Kjell Inge Røkke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kjell Inge Røkke
Født25. okt. 1958Rediger på Wikidata (65 år)
Molde
BeskjeftigelseForretningsmagnat Rediger på Wikidata
Utdannet vedBakketun Folkehøgskole[1]
BarnKristian Monsen Røkke
NasjonalitetNorge
UtmerkelserNPF-prisen (2006)[2]
Årets Peer Gynt (2006)

Kjell Inge Røkke (født 1958) er en norsk forretningsmann, industrieier og industrileder.

Røkke er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 21 meters (69 ft) tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke ble i juni formelt utnevnt til FNs Havforskningstiårs spesialutsending for havindustridata. Han er også beskytter av FNs Allianse for Havforskningstiåret (Ocean Decade Alliance). Røkke er styreleder i The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Aker ASA, samt styremedlem i flere øvrige Aker selskaper.[3] Røkke eier 68,2 % av aksjene i Aker ASA, gjennom sitt eierselskap på 97,5 % i The Resource Group Trg, den resterende andelen i TRG eies av hans barn.

Ifølge Kapital var Røkke Norges femte rikeste med en formue på 36 milliarder kroner i 2018.

Familie[rediger | rediger kilde]

Ola Pedersen Røkke (1811–1895) på gården Røkke nedreSkatval var Kjell Inge Røkkes tippoldefar.[4] Faren Normann Røkke (f. 1926- d. 2016)[5] flyttet til Molde og stiftet familie der.

Kjell Inge Røkke var 1980-1992 gift med Kari Monsen Røkke,[6][7] og 2004-2020 gift med Anne Grete Eidsvig.[8]

Kjell Inge Røkke er far til næringslivslederen Kristian Monsen Røkke.[9]

I 2022 flyttet Røkke til Sveits.[10] Han slapp dermed å betale ti milliarder kroner i utsatt skatt.[11]

Forretningsliv[rediger | rediger kilde]

Røkke startet arbeidslivet ombord på en tråler som drev fiske i hjemlige farvann. I 1979 begynte Kjell Inge Røkke på tråleren «Arctic Trawler», den deltok i torskefiskeriene på USAs vestkyst.[12] Etter å ha arbeidet som fisker og spart opp en halv million kroner, kjøpte han sin første fiskebåt i USA. Det gikk ikke så bra med Røkkes første fiskebåt og heller ikke med de to neste. Med hjelp av forretningsmannen Robert Breskovich i Seattle kom Røkke på rett kjøl igjen, og sammen investerte de i tråleren «Golden Alaska». Etter hvert ble det flere båter, og Røkke etablerte fiskeriselskapet American Seafoods Company i Seattle som fisket sei utenfor Alaska. Over en 6–7 årsperiode frem til begynnelsen av 1990-årene tjente Røkke seg rik på fisket utenfor Alaska og da han returnerte til Norge hadde han med seg en formue på 2 milliarder kroner.[13]

I 1994 samlet Røkke sine bedrifter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International, Inc. (RGI) lokalisert i Seattle. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker og ble største aksjonær og fusjonerte senere Aker og RGI til Aker RGI ASA. Aker RGI kjøpte i 2000 gjennom sitt datterselskap Aker Maritime store aksjeposter i Kværner. Han var 2000–2004 eneaksjonær i Aker RGI ASA, men etter økonomiske problemer gjennomførte han en større reorganisering av sine interesser i 2004. Aker ble re-etablert som nytt morselskap med virksomheter fra det tidligere Aker RGI og Kværner som datterselskap. Det «nye» Aker ASA ble børsnotert i september 2004. Kjell Inge Røkke eier gjennom sine privateide TRG-selskaper til sammen 68,2 % av aksjene i Aker ASA. Han har dessuten store eierinteresser i Molde Fotballklubb og har frem til 2010 støttet klubben med rundt 500 millioner kroner.[14]

Røkke måtte i 2006-2007 forklare seg om Aker Kværners bidrag til fangeleiren Guantanamo.[15]

Ifølge Kapital var Røkke Norges femte rikeste med en formue på 36 milliarder kroner i 2018.[16]

Tønne-saken[rediger | rediger kilde]

Avisen Dagbladet dokumenterte i 2002[17] at Kjell Inge Røkke betalte tidligere helseminister Tore Tønne et «suksesshonorar» på 1,5 million kroner for rådgivningsvirksomhet som Tønne i en seks ukers periode utførte for Røkke under oppkjøpet av Kværner, mens Tønne hadde etterlønn etter ministerposten. Honoraret ble forsøkt kamuflert ved at Advokatfirmaet BA-HR laget en uriktig faktura.[18] Direktør Kari Breirem i BA-HR nektet å underskrive utbetalingen på 1,5 million kroner til Tønne. Økokrim tok ut tiltale mot Tønne og det var en omfattende mediedekning. Tønne tok sitt eget liv kort tid etter, 21. desember 2002.[19][20][21]

Tiltalen mot Tønne ble henlagt etter selvmordet. Breirem ble suspendert fra BA-HR for å ha tatt med seg taushetsbelagte dokumenter fra kontoret, og ble avskjediget da hun krevde erstatning fra BA-HR[22][23][24] og i den etterfølgende saken ble det inngått forlik der Breirem fikk sluttpakke.[20][25] Advokat Øyvind Eriksen (senere konsernsjef i Aker ASA[26]) i advokatfirmaet BA-HR ble senere ilagt et forelegg på 50 000 kroner på grunn av overtredelse av regnskapsloven. Økokrim begrunnet forelegget med at en faktura ikke inneholdt tilstrekklige opplysninger om arbeidet som var utført av Tore Tønne og hans selskap Tønne Consult i forbindelse med Aker RGIs overtakelse av Kværner ASA. Forelegget ble vedtatt.[18] Blant andre Kari Breirem hevdet at Røkke hadde hatt regien i saken.[27]

Aksjesalg til staten[rediger | rediger kilde]

I juni 2007 kjøpte staten, representert ved næringsminister Dag Terje Andersen 30 prosent av Aker Holding for 4,8 milliarder kroner. Aker Holding eier 40 prosent av daværende Aker Kværner. Handelen ble kritisert for dårlig timing,[28] mangelfulle prosedyrer og uklare motiver fra statens side.[29] I 2020 anslo Nettavisen at staten hadde tapt 4,4 milliarder kroner på kjøpet.[30]

Aker Solutions-saken[rediger | rediger kilde]

I april 2009 kjøpte Aker Solutions seg helt eller delvis opp i fem selskaper som var kontrollert av Røkke gjennom Aker ASA. Salget skjedde til et datterselskap av Aker Solutions ASA, Aker Solutions AS. Aksjonæravtalen mellom partene i Aker Holding AS sikrer ikke uttrykkelig aksjonærene kontrollen med datterselskaper til Aker Solutions ASA, og saken kom derfor aldri til reell behandling i styret i Aker Holding AS.[31][32][33]

Kritikken mot transaksjonen har vært at prisen Aker Solutions betaler er for høy i forhold til de underliggende verdiene i selskapene de kjøper. I forkant av transaksjonene hentet Aker ASA og Aker Solutions inn tre ulike juridiske vurderinger som blant annet drøftet hvorvidt saken måtte behandles på generalforsamling i Aker Solutions ASA. Disse vurderingene, og senere uttalelser fra uavhengige jurister, har konkludert med at så ikke var tilfelle. Det ble innhentet tre separate juridiske vurderinger i forkant og Røkke valgte å la transaksjonen gå via et datterselskap trolig fordi saken kom til å bli kontroversiell.[31][32][33]

Årets toppsjef 2005[rediger | rediger kilde]

I 2005 ble Kjell Inge Røkke kåret til årets toppsjef i Dagens Næringsliv (DN). Av totalt 8 000 stemmer gikk nesten en tredjedel av stemmene fra DNs lesere til Røkke.[34]

Tildelt oljebransjens hederspris 2019[rediger | rediger kilde]

Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen ble tildelt Rystad Energys årlige hederspris for deres bidrag til norsk oljeindustri. Prisen ble gitt under Rystad Energys årlige arrangement Gullkronen i 2019. De mottok prisen for sitt langvarige bidrag til oppbygningen av norsk oljeindustri.[35]

Filantropi[rediger | rediger kilde]

I mai 2017 kunngjorde Røkke at han bygger et forskningsskip i samarbeid med WWF. Skipet ventes klart til bruk i 2020 og skal foreta målinger i atmosfæren og i havet, ned til 6000 meters dyp og 20 meter under havbunnen på slike dyp. Skipet skal etter planen også samle opp plastsøppel fra havet som brennes om bord uten giftig utslipp.[36] Røkke uttalte i et intervju til Aftenposten i 2017 at han vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det han har tjent. Skipet omtales med betegnelsen «REV» – kort for Research Expedition Vessel.[37]

I 2015 opprettet Kjell Inge Røkke og hans daværende kone Anne Grete Eidsvig stipendet Aker Scholarship[38] for å støtte master- og doktorgradsstudenter ved ledende universiteter internasjonalt. Stipendet skal gi norske talenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse. Familiens selskap TRG finansierer stipendiene gjennom gaver til stiftelsen, og Aker står for administrasjon av Aker Scholarship.[39] Høsten 2016 fikk det første kullet med 21 studenter i snitt 800 000 kroner hver gjennom ordningen for å dekke utenlandsstudier.[40]

I 2017 mottok fotballklubben Frisk Asker støtte til å finansiere deres nye kunstgressbane og klubbhus. Røkkes familie har tidligere vært med på å finansiere 20 ballbinger i hjemkommunen Asker, både for idrettslag og borettslag. Fotballbingene, til en verdi av 10 millioner kroner, var Røkke-familiens julegave til Askers befolkning. Da Røkke flyttet til Asker i 2010, bidro han økonomisk til finansieringen av en gang- og sykkelvei i området, ifølge Dagens Næringsliv.[41][42]

I mai 2017 ble Røkke og hans daværende kone medlemmer i Bill Gates og Warren Buffetts klubb «The Giving Pledge». Alle i klubben forplikter seg til å gi bort halvparten av sine formuer.[43]

I september 2018 ble Stiftelsen VI etablert. Idéen til initiativet oppsto i samtaler mellom Kjell Inge Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.[44] Stiftelsen skal fremme paraidretten i Norge og jobbe for funksjonshemmedes rettigheter og muligheter. Gjennom sitt private investeringsselskap, TRG Holding, har Kjell Inge Røkke stillet 25 millioner kroner i grunnkapital.[45]

Korrupsjonsdommen[rediger | rediger kilde]

1. juli 2005 ble Kjell Inge Røkke kjent skyldig i å ha bestukket den svenske skipsinspektøren Claes Erik Pallin for å få mulighet til å føre stor lystbåt (fritidsbåtskippersertifikat (D5L)). Avisen Dagens Næringsliv var sentral i avsløringen av saken. Røkke meddelte 21. april 2007 via sin advokat Ellen Holager Andenæs at han trakk anken av dommen.[46] Han ble dømt for korrupsjon, falske opplysninger og for føring av sertifikatpliktig fartøy uten påkrevet sertifikat. Dommen ble 120 dager fengsel, av de 30 dager ubetinget, som han sonet i Hof fengsel høsten 2007.[47]

Torpedo-saken[rediger | rediger kilde]

Fra 2017 til begynnelsen av 2018 mottok Røkke trusler fra den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen. Iversen skal ha forsøkt å tvinge Røkke til å betale et tosifret antall millioner kroner ved å true med å offentliggjøre private opplysninger om ham. Torpedoen ble pågrepet samme dag som Røkke anmeldte ham for trusler og grov utpressing. Rettssaken mot torpedoen startet i oktober 2019.[48] Jan Erik Iversen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Oslo tingrett mener Iversens forklaring er oppkonstruert og uten troverdighet. I dommen fra Oslo tingrett stod det «Retten finner det videre ikke tvilsomt at tiltalte ved truslene forsøkte å tvinge fornærmede til å utbetale til seg opp mot 20 millioner kroner, og at han dermed handlet forsettlig og med den hensikt å oppnå en uberettiget vinning».[49]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ www.innherred.no[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ npf.no[Hentet fra Wikidata]
 3. ^ ASA, Aker. «Aker ASA». Aker ASA. Besøkt 15. april 2021. 
 4. ^ Skatval Historielag: Skatval : Gårds- og slektshistorie, bind II (2002) ISBN 82-995735-0-5
 5. ^ Normann Røkke er død Seher.no 10. juni 2016
 6. ^ NTB (24. februar 2015). «Her taler Røkkes datter offentlig for første gang». Nettavisen (norsk). Besøkt 30. november 2020. «Kjell Inge Røkkes datter Elisabeth overrakte tirsdag midler fra Aker BioMarine til forskning på økosystemet i Antarktis.» 
 7. ^ DN.no (13. mars 2016). «Kari Monsen Røkke er død». www.dn.no. Besøkt 30. november 2020. «Kari Monsen Røkke var gift med Kjell Inge Røkke fra 1980 til 1992.» 
 8. ^ Abrahamsen, Nina (12. juni 2020). «To av Røkkes barn får 400 millioner hver». www.budstikka.no (norsk). Besøkt 30. november 2020. 
 9. ^ Johannessen, Erik Bucher; Direkt, T. D. N. (19. januar 2021). «Kjell Inge Røkkes Aker Horizons gjør milliardkjøp og forbereder notering på Euronext Growth». www.dn.no. Besøkt 17. februar 2021. «Kjell Inge Røkke er storaksjonær i industrikonsernet Aker, hvor fornybarsatsingen Aker Horizons hører til. Sønnen hans Kristian Monsen Røkke er toppsjef i sistnevnte selskap.» 
 10. ^ [1]
 11. ^ «Tett skattehullet». NHH (norsk). Besøkt 21. mars 2024. 
 12. ^ «Norsk biografisk leksikon». 
 13. ^ «Fra fisker til industrimagnat: Slik skapte Røkke sine første milliarder». E24.no. 02.06.2016. 
 14. ^ «Røkke har brukt 500 millioner på Molde», artikkel i avisen Dagens Næringsliv 15. mai 2010
 15. ^ Vidar Ystad (7. november 2006). «Røkke må svare om Guantanamo». Bergens Tidende. Besøkt 6. april 2015. 
 16. ^ «Norges 400 rikeste - Kjell Inge Røkke». Kapital. Arkivert fra originalen 12. november 2019. Besøkt 12. november 2019. 
 17. ^ «– Pressen sporet av i Tønne-saken». Journalisten.no - Nyheter og debatt om medier og journalistikk. 18. september 2007. Besøkt 24. mai 2017. 
 18. ^ a b «BA-HR får forelegg i Tønne-sak». Dagens Næringsliv. 
 19. ^ «Nyhetsåret 2002». NRK (norsk). 29.12.2009. Besøkt 24. mai 2017. 
 20. ^ a b Hugdal, C. (2007). Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling (Master's thesis, Universitetet i Tromsø).
 21. ^ «-  Mediene kneblet etter Tønne-saken». Dagbladet.no (norsk). 20. april 2007. Besøkt 24. mai 2017. 
 22. ^ https://www.nrk.no/okonomi/utvidet-tiltale-mot-ba-hr-advokat-1.550753
 23. ^ Dagens Næringsliv: Breirem må gå fra BA-HR
 24. ^ E24: BA-HR-direktøren avskjediget[død lenke]
 25. ^ Dagbladet: Forlik mellom Breirem og BA-HR
 26. ^ «Røkke velger toppadvokat som konsernsjef i Aker». Dagbladet.no (norsk). 19. desember 2008. Besøkt 24. mai 2017. 
 27. ^ Ukeavisen Ledelse: Røkke, ikke Tønne Arkivert 11. oktober 2007 hos Wayback Machine.
 28. ^ «NA24: Storfornøyd tross milliardtap». Arkivert fra originalen 17. mars 2008. Besøkt 8. april 2008. 
 29. ^ «NA24: Kjøpte Røkke-aksjer uten råd». Arkivert fra originalen 27. mars 2008. Besøkt 8. april 2008. 
 30. ^ Gunnar Stavrum (11. februar 2020). «Her signerer Kjell Inge Røkke avtalen staten taper 4,4 milliarder kroner på». Nettavisen. Besøkt 11. februar 2020. «Det sies at tiden leger alle sår, men det er ikke tilfelle for den fatale beslutningen daværende næringsminister Dag Terje Andersen foretok i juni 2007. Foreløpig status er at avtalen har gitt en avkastning til fellesskapet på minus 80 prosent, og et tap på godt over 4,4 milliarder kroner - for ikke å snakke med en stygg politisk konflikt rundt de såkalte «Aker-transaksjonene» to år senere.» 
 31. ^ a b «Ikke sikkert det bare er prisen som er et problem», artikkel i Dagbladet 8. april 2009
 32. ^ a b «Gjeld, milliarder, løgn og bedrag?», artikkel i Finansavisen 7. april 2009
 33. ^ a b «Alt om Aker-saken», fra Dagens Næringsliv 14. april 2009
 34. ^ «Årets toppsjef 2005 - Kjell Inge Røkke». Dagens Næringsliv. 03.01.2006. 
 35. ^ «Gullkronen 2019 Winners». www.rystadenergy.com (engelsk). Arkivert fra originalen 17. juni 2020. Besøkt 17. juni 2020. 
 36. ^ «Kjell Inge Røkke: – Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det.». Aftenposten. 02.05.2017. 
 37. ^ «Forskningsskipet REV». Teknisk ukeblad. 
 38. ^ Aker Scholarship
 39. ^ «Aker ASA: Talenter tilbys Aker Scholarship». Arkivert fra originalen 10. april 2018. 
 40. ^ «Får elitestudier betalt av Røkke». Hegnar.no. 02.09.2016. 
 41. ^ «Kjell Inge Røkke blar opp for kunstgressbane til lokal fotballklubb». VG. 20.04.2017. 
 42. ^ «Røkke gir bort ballbinger». Dagens Næringsliv. 17.12.2010. 
 43. ^ «Røkke er medlem av rikmannsklubb:– De ble invitert av Bill Gates». Dagens Næringsliv. 31. mai 2017. «– Vi har vært heldige. Vi har fått mye, ofret litt og tjent mye. Det er et privilegium for vår familie å fortsette vår forpliktelse om å gi tilbake ved å bli med i «The Giving Pledge».» 
 44. ^ «Stiftelsen VI vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge / Nyheter / Media - Aker ASA». www.akerasa.com. Arkivert fra originalen 7. november 2018. Besøkt 29. mai 2020. 
 45. ^ Aas, Odd Inge. «125 millioner fra Røkke skal skape nye idrettshelter – får med seg Johaug, Bjørgen, Svindal og prinsesse Märtha Louise i styret». Aftenposten. Besøkt 29. mai 2020. 
 46. ^ Røkke trekker anken i «Båtsertifikatsaken» «Det betyr ikke at Røkke mener han er skyldig etter tiltalen. Han mener fremdeles at dommen i tingretten er uriktig, men ser ingen mening i å møte i lagmannsretten og bare prosedere straffens lengde så lenge ikke skyldspørsmålet kommer opp til fornyet behandling», sier Holager Andenæs til Aftenposten.
 47. ^ «Her skal Røkke sone». E24. 20.07.2007. Besøkt 24. mai 2017. 
 48. ^ Dahl, Carl Alfred (8. oktober 2019). «Dette må du vite om Kjell Inge Røkkes konflikt med torpedoen «Jannik» Iversen». Aftenposten. Besøkt 11. oktober 2019. 
 49. ^ «Retten om Røkke-historien til torpedo: «Helt uten troverdighet»». www.vg.no. Besøkt 29. mai 2020. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikiquote: Kjell Inge Røkke – sitater