Paul Corneliussen Paus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Paul Corneliussen Paus
Født1697
Lårdal
Død1768
Kviteseid
Far Cornelius Povelsson Paus
Barn Cornelius Paus
Beskjeftigelse Advokat
Nasjonalitet Norge

Paul Corneliussen Paus (født 1697, død 1768 i Kviteseid) var en norsk jurist, advokat og dommer i Telemark. Han var en periode konstituert sorenskriver i Øvre Telemarken vestfjelske sorenskriveri rundt 1723. Han var tippoldefar til Henrik Ibsen, og har en rekke andre kjente etterkommere, blant dem Ole Paus.

Biografi[rediger | rediger kilde]

Paul Paus tilhørte slekten Paus og var sønn av sorenskriver i Øvre Telemarken vestfjelske Cornelius Povelsson Paus (1662–1723) og Valborg Rafn; moren var datter av farens forgjenger i embedet Jørgen Hansen Rafn (1640–1696) og Margrethe Fredriksdatter Blom. Han ble gift i 1724 med Martha Blom (1699–1755), datter av skogeier og lensmann i Lårdal Christopher Blom (1651–1735) og Johanne Margrethe Ørn (1671–1745). Ektefellen var morens (vesentlig yngre) kusine, og de måtte derfor få kongelig bevilling til å gifte seg.[1][2]

Han var edsvoren fullmektig hos faren og ble konstituert i embedet som sorenskriver på slutten av farens embedstid. Da faren døde i 1723 overtok han gården Håtveit, som hadde vært sorenskrivergård i farens og morfarens tid, og han ble kort etter beskikket som prokurator. Hans fetter Peder Hansson Paus hadde allerede i 1717 fått suksesjonsbevilling på embedet som sorenskriver og tiltrådte dette i 1723, riktignok i første omgang uten å ha fått noen formell utnevnelse av kongen i København. Paul Corneliussen Paus synes forøvrig å ha vært mest opptatt med sitt store gårdsbruk og var ved siden av dette og virksomheten som prokurator også skogbestyrer og tømmerfogd for Løvenskiold, Kierulf og dennes enke. Han hadde en kort periode i 1750-årene også lensmannsvervet i Lårdal etter svogeren Christopher Christophersen Blom. Amtmann Henrik Essemann og dennes etterfølger Johan Frederik von Løvenhielm har blitt beskrevet som hans velyndere. Det ble ført et stort hus på Håtveit og familien hadde «præceptor» (huslærer) for de 9 barna.[1]

Mange av barna døde unge. De barna som vokste opp var Johanne Paus (1723–1807), gift med prost i Raabyggelaget Johan Christopher von Koss (1725–1778), skoginspektør i Øvre Telemark Cornelius Paus (1726–1799), og Cathrine (Medea Maj) Paus (1741–1776), gift med justisråd Anthon Jacob de Coucheron (1732–1802). Sønnen Cornelius Paus var far til Martha Paus gift Blom, skipsfører og proprietær Ole Paus og Hedevig Paus gift Altenburg, som var Henrik Ibsens mormor. Paul Corneliussen Paus var dermed Henrik Ibsens tippoldefar.[3]

Aner[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b B. Blom (1906). Slægten Blom fra Tønsberg: biografiske meddelelser om Fredrik Blom, sogneprest til Laardal, og hans efterslægt 1612–1905. Kristiania: Cammermeyer. s. 9–10. 
  2. ^ Andreas Blom (1904). Efterladte historiske optegnelser: særlig vedkommende Skien, Laardal og Kviteseid. Skien: [s.n.] s. 48–55 og 61–64. 
  3. ^ Jon Nygaard (2013). «...af stort est du kommen». Henrik Ibsen og Skien. Senter for Ibsen-studier. ISBN 9788291540122