Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-51

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.


Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september


Historiesajten.se[rediger kilde]

Hej, en användare på sv Wikipedia har lagt till ett större antal länkar till sin egen webbplats (historiesajten.se). Eftersom de lagts till även på andra språkversioner (bland andra no Wikipedia) kan det vara bra att kontrollera om man vill att de skall finnas kvar eller ej. Jag hittar just nu fem länkar på nowiki (här), jag tror att det funnits några fler.

Det uppstod en rätt livlig diskussion på svwiki om detta var "länkspam" eller ej, och ingen konsensus har nåtts. Därför noterar jag detta här så kan de användare på nowiki som eventuellt är intresserade undersöka om de tycker länkarna skall behållas eller ej. /sv:Användare:NH 7. des 2007 kl. 17:14 (CET)

  • historiesajten er meget bra, jeg ser ingen problemer med dette. --Harry Wad (HTM) 7. des 2007 kl. 17:27 (CET)
Jeg er enig med Harry Wad her. — Erik (d · b · @) 7. des 2007 kl. 21:28 (CET)

Kvalitetsarbeidet[rediger kilde]

Mange av initiativene rundt kvalitetssikring på Wikipedia blir diskutert på Quality Wikimedia. Det er fint om flere blir med å diskuterer metoder og hjelper til med oversettelser. — Jeblad 8. des 2007 kl. 06:19 (CET)

Illustrasjonsprosjektet – betalte illustrasjoner[rediger kilde]

WM Foundation har mottatt en donasjon på US$ 20,000 som skal brukes til å lage og forbedre illustrasjoner. Det vil bli utbetalt $40 for hver illustrasjon. Idéen er å få gode illustrasjoner for artikler og emner der det i dag ikke finnes illustrasjoner eller hvor de er lite egnet. Brianna Laugher commons:User:Pfctdayelise er sjef på prosjektet. Det er stilt spørsmål ved prosjektet, om det kan underminere WM Foundations posisjon som som en ren tjenestetilbyder og ikke et forlag (dette har konsekvenser ifm juridisk ansvar). Sue Gardner (m:User:Sue Gardner) har uttalt at det er ingen problemer forbundet med dette fordi WM Foundation er ikke den som betaler for bidragene, det er den som stiller midlene til rådighet (en:Philip Greenspun) som utbetaler godtgjørelsen og dermed trer inn i rollen som publisher. WM Foundations rolle er «just facilitating a relationship between a donor who wants to see a particular thing happen in the projects, and a trusted volunteer who shares the same goal». — Jeblad 28. nov 2007 kl. 11:25 (CET)

Heh.. interessant å se at WMF nå pløyer veien for «betalte brukerbidrag». Dersom vi nå skal følge «vedtaket» (eller mangelen på konsensus) her på nowiki, så kan vi vel ikke bruke disse illustrasjonene som skulle komme ut av dette da? (Litt provoserende, men en interessant «problemstilling») --Stigmj 29. nov 2007 kl. 15:00 (CET)
Samme tankene gjorde jeg meg! Jeg vet ikke helt hvordan vi skal forholde oss til dette, i og med de diskusjonene vi har hatt. Muligens kan en si at illustrasjoner er mindre utsatt for pov-push enn tekstbidrag, men hvordan trekker en egentlig en slik grense? — Jeblad 29. nov 2007 kl. 15:24 (CET)
Vi har ikke konsensus for å nekte «betalte brukerbidrag», dermed ser jeg ingen problemer med dette. Det på si et vi ikke har konsensus for på godta blir å snu ting på hode. Men personlig mener jeg at det burde være unødvendig å betale for slikt, en annen sak er at dette kan hjelpe noen bidragsytere økonomisk så de kan bidra med artikler frivillig.--Harry Wad (HTM) 1. des 2007 kl. 04:12 (CET)
Kan vi få til noe tilsvarende på bokmål? 87.248.13.33 9. des 2007 kl. 22:05 (CET)

Wikipedia:Relevans[rediger kilde]

Her bør vi samle opp de relevanskravene vi allerede har kommet frem til, og prøve å lage nye på områder der vi ennå ikke har noen, eventuelt skrive ned en praksis hvis vi har noen. Kph 29. nov 2007 kl. 01:34 (CET)

Bra initiativ! Kanskje er noe å hente fra Wikipedia:Relevanskriterier, som er å finne i dypet et sted, med et for meg ukjent opphav. --Ehjort 29. nov 2007 kl. 20:11 (CET)
Det er en halvferdig oversettelse av en tilsvarende side på svensk. Vi kan ikke nødvendigvis overta alt ukritisk, men det er sikkert mange gode idéer og ting vi kan bruke der. Kph 29. nov 2007 kl. 22:09 (CET)
Det finnes en ganske grei side på engelsk Wikipedia. 87.248.13.33 9. des 2007 kl. 22:06 (CET)

Innspill om bidragsprosessen på Wikipedia[rediger kilde]

Etter en diskusjon på Pressa ble det påpekt at vi har beskrivelser av bidragsprosessen som henvender seg til store bidragsytere, og til de som skriver om andre og lignende. De som derimot skriver omseg selv har vi lite om, og disse trenger tydeligere beskrivelser av problemene de står ovenfor. De må ikke minst få beskrivelse av formen de skal bruke, og hva som er inklusjonskriterier. I en del tilfeller må de også ha tydelige beskrivelser av hvordan de kan få omtaler vi kan bruke som henvisninger. Uten slike referanser er det umulig for oss å verifisere omtalene og en ender i en slettedebatt. — Jeblad 1. des 2007 kl. 03:38 (CET)

Det forbauser meg fremdeles meget at no-wiki aksepterer slik aktiv selvpromotering. At vi nå skal hjelpe dem videre er meg enda mer fremmed. Noorse 1. des 2007 kl. 03:45 (CET)
Selvpromotering som du så pent kaller det er helt greit så lenge de er av leksikalsk verdi og artikkelen er grei.--Harry Wad (HTM) 1. des 2007 kl. 03:59 (CET)
Hvorfor nekter vi da bedrifter? Hvor mange slike artikler har du fulgt og ryddet i løpet av tiden din her? Noorse 1. des 2007 kl. 04:10 (CET)
En del, derfor er det greit om om de blir bedre.--Harry Wad (HTM) 1. des 2007 kl. 12:36 (CET)

Vi er generelt svært skeptiske til selvpromotering. På engelsk Wikipedia har de vel pleid å si noe slikt som at hvis en person er interessant nok for et leksikon, så vil en annen før eller siden skrive om vedkommende. Nå er det slik at det ikke er helt svart-hvitt, noen kjente personer bidrar med gode opplysninger om seg selv, men samtidig så er svært mange av selvbiografiene som legges inn vanity eller redigeringene er problematiske av forskjellige årsaker. Selvpromotering må følges med argusøyne og bør vel som Noorse er inne på ikke direkte oppmuntres til. Kph 1. des 2007 kl. 04:22 (CET)

Vi nekter bedriftskontoer, og vi nekter bedriftsoppføringer der det ikke kan påvises at disse har relevans i leksikonet. Utover dette har vi minimal mulighet til å påvise hvem som skriver hva. Påstander om noe annet har ikke rot i virkeligheten. Brukerne er ikke identifiserbare om de ikke selv legger opp til identifisering. Vi har ikke engang tilstrekkelig datagrunnlag til å si noe om omfanget av egenomtale, uten noen grove antakelser utfra enkelte slettedebatter og disse er i beste fall mangelfulle. Det som ble diskutert var eksemplifisert med band og kunstnere, hvor disse har relevans men hvor de ikke er omtalt på en slik måte at det kan brukes som referansere. Det ble i dette tilfellet vist til at det kunne finnes tredjepart som kunne ha rollen som kvalitetssikring. For en kunstner kan KIK ha en slik rolle, eller Kulturnett da de bruker felles datagrunnlag. For et band kan NRK Urort eller Urort.no ha en slik rolle om de kommer opp med pålitelig statistikk. For andre kan det være helt andre kriterier som ligger til grunn. Hva med severdigheter i kommunene, finnes det data hos Fylkesmannen, Riksantikvaren eller Visit Norway? Vi bør antakeligvis være forsiktig med å bruke underlagsdata fra en aktør som har økonomiske interesser i datagrunnlaget, slik som bransjeforeninger. Kanskje bør vi tenke nytt rundt hele dette problemkomplekset. — Jeblad 1. des 2007 kl. 04:30 (CET)
Når det gjelder kulturminner og verneverdig arkiteketur så vil et skikkelig billedmateriale som forteller noe om bygningene være god nok dokumentasjon. Det vil også omtale i tidsskrift, bøker om arkitektur og antikvariske registre være. Til slutt må en se på selve artikkelen hvordan den er skrevet og om den beskriver en mindre kjent bygning på en skikkelig måte. Jeg har liten tro på at statistikk vil være til stor hjelp om en ønsker å beskrive et kulturminne godt og utfyllende.--Nina 1. des 2007 kl. 04:51 (CET)
NRK Urort og Uhort.no publiserer delvise statistikker for nedlasting av musikk, jeg er ikke helt sikker på hva slags statistikk du tenker på. Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen har derimot publisert en oversikt over steder hvor de har ytt økonomisk bistand. Blant annet denne oversikten viser om stedet er bedømt som kulturhistorisk viktig, og om en oppføring har relevans. — Jeblad 1. des 2007 kl. 12:37 (CET)
Det er kulturminner som vi bør ha. Men den lille bygningen som er en typisk representant for bebyggelse i en by og som f. eks. professor Per Jonas Nordhagen har skrevet om, men som ikke figurerer på noen liste bør og kunne skrives om. Da skal en selvfølgelig ha bilder av bygningen og bruke kilden i omtalen av den. Problemet her er at det ikke finnes lister over alle bygninger som er verneverdig, og da kan de listene som finnes brukes til inklusjon men ikke til eksklusjon. --Nina 1. des 2007 kl. 12:53 (CET)
Bygninger er nok enklere å vurdere enn personer, da de i liten grad skaper interessekonflikt og sterkt engasjement. Når det diskuteres hvorfor en venn eller bekjent skal inkluderes eller ekskluderes så blir temperaturen langt høyere. Ellers vil en generelt få store problemer med å finne lister som kan brukes som argument for eksklusjon, om det finnes slike overhodet. Det vil forutsette at listene er komplette, noe som er svært vanskelig å kvalitetssikre. — Jeblad 1. des 2007 kl. 19:18 (CET)
Er det mulig å få til en enkel og generell bruksanvisning som leder en nybegynner frem til en ferdigskrevet artikkel? 87.248.13.33 9. des 2007 kl. 22:08 (CET)

Styret i Wikimedia Foundation vurderer å omlisensiere Wikipedia til en Creative Commons-lisens[rediger kilde]

Stryet har akkurat vedtatt Resolution:License update. Det ser ut til at Free Software Foundation skal komme med en ny versjon av GFDL, en versjon som gjør at man kan omlisensiere Wikipedias innhold til Creative Commons CC-BY-SA.

Se også Slashdot og e-postlisten [Foundation-l]. --Kjetil r 2. des 2007 kl. 00:03 (CET)

Praktiske konsekvenser er? Mvh Røed (d · en) 2. des 2007 kl. 00:16 (CET)
Det blir langt enklere å bruke Wikipedia-artikler på trykk, da man vil slippe å legge ved hele lisensteksten. --Kjetil r 2. des 2007 kl. 01:17 (CET)
Og hva kommer istedet? LassiS 2. des 2007 kl. 11:54 (CET)

Jeg vet ikke hva jeg mener om en slik omlisensiering, den vil hvis den blir gjennomført åpne for en veldig vanskelig situasjon med hensyn på generell omlisensiering. Det er nok så at Creative Commons by Attribution vil dekke Gnu Free Documentation License, men de er avvikene og bidrag er innkommet under GFDL og brukere må i allefall i teorien forespørres om omlisensiering. I tillegg vil en omlisensiering vedtatt av styret gjøre at de trer inn i rollen som en redaksjonskomité og ikke bare som en formidler av innhold. Det åpner for at styret blir sittende med et reelt ansvar. — Jeblad 2. des 2007 kl. 13:57 (CET)

Nei, poenget med fremgangsmåten er jo at man slipper å spørre brukerne. Siden vi ikke spesifiserer at vi bruker en spesifikk versjon av GFDL kan jo alle (inkludert Foundation) velge hvilken GFDL-versjon de vil bruke. Sett nå at FSF kommer ut med en GFDL versjon 1.3, som spesifikt sier at «du kan ta materiale under GFDL og gjøre det om til cc-by-sa-3.1». Da vil man ganske enkelt kunne si at Wikipedia heretter er CC-BY-SA (alt stoff som ble lagt inn frem til omlisensieringen vil selvfølgelig også være GFDL for fremtiden). --Kjetil r 2. des 2007 kl. 15:36 (CET)

Og hva er egentlig formålet med en slik omlisensering? Den gamle funker jo helt fint. — Erik (d · b · @) 2. des 2007 kl. 15:06 (CET)

Nei, den er enormt upraktisk. Den gamle lisensen gjør at det i praksis er umulig for en avis å trykke en Wikipedia-artikkel. --Kjetil r 2. des 2007 kl. 15:36 (CET)

Problemet er at bidragene er publisert under GFDL. Dette må vi forholde oss til. Jeg er ikke sikker på om vi har lov til å oppgradere til en nyere utgave av GFDL, og å «oppgradere» til en annen lisens tror jeg er litt på kanten. Jeg tror sannsynligheten er stor for at vi får et ras av brukere som forlanger sine bidrag fjernet, og dette kan skape en nokså vanskelig situasjon. — Jeblad 2. des 2007 kl. 15:43 (CET)

Det står jo eksplisitt i seksjon ti i lisensteksten (se Wikipedia:GNU_FDL) at man kan oppgradere med mindre det er spesifisert en spesifikk versjon av lisensen.
Som vanlig når noen ønsker å trekke tilbake bidrag under GFDL vil man jo da måtte forklare på en vennlig men bestemt måte at dette ikke er mulig. Uansett er det vel en svært liten majoritet som bryr seg om lisensspørsmål. --Kjetil r 2. des 2007 kl. 15:52 (CET)
Jeg har ingen innsikt i dette, men antar at styret har det og at de både har vurdert ulempene ved nåværende lisens og eventuelle problemer i forhold til oppgradering av denne. Jeg foreslår at vi alle avventer inntil vi får en redegjørelse, men for meg virker dette som et positivt tiltak som vil gjøre det vi produserer her enda mer tilgjengelig - hvilket er bra! mvh - Ulf Larsen 2. des 2007 kl. 16:32 (CET)
GFDL har jo visse feil, og det er også Wikimedia blitt gjort kjent med og det er nok også derfor de ønsker å bytte. Regner med Foundation veit bedre enn meg hva de har mulighet til -- Hans-Petter 2. des 2007 kl. 16:34 (CET)
Jeg tviler på om de har anledning til en slik relisensiering, og jeg tror helt bestemt at en god del brukere vil motsette seg dette. En oppdatering av lisensen til nyere versjoner er noe helt annet enn et skifte av lisensverk. Lignende relisensieringer er gjort i andre prosjekter og har der utløst branching av prosjekter. Mambo Open Source [1] er et slikt prosjekt på softwaresiden, hvor et firma ønsket å trekke tilbake et system publisert under GPL. Prosjektet har brachet videre til Joomla! [2]. Den kommersielle versjonen fortsetter nå under navnet Jango [3]. Et innholdprosjekt som har skiftet lisens er Wikitravel [4] og sentrale bidragsytere på Wikipedia stiller fortsatt spørsmål ved legaliteten til denne endringen. Vi har brukere som stiller spørsmål ved legaliteten ved å bruke bilder lisensiert under GFDL i innhold som bruker annen lisens, og jeg tror det er sannsynlig disse vil stille spørsmål ved en relisensiering av deres bidrag. — Jeblad 2. des 2007 kl. 16:58 (CET)
Først oppgraderer de til en GFDL lisens som spesifikt sier at de videre også kan oppgradere til CC-BY-SA 3.1. -- Hans-Petter 2. des 2007 kl. 17:20 (CET)
Her er en blogg med video av annonseringen. [5] GFDL 3.0 får et tillegg [6] som skal åpne for en slik overgang «If the Work was previously published, with no Cover Texts, no Invariant Sections, and no Acknowledgements or Dedications or Endorsements section, in a system for massive public collaboration under version 1.2 of this License, and if all the material in the Work was either initially developed in that collaboration system or had been imported into it before 1 June 2006, then you may relicense the Work under the GNU Wiki License» — Jeblad 2. des 2007 kl. 17:42 (CET)
Noen med en oppdatering? 87.248.13.33 9. des 2007 kl. 22:04 (CET)

Endringsforslag for vedtektene til WM Norge[rediger kilde]

Wikimedia Norge

For å bli godkjent som local chapter så må WM Norge endre noe i vedtektene. Det blir publisert et komplett forslag i løpet av kort tid. Bakgrunnen er at det er kommet noen kommentarer om at våre vedtekter gjorde at vi dels ble for tett knyttet til Wikimedia Foundation, dels at vi påtok oss ansvar vi ikke ville være istand til å følge opp. De aktuelle paragrafene i Wikimedia Norge/Vedtekter er §1b, §2a, §2a5, §2a6, §3, §4a og §4e. Stort sett er det mindre justeringer. Vi har fått aksept for å fortsette registreringen, under forutsetning av at de problematiske vedtektene tas opp til diskusjon på første årsmøte. Vi blir uansett ikke et local chapter før vedtektene har en akseptabel form. Se også Delphine Ménard sine kommentarer. — Jeblad 9. des 2007 kl. 13:45 (CET)

Visittkort[rediger kilde]

Wikimedia Norge

Under forutsetning av at vi etter hvert blir godkjent som local chapter så har WM Norge intensjoner om å prøve å få istand en organisert fremstilling av visittkort til de mest aktive medlemmene. Det er ikke fattet noe formelt vedtak på dette for vi må først få lov til å bruke opphavsrettslig beskyttet materiell fra Wikimedia Foundation, noe som forutsetter at vi er et godkjent chapter. De tankene vi har gjort oss så langt er at brukere vi har tiltro til kan få noe slikt, at de har en av de offisielle logoene på forsiden, url'er til de sentrale prosjektene, navnet til den aktuelle brukeren sammen med vedkommendes brukernavn og på baksiden en minimumstekst som sier litt om hva en bruker er og ikke minst at vedkommende ikke kan garantere noen form for spesifikk omtale av det han beskriver. Bakgrunnen er at det stadig blir spørsmål om hvem brukere representerer og hvor de som de er i kontakt med kan finne mer informasjon. Noen som har lyst til å prøve seg på et design? Og ikke minst på teksten til baksiden? Det er viktig at de formidler at brukeren representerer seg selv, hvilken rolle brukeren har på prosjektene og at WM Norge har tiltro til brukerens tidligere arbeid. — Jeblad 9. des 2007 kl. 13:18 (CET)

Jeg kan prøve å lage noe. Hva skal med? Det samme som på vanlige visittkort, altså kontaktmuligheter? Mob, privat og mail? Teksten bak; skal den være på riksmål/bokmål og nynorsk? Engelsk? Skal det variere fra hvilke språk kortinnehaveren har? Går det fint at jeg bruker WMN’s logo i mitt forslag og publiserer det på mitt eget domene? Skal jeg laste det opp her slik at bildet kan vises med en gang? — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 9. des 2007 kl. 20:08 (CET)
Ikke legg slikt på eget domene da dette logoer er merkevare. Selve logoene bør være uforandrede, ellers er det vel ganske fritt frem med å komme med innspill. Det er et utkast på Bruker:Jeblad/Visittkort som printer mer eller mindre korrekt fra Firefox men som ikke er helt pent på skjermen. Muligens kan en løsning være en forside og en bakside på forskjellig språk/målføre. Utover det må en vel bare prøve å finne ut hva som ser bra ut, og ikke minst hva en får plass til. — Jeblad 9. des 2007 kl. 20:20 (CET)
Det var det jeg tenkte meg, derfor spurte jeg. Et bilde lokalt opplastet, da? Er det greit om jeg beskjærer logoen og gjør den lysere, slik at jeg får en svak bakgrunn på den ene siden av kortet? Hva heter fonten brukt i logoen? — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 9. des 2007 kl. 20:28 (CET)
Se foundation:Wikimedia visual identity guidelines for informasjon om dette. Jeg siterer spesielt: «In order to keep the signature intact, localized Wikimedia logos should not be used on business cards and letterheads, but the branch of the organisation should appear prominently in the design. Letterheads and business cards should never be issued without express authorization from the Wikimedia Foundation or the relevant chapters. Please ask the Wikimedia Foundation or the Local chapter in your country for guidelines concerning letterheads and business cards». Altså må vi for det første ikke utstede noen visittkort før vi er et godkjent chapter, og vi må ikke bruke den lokale logoen i på dem. Fonten heter for øvrig GillSans bold.-- SLB (diskusjon) 9. des 2007 kl. 22:18 (CET)
Utfra teksten så virker det som det er stilet til brukere, men enten bruker vi felles visuelt design eller så er hele vitsen med samarbeid borte. Det vil uansett være vanskelig å få framdrift på slikt før WM Norge er endelig godkjent. Med tempoet Chapters Commitee har hatt så tror jeg ikke vi kommer i mål med hverken dette eller endelig registrering før tidligst senvinteren eller våren 2008. — Jeblad 9. des 2007 kl. 22:31 (CET)

Malen for ukategorisert[rediger kilde]

Når jeg patruljerer nye artikler, er det rett som det er at defekten er at kategoriseringen er fånyttes, som regel ved at kategorien er ikke-eksisterende. Malen vår - {{ukategorisert}} - burde kunne utvides med en kommentarstrek hvoretter man kan beskrive defekten, f.eks.: " | Feilkategorisering - | viktige kategorier mangler - | kategorisert i ikke-eksisterende kategorier. Ctande 24. nov 2007 kl. 15:22 (CET)

Denne er jeg veldig enig i! Har tenkt på det flere ganger, og det hadde vært veldig gunstig. --EivindJ 24. nov 2007 kl. 15:29 (CET)
Men er det noen kyndige som kan gjøre det som trenges med malen? Ctande 25. nov 2007 kl. 13:48 (CET)
Kan dere forklare hvordan beskrivelsen skal benyttes? Skal den bare stå i boksen som kommer opp på artikkelen eller skal den brukes til noe mer, f.eks. gjøre at artikkelen havner i en annen kategori som Kategori:feilkategorisert el.l. ? --Mollerup 25. nov 2007 kl. 17:15 (CET)

Muligens litt på siden, men jeg prøver det her likevel: Det hender rett som det er at jeg er innom Spesial:Ukategoriserte sider. Den er grei for å holde oversikt over nye sider som ikke er kategorisert. Men: Hvis noen har satt på en mal som f.eks {{ukategorisert}}, {{opprydning}} eller {{stubb}} er siden ikke lenger "ukategorisert", og er ikke med på denne lista. Finnes det en måte å få oversikt over slike sider - altså sider som ikke er kategorisert i "faste" kategorier, men kun i "midlertidige" kategorier? Sjansen for at noen skal "oppdage" og utvide eller på andre måter forbarme seg over en artikkel som har fått en dårlig start er bedre jo flere kategorier den tilhører --SaraS 26. nov 2007 kl. 22:22 (CET)

Disse trengende artiklene finnes i kategoriene Kategori:Ukategorisert, Kategori:Opprydning og Kategori:Stubber. Se også Kategori:Wikipedia-vedlikehold for en fullstendig oversikt. --Mollerup 27. nov 2007 kl. 11:53 (CET)
Det jeg er ute etter er en oversikt over artikler som er i Kategori:Wikipedia-vedlikehold, men som ikke er kategorisert i noen underkategori av Kategori:Kategorier. To tilfeldig valgte eksempler: Baldisholteppet og Ballbreaker --SaraS 27. nov 2007 kl. 12:57 (CET)

Jeg forklarer på en bedre måte hva jeg mente. Når man benytter kategorien {{opprydning}}, er det mulig å inkludere en forklaring som blir synlig, f.eks. {{opprydning|En drøss med stavefeil}}. Dette lar seg ikke gjøre ved {{ukategorisert}}. Det hadde vært fint å kunne fortelle på samme måte at artikkelen er "underkategorisert" (mangler viktige kategoriseringer) eller "feilkategorisert" eller "kategorisert i ikke-opprettede kategorier". Ctande 28. nov 2007 kl. 13:50 (CET)

Har lagt inn dette på {{ukategorisert}}Jeblad 28. nov 2007 kl. 14:23 (CET)
Noen som kan legge inn en beskrivelse på malens side om hvordan denne brukes? nsaa 28. nov 2007 kl. 15:14 (CET)
Alle malene av samme type bør vel få samme grunnstruktur. — Jeblad 28. nov 2007 kl. 15:26 (CET)
Jeg har uansett lagt inn en beskrivelse slik Nsaa ba om. --Mollerup 30. nov 2007 kl. 16:12 (CET)
Det er muligens flere maler som burde gås over slik at en kan legge inn en erstatningstekst. — Jeblad 10. des 2007 kl. 16:40 (CET)

"Wikipedia bedre enn Brockhaus"[rediger kilde]

Følg denne lenken til en tysk artikkel om at wikipedia er blitt testet opp mot det store tyske leksikonet Brockhaus. Det står ikke i klartekst om det gjelder det tyskspråklige wikipedia. Ctande 7. des 2007 kl. 15:02 (CET)

Jeg fant en engelsk versjon, som bekrfter at det gjelder wikipedia.de : http://www.earthtimes.org/articles/show/153663.html Ctande 7. des 2007 kl. 15:17 (CET)
50 tilfeldige artikler har blitt testet. Wikipedia var best i 43 av dem, Brockhaus i 6. Wikipedia var klart best i aktualitet, hvor det nevnes at mens Wikipedia oppdaterte artikkelen om Pavarotti samme dag han døde, var det fortsatt ikke oppdatert i Brockhaus 2. desember at han var død. Overraskende er det at også i nøyaktighet var Wikipedia foran Brockhaus. Bare mhp. lesbarhet kom Brockhaus først.
Moralen for oss er på wp-no: Vi må ta sikte på at vi heller ikke skal falle gjennom når en eller annen her hjemme finner det for godt å gjøre en tilsvarende undersøkelse. Men la oss ikke ha noen illusjoner fra dette om at vi idag har en kvalitet som ville kunne tåle denne sammenligningen. Vi har fortsatt mange mangler. Haros 7. des 2007 kl. 15:58 (CET)
Det er Stern som har det som hovedartikkel, har gjort en test på det og har det på forsiden. Det må vel sies å være gode nyheter... Ulf Larsen 7. des 2007 kl. 16:01 (CET)
Selv Caplex er bedre enn oss på ganske mange tusen artikler, og det vil ta lang tid før situasjonen endrer seg. Slike sammenligninger er svært vanskelige å gjøre, ikke minst på grunn av problemene med å bedømme skeivheter i artikkeltilfang. Er det at en sammenligner artikler som finnes i begge publikasjonene noe godt utvalgskriterium i utgangspunktet? — Jeblad 7. des 2007 kl. 17:16 (CET)

Har kjøpt bladet (dvs Stern) og reportasjen om testen er på 14 sider, ser ganske grundig ut! At bladet har rundt 7 millioner lesere vil vel ytterligere gi den tyske utgaven en dytt kvalitetsmessig i riktig retning - tenker vi oss at en promille av de som leser artikkelen bidra så kan tyskspråklig Wikipedia få flere tusen nye bidragsytere. En annen side ved det er vel at det kan friste tilsvarende blad i andre land til å teste og skrive om oss, og mer oppmerksomhet gir gjerne flere bidragsytere.

Det er vel godt mulig at en norsk publikasjon vil forsøke en tilsvarende test for bokmål/riksmålswikipedia, enn så lenge vil vi jo tape den både overfor Store norske leksikon og Caplex, men selv en test vi taper vil nok gi positive bidrag, så totalt mener jeg dette må være veldig bra! mvh - Ulf Larsen 9. des 2007 kl. 23:04 (CET)

Problemet vårt er vel ikke først og fremst at vi er dårlige, men vi er asymmetriske, og derfor uforutsigbare. Forholdet mellom artiklene om Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas, mellom Indonesia og Nauru, eller mellom Arendal og Grimstad er gode eksempler. --MHaugen 9. des 2007 kl. 23:11 (CET)
Er vel en konsekvens av at man skrive om det man vil, så lenge det er wikiverdig og kan dokumenteres. Synes ikke det er ensidig negativt, det betyr bare at nowiki er bedre på noen områder enn andre. Tror at bredden av artikler vil løfte seg på sikt, slik det har skjedd på enwiki. Grrahnbahr 10. des 2007 kl. 00:09 (CET)

Bilde av Al Gore og Rajendra Pachauri[rediger kilde]

— H92 OOOO (d/t · b/c · @) 10. des 2007 kl. 23:42 (CET)
— H92 OOOO (d/t · b/c · @) 10. des 2007 kl. 23:42 (CET)

Når Al Gore og Rajendra Pachauri i morgen mottar Nobels fredspris, ville det være et stort fortrinn om noen som bidrar til Wikimedia-prosjektene kunne få tatt et fornuftig bilde av de to prismottakerne. Dersom noen lykkes med å ta et brukbart bilde, vil det muligens være et bilde som vil kunne brukes av mange for ettertiden - endog fritt! Balkongen på Grand på kvelden er kanskje beste mulighet? --Lipothymia 9. des 2007 kl. 23:51 (CET)

  • Al Gore har vi vel bra bilder av. --Harry Wad (HTM) 10. des 2007 kl. 00:03 (CET)
Meld ankomst til pressekonferansen. — Jeblad 10. des 2007 kl. 00:04 (CET)
Akkrediteringsfristen var 6. desember. --Harry Wad (HTM) 10. des 2007 kl. 00:12 (CET)
    • Det finnes flere gode (og fritt tilgjengelige) bilder av Gore, men hendelsen i morgen er jo spesiell, og vil kunne brukes av alle Wikinytt-prosjektene i forbindelse med nyhetsdekningen, og vil kunne ha varig historisk interesse for Wikipedia-prosjektene. Er selv forhindret fra å kunne bidra med dette, derfor postingen. --Lipothymia 10. des 2007 kl. 00:16 (CET)

Jeg skal på det fakkeltoget i Oslo i dag. Jeg skal ta med kameraet, så får vi se om jeg får et bra bilde. ;) — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 10. des 2007 kl. 14:55 (CET)

Skullerud skole skal fremføre på konserten i rådhuset kl 16. Tar sikkert bilder. Går denne på tv forresten? Jeg kommer på tv jo Emblem-cool.svg Marcus 10. des 2007 kl. 17:19 (CET)
Æsj, glemte jeg å signere! Bildene er tatt, jeg går igjennom dem i morgen.i dag har jeg en mattetentamen å øve til! ;) — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 10. des 2007 kl. 20:35 (CET)
Du er ikke den eneste om de irriterende mattetentamenene... — Erik (d · b · @) 10. des 2007 kl. 21:43 (CET)
Har allerede hatt Emblem-cool.svg. Gjennomførte tentamenen til Tetra, og den var utfordrende, men det gikk «relativt bra» :P Alexanderkg 10. des 2007 kl. 22:27 (CET)
  • Der var bildene på plass. Det var det beste jeg kunne få til, jeg har ikke stativ, og vi måtte stå på andre siden av veien. Den linsetingen (var det objektiv det het?) er ikke akkurat den mest spennende man kan komme borti! ;) — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 10. des 2007 kl. 23:42 (CET)

Da har vi passert 140 000[rediger kilde]

antar vi passerer 150 000 i løpet av januar 2008--Ezzex 17. nov 2007 kl. 23:15 (CET)

Med Norsk Grammatik som artikkel nr 140 000 etter det jeg kan se. Haros 17. nov 2007 kl. 23:48 (CET)
hvordan ser en hvilket nr. en artikkel har i rekkefølgen?
Omkring det tidspunkt hvor nummeret passeres er det mulig å regne seg frem til hvilken artikkel det sannsynligvis er, men det er ikke mulig å være helt sikker. I dette tilfellet så jeg at vi var på 140 010 artikler og kunne da se på nye artikler og telle bakover samtidig som jeg sjekket om de nye artiklene faktisk var artikler. Haros 18. nov 2007 kl. 00:00 (CET)

Det står en artikkelteller på Spesial:Siste endringer. Fordi dette er en spesialside som ikke lagres i servernes hurtiglager så vil denne telleren være nokså nøyaktig. Telleren vi har lagt i toppen ved hjelp av Mediawiki:Sitenotice vil henge noe etter på grunn av at sider fra de vanlige navnerommene blir lagret i hurtiglageret. Grunnen til at slik mellomlagring skjer er at lasten på serverene reduseres kraftig med denne teknikken. — Jeblad 18. nov 2007 kl. 07:36 (CET)

jeg finer ikke denne artikkeltelleren--Ezzex 18. nov 2007 kl. 15:51 (CET)

Ha ha, min siste artikkel var artikkel nummer 139 989 Face-smile.svg Surt... ;P Alexanderkg 18. nov 2007 kl. 13:32 (CET)

Det var artig at den første artikkelen jeg oppretta på bokmålswikipedia traff et rundt tall, spesielt artig når vekesdugnaden er retta mot Norsk språk. -Knut 18. nov 2007 kl. 15:40 (CET)
Hmmm, «ukens dugnad» ja. Dette må vel være historiens lengste uke? På tide å bytte dugnadstema? Ssu 18. nov 2007 kl. 20:01 (CET)
Ukens dugnad ble påstartet i uke 23, men som det står på dugnadssiden:
Nuvola apps important.svg Dette prosjektet er for tiden ikke aktivt. Isteden finnes prosjektet Wikipedia:Artikkelkonkurransen.
mali 18. nov 2007 kl. 20:27 (CET)
He-he! Enda artigere! Vyrdsamt- Knut 19. nov 2007 kl. 07:27 (CET)

--Hovde 19. nov 2007 kl. 19:51 (CET)

Store Norske Leksikon har 150 000, så snart ... Clutterbuck 19. nov 2007 kl. 23:14 (CET)
Forskjellige aktører har operert med litt forskjellige tall, men tallet på 150 000 er oppgitt av en såpass sentral person at vi bør kunne stole på dette tallet. Selv om vi passerer dette antallet artikler vil vi nok ikke dekke konkurrentens artikkelmasse før vi er nærmere en halv million artikler. — Jeblad 20. nov 2007 kl. 07:18 (CET)
Det er fint at vi får flere artikler, men er enig med Jeblad, det er lenge til vi når opp til SNLs nivå, minst et par år. Jeg velger ellers å se på SNL som en medspiller og ikke en konkurrent, både SNL og bokmål/riksmålswikipedia drar fordeler av en økt interesse for leksikalsk informasjon. mvh - Ulf Larsen 21. nov 2007 kl. 10:38 (CET)
Forskjellige leksika omtaler i liten utstrekning det samme, og der de omtaler det samme er fokus sjelden identisk. I vårt tilfelle betyr det at på nyåret kan vi harselere med at vi er «Det Største Norske Leksikon», men vi vil ikke være i nærheten av å dekke alt de har før vi er oppe i en halv million artikler eller mer. Antakeligvis har vi mer enn dem om populærfenomen, og dagsaktuelle hendelser, mens de antakalig har mer artikler om klassiske fenomener. Jeg har tidligere gjort noen overfladiske sjekker mot Caplex og Wikipedia, noen resultater er i Wikipedia:Sammenligning Caplex – Wikipedia, og selv om vi har vesentlig flere artikler (innen utvalget har vi over 4x så mange oppføringer) så er fortsatt 43% av Caplex udekket. Overført til SNL så betyr det at når vi har rundt 300 000 artikler så har vi dekt rundt 50% av deres artikler. Wikipedia vil fortsette å vokse over lang tid og få har vel noen klar formening om hvordan dynamikken er i de forskjellige prosjektene på Wikipedia. — Jeblad 21. nov 2007 kl. 11:10 (CET)
Hvis en tilsvarende sammenligning hadde blitt gjort for et fagleksikon slik som Norsk lokalhistorisk leksikon så ville nok tallene blitt enda verre. Det er ikke vanskelig å tenke seg at vi må opp i 10-20 ganger så mye stoff eller mer før vi begynner å få en akseptabel dekningsgrad mot slike leksika. — Jeblad 21. nov 2007 kl. 11:41 (CET)
Vi kan vel heller ikke nå opp til Caplexs nivå om vi sletter artikler de har for at de er for korte, selv om de er like store som Caplex sine.--Harry Wad (HTM) 21. nov 2007 kl. 13:24 (CET)

… og der passerte vi finnene![rediger kilde]

Nå tror jeg jammen vi har passert finsk wikipedia i antall artikler også. Blir spennende å se hvor lenge det varer … --Kjidel 21. nov 2007 kl. 15:02 (CET)

For noen måneder siden lå vi også forann dem, men det varte bare noen uker--Ezzex 21. nov 2007 kl. 15:16 (CET)
He he - I følge List of Wikipedias har finnene 2 artikler mer enn oss--Ezzex 21. nov 2007 kl. 15:19 (CET)
Jepp, men den henger litt etter. Den finske telleren viser 140 512 mens den norske viser 140 537. --Kjidel 21. nov 2007 kl. 15:49 (CET)
De finner nok snart på noe. — Jeblad 21. nov 2007 kl. 22:58 (CET)
Skjult ordspill fra Jeblad der, hehe … --Kjidel 22. nov 2007 kl. 10:40 (CET)
Ja, fin(n)urlige ordspill fra Jeblad. Gosh. --EivindJ 22. nov 2007 kl. 10:43 (CET)
Vi fortsetter å holde unna for finnene som nå er på 141 670 [7] mens vi er på 141 883 [8]. Det kan muligens ha noe å gjøre med kommuner i Brasil, men morro er det lell! — Jeblad 30. nov 2007 kl. 18:13 (CET)
Ser på listen over Wikipedier at vi har en dybde på 18, mens finnene har 26 (samtidig har svenskene 15). Hva kan gjøres for å heve denne? For som noen sier; det er vist ikke bare antallet artikler som teller (jfr den polske dypden på 7). Reinhard Heydt 2. des 2007 kl. 19:02 (CET)
Flere redigeringer på hver artikkel er vel det som bringer dybden opp. Veldig grovt kan en vel si at dybde gir en antydning om kvalitet, så en vesentlig høyere dybde angir høyere kvalitet. Ulf Larsen 2. des 2007 kl. 21:28 (CET)
Et raskt overslag på resultater av den oppgitte formelen indikerer at metodisk malbruk på diskusjonssider vil drive tallet opp. Samtidig vil høy botaktivitet på språket øke dybden. Kort sagt virker dybdebegrepet litt meningsløst. — Jeblad 2. des 2007 kl. 23:32 (CET)
Vi holder stadig unna for finnene, men de drar innpå… — Jeblad 10. des 2007 kl. 16:44 (CET)
Er det ikke feil å si «finnene»? Mange finner skriver og snakker svensk. Det korrekte er vel finsk? WP handler om språk og ikke folk...ikke? --Frodese 11. des 2007 kl. 00:31 (CET)
Jeg både skriver og snakker engelsk, uten at jeg kan kalles en engelskmann! Det er vel utvilsomt flest finner som bidrar på finsk wikipedia skulle jeg tro … selv om en del av disse sikkert også bidrar på svensk wiki. Kjidel 11. des 2007 kl. 00:37 (CET)
Det at mange finner skriver på svensk Wikipedia har ingenting å si for hva vi kaller dem som skriver på finsk Wikipedia. Det er nok heller få svensker som skriver på finsk Wikipedia. Selv om det sikkert fins et par stykker som ikke er finner som skriver på finsk Wikipedia, så er det nok ikke mange. Haakon K 11. des 2007 kl. 16:08 (CET)

Loven i Florida[rediger kilde]

Det vises til at no.wikipedia definerer seg som tilhørende Florida ettersom serverne er fysisk plassert der, og at man derfor oppfatter at innholdet i no.wikipedia faller inn under Floridas lovgivning. Blant annet har dette vært aktualisert i en debatt som har rullet mellom noen av no.wikipedias brukere den siste tiden.

Har man, formelt sett, gjort noen undersøkelser rundt hvilket belegg man egentlig har for å si at Floridas regelverk gjelder? Med denne påstanden følger nemlig en uuttalt påstand om at norsk lovverk IKKE kommer til anvendelse, og dette krever en grundig redegjørelse. Men må ta stilling til no.wikipedia som et norskspråklig nettleksikon som man må anta i all hovedsak er redigert av norske brukere i Norge og hovedsakelig for et norsk publikum. Med det som utgangspunkt, og med henvisning til denne saken [9], er det vanskelig å forstå wikipedias forbehold [10] og [11] noe annet sted enn at bidragsytere blir gjort personlig ansvarlig for innholdet. Dette kan utløse noen flere problemstillinger:

  • Når administratorer tar på seg å redigere bort uønsket og eventuelt ulovlig innhold på disse nettsidene, har de dermed også erkjent et redaktøransver?
  • Kan wikipedias bidragsytere gjøres ansvarlig for å oppmuntre til brudd på norske lover, dersom de kommuniserere med andre brukere som i sin tur laster opp ulovlige ytringer eller innhold? Helt spesifikt kan dette for eksempel gjelde ulike velkommen-meldinger, hvor nye brukere oppfordres til å bidra, men hvor det ikke gjøres oppmerksom på de juridiske forbeholdene. Hvor går ansvaret i forholdene til anonyme og mindreårige brukere? Er det forsvarlig å oppmuntre disse til å bidra?
  • Spørsmålet om ansvarsfraskrivelsen i no.wikipedias forbehold ble akutalisert i diskusjonen "legal threats". Er de juridiske forbeholdene kommunisert ut tydelig og åpenbart nok?

--84.215.101.101 6. des 2007 kl. 01:17 (CET)

Norske borgere er underlagt norsk lov, i Norge og resten av verden, det er helt sikkert. Når det gjelder nettstedet så oppfatter jeg det som en tjeneste som stiftelsen Wikimedia, som er underlagt USAs lover stiller til rådighet, en slags offentlig oppslagstavle. Om jeg gjør noe ulovlig her så må det nødvendigvis være straffbart under norsk lov. At jeg får et redaktøransvar ved å fjerne f.eks vandalisme kan jeg ikke se er tilfelle. Når det gjelder neste punkt, så er det igjen slik at norsk lov gjelder for norske borgere, at «hvor nye brukere oppfordres til å bidra, men hvor det ikke gjøres oppmerksom på de juridiske forbeholdene» er således ikke ulovlig.
På den samme siden som det står om juridiske forhold så står det også uttrykkelig at: «Bidragsytere som er norske statsborgere eller som oppholder seg i Norge må imidlertid forholde seg til norsk lov.» - noe som er selvsagt, men uansett altså gjentas der.
Når det gjelder forholdet mellom Wikipedia/Wikimedia som stiller servere til rådighet og mangel på redaktøransvar så er det slått fast i amerikansk lovgiving, ved dommer i USA og samme senest ved en dom i Frankrike, forholdet er altså det samme i Europa.
Jeg kjenner ikke diskusjonen det vises til, men uansett - selv uten noe bakgrunn innen juss mener jeg det ikke eksisterer noe slikt uavklart juridisk problem. Ulf Larsen 6. des 2007 kl. 06:22 (CET)
Jeg tror ikke det er nødvendig å presisere klarere at norske bidragsytere er underlagt norsk lov. Wikipedia er underlagt en ombudsmannsordning i Florida og har et eget råd for dette, m:Ombudsman commission. Såvidt jeg husker setter denne et krav om reaksjon innen en tidsperiode fra en klage er reist, og først etter utløpet av denne er det praktisk mulig å reise sak. Jeg mener det er snakk om en måned. Det er flere grenser som det er verd å ha klart for seg. Faktafeil er slikt som forekommer og er vanskelig å gardere seg mot. Videreformidling av rykter skjer, selv om det ikke burde forekomme, og når det reises krav om referanser så bør berørte brukere reagere raskt. Spesielt der det er videreformidlet sjikanøse rykter må disse uten opphold fjernes, eneste unntak er om dette blir en del av nyhetsbilde på en slik måte at det kan forsvares å ha en omtale av forholdet. Hovedregelen er imidlertid at dette skal vekk, ikke tilbakestilles, men slettes. Uheldigvis så mangler vi gode verktøy for slik rydding. Spesielt sjikanøst innhold, eller trusler, skal fjernes uten opphold og brukeren blokkeres. — Jeblad 6. des 2007 kl. 11:17 (CET)
Siden du lenket sier at det er et råd for saker rundt privatliv/checkuser, ikke innholdet i prosjektene. Btd 6. des 2007 kl. 16:29 (CET)
Såvidt jeg vet er dette den ene av flere aktiviteter for å avskjære juridiske aksjoner. — Jeblad 7. des 2007 kl. 17:06 (CET)
Hvis den ferske saken som presenteres her ikke koker bort i kålen før det kommer for tysk rett, får man en tysk avklaring også:
"Politician files Wikipedia charge over Nazi symbols" -- BERLIN (Reuters) - A left-wing German politician has filed charges against online encyclopedia Wikipedia for promoting the use of banned Nazi symbols in Germany. Katina Schubert, a deputy leader of the Left party, said she had filed the charge with Berlin police on the grounds that Wikipedia's German language site contained too much Nazi symbolism, particularly an article on the Hitler Youth movement. "The extent and frequency of the symbols on it goes beyond what is needed for documentation and political education, in my view," she told Reuters. "This isn't about restricting freedom of opinion, it's about examining what the limits are." Schubert said she had taken legal advice before making her move, ....
mvh Ctande 7. des 2007 kl. 15:13 (CET)
Hva med fair-use tekst og bilder? Vi kan ikke bruke slike bilder her på no.wp fordi konseptet ikke finnes i norsk lovgiving. Her tillater vel lovgivingen i Florida at slike blir bruk, mens norsk lov forbyr bruken. Betyr dette at en amerikaner, bosatt i USA, kan laste opp bilder til Wikipedia på norsk, lokalisert i Floria uten at dette er ulovlig, men en nordmann i Norge ikke kan? Strekker vi her norsk lovgiving for langt? —Helland 7. des 2007 kl. 16:49 (CET)
Det er noen slike merkelige konstruksjoner som kan oppstå. Det er formulert en policy som sier at prosjektene skal følge både loven i Florida og lokal lov for landet som har målgruppen for prosjektet, så jeg tror slikt ville bli slettet relativt raskt. Se forøvrig en:Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, spesielt safe harbour. Wikimedia Foundation har registrert en Designated Agent, som såvidt jeg husker var dette sammenfallende med Foundations ombudsmann. Det kan imidlertid se ut som dette er organisert litt annerledes. Se blant annet m:Ombudsman commission. — Jeblad 7. des 2007 kl. 17:12 (CET)
Da mener jeg denne setningen må fjernes/endres: Wikipedia forholder seg til Floridas rettssystem, og er ikke underlagt norske lover. [12]
Det er jo ikke sant. Uws! 11. des 2007 kl. 19:06 (CET)
Jeg rettet det. Uws! 11. des 2007 kl. 19:42 (CET)

Jeg mener noen bør prøve å endre dette tullet, kan noen ta kontakt med Wikimedia som har bestemt dette? Det er jo litt dumt at man ikke kan bruke bilder fordi det er forbudt i Norge, dette skal i utgangspunktet ikke ha noe med Norge å gjøre. Uws! 11. des 2007 kl. 20:35 (CET)

One Piece - bilde[rediger kilde]

Heisan

Jeg har i en god stund nå lurt på hvordan jeg kunne bøte på bildemangelen som artikkelen om One Piece lider av (grunnet lovene rundt opphavsretten), og håper/tror jeg kanskje har truffet på en løsning. Det er snakk om dette bildet fra Wikimedia Commons [13]. Piratsymbolet som man ser på seilet er et meget viktig symbol i One Piece-serien, og jeg har tenkt på å lagre bildet, redigere og skjære slik at symbolet blir igjen, laste opp dette som et nytt bilde på Commons og deretter bruke det som tittelbildet for artikkelen. Mitt spørsmål er da: er dette lov, eller kan jeg kun bruke bildet slik det står på Commons? Michae2109 10. des 2007 kl. 21:18 (CET)

Er bildet på commons så kan du bruke det. Du kan også modifisere bildet og bruke din nye versjon, men da gjelder noen betingelser avhengig av lisens osv. -- Hans-Petter 10. des 2007 kl. 23:49 (CET)
Man kan ikke ta et bilde som inneholder en logo og så klippe ut kun denne logoen, uansett lisens på bildet som helhet (med mindre de som eier logoen gir sin tillatelse). ZorroIII 10. des 2007 kl. 23:55 (CET)
Da tror jeg heller jeg lar vær å klippe det ut, ettersom piratsymbolet er en del av logoen til både tegne- og animasjonsserien (se den engelske artikkelen om serien). I så fall bruker jeg bare bildet som det er. Tusen takk for hjelpen Face-smile.svg Michae2109 11. des 2007 kl. 13:03 (CET)
Nei, men så lenge det bare er et generelt piratsymbol som brukes, så er det ikke noe problem med det. -- Hans-Petter 11. des 2007 kl. 15:15 (CET)

Rallyførere[rediger kilde]

Vi har en kategori som heter Kategori:Norske rallyførere. Her er det naturlig å ha Henning Solberg og andre. Men hva med kartleseren hans, er han også rallyfører? Jeg begynte å lurer, inntil videre er han det. Mvh --Harald Haugland 11. des 2007 kl. 02:35 (CET)

Rallyførere er vel kanskje mer en idrettskategori? — Jeblad 11. des 2007 kl. 02:57 (CET)
Motorsport er vel et bedre navn på kategorien?--Harry Wad (HTM) 11. des 2007 kl. 03:19 (CET)
Navnet på kategorien er helt grei. Synes kartleseren kan stå der så lenge det må to personer til for å kjøre en rallybil i større konkurranser. Floyd 11. des 2007 kl. 06:24 (CET)
På den engelske wikien står kartleserne i samme kategori som førerne. Som Floyd påpeker så er begge like nødvendige for å holde bilen på veien. Den ene må stole på at den andre ikke kjører av veien, mens den andre må stole på at den første ikke gir han noter som sender han av veien. Reinhard Heydt 11. des 2007 kl. 11:37 (CET)
I tillegg fungerer de som par, slik at de i stedet for bare å oppgi føreren også føres opp kartleseren ved siden eller under, altså parvis. --SOA 11. des 2007 kl. 16:14 (CET)

Månedsstatistikken[rediger kilde]

Statistikken over siste måned viser at selv om juleribba venter så er det produsert 3969 artikler over en periode på en måned. Over en tilsvarende periode ifjor ble det produsert 4078 artikler, dermed så ligger vi antakelig på en flat produksjon som forhåpentligvis vil holde seg. Grovt anslått gir dette 150K om litt over 7 uker, omtrent månedskiftet januar-februar. I og med at vi har en ferieperiode imellom kan dette forskyve tidspunktet kraftig. Vi vil da ligge på en årsproduksjon i antall artikler på omtrent 50-55 000 artikler. Selv om dette er anslått på bakgrunn av en hel masse små artikler så sprer likevel aktiviteten seg på et stort antall eksisterende artikler i tillegg. — Jeblad 12. des 2007 kl. 19:46 (CET)

Dato Total Artikler Redigeringer Brukere
man nov 12 18:00:02 CET 2007 329907 139314 3108052 60761
ons des 12 18:00:02 CET 2007 340107 143283 3224514 63313

Adelige titler[rediger kilde]

Når en skal skrive for eksempel «prins Georg» eller «hertugen av York» i en artikkel, skal en da skrive tittelen med stor bokstav? Jannizz (d) 11. des 2007 kl. 16:52 (CET).

Etter det jeg vet, nei. Det forekommer ikke på norsk. Alexanderkg 11. des 2007 kl. 18:29 (CET)
Titler skrives alltid med små bokstaver på norsk (bortsett fra som første ord i setningen, selvfølgelig). Et unntak kan være at Kongen har bestemt etter eller annet. Da er det Kongen i statsråd, altså det statsrettslige, konstitusjonelle organet og ikke kongen som person. Vi skiller også mellom Regjeringen og regjeringen; det første er det statsrettslige organet har fattet en vedtak utfra sine konstitusjonelle rettigheter, det siste er den politiske konstellasjonen som som utgjør Regjeringen. I eksempelet er det derfor riktig skrevet, Georg og York skal selvfølgelig med stor bokstav som egennavn. se her: Språkrådet --PaulVIF 12. des 2007 kl. 17:01 (CET)
Se også tidligere diskusjon om dette her[14]. Mvh Tpb 12. des 2007 kl. 20:17 (CET)

Når en oversetter fra andre språk[rediger kilde]

Vi har en del artikler som er oversatt fra andre språk av personer som ikke kjenner fagområdene. En er ikke alltid årvåken nok og ser at de navnevalgene som er gjort ikke er riktig. Vi bør være ytterst forsiktig og undersøke først så det ikke kommer slike feil i wikipedia.

Laquote.svgStandardsvaret mitt til tenåringene i heimen når de spør om et eller annet er: Har du prøvd Wikipedia? Her om dagen skulle mor selv prøve Wikipedia og vet dere hva jeg fant når jeg søkte på farmasi? Jo i en bitteliten artikkel sto det at jeg som farmasøyt skal være ekspert på FARMASØYTIKK? Videre leser jeg at «farmasøytikk er vitenskapen om frambringelse av legemiddelformer». Raquote.svg

Anne Markestad i Norsk Farmaceutisk tidskrift 12/2007

Jeg har slettet artikkelen og fjernet begrepet fra Farmasi og skal prøve å få inn noe riktig på litt sikt. Et tankekors er at dette stammer fra en oversettelse fra Engelsk Wikipedia uten at dett er en unnskyldning for at ikke undertegnede har sett det og reagert før det kom på slettesiden. --Nina 11. des 2007 kl. 17:42 (CET)

Viser vel bare nok en gang at vi fremdeles har et solid stykke arbeid foran oss. Men hva med å få inn et innlegg i nevnte tidsskrift, hvor vi forklarer hvordan prosessen med skriving av artikler er, og at alle kan delta, både med stort og smått? At vi f.eks svært gjerne vil ha fagkyndige kommentarer. Det vil jo både vise at vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss og at vi svært gjerne vil ha med flere i dette arbeidet. mvh - Ulf Larsen 11. des 2007 kl. 19:49 (CET)
Det er meningen å få inn en artikkel i tidsskriftet etter forespørsel der også Wikipedia vil bli nevnt. --Nina 11. des 2007 kl. 20:09 (CET)
Kanskje det kunne være en tanke (dersom vi ikke allerede har det) å lage en side med litt tips for hvordan man best oversetter artikler for å få slike ting riktig. Det er alltid vanskelig å oversette, spesielt når man gjør det med en artikkel man ikke nødvendigvis har så mye kunnskaper om. For min del bruker jeg fryktelig mye tid på verifisering av ord og uttrykk som jeg forsøker å oversette. Jeg driver ofte og kryssjekker "offisielle" websider/organisasjoner der det finnes, ordbøker etc., og i tillegg søker jeg gjerne gjennom sider som er på norsk (altså ikke .no-sider, men sider der språket er på norsk). Dette såklart for å redusere muligheten for feil, og stort sett tror jeg det går ganske greit. — Galar71 12. des 2007 kl. 10:16 (CET)
Det ville vært bra å ha en slik side med veiledning i oversetting, vi er jo mange som «fusker i faget» her. En del uttrykk er jo også ganske vanskelig å oversette, enten må man ha bakgrunn innen området, kjenne sammenhengen - eller begge. Dette er ellers et område hvor det offentlige kunne bidratt og fått svært mye igjen for en investering. F.eks midler til seminar for oss som oversetter her, gratis elektroniske ordbøker, osv. For små midler kunne staten få svært mye igjen i form av oversatt stoff som ikke minst kan brukes i forbindelse med skolearbeid spesielt og folkeopplysning generelt! mvh - Ulf Larsen 12. des 2007 kl. 11:06 (CET)
Det er også mulig å låne bøker om det emnet en jobber med å IKKE stole helt på den artikkelen som finnes på et annet språk. --Nina 12. des 2007 kl. 12:51 (CET)
Ikke noe problem med å være enig med Ulf og Nina. Kjenner jeg «det offentlige» rett, vil de nok heller satse på at vi gjør det vi gjør uten hjelp. En enkel elektronisk glose- og turistoversetter koster noen hundrelapper, og er bra nok til hverdags. Mange av glosene jeg støter på i den tyske versjonen «finnes» enten ikke (Har maskin og liten ordbok tilgjengelig), eller inneholder nyanser som virkelig utfordrer til omskrivninger. Det er av og til slik, at jeg kunne trenge korrektur på om jeg har fattet hva det går ut på. (Kan jo også være at den som skrev den tyske versjonen var på jordet). Men drømme kan vi alltids, og ja - det ville hjulpet.
Hvis noen starter en veiledningsartikkel om oversettelser, vil jeg gjerne ha et pipp, slik at min ærfaring kanskje kan komme til nytte. (ikke til oppstarten - men - - )--Bjørn som tegner 12. des 2007 kl. 13:10 (CET)
Jeg er ikke så skeptisk til at det er mulig å få støtte fra forskjellige hold, både privat og offentlig. Vi har f.eks ikke søkt om penger, vanskelig å få noe uten å søke. I løpet av 2008 tror jeg de ulike språkversjonene av Wikipedia vil vokse seg så store at det er umulig å komme uten oss - dvs at vi vil motta midler både fra det offentlige og fra private kilder (privatpersoner, stiftelser og bedrifter). Når pengene kommer gjelder det å ha vettuge saker å bruke de på, skolering av våre bidragsytere, spesielt med hensyn til oversettelse er klart et slikt formål. mvh - Ulf Larsen 12. des 2007 kl. 14:47 (CET)
Nina har helt rett. Jeg har opplevd det nylig med én av «mine» artikler, hvor det stod at Bach reiste ved hjelp av jernbane! Chrisglie 12. des 2007 kl. 20:13 (CET)
Alle vet det er feil for han brukte fly. — Jeblad 12. des 2007 kl. 20:15 (CET)

Lederen i Norges Farmaceutiske Forening oppfordrer farmasøyter til å skrive om farmasi på Wikipedia. ---Fredrifj 12. des 2007 kl. 20:01 (CET)

Legg merke til at det går an å kommentere artikkelen i Farmatid - fint om noen med innsikt i emnet kan gjøre det! At det oppfordres til å skrive hos oss er jo veldig bra! mvh - Ulf Larsen 12. des 2007 kl. 20:25 (CET)
Jeg mener at norsk Wikipedia bør være bedre tilrettelagt for slike spørsmål. Per dags dato har vi kun Orakelet eller brukeres diskusjonssider dersom vi lurer på noe angående en ny artikkel. Førstnevnte kan kanskje benyttes mer enn den blir idag, men det blir litt feil å spørre om hver eneste oversettelse man er i tvil om. Brukeres diskusjonssider er det flere som kvier seg for å bruke i stor grad, men heller til «viktige» spørsmål. Med tanke på at oversetting utgjør en stor del av nowiki, er jeg overbevist om at vi bør gjøre noe med dette. Helst en egen side under Spesialsider, hvor man kan hjelpe hverandre, og som fungerer på lik linje som Wikipedia:Sletting eller Wikipedia:Orakelet. I tilfellet med farmasøytikk kunne brukeren raskt ha fått beskjed om at dette ordet ikke eksisterer på norsk, selv om det er lett å være etterpåklok. Mvh Tpb 12. des 2007 kl. 20:37 (CET)
Selv om jeg har null innsikt i legemidler har jeg tillatt meg å skrive en kommentar til artikkelen i Farmatid, jeg håper at den fungerer for å vise at vi tar positivt imot alle bidrag og at det har en verdi å bidra her. Vi kan helt sikkert gjøre mer for å forbedre våre oversettelser, for min egen del kan jeg bare si at jeg svært gjerne vil bidra om det er noe spørsmål om oversettelser fra engelsk til norsk, jeg er bare en glad amatør og har knapt mer formell utdannelse i engelsk enn 9 år grunnskole, men har jo lest endel gjennom årene. For å avdekke slike artikler så har vi et veldig bra verktøy - Tilfeldig side Ctande har det som rutine å stadig velge seg noen tilfeldige artikler, og det bør flere gjøre, en finner stadig noe nytt som kan korrigeres. mvh - Ulf Larsen 12. des 2007 kl. 21:06 (CET)

Trafikktall[rediger kilde]

En del rådata for å lage statistikk over sidevisninger er nå tilgjengelig på dammit.lt. Annonseringen er på Wikitech-l page counters. For de som ser for seg masse morsomme grafer så må jeg skuffe dere, det er tall for antall treff på hver side og på hele prosjektet. Når jeg får tid tenkte jeg å bruke dette til å lage en ticker for portalene over de mest leste artiklene. Det er sikkert mye annet morsomt trafikktallene kan brukes til.

Fra prosjektfila projectcounts-20071211-140000
da - 36963 36963
de - 1911469 1911469
en - 5828522 5828522
fi - 99105 99105
nn - 4402 4402
no - 56193 56193
se - 379 379
sv - 125085 125085

Merkelig, men vi har større trafikk enn tysk!(Næmmen!) Det er også litt morsomt å se på trafikken på smale artikler hvor en skulle tro at det var liten aktivitet. I snitt er halvparten av artiklene gjestet i denne loggen som skal dekke en time, som vel i praksis betyr at noe mindre er gjestet totalt. Kanskje noe slikt som en femtedel av leksikonet leses hver time, eller at selv sjeldent gjestede sider leses hver dag av noen der ute. — Jeblad 11. des 2007 kl. 16:40 (CET)

Dansk hvertfall... :-) (de - 1911469 1911469) Btd 11. des 2007 kl. 16:47 (CET)
Pokkej… ;) — Jeblad 11. des 2007 kl. 16:48 (CET)
Norsk og svensk skalerer i forhold til folketall, mens dansk henger etter. Raden se er samisk og selv om de er helt i oppstartsfasen har de rundt 400 treff i timen. Finsk har vesentlig større trafikk enn antall finner skulle indikere.- — Jeblad 11. des 2007 kl. 16:53 (CET)
Tilsvarende døgntall for Aftenpostens nettavis er 2345431, omtrent det halve av hva engelsk Wikipedia har på en time på et noe ugunstig tidspunkt. Nå vet jeg ikke hvordan vår trafikk utvikler seg over døgnet, men rått omregnet tilsvarer dette omtrent 42 timer. Vi har en mer aggressiv caching enn nettavisene, samtidig som nettavisene fremtvinger reload av sider. Hvordan dette slår ut på statistikken til TNS Gallup vet jeg ikke. Det hadde også vært spennende å sett på forholdet mellom antall skribenter vs antall lesere vs antall sidevisninger, men det er ikke publisert tall for antall brukere hos oss. — Jeblad 11. des 2007 kl. 17:16 (CET)
Tallene fra WikiCharts indikerer daglige totaltall på 7770828 sidevisninger. Denne skal i teorien telle faktiske sidevisninger i browsere. Likefullt virker spriket noe stort i forhold til sammenlignbare nettsteder. — Jeblad 11. des 2007 kl. 18:26 (CET)
Resultatet av litt prodding i tallene er at trafikken går opp når noe står i avisene. Ellers er det noen få store temaer som går igjen. Det er overraskende lite trafikk på personstoff. Enda merkeligere er at toppnoteringer på WikiCharts noen ganger faller helt gjennom. Dette kan indikere at artikler med topprankinger kommer av trafikkstorm etter oppslag i aviser, og at personer med vedvarende høy ranking har gjentatte trafikkstormer slik at de ikke ramler ut mellom hver måned. — Jeblad 11. des 2007 kl. 19:13 (CET)
Noen få overfladiske tester indikerer at WikiStats er korrekt, mens WikiCharts har feil tall. Testene var fire -4- forespørsler på en obskur side som pålogget og som anonym. I begge tilfellene ble det rapportert fire treff. Det er fortsatt åpent hvorfor WikiCharts gir feil tall. Jeg antar det betyr at vi har et trafikkvolum på 20-30% av Aftenposten. Face-wink.svgJeblad 11. des 2007 kl. 23:17 (CET)

Jeg har tatt en overfladisk sjekk av trafikken på forsiden, og dagens oppslag om rein har omtrent 0,3% av trafikken relatert til forsiden som sådan. Andre sider som er lenket fra forsiden har noe varierende treffrater. Hvalross har et eksepsjonelt høyt antall treff med 100-150 i timen og hele 3%, men den er lenket fra en morsom artikkel som er publisert av et byrå på flere nettaviser. Julenissen ligger på 30-50 treff i timen eller rundt 1%, men er ikke prominent på forsiden så jeg antar det er lagt ut en lenke ett eller annet sted. Dette er samme nivå som et stort antall artikler om hunder ligger på. Flere smale portaler ligger på det doble av dette. Totalen er at forsiden mangler evne til å fange brukernes interesse. Selv om det er langt mindre trafikk på portaler så er antall treff mer sammenlignbart med antall treff på sidene de lenker til. Vi har tidligere diskutert å endre forsiden, uten å ha kommet frem til noe resultat. Det synes helt klart at å lage en ny forside med vekt på grafisk splætt er nytteløst, det vi trenger er mekanismer og strukturer som viser frem viktig stoff og som hjelper brukeren å finne frem. At søkesiden har mer treff enn forsiden bør være en skikkelig tankevekker. — Jeblad 12. des 2007 kl. 00:59 (CET)

De följande 200 sidorna var de mest besökta på bokmål-Wikipedia i de senaste 72 timmarna: 1:a placering Spesial:Søk (368549 sidvisningar), 2 Hovedside (178848), 3 Special:Search (25597), 4 Spesial:Tilfeldig side (12957), 5 Spesial:Export/Cornelis Vreeswijk (band) (10948), 6 Spesial:Eksporter/Cornelis Vreeswijk (band) (10947), 7 Spesial:Overvåkningsliste (4603), 8 Spesial:Siste endringer (4468), 9 Spesial:Export/Sagittarius (4345), 10 Spesial:Eksporter/Sagittarius (4345), 11 Spesial:Export/Sagittarius (band) (4344), 12 Spesial:Eksporter/Sagittarius (band) (4344), 13 Norge (4133), 14 Spesial:Search (3837), 15 Jul (3505), 16 Spesial:Eksporter/Christine Guldbrandsen (band) (2377), 17 Spesial:Export/Christine Guldbrandsen (band) (2376), 18 Julenissen (2345), 19 Spesial:Export/Lordi (band) (2171), 20 Spesial:Eksporter/Lordi (band) (2171), 21 Første verdenskrig (2068), 22 Islam (2018), 23 Al Gore (1998), 24 ??? (1983), 25 ??? (1982), 26 Australia (1897), 27 Wiki (1889), 28 Spesial:Export/Katie Melua (band) (1849), 29 Spesial:Eksporter/Katie Melua (band) (1848), 30 Henrik Ibsen (1809), 31 Airbus A380 (1783), 32 Tyskland (1778), 33 Nobels fredspris (1767), 34 Kina (1714), 35 Frankrike (1714), 36 Wikipedia:Tinget (1686), 37 Spesial:Random (1662), 38 Italia (1654), 39 Special:Random (1647), 40 Europa (1633), 41 Spesial:Export/Clara Haskil (band) (1611), 42 Spesial:Eksporter/Clara Haskil (band) (1611), 43 Spesial:Eksporter/Clara Haskil (1611), 44 Spesial:Export/Clara Haskil (1610), 45 Global oppvarming (1591), 46 Spesial:Export/Black Sabbath (band) (1583), 47 Spesial:Eksporter/Black Sabbath (band) (1583), 48 Spesial:Eksporter/Aerosmith (band) (1579), 49 Spesial:Export/Aerosmith (band) (1578), 50 Spesial:Export/Alice Cooper (band) (1561), 51 Spesial:Export/Gotthard (1560), 52 Spesial:Eksporter/Alice Cooper (band) (1560), 53 Spesial:Export/Jane's Addiction (band) (1559), 54 Spesial:Export/Gotthard (band) (1559), 55 Spesial:Export/Faith No More (band) (1559), 56 Spesial:Eksporter/Jane's Addiction (band) (1559), 57 Spesial:Eksporter/Gotthard (band) (1559), 58 Spesial:Eksporter/Gotthard (1559), 59 Spesial:Eksporter/Faith No More (band) (1559), 60 Spesial:Eksporter/The Misfits (band) (1558), 61 Spesial:Export/The Misfits (band) (1557), 62 Spesial:Export/Clutch (band) (1557), 63 Spesial:Eksporter/Clutch (band) (1557), 64 Spesial:Export/Nomeansno (band) (1556), 65 Spesial:Eksporter/Nomeansno (band) (1555), 66 Barokken (1552), 67 Spesial:Alle sider (1538), 68 Napoléon Bonaparte (1531), 69 Engelsk (1523), 70 Canada (1491), 71 Spania (1487), 72 Wikipedia:Om (1465), 73 Andre verdenskrig (1430), 74 Luciadagen (1416), 75 Stella Artois (1392), 76 Russland (1361), 77 Spesial:Export/Jörgen Pettersson (band) (1345), 78 Spesial:Eksporter/Jörgen Pettersson (1345), 79 England (1345), 80 Wikipedia:Anbefalte artikler (1344), 81 Spesial:Export/Jörgen Pettersson (1344), 82 Spesial:Eksporter/Jörgen Pettersson (band) (1343), 83 India (1334), 84 USA (1317), 85 Spesial:Export/Morten Harket (band) (1303), 86 Spesial:Eksporter/Morten Harket (band) (1303), 87 Adolf Hitler (1299), 88 Buddhisme (1266), 89 Afrika (1236), 90 Hinduisme (1228), 91 Led Zeppelin (1226), 92 Sveits (1221), 93 Japan (1219), 94 Den kalde krigen (1218), 95 Wikipedia:Utmerkede artikler (1197), 96 Spesial:Export/Britney Spears (band) (1156), 97 Spesial:Eksporter/Britney Spears (band) (1156), 98 Kommunisme (1150), 99 Stallo (1144), 100 Renessansen (1143), 101 Knut Hamsun (1140), 102 London (1138), 103 Brasil (1135), 104 Leonardo da Vinci (1126), 105 Sverige (1123), 106 Facebook (1122), 107 Henrik Wergeland (1072), 108 Roald Dahl (1063), 109 Romantikken (1059), 110 Klitoris (1054), 111 Island (1053), 112 Stjerne (1050), 113 Oslo (1039), 114 New York (1033), 115 Spesial:Export/John Fogerty (band) (1031), 116 Spesial:Eksporter/John Fogerty (band) (1031), 117 Spesial:Export (1027), 118 Egypt (1025), 119 Kristendom (1011), 120 Vann (1005), 121 Danmark (1005), 122 Drivhuseffekt (988), 123 Spesial:Export/Mika (band) (970), 124 Spesial:Eksporter/Mika (band) (969), 125 Bjørnstjerne Bjørnson (944), 126 Main Page (921), 127 Spesial:Export/Wham! (band) (915), 128 Spesial:Eksporter/Wham! (band) (915), 129 Polen (914), 130 Wikipedia (902), 131 Evnukk (899), 132 Alf Prøysen (898), 133 Spesial:Export/Kylie Minogue (band) (897), 134 Hellas (897), 135 Astrid Lindgren (897), 136 Spesial:Eksporter/Kylie Minogue (band) (896), 137 Aprilsnarr (887), 138 Vietnamkrigen (886), 139 Norrøn mytologi (873), 140 Realisme (litteratur) (871), 141 Mexico (863), 142 Roma (845), 143 Karl Marx (845), 144 RSS (840), 145 Jødedom (835), 146 Spesial:Export/Kanye West (band) (833), 147 Spesial:Eksporter/Kanye West (band) (833), 148 Nisse (824), 149 Svartedauden (815), 150 Wikipedia:Portal (814), 151 The Beatles (805), 152 Edvard Munch (805), 153 Nederland (802), 154 Middelalderen (801), 155 Elvis Presley (798), 156 Harry Potter (792), 157 Nasjonalromantikken (790), 158 Sovjetunionen (784), 159 Wikipedia:Introduksjon (780), 160 Kurt Nilsen (780), 161 Vulkan (775), 162 William Shakespeare (773), 163 Arnold Schwarzenegger (772), 164 Erlend Loe (760), 165 Portugal (759), 166 Samer (758), 167 Latin (756), 168 Essay (753), 169 Nelson Mandela (752), 170 Belgia (749), 171 Fotball (748), 172 Flagg (747), 173 Etikk (742), 174 De syv dødssynder (737), 175 Spesial:Spesialsider (734), 176 Jesus Kristus (732), 177 Storbritannia (729), 178 Oslogjengen (726), 179 Eventyr (726), 180 Den russiske revolusjon (724), 181 Spesial:Export/Jennifer Lopez (band) (722), 182 Edvard Grieg (722), 183 Alfred Nobel (722), 184 Spesial:Eksporter/Jennifer Lopez (band) (721), 185 Jorden (718), 186 Øl (712), 187 2007 (712), 188 Fordøyelsessystemet (708), 189 Wikipedia:Kontakt (706), 190 Tyrkia (702), 191 Martin Luther King jr. (701), 192 Fascisme (700), 193 Spesial:Eksporter/Malin (band) (694), 194 Finland (694), 195 Berlin (694), 196 Spesial:Export/Malin (band) (693), 197 Argentina (691), 198 Den europeiske union (690), 199 Bergen (690), 200 Folkerepublikken Kina (689). Varför är det så många förekomster av "Spesial:Eksporter" i loggfilen för no-wp? Det förekommer inte på andra språk. Är det någon "live mirror" som använder detta? --LA2 13. des 2007 kl. 00:29 (CET)

Vi kjenner til noen speil av bokmålsutgaven. En tid tilbake var det også et aktivt speil i Sverige. Jeg tror at også Wikiwix nå speiler bokmålsutgaven, men er ikke 100% sikker på om de gjør dette eller bare søker i basen. — Jeblad 13. des 2007 kl. 00:40 (CET)

Tulleringte til Bush ved hjelp av Wikipedia[rediger kilde]

Bare en litt morsom notis: http://www.nettavisen.no/verden/article1485036.ece Face-smile.svg Alexanderkg 11. des 2007 kl. 18:41 (CET)

Artig liten spøk :-) Mvh Tpb 12. des 2007 kl. 20:41 (CET)
Synes jeg også =D For én gangs skyld er det også en islending i verdensmedia... Hensikten vil jeg jo si nesten var edel. — Erik (d · b · @) 13. des 2007 kl. 18:26 (CET)

«Nazi-propaganda på Wikipedia»[rediger kilde]

Wikipedia saksøkes av tysk politiker for «overdreven bruk av nazistiske symboler»: http://www.idg.no/computerworld/article78616.ece. Føler vi oss truffet? Alexanderkg 11. des 2007 kl. 18:50 (CET)

Politikeren det dreier seg om tilhører et parti som selv beskrives som venstreekstremt og observeres av tyske Bundesamt für Verfassungsschutz. Anklagene minner litt om de som kommer fra Xiando. At det statsbærende partiet i DDR ikke var for ytringsfrihet er jo gammelt nytt. Nå viser Wikipedia alle slags symboler, også gamle kommunistsymboler, selv om de er forbudt i flere østeuropeiske land. Det er det fine med Wikipedia, vi er nøytrale og dokumenterer alt, på alle språk, enten høyre- eller venstreekstremister, konspirasjonsteoretikere, motstandere av ytringsfrihet o.l. liker det eller ikke.
Dette er tydeligvis et mediestunt og ikke noe å bry seg om. Det er selvsagt ikke mulig å anmelde et amerikansk nettsted til politiet i Berlin. Wikipedia som nettsted er bare underlagt lovene i den amerikanske delstaten Florida. Hvis politikeren mener Wikipedia har brutt amerikansk lov så får hun forfølge saken i det amerikanske rettssystemet. Kph 11. des 2007 kl. 19:29 (CET)
Tysk Wp er organisert annerledes og har redaktøransvar. Jeg tror ikke de kommer noen vei for jeg tipper det er en solid sammenblanding av hva som er tysk Wp og hva som er andre språk, og ikke minst hva som er Commons. — Jeblad 11. des 2007 kl. 21:29 (CET)
Hvordan skiller tysk Wikipedia seg fra de andre? På http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Impressum står det:

Laquote.svgAnbieter dieser Website ist die Wikimedia Foundation Inc., eingetragen beim Florida Department of State, Division of Corporations unter der Nummer N03000005323. Die Wikimedia Foundation ist eine Stiftung nach dem Recht des US-Bundesstaates Florida. Die verantwortliche Ansprechperson, die gleichzeitig Designated Agent im Sinne des Digital Millennium Copyright Act ist, ist auf der Seite Designated Agent zu finden. Zur Zeit ist dies Jimmy WalesRaquote.svg

(dvs. at utgiveren av tysk Wikipedia er Wikimedia Foundation Inc., en stiftelse underlagt delstaten Floridas lover, og at Jimmy Wales er Designated Agent iht. Digital Millennium Copyright Act). Tysk WP har enda mindre med Tyskland å gjøre enn norsk WP har med Norge, siden nettstedet henvender seg til brukere i flere land. Kph 11. des 2007 kl. 21:47 (CET)
Såvidt jeg husker fra et møte et par år tilbake så var det føringer i tysk lovverk som gjorde det nødvendig å organisere prosjektet noe annerledes enn det teksten ovenfor gir uttrykk for. Jeg skrev aldri ned dette så det kan godt være at jeg erindrer disse diskusjonene feil, men hvis jeg husker riktig så vil det være særs interessant å vite hvordan de nå har kommet til at de kan vise til Foundation. Det nærmeste jeg kan tenke meg er at de tyskspråklige utgivelsene i Tyskland (CD'er osv) er det som ble omtalt og at nettutgaven har amerikansk opprinnelse. — Jeblad 13. des 2007 kl. 02:10 (CET)

Navn på politiske partier[rediger kilde]

Mulig dette har vært diskutert før, men jeg fant det ikke i farten. Det ser ut som om vi ikke er helt konsekvente på hvilket språk navnet på politiske partier skal være på fra forskjellige land. Noen oversettes til norsk, mens andre beholdes på originalspråket. For meg virker det hele litt tilfeldig. Det burde muligens vært en stilmanual her. Floyd 12. des 2007 kl. 08:07 (CET)

Når jeg oppretter artikler om partier, er artikkelnavnet på originalspråket. Jeg mener dette er best, hvis ikke hadde det fort blitt "Det demokratiske parti (Gambia)" og "Det demokratiske parti (Sri Lanka)" osv., og det blir fort kjedelig. Jannizz (d) 12. des 2007 kl. 13:27 (CET).
Ja, jeg synes vi burde ha tittelen på originalspråket, og ev. ha "Det demokratiske parti (Gambia)" og "Det demokratiske parti (Sri Lanka)" som omdirigeringer. Alexanderkg 12. des 2007 kl. 15:20 (CET)
Jeg er i stor grad enig, men er ikke sikker på om fx. 中國共產黨 er et spesielt godt oppslagsord her på no, selv om det er navnet på et stort parti. Å finne hvilket overlates som en øvelsesoppgave til den interesserte. Haros 12. des 2007 kl. 15:45 (CET)
Skrivemåter som stort sett er intetsigende for nordmenn bør gjøres om til norsk tittel (中國共產黨 er et godt eksempel på dette). Fx Српска радикална странка kan transkriberes (det er gjort, se Srpska Radikalna Stranka). Et navn så langt som Коммунистическая партия Российской Федерации (Kommunistitsjeskaja partija Rossijskoj Federatsii), dette ligger under Den russiske føderasjons kommunistparti, kan også transkriberes, selvfølgelig med oversettelse i artikkelen. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 12. des 2007 kl. 16:12 (CET)
Hvis navnet på originalspråket er innarbeidet så beholdes dette, hvis ikke så oversettes det. Dette er det vi følger i andre artikler og jeg ser ingen grunn til å bruke andre regler på partier. Innledningen blir da med det aktuelle navnet som lead in og med navnet på originalspråket i parentes og med angivelse av språket. — Jeblad 12. des 2007 kl. 19:15 (CET)
Ser ikke på dette som noe reelt problem, og jeg synes at brukerne her inne er flike til å bruke hodet i slike saker :) — Erik (d · b · @) 13. des 2007 kl. 18:21 (CET)