Volatilitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Flere betydninger: Innen termodynamikk er volatilitet tendensen som et stoff har til å fordampe.

Volatilitet er et begrep fra finansverdenen som brukes om usikkerhet i kursen for aksjer og andre finansielle instrumenter. Det uttrykker hvor mye prisen på en aksje svinger/varierer over tid sammenliknet med en annen indeks. Jo mer aksjens verdi endres sammenliknet med indeksen (på børsen hvor aksjen er notert), desto høyere er aksjens volatilitet.

Den norske børsen har en høy volatilitetsverdi, fordi den svinger kraftigere opp og ned enn det andre mer stabile markeder gjør. Svingningene på Oslo Børs skyldes ofte endringer i oljepris, dollarkurs og rentenivå hjemme og globalt og den generelle økonomiske utviklingen i verden.

Volatilitet er også et statistisk mål for svingningene i en tidsserie.

Matematisk definisjon[rediger | rediger kilde]

Den årlige volatiliteten er standardavviket av instrumentets logaritmiske avkastning i et år.

Den generaliserte volatiliteten for et tidsspenn i år er uttrykt som:

.

For eksempel: Dersom den daglige logaritmiske avkastningen av en aksje har et standardavvik på 0.01 og det er 252 handelsdager i et år, er tidsperioden av avkastningen 1/252 og den årlige volatiliteten er

,

.

Den månedlige volatiliteten (f.eks., av et år) blir

.

Referanser[rediger | rediger kilde]