Trollstigvegen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Trollstigen, 2004, før ombygging.
Trollstigen, 2006, etter ombygging/rassikring.
Trafikkork i den trange svingen ved fossen

Trollstigvegen (ofte kalt Trollstigen eller bare Stigen) er et veistykke på fylkesvei 63 i Rauma kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Trollstigveien forbinder ValldalSunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen. Veien ble offisielt åpnet i 1936 og anlegget ble i 1925 budsjettet til omkring 1,8 millioner kroner. I det bratteste partiet går veien i sikksakk fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra, dette bratteste partiet har den elleve hårnålsvinger og en stigning på 1:12. Hele strekningen fra Åndalsnes til Sylte i Valldal er 56 kilometer.[1]

Fjellovergangens høyeste punkt er Alnesreset med kommunegrensen, 850 meter over havet. Veibanen er nå 4 til 6 meter bred, mer ved møteplasser, da veien ble åpnet var veibanen 3 til 4 meter.[2] Det er elleve hårnålssvinger på Trollstigvegen, hver med en radius på cirka 10 meter,[3] og det er bro like under den 180 meter høye Stigfossen. Ved stor vannføring i fossen står vannspruten inn over broen.

Veistrekningen er vinterstengt og er vanligvis åpen fra medio mai og til snøen faller om høsten. I 2014 var veien åpen 6,5 måneder i strekk (inntil den ble midlertidig stengt 23. november), det lengste som er registrert.[4] Veien er uten mobiltelefondekning over en strekning på 11 kilometer, noe som blant annet har gjort det vanskelig å varsle om ulykker.[5]

Fylkesvei 63 er hele vinteren åpen til Langdal på sørsiden (siste bebyggelse), når brøytingen begynner i april kan deler av strekningen åpnes.[6]

Sommeren 2017 gjorde BBCs Top Gear opptak i Trollstigen.[7]

Historie[rediger | rediger kilde]

Trollstigen sett fra stien til Trolltindene en gang før 1962. Kløvstien er såvidt synlig ovenfor Stigbroen. Vertshuset Trollstigheimen sto på Alnesreset til 1963 og nytt vertshus ble senere reist på Stigrøra.
Veibanen med grusdekke og stabbesteiner en gang på 1950-tallet.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Trollstigen, eller «Stigen» som den ble kalt før 1936, er en gammel fjellovergang mellom Valldal på indre Sunnmøre og Åndalsnes nederst i Romsdalen. Fra 1533 var det et stort årlig marked på gården Devoll (Devold), denne Romsdalsmartn'an var en viktig grunn til at valldalingene ivret for et samband over «Stega-fjellet». Hans Strøm skrev omkring 1766 at fjellveiene mellom Valldal og Romsdal «befares aarlig og idelig af Sognets Beboere som paa Romsdals Marked og Bjergverkene drive en betydelig Handel med Heste og Feedevarer».[8] Veien over Stegafjell og gjennom «Isdal» var ifølge Strøm et alternativ til veien om Innfjorden der man til slutt måtte i båt. Den tredje fjellovergangen gikk til Brøste i Lesja og ble benyttet ved reise til bergverkene på Lesja og Røros, hvor bøndene solgte smør og ost.[9] På Slettvikane i Valldal er det satt opp en stein til «Minne om valldølene Ole M. Alstad og Lars M. Omenås. Dei fyrste som i 1776 gjorde opptaket til vegsamband Valldal - Romsdal». Like ved er en stein med innskriften «Kong Håkon bilte denne veg 1936» og «Olav den Heilage gjekk denne steg 1028».[2] Fogden for Sunnmøre brevvekslet i 1776 med sogneprest Ludolf Krohn om at bøndene hadde begynt å sette i stand vei over fjellet. Krohn anslo at arbeidet ville koste omkring 200 riksdaler utover dugnadsarbeid av bøndene i Valldal. Fogden anbefalte tilskudd på linje med tilskudd til broer. I årene 1776-1781 ble det lagt ned en del arbeid for å bedre fremkommeligheten. Lensmannen omtalte i 1778 veien gjennom Valldal og over fjellet til Sogge som den eneste allfarvei i Dale skiprede (indre Sunnmøre).[10] I eldre tider gikk her en gangveg som bare såvidt var farende med hest. Helleland skriver at en stig er smalere enn en vei og så smalt at et var plass til bare en person eller ett dyr i bredden.[11]

I årene 1905-1913 ble det bygd en rideveg (en kløvsti i det brattaste partiet) over fjellet, for det meste 1,5 meter bred.[12][13] Etter åpning av Raumabanen ga også jernbanen tilskudd til bygging av kjøreveien som ga adkomst fra indre Sunnmøre til jernbanenettet. Forsvaret var også svært interessert i veien av hensyn til mobilisering og øvelser i tilknytning til militærleiren på Setnesmoen.[2] Samtidig som Kløvstigen ble anlagt 1906-1913 sørget amstingeniør Hovednak for å stikke og detaljplanlegge en kjøreveg over fjellet mellom Langdal (i Valldal) og Isterdalen. Hovednak spådde i 1912 at dette ville bli «en av våre viktigste turistruter» fordi overgangens naturscenerier kan måle seg med det beste landet kan oppvise. Allerede i 1895 mente Hovdenak at det med tiden måtte eller ville komme en kjøreveg.[14]

Store deler av den opprinnelige «Kløvstigen» mellom Slettvikane i Valldal og Knutsetra i Isterdalen er godt synlig og farbar til fots. Mens kjørevegen krysser Stigfossen med bru fra 1935, krysser Kløvstien Istra nede i dalbunnen.[15]

Kjørevegen[rediger | rediger kilde]

Trollstigheimen på veiens høyeste punkt

Omkring 1900 var det veien fra Sylte til Langdal i Valldal kjørbar med hest og vogn, mens veien videre til Øvstestøl ovenfor Langdal var til nød kjørbar. I 1916 startet oppgradering eller omlegging av kjørevegen gjennom Valldalen og Isterdalen. Stortinget vedtok i 1916 at den fremtidig vegen Valldal-Romsdal skulle inngå i hovedvegnettet. Fylkestinget gikk i juni 1925 inn for prosjektet med 34 mot 31 stemmer, blant ble det kritisert at Trollstigen ble prioritert foran veiforbindelse mellom Veblungsnes og Innfjorden (dagens E136). I 1927 ble det reist tvil om «berettigelsen av å fortsette dette kostbare hovedveianlegget over fjellet til Romsdal», men fylkestinget gikk på ny inn for å fortsette arbeidet over fjellet og arbeidet på selve fjellovergangen tok til mellom Langdal og Øvstestøl øverst i Valldal i 1927. Senere ble strekningen Slettvikane-Alnesreset ble satt i gang i 1930, samme år ble også arbeidet med de karakteristiske elleve slyngene (hårnålsvingene) opp bergsiden påbegynt, mens strekningen fra Alnesreset og ned til Stigrøra ble påbegynt i 1931.[1][14]

Svingene ble murt ut for at de ikke skulle bli for krappe, siden oppføringen har en av murene gitt etter og blitt reparert. Arbeidet ble i hovedsak utført for hånd med trillebår, spett, slegge, bor og feisel. To mann klarte å bore tre meter hull i løpet av en arbeidsdag. Etter hvert la anleggsarbeiderne ut skinnegang slik at stein og grus kunne fraktes med vagger.[1][14] Mens arbeidet pågikk tok anleggsarbeiderne seg over Stigfossen med taubane.[16] Trollstigveien ble åpnet av kong Haakon VII den 31. juli 1936, etter en anleggsperiode på åtte år, og går i sikksakk fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra. Veien ble anlagt etter omtrent samme trasé som en eldre sti, kalt Kløvstien, som er restaurert og skiltet/merket som fotsti.

På grunn av hyppige steinras og etterfølgende ødeleggelser på kjørebanen, ble en strekning nederst i Trollstigen lagt om i 2005. Dette omfattet tredje og fjerde sving nedenfra (se bilder). Samtidig måtte det bygges to nye broer over elven. Veiens høyeste punkt er Alnesreset ved kommunegrensen, 850 meter over havet. På Alnesreset sto tidligere vertshuset Trollstigheimen. Trollstigheimen ble utvidet etter krigen og besto da av to bygg som også tilbød overnatting.[17] Trollstigheimen ble tatt av et stort snøras i 1963. Et nytt serveringstilbud ble etablert på Stigrøra i 1979, dette ble revet i forbindelse med oppgraderingen som ble innviet 16. juni 2012.

Hver sving har navn etter arbeidslaget (eller basen på laget) med ansvar for svingen, regnet nedenfra: Otmar Østigård, Johan Voll (sving 2 til 4), Kjelstad, Anton Fiva, Lars Daniel Tafjord, Martin Uri (nr 8 og 10), Arthur Langdal og øverst Volda-svingen (nå kalt Bispesvingen under fjellet Bispen). Strekningen fra Kjelstadsvingen (nr 6) til Stigfossbrua ble kalt Kjelstadlinja, mens den lange strekningen fra Bispesvingen til Stigrøra ble kalt Bispelinja[18] Sving nr 4 blir også kalt Grustaksvingen. Thomas Aarønes var leder for anlegget fra 1916 til det sto ferdig i 1936. Amtsingeniør Nils Hovdenakk sto for planlegging og stikking av kjørevegen.[14] Først i 2020 fikk en kvinne oppkalt en sving etter seg. Tidligere Trollstigen-kokke Nikka Myren Grønning fikk Nikkasvingen oppkalt etter seg, hun er et symbol på anleggskokkene. Nikka var selv tilstede, 103 år gammel, under avdukingen av skiltet.[19]

Inntil tunnelene mellom Linge og Overåriksvei 650 åpnet i 1975 var dette Valldals eneste fergefrie veiforbindelse.

I 2000 og 2001 ble veien sikret mot steinsras ved hjelp av ubåtnett i bergveggen.[20]

Omkranset av fjelltopper[rediger | rediger kilde]

Fjellet Bispen tett ved Trollstigen (sett fra Alnesreset).

Vegen er omkranset av flere fjell på godt over 1 000 meter. Blant annet Stigbotnhornet og Bispen, samt Dronninga og Kongen mot nord. Litt lenger mot nordøst er de kjente Trolltindan med Trollklørn og baksiden av Trollveggen.

Merket sti til toppen av Trollveggen (Bruraskaret) begynner på Stigrøra. På toppen av Stigrøra er en rekke hytter. Mange har vært brukt som souvenirkiosker.

Nasjonal turistvei[rediger | rediger kilde]

Trollstigvegen er en av Norges best besøkte turistattraksjoner. Med 535 250 besøkende (2005) er den landets nest best besøkte naturbaserte turistattraksjon og den tredje best besøkte totalt.[21]

Veistrekningen Geiranger – Trollstigen ble somrene 2005-2008 opprustet for å ta imot et stort antall turister. Veien er en av 18 utvalgte veistrekninger i Turistvegprosjektet til Statens vegvesen som har fått status som Nasjonal turistvei.[22] Prosjektet har «Trygt og vakkert» som motto, og alle stoppesteder og rasteplasser skal harmonere med naturen og landskapet. Utsiktspunktet Trollstigfoten nederst i Trollstigen er utvidet. På Stigrøra er det bygget et nytt turistsenter med kafé og souvenirutsalg[23]. De tradisjonelle små hyttene som har drevet med souvenirutsalg ble revet da det nye senteret åpnet sommeren 2012. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa foretok åpningen av Nasjonal turistvei Geiranger-Trollstigen 16. juni 2012.[24] «Dette er eit monument som blir ståande som historisk inn i framtida», sa Kleppa om det nye besøkssenteret på Stigrøra.[25] I 2012 fikk det nye anlegget på Stigrøra pris av Norsk Betongforening og Norske arkitekters landsforbund for «betong brukt på framifrå vis miljømessig, estetisk og teknisk».[26]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

I høysesongen passerer på det meste 3000 kjøretøy på en dag, mens gjennomsnittet for juli 2012 var 1860 kjøretøy daglig. I juni, juli og august 2012 passerte til sammen 130 000 kjøretøy.[27][28] I juni 2012 var trafikken omkring 1200[29] I løpet av hele sesongen 2012 passerte 161 421 kjøretøy tellepunktet ved Soggeberget, mot 155 230 kjøretøy i 2009.[30] I 2005 var Trollstigen med 535 000 personer Norges nest mest besøkte naturbaserte attraksjon, bak Vøringsfossen og foran Geirangerfjorden.[31] I 2014 ble det registrert 853 000 reisende, mens det i 1995 var 600 000 reisende. Vegvesenet anslo i 2015 at veien har kapasitet til 1 million besøkende. Midt på dagen i høysesongen var det i 2014 under 10 sekunder mellom hvert kjøretøy.[32] Vegvesenets trafikktellinger viser 1900 kjøretøy i juli 2016 og 2018 og 1200 i august (omtrent samme tall tidligere år), rundt 900 kjøretøy daglig i juni, rundt 600 kjøretøy i september og 200 i oktober.[33][34]

Vinterstenging[rediger | rediger kilde]

Besøkssenteret på toppen fotografert i april i perioden når veien er vinterstengt.

Veien stenges normalt for vinteren i november og åpnes vanligvis i løpet av mai. Selv om veien er gjennombrøytet blir den ikke åpnet før Vegvesenet anser faren for rase av is eller snø som over. Det kan også være behov for reparasjoner før veien kan åpnes for trafikk.[35][36] I 1960 skal veien har vært åpen helt til jul.[37] Noen få ganger har veien vært stengt kortvarig i juni på grunn av snøfall som i 2004 da det kom 30 centimeter nysnø.[38]

Vedlikeholdsarbeid høsten 1963.
År Åpning Stenging Merknad
1992
1993
1994 20. mai 27. september[39]
1995 25. mai[40]
1996 24. mai
1997 6. juni 24. september[41]
1998 15. mai 15. oktober[42] stengt på grunn av snø
1999 14. mai 10. september[43] midlertidig stengt fra 9. august rasfare,[44] tidlig vinterstenging på grunn av sikringsarbeid i bergveggen
2000 26. mai[45] 20. august tidlig stenging på grunn av sikringsarbeid[46]
2001 21. mai[trenger referanse] 21. august tidlig stenging på grunn av sikringsarbeid[20]
2002 23. mai[trenger referanse] 16. september Tidlig vinterstenging på grunn av vedlikeholdsarbeid.[47]
2003 28. mai 15. august stengt ut sesongen etter store skader av steinras og flom[48][49]
2004 29. mai
2005 1. juni 15. november (seneste stenging etter 1992)
2006 3. mai
2007 23. mai 17. oktober[50]
2008 27. mai 4. november[51]
2009 20. mai 23. oktober[52] stengt av ras
2010 28. mai 4. november[53]
2011 13. mai[54] 24. november[55]
2012 1. juni[56] 5. november[57]
2013 22. mai[58] 13. november[59]
2014 8. mai[60] 1. desember[61][62][63] 8. desember[64] midlertidig stengt 23. november[65]
2015 13. mai[66] 24. november[67] 23. november[68]
2016 25. mai[69] 3. november[70] stengt på grunn av snø
2017 24. mai[71] 13. november[72] 8. november[73]
2018 11. mai[74] 26. oktober[75], åpnet igjen 16. november[76] Vinterstengt 26. oktober, åpnet igjen 16. november på grunn av mildt vær[76] Stengt 2. desember på grunn av uvær.[77]
2019 16. mai[78] 9. november[79], midlertidig stengt i oktober[80]
2020 12. juni[81][82] 30. november[83]
2021 21. mai[84]

Galleri[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c En bok om Rauma. Rauma kommune. 1990. 
 2. ^ a b c Statens vegvesen, Møre og Romsdal (2001): Vegminner i Møre og Romsdal fylke. Molde.
 3. ^ Welle-Strand, Erling (1968). Bilturer i Norge. [Oslo]: Landslaget for reiselivet i Norge, (Bokcentralen). 
 4. ^ Trollstigen stenger klokken 16.00 i dag Åndalsnes avis, 23.11.2014.
 5. ^ https://www.tv2.no/a/9878566/
 6. ^ Statens vegvesen[død lenke] lest 24. mai 2013.
 7. ^ Westad, Anniken (21. juni 2017). «TV-team stenger Trollstigen». sunnmoringen.no. Besøkt 4. mai 2018. 
 8. ^ Strøm, Hans (1766): Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør, beliggende i Bergens Stift i Norge. Kiøbenhavn.
 9. ^ Strøm, Hans (1756): Annotations Boog over de Merkværdigheder som udi Syndmørs Fogderie forefindes. Utgitt 1997 ved Ragnar Standal, Kari Aalberg og Terje Aarset.
 10. ^ Grunn og Gror. Kultursoge for Norddal. Redigert av Ivar Kleiva. Utgitt i Valldal 1976.
 11. ^ Helleland, Botolv (1975). Norske stedsnavn/stadnamn. Oslo: Grøndahl. s. 72. ISBN 8250401042. 
 12. ^ Rekdal, Bjarne (1986): Vegen Valldalen - Romsdalen. Tidsskrift for Sunnmøre Historielag, 1986, s.122-137.
 13. ^ Kløvstigens før bilveien ble anlagt, udatert foto hos Digitalt Museum/Romsdalsmuseet, besøkt 10. januar 2018
 14. ^ a b c d Torvik, Arne Inge: Om samferdsel i Møre og Romsdal. Molde: MRF, 2000.
 15. ^ Turbokforlaget (Molde): Kløvstien. http://turbok.no/Norge/ Arkivert 19. mai 2013 hos Wayback Machine. (udatert, lest 21.09.2012)
 16. ^ Tandstad, Kjetil (1990). Møre og Romsdal 1920-1940: i våre besteforeldres tid. [Oslo]: Cappelen. ISBN 8202117844. 
 17. ^ Setnes, Johan (1995): Turisttrafikken i Møre og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947. Molde: Romsdal sogelag.
 18. ^ Veg og Virke i Møre og Romsdal fylke, oktober 1986 (nr 3, årg 14).
 19. ^ Rasmussen, Idun Aalbu (12. november 2020). «Nikka (103) er første kvinne som får Trollstigen-sving kalla opp etter seg». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 17. januar 2021. 
 20. ^ a b Ubåtnett sikrer turistene. VG, 30. juni 2011, s. 47
 21. ^ http://snl.no/Norge/turisme
 22. ^ «Nasjonale turistveger- Geiranger - Trollstigen». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 
 23. ^ «Cafe – Trollstigen». trollstigen.no. Arkivert fra originalen 23. mars 2018. Besøkt 9. november 2017. 
 24. ^ Romsdals Budstikke: Åpnet 18 turistveier på Trollstigplatået, 16. juni 2012, lest 16.juni 2012.
 25. ^ NRK Nyheter: -Eit monument som blir ståande, 16.6.2012, lest 29.11.2014.
 26. ^ Arkitektnytt http://www.arkitektnytt.no/betongtavlen-2012-til-trollstigplataet (lest på nett 25.10.2012).
 27. ^ Sunnmørsposten 24.september 2012.
 28. ^ Romsdals Budstikke 24.september 2012, lest på nett 4.10.2012.
 29. ^ https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/Pressemeldingsarkiv/Region+midt/Møre+og+Romsdal/rekordtrafikk-i-trollstigen[død lenke]
 30. ^ Adresseavisen, 10. november 2012.
 31. ^ Turisme i Norge SNL, besøkt 21.mai 2014 (nyeste tall for 2005, ingen nyere tall funnet).
 32. ^ Romsdals Budstikke: En million kjører Trollstigen i år?, publisert 13. mai 2015.
 33. ^ «Trafikkregistreringer | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 8. september 2018. 
 34. ^ Års- månadsdøgntrafikk i kontinuerlege trafikkregistreringspunkt på dei nasjonale turistvegane PDF s. 45, lest 16. april 2020
 35. ^ https://www.nrk.no/mr/krevjande-broyting-av-trollstigen-1.14022833
 36. ^ https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Midt/Møre+og+Romsdal/når-åpner-trollstigen[død lenke]
 37. ^ Storfjordnytt: «Minnerik ferd på isete veg.» Torsdag 5. mars 2015.
 38. ^ Trollstigen stengt etter snøfall. Aftenposten, 17. juni 2004, s. 6.
 39. ^ Sunnmørsposten, 20. mai 1995
 40. ^ Sunnmøringen, 24. mai 1995
 41. ^ NTB 15.10.1998
 42. ^ NTB 15.10.1998
 43. ^ Aftenposten, 11. september 1999, s.17.
 44. ^ «Trollstigen stenges grunnet rasfare». www.dt.no (norsk). 13. juli 1999. Besøkt 5. mai 2018. 
 45. ^ Trollstigen åpner fredag. Adresseavisen, 25. mai 2000, s. 4.
 46. ^ Bergens Tidende, Monument i Trollstigen, 13. august 2000, s 3
 47. ^ Trollstigen stenges. Adresseavisen, 30. august 2002, s. 2.
 48. ^ Adresseavisen, 21.august 2003
 49. ^ VG, 15. august 2003
 50. ^ Romsdals Budstikke, 3.11.2007
 51. ^ Åndalsnes Avis, 17. november 2011, s.4.
 52. ^ Aftenposten 24.oktober 2009, ikke oppgitt at den ble åpnet igjen den sesongen.
 53. ^ Åndalsnes Avis, 17. november 2011, s.4.
 54. ^ Åndalsnes Avis, 14. mai 2011, s. 5.
 55. ^ Åndalsnes Avis, 26. november 2011, s. 10 ("stengt inntil videre").
 56. ^ Adresseavisen, 10. november 2012.
 57. ^ Adresseavisen, 10. november 2012.
 58. ^ Romsdals Budstikke på nett lest 24.mai 2013.
 59. ^ Åndalsnes Avis, Stengt for i år, 14. november 2013.
 60. ^ Åndalsnes Avis Rekordtidleg opning, 6. mai 2014, lest 5. mai 2018.
 61. ^ Kavli, Evy (23. november 2014). «Trollstigen stenger klokken 16.00 i dag». andalsnes-avis.no. Besøkt 5. mai 2018. 
 62. ^ Trafikkmeldinger, Statens vegvesen, lest 3. desember 2014.
 63. ^ http://www.vegvesen.no/ Trafikkmeldinger, lest 13.12.2014, vinterstengt senest 8. desember
 64. ^ «Nærmer seg rekorden». Besøkt 30.11.2018. 
 65. ^ Kavli, Evy (23. november 2014). «Trollstigen stenger klokken 16.00 i dag». andalsnes-avis.no. Besøkt 5. mai 2018. 
 66. ^ Troll­sti­gen åpner for sesongen, 13. mai 2015
 67. ^ «Nå er det vinterstengt». Åndalsnes avis. 28. november 2015. s. 3. 
 68. ^ «Nærmer seg rekorden». Besøkt 30.11.2018. 
 69. ^ «Spektakulær vei åpnes igjen onsdag». www.tk.no. 25. mai 2016. Besøkt 25. mai 2016. 
 70. ^ Brunvoll, Øyvind (4. november 2016). «Vinteren stengte Trollstigen». rbnett.no. Besøkt 4. mai 2018. 
 71. ^ «Nå kan sommeren endelig komme til Trollstigen». NRK. 24. mai 2017. Besøkt 5. mai 2018. 
 72. ^ Bjerkeland, Øystein (13. november 2017). «Nå er Trollstigen stengt for vinteren». rbnett.no. Besøkt 4. mai 2018. 
 73. ^ «Nærmer seg rekorden». Besøkt 30.11.2018. 
 74. ^ https://www.rbnett.no/nyheter/2018/05/11/I-dag-åpnet-Trollstigen-16677049.ece
 75. ^ Vågnes, Stig (26. oktober 2018). «Trollstigen vinterstengt – Geiranger åpent». smp.no. Besøkt 16. november 2018. 
 76. ^ a b NRK (16. november 2018). «Opnar Trollstigen for trafikk». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 16. november 2018. 
 77. ^ https://www.rbnett.no/nyheter/2018/12/02/Stenger-Trollstigen-17988760.ece
 78. ^ Lillebakk, Knut Dørum (15. mai 2019). «Trollstigen åpner for sesongen». rbnett.no. Besøkt 15. mai 2019. 
 79. ^ NRK (9. november 2019). «Trollstigen er nå stengt». NRK. Besøkt 31. mars 2020. «Trafikk i Møre og Romsdal 9. november 2019 kl. 13:36 Trollstigen er nå stengt Trollstigen, på fylkesvei 63, er nå stengt for vinteren. Det melder Statens vegvesen.» 
 80. ^ NRK (27. oktober 2019). «Trollstigen er stengt». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 31. mars 2020. «Trollstigen er stengt Fylkesveg 63 Trollstigen er stengt på grunn av vanskelege køyreforhold, opplyser Statens vegvesen. Det blir ikkje tatt ny vurdering på om vegen skal opnast før onsdag.» 
 81. ^ NTB. «Trollstigen åpner igjen». KSU.NO. Besøkt 24. mai 2021. 
 82. ^ menn, Martin Jansen Vi. «Her kjempet de mot 10 meter høye brøytekanter». www.klikk.no (norsk). Besøkt 24. mai 2021. 
 83. ^ NRK (30. november 2020). «Trollstigen er vinterstengt». NRK. Besøkt 24. mai 2021. «Trollstigen er vinterstengt På fylkesveg 63 er Trollstigen no stengt for vinteren. Vegen har den siste tida vore stengt fleire gonger på grunn av vêrforholda.» 
 84. ^ Stenberg, Marius André Jenssen (21. mai 2021). «Populær turistveg opnar – men serveringsstadene får ikkje tak i kokkar». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 24. mai 2021. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Bilder[rediger | rediger kilde]