Europavei 16 (Oppland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Oppland)
Stamvei E16.svg
Strekning
Filefjell fylkesgrense, Vang
– fylkesgrensen, Sør-Aurdal
Bergermoen fylkesgrense, Jevnaker
– fylkesgrensen, Lunner
Data
Lengde184 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei RoaGrua, 4,4 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 4.svg

Europavei 16 i Oppland består av to delstrekninger. Den vestre, 151,8 km, går mellom grensen mot Sogn og FjordaneFilefjell og grensen mot Buskerud i Sør-Aurdal, den østre, 32,5 km, mellom Bergermoen i Jevnaker og grensen mot Akershus ved Leirsjøen i Lunner. En delstrekning gjennom Ringerike i Buskerud knytter sammen traséene.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen).

Strekningen mellom Jevnaker og Roa var skiltet riksvei 242, delvis langs dagens fylkesvei 4,[2] før den nye riksvei 35 langs den samme strekningen ble åpnet. Dette veinummeret beholdt strekningen til E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012.

Fra Borlaug i Lærdal kryss riksvei 52 til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[3]

Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[4]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Utbedring mellom Øye og Borlaug med eldre traseer merket gult
Plan for utbedret vei og tunnel Øye-Eidsbru i Vang.
Anleggsarbeid i Bagnskleivane sommeren 2018.
 • Forbedring Borlaug – Øye, 40 km, over Filefjell, påbeynt 2010, klar 2017. Samlet kostnad omkring 3 milliarder kroner.[5]
  • Delvis ny vei fra Borlaug til Smedalsosen, inkludert Borlaugstunnelen (4100 m) ble klar 2014.
  • Mellom Varpe bru i Vang og Smedalsosen i Lærdal utbedres veien dels langs eksisterende trase, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m), som åpnet i 2017.[6]
  • Eidsbru-Varpe bru utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[7]
  • Øye-Eidsbru utbedres fra 2016 inkludert tunnel på 2,0 km.[8]
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[9]
 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[10]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres planlegges utbedring av veien i kleiva ovenfor Bagn, blant annet med ny tunnel på vel 4 km fra Bagn sentrum til gården Klosbøle.[11] Bagnskleivtunnelen ventes ferdig høsten 2019.[12]
 • På strekningen Bagn-Fønhus ble vegen i 2014[13] utbedret hovedsakelig langs gammel trasé. Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[14]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[15]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynner arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[16]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger kilde]


Vang komm.svg Vang

Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
Norwegian-road-sign-104.1.svg Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[17])

Filefjellvegen

 • Arm gammel trasé forbi Filefjelltunnelen
Nystøgovegen
 • info Veiens høyeste punkt, Filefjell, 1 004 moh.
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset mot Riksvei 5.svg i Lærdal

Tyinvegen

 • Hovedtraséen ved Tyinkrysset Fjellstue
 • Gammel trase, Tyinkrysset Fjellstue

Tyinvegen

 • info Grihamar
Veiarbeid  Ny veg Eidsbru–Øye, 29 km, klar høsten 2019.[18]
 •  
Fv293 Vennisvegen fra Eidsbru mot Lome i Vestre Slidreseverdighet Høre stavkirke
Veiarbeid 
 • bro Bru over Begna (ca. 150 m)
Endepunkt for ny veg Eidsbru–Øye
 • info Hagastrand
Veiplan2x.png  5 km ny vei under planlegging, med 2 km tunnel tunnel[19]
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv293 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
 •  
Fv302 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv293 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv293 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv261 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem


Vestre Slidre komm.svg Vestre Slidre

Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Fv293 Ellestadvegen fra Lome mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Fv265 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
Veiplan2x.png 
Røn
 •  
Fv265 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv261 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang


Nord-Aurdal komm.svg Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv265 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Riksvei 15.svg i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv204 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal
 •  
Fv264 Garlivegen fra Østensvik til Leira
 •  
Fv274 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot Riksvei 52.svg i Gol
Fv264 Uten navn til Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv271 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv220 Vestringslinna, fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv222 Bagn
 •  
33 Uten navn fra Bjørgo mot Riksvei 4.svg i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 • info Klosbøle
Veiarbeid 


Sør-Aurdal komm.svg Sør-Aurdal

Valdresvegen

 • Kyrkjebjørgo

Bagnskleive

Bagn
 •  
Fv222 Storebruvegen fra Bagn til Nordre Voll → severdighet Reinli stavkirke

Valdresvegen

 • bru Bagnsbrua (Begna, 156 m)
 •  
Fv222 Storebruvegen fra Nordre Voll til Bagn kryss
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 • bru Hølera bru (Hølera, 24 m)
 •  
Fv226 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv228 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv226 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Fv225 Hedalslinna fra Tollefsrud til 243 Nerby (6,3 km), severdighet Hedal stavkirke
 •  
Fv226 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru

Buskerud våpen.svg Buskerud fylke[rediger | rediger kilde]


Ringerike komm.svg Ringerike

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger kilde]


Jevnaker komm.svg Jevnaker

Uten navn

Veiarbeid Ny vei (motortrafikkvei) bygges mellom Eggemoen og Olum (12 km), byggestart 2019, klar 2022.[22]
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot Stamvei E16.svg Norderhov i Ringerike (E16 svinger i krysset)

Uten navn

 •  
240 Uten navn fra Vang til 34 Brandbu i Gran
 • info Prestmoen
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum mot Fv16 Sand i LunnerRiksvei 4.svg


Lunner komm.svg Lunner

Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Riksvei 4.svg Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 • Rundkjøring
Riksvei 4.svg Hadelandsvegen fra Roa mot Stamvei E6.svg Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til Riksvei 4.svg Stryken
Riksvei 4.svg Uten navn felles trasé til Grua
(E16 svinger i krysset)

motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
motortrafikkvei slutt
 • Veikryss
 Grua
(E16 svinger i krysset)
 •  
Riksvei 4.svg Uten navn fra Grua mot Riksvei 150.svg Sinsenkrysset i Oslo
 • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 • info Leirsjøen

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 3. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 4. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Nyhetsarkiv/trafikk-p%C3%A5-ny-e16
 5. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell
 6. ^ https://www.oa.no/nyheter/e16/filefjell/na-er-splitter-nye-og-vintersikre-e16-apnet/s/5-35-500044
 7. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16eidsbruvarpe
 8. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16oyeeidsbru
 9. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. august 2014. Besøkt 9. august 2014.  lest 9. august 2014.
 10. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagerneshande
 11. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16bagnbjorgo/e16-bagn-bj%C3%B8rgo[død lenke]
 12. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1apGG/Fremskynder-E16-strekning-med-10-maneder--gleder-tungtransport-og-hyttefolk
 13. ^ «Wøyen-Bjørum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 14. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fonhusbagn lest 2. juni 2015.
 15. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 16. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 17. ^ Trafikkmeldinger for fjelloverganger, Vegvesenets grenser for fjellovergangen, lest 6. august 2019.
 18. ^ E16 Filefjell
 19. ^ E16 Kvamskleiva
 20. ^ E16 Fagernes syd-Hande
 21. ^ E16 Bagn-Bjørgo
 22. ^ E16 Nymoen–Olum