Norsk Luthersk Misjonssamband

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Norges og Nordens største misjonsselskap, har hovedkontor i Sinsenveien 25 i Oslo.

Misjonssambandet, opprinnelig Det norske lutherske Kinamissionsforbund og senere Kinamisjonsforbundet, deretter Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en frittstående kristen, luthersk misjonsorganisasjon. Med ca. 50 000 medlemmer er organisasjonen Norges største misjonsorganisasjon. Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. Da organisasjonen måtte forlate Kina etter andre verdenskrig, skiftet organisasjonen navn fra Kinamisjonsforbundet til dagens navn.

Norsk Luthersk Misjonssambands motto er «Verden for Kristus». Visjonen er at Bibelens budskap skal formidles til mennesker i hele verden, inkludert hjemme i Norge.

Ledere[rediger | rediger kilde]

NLMs første generalsekretær var Johannes Brandtzæg, som også var en av stifterne av organisasjonen. Etter Brandtzæg har en rekke personer vært generalsekretærer i organisasjonen. En av de mest markante var Tormod Vågen. I nyere tid har Egil Grandhagen vært den lengst sittende generalsekretæren, med sine 19 år som organisasjonens daglige leder (fra 1982 til 2001). Fra 2001 til 2010 var Ola Tulluan NLMs generalsekretær, og 1. september 2010 overtok Øyvind Åsland stillingen som generalsekretær fram til han gikk av den 15. mai 2022.[1]

Misjonsarbeid utenfor Norge[rediger | rediger kilde]

NLM er i dag en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 utenlandsmisjonærer som er aktive i misjonsarbeid i Afrika, Asia og Sør-Amerika.[2] Først og fremst bringes evangeliet til unådde folkeslag; men NLM har også et langsiktig fokus på hjelpearbeid innen helse, jordbruk og skole i de områdene organisasjonen er til stede. NLM har etter hvert trukket seg mer ut av land og områder der det har blitt etablert sterke nok lokale kirker, noe som er et uttalt mål for organisasjonen.

Arbeid i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge har organisasjonen et omfattende arbeid med rundt 2 400 foreninger og forsamlinger fordelt på syv regioner. Frem til 2010 var arbeidet i Norge organisert i 16 kretser. Generalforsamlingen i Bergen i 2009 vedtok at kretsene skulle omorganiseres til syv regioner. Dette arbeidet ble fullført i 2010, og de nye regionene er: Region Øst, Region Sør, Region Sørvest, Region Vest, Region Nordvest, Region Midt-Norge, og Region Nord.

NLM har mange forsamlinger og foreninger i Norge. I den senere tid har NLM hatt et fokus på å styrke forsamlingsarbeidet i organisasjonen. Misjonssalen i Oslo, Misjonssalen Kristiansund, Tremorkirken og Salem er eksempler på forsamlinger i NLM.

Sentralt i NLMs ungdomsarbeid er Ung Landsmøte (UL). UL har årlig blitt arrangert i Kongeparken i Ålgård siden 2008, men i 2022 var UL i Oslofjord Convention Center i Sandefjord. NLM arrangerer også bl.a. Sommertreff for tenåringer på ulike steder i landet, og også en nasjonal misjonskonferanse under navnet Frontline. Ungdomsarbeidet i NLM drives av en egen ungdomsorganisasjon, Misjonssambandet ung.

Skoler[rediger | rediger kilde]

Alene, eller sammen med andre, driver NLM 25 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. Disse er blant annet Drottningborg, Kvitsund Gymnas, Tryggheim, Lundeneset vidaregåande skole, Nordborg VGS, Fjellhaug, Fjelltun, Fjellheim, Val landbruksskole, Sygna videregående skole, Vestborg vidaregåande skule og flere andre.

NLM driver også 34 leirsteder, 38 barnehager, fire nærmiljøsentra og et rehabiliteringssenter.

Medieaktivitet[rediger | rediger kilde]

NLM-eide Lunde Forlag AS og Lynor AS produserer bøker, kassetter, cd-er og videoer/DVD-er. Gjennom Norea Mediemisjon og 27 lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. Ptro i Stavanger drev også med produksjon tv-sendinger, men driver nå bare produksjon av lokalradio. NLM gir ut bladet Utsyn, og står bak nettstedet iTro.no samt medieklubben Superblink. Sistnevnte i samarbeid med Norea.

Kirkepolitisk posisjon[rediger | rediger kilde]

Hovedstyret i Misjonssambandet valgte å gi sin støtte til hovedpunktet i Gjønnes-utvalgets rapport om å omgjøre den daværende statskirkeordning til en «lovforankret folkekirke» i 2007, etter å ha støttet statskirkeordningen i over 100 år. Misjonssambandet uttrykte imidlertid at den så det som problematisk dersom alle døpte, uansett kristen bekjennelse, skulle få lik innflytelse over kirkens teologiske profil. Ernst Jan Halsne, NLMs daværende leder, understreket at de ikke ønsket å svekke de kristne grunnverdiene i det norske samfunnet. Videre ga han uttrykk for at statens styring ikke var hovedproblemet for dagens kirke, men at det han så på som «bibelkritisk lære har et betydelig fotfeste innen kirkens egne rekker»[3]

Den 30. november 2007 ble det kjent at organisasjonen distanserte seg klart fra Den norske kirke, etter at Kirkemøtet hadde åpnet for homofilt samlevende prester. Man uttrykte også stor forståelse for dem som meldte seg ut av Den norske kirke. Generalsekretær Ole Tulluan uttalte at vedtaket «er begrunnet i den nødssituasjon som har oppstått i kjølvannet av det vedtaket som Kirkemøtet gjorde» og slo fast at «Bibelen taler klart om homofilt samliv».

I hovedstyrets vedtak het det bl.a.:

Laquote.svgHovedstyret vil uttrykke stor forståelse for at et økende antall misjonsvenner føler seg hjemløse i Den norske kirke. Vi har stor forståelse for at mange nå vurderer å si opp sitt medlemskap i Den norske kirke.

Ikke få føler at Kirken har forlatt dem. De kan ikke forsvare den kursen Kirken har tatt. De føler en inderlig anklage: Om man protesterer for all verden, følger man likevel med på ferden.[4]Raquote.svg

Generalsekretær Ola Tulluan sa etterpå at vedtaket innebar at NLM nå vil markere mer tydelig at organisasjonen er en fri og selvstendig bevegelse på luthersk grunn, men sa at det ikke var å betrakte som et brudd. Ifølge Tulluan ønsket ikke NLM å bli et nytt kirkesamfunn, ... men...

Laquote.svg...vi tenker på forskjellige måter å imøtekomme de som melder seg ut av kirken med et tilbud om en kirkerettslig tilhørighet. Vi tar sikte på å ha et forslag til en mulig ordning til rådsmøtet i 2008.[5]Raquote.svg

... og da generalsekretæren utdypet overfor NLMs eget nettsted utsyn.no, antydet han muligheten for å gi egne medlemmer muligheten til en formell kirkeregistrering i NLM.[6] Dette ville da likevel være et skritt som etter norsk lov innebar en opprettelse av trossamfunn. Ifølge utsyn.no gav NLMs hovedstyre ingen generell oppfordring til misjonsvenner om å forlate Den norske kirke. Styret presiserte at de lokale forholdene varierer. Men styret hadde nå vedtatt å støtte dem i organisasjonen som melder seg ut.

Under generalforsamlingen i 2015 vedtok et flertall opprettelsen av et trosamfunn. Grunnen til dette var den liberale retningen Den norske kirke hadde beveget seg i, særlig gjaldt dette utviklingen i Den norske kirkes syn på likekjønnet ekteskap.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Gilje, Caroline Teinum (10. mai 2022). «Øyvind Åsland slutter som generalsekretær i Misjonssambandet». vl.no. Vårt Land. Besøkt 1. november 2022. (abonnement kreves). 
  2. ^ «Om NLM». Arkivert fra originalen 24. januar 2011. Besøkt 21. januar 2011. 
  3. ^ Espen Ottosen (8. desember 2006). «Sier nei til fortsatt statskirke». Utsyn. 116 (24): 5. ISSN 0802-1716. Arkivert fra originalen 28. september 2007.  Artikkelen på nett er ikke den samme som i tidsskriftet
  4. ^ http://nrk.no/nyheter/1.4189818
  5. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 27. juni 2009. Besøkt 1. desember 2007. 
  6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. desember 2007. Besøkt 1. desember 2007. 
  7. ^ [1]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]