Hopp til innhold

Åsatrufellesskapet Bifrost

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Åsatrufellesskapet Bifrost er et trossamfunn for moderne åsatru, i hovedsak bygget på de førkristne religiøse tradisjoner i Norden. Samfunnet er en paraplyorganisasjon for åsatrulag og blotslag på forskjellige steder i Norge, og forvalter medlemsregistre, rettigheter og kommunikasjon med myndigheter for disse. Organisasjonen fungerer også som kommunikasjonsnettverk mellom de enkelte gruppene.

Fellesskapet[rediger | rediger kilde]

Trossamfunnet hadde 457 tilskuddstellende medlemmer i 2022.[1] Den religiøse aktiviteten foregår i blotslag, og de fleste av medlemmene er knyttet til et slikt lag. En del medlemmer tilhører ikke noe lag, men har medlemskapet knyttet direkte til Bifrost. Fellesskapet styres av et årlig tingmøte, men de fleste avgjørelser tas på lokalt nivå i lagene.

Fellesskapet gir ut medlemsbladet Bifrost Tidende, ISSN1892-2805.

Som et registrert trossamfunn mottar Åsatrufellesskapet Bifrost statlige og kommunale tilskudd, og har vigselsrett.

Forholdet til nazisme og rasisme[rediger | rediger kilde]

På grunn av mange norske nazistiske og rasistiske gruppers fascinasjon ved den norrøne mytologi og symbolbruken tilknyttet denne, blir Bifrost ofte antatt å ha lignende standpunkter. Fellesskapet har imidlertid offentlig tatt klart avstand fra nazisme og rasisme og erklært at slike holdninger er uforenlig med medlemskap i Bifrost.

Seremonier[rediger | rediger kilde]

Det er med unntak av vigsler ingen felles standard for seremonier, utover at fire elementer skal være med:

  • Lesing av kvad
  • Lysing i ve
  • Bloting
  • Skålerunde

Kvadlesing[rediger | rediger kilde]

Tekstene er hovedsakelig hentet fra Eddakvadene, spesielt fra Håvamål, Voluspå og Sigerdrivermål. Andre kilder, også mer moderne dikt og skjønnlitterære tekster, kan også brukes.

Lysing i ve[rediger | rediger kilde]

Å lyse et sted i ve vil si å fredhellige det, tilsvarende en velsignelse. Marken renses rituelt, og man ber vettene om lov til å bruke stedet. Selve gjennomføringen varierer i de forskjellige lag, men typiske elementer er bruk av ild eller vann.

Bloting[rediger | rediger kilde]

Bloting er et rituelt offer til guden(e) seremonien henvender seg til. Hva som helst kan ofres, så lenge det har betydning og verdi (affeksjonsverdi teller for det samme som materiell verdi). Oftest ofres tingene på et bål, men det kan også senkes i vann eller graves ned.

Skålerunde[rediger | rediger kilde]

En bolle med drikke sendes rundt til alle som er med på seremonien, og hver drikker en skål til gudenes ære eller for en man ønsker å minnes ved anledningen.

Vigsel[rediger | rediger kilde]

Bifrost har utarbeidet en fast, offentlig godkjent vielsesseremoni. Andre elementer kan gjerne legges til seremonien etter parets ønske, men elementer kan ikke utelates.

Etter ekteskapsloven av 1/1 2009 kan Bifrost også utføre vigsler for par av samme kjønn.

Begravelse[rediger | rediger kilde]

Fellesskapet utfører også begravelser for avdøde medlemmer som har underskrevet viljeserklæring om dette. Gravferdsetaten i Oslo har godkjent at Bifrost får et eget gravfelt på Voksen kirkegård i Oslo.[2][3] Etter norsk lov må begravelsen normalt skje på en kirkegård, noe som setter visse begrensninger for folk ellers i landet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]