Lamyra naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Lamyra naturreservat
Lamyra naturreservat.jpg
– en velutviklet gjengrodd meander
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal0,34 km²
KommuneRingerike
Opprettet1975
Lamyra naturreservat ligger i Buskerud
Lamyra naturreservat
Lamyra naturreservat
Lamyra naturreservat (Buskerud)
60°07′09″N 10°15′03″ØKoordinater: 60°07′09″N 10°15′03″Ø

Lamyra naturreservat er et naturreservat (myrreservat) i Ringerike kommune, Buskerud. Naturreservatet ligger nord og øst for Lamoen ved Storelva, like sør for Juveren, og har status som ramsarområde, som del av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Reservatet ligger i Ringerike kommune, men den gjensnørte elvesvingen strekker seg videre inn i Hole kommune. Den delen er imidlertid ikke vernet.

Reservatet ble opprettet 21. mars 1975 for å verne en velutviklet gjengrodd meander med ekstremrikmyr, som er meget sjelden i Norge. Området er en del av en nesten gjengrodd kroksjø av Storelva. Det har en vegetasjon som er karakteristisk for østlandets kalkmyrer med svartorsumpskog. Det har også limnologisk og ferskvannsøkologisk interesse.[1]

Mostjern, som ligger innenfor reservatet, og områdene omkring har kulturhistorisk interesse med Jørgen Moes barndomshjem. Her finner vi en særegen og variert flora med bestand av skavgras (Equisetaceae hyemale) og takrør (Phragmites australis). Dette er et viktig område for fuglelivet. Enkeltbekkasin er en typisk vadefugl som holder til i dette området. Måkearter som fiskemåke, hettemåke og makrellterne finnes også. Diverse hullrugere som laksand, kvinand, skogdue, kattugle og flere spettefuglarter trives også i de varierte skogarealene en finner innenfor verneområdet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Miljøverndepartementet (1975-03-21). Forskrift om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.. Miljøverndepartementet. Lovdata. Besøkt 2016-09-21


Kilder[rediger | rediger kilde]


Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Averøya | Juveren | Karlsrudtangen | Lamyra | Synneren