Europavei 16 (Oppland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Oppland)
Stamvei E16.svg
Strekning
Filefjell fylkesgrense, Vang
– fylkesgrensen, Sør-Aurdal
Bergermoen fylkesgrense, Jevnaker
– fylkesgrensen, Lunner
Data
Lengde184 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei RoaGrua, 4,4 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 4.svg

Europavei 16 i Oppland besto av en, tidligere to delstrekninger. Den vestre, 151,8 km, mellom grensen mot det tidligere Sogn og FjordaneFilefjell og grensen mot det tidigere Buskerud i Sør-Aurdal, den østre, 32,5 km, mellom Bergermoen i Jevnaker og grensen mot tidligere Akershus ved Leirsjøen i Lunner. En delstrekning gjennom Ringerike i Buskerud knyttet sammen traséene. Etter regionreformen trådte i kraft ble europavei 16 i Oppland del av europavei 16 (Innlandet), og Jevnaker og Lunner overført til Viken fylke.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen).

Strekningen mellom Jevnaker og Roa var skiltet riksvei 242, delvis langs dagens fylkesvei 4,[2] før den nye riksvei 35 langs den samme strekningen ble åpnet. Dette veinummeret beholdt strekningen til E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012.

Fra Borlaug i Lærdal kryss riksvei 52 til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[3]

Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[4]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Utbedring mellom Øye og Borlaug med eldre traseer merket gult
Plan for utbedret vei og tunnel Øye-Eidsbru i Vang.
Anleggsarbeid i Bagnskleivane sommeren 2018.
 • Forbedring Borlaug – Øye, 40 km, over Filefjell, påbeynt 2010, klar 2017. Samlet kostnad omkring 3 milliarder kroner.[5]
  • Delvis ny vei fra Borlaug til Smedalsosen, inkludert Borlaugstunnelen (4100 m) ble klar 2014.
  • Mellom Varpe bru i Vang og Smedalsosen i Lærdal utbedres veien dels langs eksisterende trase, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m), som åpnet i 2017.[6]
  • Eidsbru-Varpe bru utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[7]
  • Øye-Eidsbru utbedres fra 2016 inkludert tunnel på 2,0 km.[8]
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[9]
 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[10]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres planlegges utbedring av veien i kleiva ovenfor Bagn, blant annet med ny tunnel på vel 4 km fra Bagn sentrum til gården Klosbøle.[11] Bagnskleivtunnelen ventes ferdig høsten 2019.[12]
 • På strekningen Bagn-Fønhus ble vegen i 2014[13] utbedret hovedsakelig langs gammel trasé. Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[14]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[15]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynner arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[16]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fortsetter som Europavei 16 (Vestland)

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger | rediger kilde]

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger kilde]


Vang komm.svg Vang

Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
NO road sign 104.1.svg Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[17])

Filefjellvegen

 • info Grønlistølen
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Kyrkjestølane til Maristova (9,9 km)
 •  
Fv2515 Nystøgovegen fra Sandbakkadn til 53 Tyinkrysset (6,7 km)
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset Fjellstue mot Riksvei 5.svg Fodnes i Lærdal (71,6 km)

Tyinvegen

 • info Grihamar
 •  
Fv2513 Tyinvegen fra Evangen mot Bjørkheim (3,5 km)
 • bru Strondafjordbrune (Begna, 215 m)
 •  
Fv2513 Øyevegen fra Bjørkheim mot Evangen
 • info Hagastrand
Veiarbeid  5 km ny vei under bygging, med tunnel Hugaviktunnelen (1,8 km), klar 2023[18]
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv2510 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
Veiarbeid 
 • Utbedring planlegges av veien Øylo–Hande (25 km). Byggestart 2020, klar 2023.[19][20]
 •  
Fv2516 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv2510 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv2510 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv2476 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem


Vestre Slidre komm.svg Vestre Slidre

Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Kommunal vei til Kirke Lomen kirke
 •  
Fv2510 Ellestadvegen fra Lomen mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Slidre
 •  
Fv2484 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
Blyant og Vinkelhake.svg 
Røn
 •  
Fv2484 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang


Nord-Aurdal komm.svg Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv2484 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Riksvei 15.svg Randen i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv2442 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal (81,7 km)
 •  
Fv2482 Garlivegen fra Østensvik mot Leira
 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot Riksvei 52.svg i Gol
Fv2482 Kongsvegen mot Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv2494 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv2446 Vestringslinna fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv2450 Bagn i Sør-Aurdal
 •  
33 Tonsåslinna fra Bjørgo mot Riksvei 4.svg Hunndalen i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 •  
Fv2450 Oslovegen fra Klosbøle mot Bagn i Sør-Aurdal (6,4 km)


Sør-Aurdal komm.svg Sør-Aurdal

Valdresvegen

Bagn
 •  
Fv2450 Storebruvegen fra Bagn mot Klosbøle i Nord-Aurdal
 •  
Kv Dølvesvegen til Dølven (3,4 km)
 •  
Smedlund
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 •  
Fv2458 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv2458 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Kv Valdresvegen fra Tollefsrud mot Kirke Begnadalen kirke (0,3 km)
Fv2456 Hedalslinna til 243 Nerby (6,3 km)
 •  
Fv2458 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru
 •  
Sørum

Fortsetter som europavei 16 (Viken)

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger | rediger kilde]


Ringerike komm.svg Ringerike

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 3. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. februar 2017. Besøkt 2. februar 2017. 
 5. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell
 6. ^ https://www.oa.no/nyheter/e16/filefjell/na-er-splitter-nye-og-vintersikre-e16-apnet/s/5-35-500044
 7. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. desember 2019. Besøkt 2. februar 2017. 
 8. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. september 2019. Besøkt 5. oktober 2017. 
 9. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. august 2014. Besøkt 9. august 2014.  lest 9. august 2014.
 10. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagerneshande
 11. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16bagnbjorgo/e16-bagn-bj%C3%B8rgo[død lenke]
 12. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1apGG/Fremskynder-E16-strekning-med-10-maneder--gleder-tungtransport-og-hyttefolk
 13. ^ «Wøyen-Bjørum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 12. august 2016. Besøkt 24. oktober 2016. 
 14. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fonhusbagn lest 2. juni 2015.
 15. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 16. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 24. oktober 2016. Besøkt 24. oktober 2016. 
 17. ^ Trafikkmeldinger for fjelloverganger, Vegvesenets grenser for fjellovergangen, lest 6. august 2019.
 18. ^ E16 Kvamskleiva
 19. ^ E16 Fagernes–Øylo
 20. ^ Utbedringen av E16 i Valdres: Fire av fem reguleringsplaner er vedtatt]
 21. ^ E16 Fagernes syd-Hande