Finansdepartementet (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Finansdepartementet
FIN
Statsikon.svg
TypeFinansdepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1814
Org.nummer972 417 807
HovedkontorGamle regjeringsbygning
UnderlagtNorges regjering
Nettsideregjeringen.no/fin
Finansdepartementets inngangsparti

Finansdepartementet (FIN) skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finansmarkedene.

Finansdepartementet ble opprettet 2. mars 1814 av den danske prins Christian Frederik, før Riksforsamlingen på Eidsvoll, som «1ste Departement».[1] Departementet fikk da det viktige ansvaret for ansvar for finans-, regnskaps- og skattesaker.

Finansdepartementet er det kanskje mektigste departementet i Norge, fordi de fleste forslag fra andre departementer har økonomiske konsekvenser som analyseres og vurderes av Finansdepartementet.

Departementet holder hus i den gamle regjeringsbygningen (G-blokka), Akersgaten 40 i Oslo.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Departementet er inndelt i seks fagavdelinger, i tillegg til administrasjonsavdelingen og informasjonsenheten. Det har i alt ca. 300 ansatte, hvorav de fleste er samfunnsøkonomer, jurister eller siviløkonomer.

 • Økonomiavdelingen[2] samordner den økonomiske politikken, og trekker blant annet opp rammer for bruken av oljepenger over statsbudsjettet. Denne avdelingen har ansvar for å lage prognoser for den økonomiske utviklingen i Norge, og lager Nasjonalbudsjettet blant annet på bakgrunn av disse. Avdelingen står også for de fleste analysene i Langtidsprogrammet. Økonomiavdelingen vedlikeholder og forvalter de fleste av de makroøkonomiske modellene som departementet rår over. Avdelingen har også ansvaret for å lage regelverket for pengepolitikken. Økonomiavdelingen har etatsansvar for Statistisk sentralbyrå.
 • Skattelovavdelingen[4] har ansvaret for skatte- og avgiftslovgivningen og har etatsstyringsansvar for Skatteetaten, Tolletaten og Statens innkrevingssentral. Skattelovavdelingen utarbeider også forskrifter og rundskriv som presiserer skattelovgivningen, og har hovedansvaret for arbeid med endring av denne.
 • Skatteøkonomisk avdeling[5] analyserer konsekvenser av skattesystemet, og har hovedansvaret for provenyberegninger knyttet til både regjeringens skatte- og finanspolitikk, og de forslag som opposisjonen i Stortinget hver høst sender departementet for å få utarbeidet konsekvensanslag for forslagene. Avdelingen rår over makroøkonomiske modeller som analyserer realvirkningen av ulike skatteregler.

Finansmarkedsavdelingen forbereder lovforslag og utarbeider forskrifter, og behandler også en rekke enkeltsaker som konsesjonssøknader, eller søknader om dispensasjon fra de lover og forskrifter som gjelder. I konsesjonssøknader innhentes tilråding fra Finanstilsynet. Lov- og regelverk vedrørende Norges Bank, Finanstilsynet, Oslo Børs, Verdipapirsentralen og NOS Clearing (Oppgjørssentralen) behandles i denne avdelingen.

Inntil 2007 forvaltet også avdelingen Regjeringens eierskapspost i banken DnB NOR, men denne eierposten er siden overflyttet til NHD.

Departementets underordnete etater er:

I tillegg forvalter departementet statens eierinteresser i særlovselskapet Folketrygdfondet.

Departementet har fagansvaret for lov om Norges Bank og pengevesenet, men Norges Bank har en selvstendig stilling overfor departementet. Banken kan bare instrueres av Kongen i statsråd, jf. sentralbankloven § 2.

Departementets ledelse[rediger | rediger kilde]

Øverste administrative leder – finansråd – er Hans Henrik Scheel, som i 2015 kom fra stillingen som leder i Statistisk sentralbyrå. Hver av avdelingene ledes av en ekspedisjonssjef,[8] som i de aller fleste tilfeller rykker opp som interne kandidater fra departementets eget embetsverk.

Tidligere navn[rediger | rediger kilde]

Etter at staten Norge i 1814 gikk ut av unionen med Danmark fikk den et eget finansdepartement, kalt «1ste Departement».[1]

30. november 1814, etter at Norge gikk inn i unionen med Sverige, fikk «5te Departement» ansvaret for finans-, handels- og tollsaker.[1]

1. januar 1819 ble navnet endret til «Departementet for Finans-, Handels- og Toldvæsenet», fra 1. januar 1846 til «Departementet for Finansene og Toldvæsenet» og fra 24. april 1906 og ut 1999 het departementet – med ulik rettskrivning – «Finans- og tolldepartementet».[1]

Det nåværende navnet, altså kun Finansdepartementet, har vært i bruk siden 1. januar 2000.[9]

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d Pressemelding fra Statsministerens kontor 03.12.1999: Finansdepartementet får enklere navn
 2. ^ Økonomiavdelingen
 3. ^ Finansavdelingen
 4. ^ Skattelovavdelingen
 5. ^ Skatteøkonomisk avdeling
 6. ^ Finansmarkedsavdelingen
 7. ^ Avdeling for formuesforvaltning
 8. ^ «Administrativ ledelse». Finansdepartementet. 
 9. ^ Offisielt fra statsråd 3. desember 1999 «Finans- og tolldepartementets navn endres til Finansdepartementet, forkortet som før til FIN. Endringen gjennomføres med virkning fra 1. januar 2000.»

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]