Kommune

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Kommunen)
Hopp til navigering Hopp til søk

En kommune er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i saker som gjelder området.

Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

Historie[rediger | rediger kilde]

Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

På 1800-tallet var begrepet «kommue» brukt om et landområde som fungerte som et eget rettssubjekt.[1] Det vil si at landsdelen kunne eie grunn og formue - og dermed også inngå økonomiske forpliktelser. Derimot sa begrepet ingenting om styreform, og en kommune trengte ikke ha noen form for demokratisk styresett.

Det laveste kommunenivået, også omtalt som primærkommuner, var prestegjeld og delvis også kirkesokn. Også en bybebyggelse med status som kjøpstad fungerte som en kommune, som et selvstendig rettssubjekt med særskilte handelsprivilegier. Et ladested hadde også handelsprivilegier, men var formelt sett underlagt en kjøpstad og slik sett ikke en kommune.[2]

Over prestegjeldet sto amtet som sekundærkommune. Kjøpstedene hadde en noe friere stilling enn landdistriktene og var ikke underlagt amtet de geografisk tilhørte.

Etter innføring av de to formannskapslovene i 1837 ble landet delt inn i formannskapsdistrikt. Én lov gjaldt for bydistrikt og én for landdistrikt. I lovene var begge disse to typene forvaltningsdistrikt omtalt som kommuner. Inndelingen i formannskapsdistrikt på landet tok utgangspunkt i prestegjeldene, delvis også kirkesokn og tinglag. Fra 1863 ble navnet herred brukt om landdistriktene i lovverket, og på 1900-tallet ble «kommue» den mest vanlige betegnelsen for alle distriktene. Forskjellen mellom bykommuner og landkommuner ble fjernet i lovverket fra januar 1993.

For å skille ulike typer kommuner kunne en bruke ord som soknekommune, herredskommune, amtskommune og fylkeskommune. Skolekommuner, fattigkommuner og bygningskommuner var som regel sammenfallende med herredskommunene.[3]

På slutten av 1800-tallet førte kommunedeling til en rekke nye kommuner, og antallet toppet seg i 1930 med 747 kommuner. Etter 1960 er det blitt færre kommuner. Endrede kommunikasjonsforhold er en viktig årsak til at kommunene kunne bli større rent geografisk. Veinettet er bygd ut og lokaltrafikk er i liten grad basert på sjøveis transport.

Kommuneorganisering i Norge[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2020 har antall kommuner vært 356.[4]

I Norge er kommunestyret det øverste politiske organet i kommunen og velges ved kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Da velger lokalbefolkningen, det vil si kommunens innbyggere, representanter til kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, og den personen kommer som oftest fra det største partiet og har kommunestyrets flertall bak seg. Kommunene har også en administrasjon med fast ansatte. Den administrative sjefen kalles rådmann. Oslo, Bergen og Tromsø har ingen rådmann. Der er det i stedet innført parlamentarisme med et byråd.

Kommunene er pålagt å administrere og utføre ulike oppgaver. Det dreier seg om

Sektor Arbeidsområder, drift av
Helse og sosial Primærhelsetjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Alders- og sykehjem
Helsevern for psykisk utviklingshemmede
Rus- og psykisk helsearbeid
Sosialhjelp
Undervisning Barnehage
Grunnskole
Skolefritidsordning (SFO)
Spesialundervisning for funksjonshemmede
Teknisk/
samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Brannvesen og feiervesen
Parker, kommunal skog og idrettsanlegg
Plan- og bygningsloven
Kultur Folkebibliotek
kulturskole
Kirker, gravkapeller og gravlunder

Kommunebegrep i noen andre land[rediger | rediger kilde]

Flagg Land Kommunebegrep
Argentina Argentina municipio
Australia Australia local government area (forkortet til LGA)
Bahrain Bahrain بلدي
Belgia Belgia gemeente / commune / Gemeinde
Bolivia Bolivia municipio
Brasil Brasil município (ved Distrito Federal deler man inn i administrative regioner)
Canada Canada municipality (engelsk) municipalité (fransk)
Chile Chile municipio eller comuna
Colombia Colombia municipio
Costa Rica Costa Rica cantón
Danmark Danmark kommune
Ecuador Ecuador cantón
El Salvador El Salvador municipio
Estland Estland maakond / omavalitsusüksus
Filippinene Filippinene bayan/municipality
Finland Finland kunta / kommun
Frankrike Frankrike commune
Færøyene Færøyene kommuna
Grønland Grønland kommuneaqoue
Hellas Hellas Δήμος
Honduras Honduras municipio
Island Island sveitarfélag
Italia Italia comune
Kypros Kypros Δήμος/Belediye
Luxemburg Luxembourg commune
Mexico Mexico municipio (ved Mexicos føderale distrikt deler man inn i delegaciones)
Nederland Nederland gemeente
Norge Norge Fylkeskommune / fylkkasuohkan ved høyeste inndeling, kommune / suohkan ved laveste inndeling, hver fylkeskommune i Norge inneholder en eller flere mindre kommuner (i Hardanger deler man inn i herader)
Paraguay Paraguay distrito
Peru Peru provincia og distrito
Polen Polen gmina
Portugal Portugal município / concelho
Puerto Rico Puerto Rico municipio
Romania Romania municipiu og comună
Spania Spania municipio (concejo)
Storbritannia Storbritannia district i England
Sveits Sveits (politische) Gemeinde, commune, comune m.m.
Sverige Sverige kommun
Tyskland Tyskland Gemeinde
Tyrkia Tyrkia Belediyesi
Uruguay Uruguay municipio og comuna
USA USA city (i Alaska deler man inn i boroughs, og i Louisiana deler man inn i parishes)
Venezuela Venezuela municipio

Kommuner i Norden[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]