirkesamfunn opprettet i 1999. Det ble hovedsakelig dannet av tidligere medlemmer fra de lutherske statskirker i de nordiske land. For tiden står kirken sterkest i Norge.

Grunnleggerne reagerte på utviklingen i de nordiske statskirkene i siste delen av 1900-tallet, deriblant særlig styringen av kirkene fra politikken. Man nærmet seg i mange spørsmål den romersk-katolske kirke (katolisismen) uten å ta skrittet helt ut. Som nedfelt i kirkens troserklæring fra april 1999: «Selv om man altså stiller seg avvisende til Den norske kirkes utvikling, er man seg samtidig bevisst at det gis en åndelig arv som man gjør rett i å ta vare på».[1] En viktig del av denne arven er religiøse sanger oppkommet i en skandinavisk kontekst. DNKK anser seg som luthersk til den grad Luther kan sies å være i overensstemmelse med kirkens egne bekjennelsesskrifter (se ramme). Trossamfunnet kan beskrives som en kirke med vestlig ritus (som i den romersk-katolske kirke), men med en østlig ortodoks teologi (Western Rite Orthodoxy).

Den nordisk-katolske kirke er en datterkirke til Polish National Catholic Church (PNCC) i USA og Canada. PNCC oppkom som en polsk kirke i en turbulent tid i amerikansk katolisisme. Senere har en begynnende forsoning funnet sted, mye på grunn av pave Johannes Paul IIs direkte initiativ. Man deler derfor de pastorale sakramentene med den romersk-katolske kirke. Den romersk-katolske kirke anerkjenner PNCCs sakramentsforvaltning som gyldig, og de ortodokse kirkene har ut fra læremessig samforstand invitert PNCC til å slutte seg til et av de ortodokse patriarkatene. PNCC var en tid medlem i gammelkatolske Utrechtunionen, men gikk senere ut på grunn av det som ble sett på som dennes liberalisering. PNCC og DNKK deler således en rekke synspunkter med klassisk gammelkatolsk lære, for eksempel kritikken av dogmet om pavens ufeilbarlighet fra 1870 som førte til Utrechtdeklarasjonen fra 1889.

Biskop for kirken er nordmannen Roald Nikolai Flemestad. Blant prestene i trossamfunnet er Asle Dingstad, tidligere prost i Den norske kirke og forlagssjef for Luther Forlag. Menigheter finnes i Oslo, Sarpsborg/Fredrikstad, Bergen, Ålesund, Trondheim, Stockholm og Karlskrona.

Den nordisk-katolske kirke hadde 95 tilskuddsberettigede medlemmer i Norge i 2010.[2]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Kirkens egen presentasjon
  2. ^ Antall tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn i 2010

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]