Vektet gjennomsnitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vektet gjennomsnitt (eller veid gjennomsnitt) er et gjennomsnitt hvor hver enhet i grunnlaget er tillagt vekt etter sin betydning for resultatet.

Hvert tall i grunnlaget multipliseres med antall enheter av dette slaget, og alle produktene summeres. Deretter deler man produktsummen på antall enheter, som i en vanlig gjennomsnittsberegning. Resultatet av divisjonen er det vektede/veide gjennomsnittet.

For å eksemplifisere bruker vi verdien av scrabble-brikkene:

Verdi: 10 8 5 4 3 2 1 0
Antall: 2 2 1 10 8 7 68 2
  1. Multipliser hver verdi med sin vekt (antall): Svar: 20, 16, 5, 40, 24, 14, 68, og 0
  2. Legg sammen produktene til en totalsum: 187
  3. Legg sammen vektene (antallene) for å finne totalvekten: 100
  4. Del totalsummen på totalvekten: 187/100 = 1.87 = gjennomsnittsverdien av en scrabblebrikke
Verdi: 10 8 5 4 3 2 1 0
Antall: 2 2 1 10 8 7 68 2 = 100
Produkt: 20 16 5 40 24 14 68 0 = 187 => 187/100= 1.87

Hvordan regne ut vektet gjennomsnitt for karakterer?[rediger | rediger kilde]

Hver bokstavkarakter har sin egen tallverdi.

A = 5 poeng, B=4, C=3, D=2, E=1 og F=0

Hver karakter ganges med antall studiepoeng. Den totale summen av studiepoeng * karakterpoeng deles deretter på antall studiepoeng totalt.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]