Prøvetaking

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sampling har andre betydninger

Prøvetaking, også kalt sampling fra engelsk, brukes innen statistikk om teknikker med å trekke ut deler av en populasjon (helheten), for å trekke slutninger om denne uten å behøve å undersøke alle enhetene.

Utvalgsmetoden brukes av blant andre meningsmålere. Da metoden ble tatt i bruk, ble amerikansk begrepasapparatur overtatt med de opprinnelige navnene. Med tiden er det etablert norsk nomenklatur slik at sample er statistisk utvalg.

I industriproduksjon er stikkprøvetaing etter et tilfeldig mønster ofte en del av kvalitetskontrollen. Siden dette ofte fører til demontering av varen, sier det seg selv at standardteknikken må gi troverdige resultater.