Parameter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Parameter (gresk: para «ved siden av» og metron «mål») inngår i matematiske funksjoner som en konstant størrelse. Det kan også angi en målestørrelse hvis variasjoner fører til tilsvarende variasjoner i resultatet. For eksempel er månens plassering i forhold til jorden en parameter dersom vi foretar eksperimenter med tidevannshøyder. Notasjon for parametre er normalt gitt ved a, b, c og/eller d. Parametre bestemmer det lineære avhengigshetsforholdet mellom variablene i en ligning. Økonomer kaller parametre for tekniske konstanter, dvs at parametrene ikke nødvendigvis må gis fornuftige tolkninger på grunn av at man velger en forenklet (lineær) matematisk funksjonsspesifisering av ligningene som kan føre til at tolkningen av parametrene blir misvisende.