Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gaulosen naturreservat, Leinøra naturreservat, Gaulosen landskapsvernområde
Verneformramsarområde, naturreservat, landskapsvernområde
Vernetemaelvemunning, trekkfugl, tindved
Areal2,6
KommuneTrondheim, Melhus
Opprettet1983

Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde
63°20′N 10°15′Ø

Samlebegrepet Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde omfatter de tre verneområdene Gaulosen naturreservat[1], Leinøra naturreservat[2] og Gaulosen landskapsvernområde[3], alle i Gaulas utløp Gaulosen i Trondheim og Melhus kommuner. Verneområdene ble opprettet i 1983, etter at Leinøra hadde vært fredet separat siden 1971.

I nesten direkte tilknytning til landskapsvernområdet ligger også Lauglolia naturreservat (opprettet 2001)[4] og Apoteket naturreservat (opprettet 1987)[5].

Området er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem og er et Ramsarområde. Vernebegrunnelsene var både generelle, knyttet til at Gaulosen er det eneste elveoset i Trøndelag som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep, og spesielle, knyttet til vern av enkeltarter, landskapstyper og rasteplasser for trekkfugler. Da Leinøra naturreservat ble opprettet i 1971 var det eksplisitt for å verne en stor forekomst av tindved, og ei grusøre, en landskapstype skapt av løsmasseavsetninger fra elva.

Det utvidede verneområdet som ble etablert i 1983 skal ivareta flere botaniske vernebehov, både arter og landskapstypen. Arter som fjørekoll, strandrug, saltsiv, rødsvingel, engkvein, gåsemure, hvitkløver og tindved finnes i området. Området er dessuten rasteplass for trekkende våtmarksfugler, og hekkeområde og overvintringsområde for flere arter. Over 200 forskjellige fuglearter er registrert i området, og mer enn 40 av disse hekker i området. Karakterarter er store flokker av kortnebbgås og grågås.

Referanser[rediger | rediger kilde]