Hopp til innhold

Hjemmesykepleie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Tjenesten drives i Norge av kommunene som del av primærhelsetjenesten, ofte organisert under Pleie og omsorgstjenesten. Tjenesten ble først opprettet som menighetsøstertjeneste av kirken, men er siden blitt et kommunalt ansvar. Ofte organiseres hjemmesykepleie sammen med hjemmehjelpsordningen.

Personer med spesielle hjelpebehov og med behov for stell av sår, administrering av medikamenter for eksempel på smertepumpe og med komplisert behandling for spesielle sykdommer, kan bo hjemme lenge ved hjelp av hjemmesykepleie. Slik reduseres behovet for sykehjemsplasser. De siste årene er det blitt vanligere å skrive pasienter ut fra sykehusene tidligere i sykdomsforløpet. Noen blir lagt inn på sykehjemmene som mer får preg av enkle sykehus. Hjemmesykepleien får oftere ansvar for avansert sårpleie etter omfattende inngrep.

Hjemmesykepleien bemannes både med sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. For noen tunge og/eller ressurskrevende pasienter reiser to pleiere sammen i besøk, selv om det er mest vanlig at de reiser ut alene i besøk.

Vaktordninger gjør tjenesten døgnkontinuerlig. Det er vanlig at eldrealarmer, utplassert hos brukerne, varsler en sentral som igjen kontakter hjemmesykepleier på vakt. Eldrealarmen gir en trygghet for at en pleietrengende som faller og ikke kommer opp, kan tilkalle hjelp uten å komme seg til telefonen.

Det er vanlig at hjemmesykepleieren er utstyrt med mobiltelefon med hjemmesykepleiedistriktets vaktnummer.