Eid skole (Melhus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Eid skole
Eid skole (01).jpg
Eid skole i 2012
SkoletypeBarne- og ungdomsskole
Grunnlagt1962
FylkeTrøndelag
KommuneMelhus
TettstedKorsvegen
EierMelhus kommune
RektorGrete Tomassen Dalen
Elever175 (2011)
Ansatte24 (2011)
NettstedOffisielt nettsted
Beliggenhet

Eid skole
63°10′11″N 10°06′45″Ø

Eid skole er en barne- og ungdomsskole som ligger på Korsvegen i Melhus kommune. Den ble grunnlagt i 1962 som en 7-årig folkeskole, og ble i 1976 utvidet med en ungdomsskole for å møte de nye kravene til den 9-årig grunnskolen. Elevtallet i 2019 var på 159 (87 på barneskolen og 72 på ungdomsskolen).[1]

Det er også en barnehage tilknyttet skolen.

Grete Thomassen Dalen (f. 1971) har vært virksomhetsleder siden 2016.[2] Forøvrig kan det nevnes at Endre Frøysa var skolens første rektor. Han satt, med noen opphold, til 1995. Det kan også nevnes at kunstneren Knut Halvorsen var ansatt som lærer her på 1970- og 1980-tallet. En annen person som var ved skolen i mange år er Egil Sallaup (f. 1945). Han var ansvarlig for å etablere ishockeymiljøet på stedet og har også vært en ivrig formidler av stedets lokalhistorie under okkupasjonsårene.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Eid skole (Barneskolen)
Eid skole (Barneskolen)
Baksiden av skolen. Barneskolen nærmet i bildet, mens samfunnshuset er lengst unna
Ungdomsskolen i 2012 (bygd i 1976)
Ungdomsskolen i 2012. Svømmehallen kan sees til venstre, mens den grønne bygget til høyre er barneskolen

Eid skole ble ferdigbygd og tatt i bruk skoleåret 1962/63 (samtidig som Gåsbakken skole). På den tiden var Hølonda egen kommune og det var knyttet et visst hastverk til avgjørelsen om å bygge ny skole.

Bakgrunn

Beslutningen om å bygge to skoler ble tatt av politikerne i gamle Hølonda kommune i 1959. Bakgrunnen for avgjørelsen var den planlagte kommunesammenslåingene der Hølonda, og to andre nærliggende kommuner, skulle bli en del av nye Melhus kommune (kommunesammenslåingen i 1964). Hølonda hadde på den tiden en del penger på bok, og for å unngå at disse summene ble overført til den nye storkommunen vedtok de å bygge to skoler.

Den planlagte kommunesammenslåingen hadde vært kjent en stund - og for å gjøre seg forberedt på den så ønsket de allerede i 1957 for å bygge skole. Fem ulike alternativer ble utredet, og i 1959 vedtok kommunestyret med 10-7 stemmer at det skulle være to skoler: En på Korsvegen og en på Gåsbakken.[3] [4] Skoledirektøren krevde imidlertid ny behandling siden det ikke var to tredjedels flertall, men vedtaket ble til tross for det fattet ytterligere to ganger. Det var imidlertid stor misnøye blant mindretallet i kommunen og de anket saken inn for departementet. Dette gjaldt i hovedsak de som bodde på Jåren. Jåringene strevde med å godta at grendeskolen deres skulle legges ned, og elevene derfra overføres Eid skole. Etter at slaget om den lille grendeskolen var tapt oppstod det uenighet om hvilken av de to skolene de skulle gå på. De ville først til Gåsbakken, deretter til Eid. Det endte med at skolestyret vedtok å dele grenda for å spare utgifter til skoleskyss. Da Eid- og Gåsbakken skole ble tatt i bruk ble de gamle grendeskolene raskt glemt.[4]

Endringer i elevenes skolehverdag

Overgangen til den nye skolen innebar at mange av elevene ble avhengig av å få skoleskyss. Elevene møtte dessuten en større og mer moderne skole. Blant annet så var utedoen byttet ut med moderne toalettfasiliteter.

Ny skole innebar også en overgang fra nynorsk til bokmål og en mer strukturert skoledag. I 1963 var det avstemning om språkform, der 178 stemte for bokmål og 134 for nynorsk.[5]

Byggeprosessen

De to skolene kostet litt over en million kroner å bygge (over 12 million i 2019-kroner). Kommunen skjøt inn 230 000 i egenkapital og materialer fra egen skog. Nesten all bygging ble utført av lokale firma, og de to skolene ble bygd som identiske bygg. I tillegg ble noen lærerboliger bygd.[4]

Framhaldskole og ungdomsskole

Framhaldsskolen hadde siden starten av 1960-tallet hatt tilhold på Gåsbakken skole.[6] Dette skoleslaget opphørte i 1972 og ble erstattet av treårig ungdomsskole. Fra da av måtte elevene i de tre øverste trinnene reise med buss til Melhus for gå på Gimse ungdomsskole og de fra Gåsbakken måtte reise til Lundamo ungdomsskole.[6] I 1976 stod ungdomsskolen ferdig på Korsvegen. Dermed slapp elevene ved Eid skole å reise til Melhus. Ungdomsskoleelevene på Gåsbakken ble også fra nå av overført til Eid.

Jubileum

I 2012 fylte skolen 50 år og det ble i den forbindelse holdt en større markering på samfunnshuset lørdag den 27. oktober. En jubileumsbok ble også lagt ut for salg. Jubileet fikk grundig omtale i lokalavisa og daværende ordfører, Jorid Jagtøyen, var tilstede og holdt tale på arrangementet.[5]

De gamle grendeskolene[rediger | rediger kilde]

Eid skole skulle fylle behovet til tre mindre grendeskoler som var lokalisert på og rundt Korsvegen. Disse var Gaustad skole (grunnlagt i 1899), Skjegstadhaugen skule (grunnlagt i 1920) og Jåren skule (grunnlagt 1935). Lufall skule (grunnlagt i 1900), ble erstattet allerede i 1935 av Jåren skule, som ble lokalisert lengre ned i Jåradalen.[6]

De gamle grendeskolenes videre skjebne ble noe variert. Jåren skule stod ubenyttet i mange år før den på 1980-tallet ble omgjort til bolig. Gaustad skole fungerte som kafeteria i en periode på 1970-tallet før den brant ned til grunnen.

Det kan også nevnes at Gåsbakken skole erstattet to mindre grendeskoler: Gåsbakk skule (grunnlagt i 1898) og Renåsen skule (grunnlagt i 1913). Renåsen fungerte som småskole. Fra 4. klasse gikk de på Gåsbakk skule.[6]

Barnehage[rediger | rediger kilde]

Det er også en barnehage tilknyttet skolen. Den har egen bestyrer, men er underlagt virksomhetleder ved Eid skole og oppvekstsenter. Barnehagen lå opprinnelig i eget bygg på Korsvegen sentrum, men etter at den ble slått sammen med den privatdrevne Regnbuen friluftsbarnehage i 2015 ble alle barna midlertidig flyttet til Korsvegen næringspark.[7] I 2016 hadde barnehagen drøyt 50 barn og bestod av fire avdelinger.[8]

I 2017 ble det vedtatt å bygge en ny barnehage til en kostnad på nærmere 60 millioner kr på en tomt like ved skolen. Bygging ble igangsatt i 2019 og skal etter planen stå ferdig i 2020.

Ombygginger og påbygginger[rediger | rediger kilde]

Skolen gjennomgikk omfattende endringer i 1976 da den ble utvidet med en ungdomsskole. Det ble samtidig oppført et samfunnshus og en svømmehall i fysisk kontakt med ungdomsskolens nordre del. Samfunnshuset fikk dobbelfunksjon som forsamlingssted og gymnastikksal, mens den den gamle gymnastikksalen på barneskolen ble omgjort til tekstilsal.

I 1997 fikk barneskolen et påbygg for å møte kravene til seksårsreformen[6] og rundt 2010 fikk den nytt utvendig panel og nye vinduer for å møte dagens standard.

I 2012 og 2013 gjennomgikk både ungdomsskolen, svømmehallen og samfunnshuset en større oppgradering. Blant annet så fikk den et nytt mørkebrunt panel på utsiden, samt nytt tak og flere nye vinduer. Inngangspartiet på ungdomsskolen hadde forøvrig gjennomgått en ombygging på 1990-tallet.

Rektorer[rediger | rediger kilde]

 • Endre Frøysa (f. 1927, d. 1995) (1962–83, 92–95)
 • Odd J. Håpnes (f. 1947) (1983–84, 1988–91)
 • Ingebrigt Almås (f. 1924, d. 2002) (1984–88)
 • Vidar Sætran (f. 1942) (1995–98)
 • Margareth Lomheim (f. 1954) (1991–92, 1998–2016)
 • Grete Thomassen Dalen (f. 1971) (2016–)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Skoleporten - Fakta om opplæringa - Elevar, lærarar, skolar - Eid skole og barnehage - Avd skole». skoleporten.udir.no. Besøkt 22. november 2019. 
 2. ^ Nakrem, Gunn Heidi (16. august 2016). «Vil være en tydelig leder». www.tronderbladet.no. Besøkt 31. januar 2017. 
 3. ^ Trønderbladet - Fikk det travelt på Hølonda for 50 år siden (23.10.2012, s.16-17)
 4. ^ a b c Trønderbladet (ved Reidar Almås) (30.10.2012, side 7)
 5. ^ a b Trønderbladet - Feiret 50 år med Eid skole (30.10.2012, side 6)
 6. ^ a b c d e Jubileumsbok: Eid skole 50 år (2012)
 7. ^ Nakrem, Gunn Heidi (9. juni 2015). «Bygger ny barnehage på Korsvegen». www.tronderbladet.no. Besøkt 5. juni 2017. 
 8. ^ «Eid barnehage - Melhus kommune». www.melhus.kommune.no. Besøkt 5. mars 2016. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]