Kommune (Brasil)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kommune i Brasil heter município og er den minste politiske administrative enheten i Brasil. Den befinner seg under de føderale enhetene (UF – Unidade Federativa, eller delstat). Den har kun to myndigheter, den utøvende (prefeitura) og den lovgivende (câmara municipal). Generelt sett er en kommune satt sammen av en by, et hovedsete og omkringliggende områder, men de kan også være satt sammen av forskjellige tettsteder innenfor det samme kommuneområdet. Når byer utvikler seg i større grad og de begynner å nærme seg andre kommuner, blir det gitt navnet Metropolregion. Dette skjer veldig ofte for hovedstedene i delstatene.

Det er kommunen som har den direkte praktiske omsorgen for de forskjellige livsaspektene til innbyggerne, slik som eiendomsregister, vedlikehold av mindre viktige adkomstveier, asfaltering, trafikkontroll på adkomstveier de har ansvar for samt grunnskoleutdanningen. Kommunen tilbyr også helsestasjoner for sine innbyggere. De kontrollerer og verifiserer publikumstransport innenfor kommunen (taxi, bybusser, lokaltrafikk). Kommunen har også ansvar for den lokale søppelhåndteringen samt de åpne markedene.

De politiske inndelingene i kommunen (distrikter) er underlagt rådhuset (prefeitura). En kommune er delt opp i bairroer innenfor samme region. Det kan også være under-prefeituras som desentraliserer administrasjonen sin dag-til-dag operasjon. Uansett er all utøvende politisk makt under ordførerens (prefeito) kontroll og utpekte assistenters (tillitsverv).

Kommunen har ingen væpnet politistyrke, men har et kommunepoliti (guarda municipal) som generelt ikke benytter skytevåpen.

I Brasil er kommunegrensene sjelden i samsvar med bybebyggelsesgrenser, hverken naturlige eller kulturelle i en by, men er satt i samsvar med politiske interesser fra de lokale oligarkene.

I dag har Brasil 5 560 kommuner fordelt på 26 delstater og et føderalt distrikt.

Autoritetsdata