Spesialundervisning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Spesialundervisning representerer ikke noen enhetlig pedagogisk tilnærming, men defineres først og fremst gjennom det at eleven får en opplæringssituasjon som går ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller den vanlige organiseringen av opplæringstilbudet.

Rett til spesialundervisning[rediger | rediger kilde]

Opplæringsloven § 5-1 sier at elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Dette er igjen opp til den enkelte skole og kommune å avgjøre. Noe som fører til stor variasjon over hele landet.[trenger referanse] Spesialundervisningen er først og fremst regulert av opplæringslovens kapittel 5 [1] og forskriften til opplæringsloven [2]. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veileder om spesialundervisning [3].

Ekskludering eller inkludering[rediger | rediger kilde]

Ekskludering og inkludering er i skolesammenheng tradisjonelt knyttet til tilretteleggingen av tilbud som er blitt og fortsatt blir gitt til elever som blir vurdert å trenge noe ekstra. Først og fremst gjelder det elever som har forskjellige vansker med å tilegne seg skolens lærestoff, eller som ikke finner til seg til rette med skolens og klasserommets regler. I de senere årene har også kulturelle eller språklige variasjoner blitt en ny utfordring for en skole der opplæringssituasjonene ideelt sett skal være tilpasset alle. Overfor elever med lærevansker eller vansker med å finne seg til rette, snakker vi om spesialundervisning. Minoritetselevene får morsmålsopplæring eller norsk som andrespråk. Det er viktig at spesialundervisning og tilrettelagt undervisning ikke blandes med å hverken ekskludere eller inkludere. Vi er alle forskjellige, og har forskjellige behov.

I praksis vil de fleste elever som får spesialundervisning bli tatt av det ordinære opplæringstilbudet for større eller mindre deler av skoletiden. Dette vil si at innholdet i opplæringen vil avvike fra fagplanen for klassetrinnet.

Organisering av spesialundervisning[rediger | rediger kilde]

Hvordan spesialundervisningen organiseres vil til dels være avhengig av skolens tilbud for denne elevgruppen, elevens behov, og ønsker fra eleven og foreldrene til eleven. En del skoler har hjelpelærere inne i klasserommet, mens andre velger å dele opp i grupper.

Det finnes også enkelte spesialskoler som for eksempel Haug skole og ressurssenter, Frydenhaug skole og Berg Gård skole. Noen skoler har også egen spesialundervisningsavdeling som f.eks. Hov ungdomsskole.

Bruk av hjelpemidler[rediger | rediger kilde]

Ofte benyttes forskjellige hjelpemidler og spesialprogrammer til tilrettelagt undervisning. Her finnes det et varierende utvalg. Hjelpemidler kan man søke NAV (tidligere hjelpemiddelsentralen) om støtte til. Man skal kontakte kommunen for informasjon om søknadsprosedyrer. NAV kan også tilby informasjon og vurdering av hvilke hjelpemidler som kan benyttes i forhold til behovet. Her kan man også ta kontakt med forskjellige aktører på markedet for å se og utprøve produkter før man velger.

Se også[rediger | rediger kilde]

Spesialpedagogikk

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]