Rockheim Hall of Fame

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Rockheim ligger på Brattørkaia i Trondheim.
Åge Aleksandersen var blant de første innlemmede i 2011

Rockheim Hall of Fame er en utmerkelse som utdeles av Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk årlig fra 2011. Utmerkelsesn skal hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Den kan tildeles artister/grupper/personer tidligst 25 år etter at de har debutert.[1]

5. september 2011 ble a-ha, Åge Aleksandersen, Jokke & Valentinerne, Wenche Myhre og Alf Prøysen de første som ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame.[2]

Prosess[rediger | rediger kilde]

Nominasjoner[rediger | rediger kilde]

En nominasjonskomité oppnevnes for to år av gangen og skal bestå av syv personer, bredt sammensatt fra musikkbransjen. Komitéen har som oppgave å nominere kandidater i tråd med statuttene.

Nominasjonskomitéen møtes årlig for å nominere kandidater til innlemmelse. Det ligger ingen overordnede føringer på komitémedlemmene, utover at de skal finne fram til kandidater som de mener tilfredsstiller kravene i statuttene. Komitéen blir enig om kandidatene gjennom konsensus. Komitéen skal nominere tre ganger så mange artister som antallet som skal innlemmes det gjeldende året; det er også komitéen som avgjør hvor mange som skal innlemmes hvert år.[3]

Nominasjonskomité[rediger | rediger kilde]

Jan Eggum ble innlemmet i 2012 og ble komitéleder fra 2015

Utvelgelse[rediger | rediger kilde]

En jury bestående av 100–150 personer står for selve utvelgelsen. Denne utpekes av styret i MiST, i tillegg til alle som tidligere er innlemmet. Juryen skal ved avstemning velge ut årets nye innlemmelser ut fra komitéens nominasjoner.

Til juryen inviteres norske artister og låtskrivere, folk fra norsk plate- og musikkbransje, og musikkjournalister. Flertallet av de inviterte til juryen er artister, og journalistene utgjør rundt ti prosent. Artist- og bransjeforeningene GramArt, Norsk Artistforbund, IFPI og NOPA bistår med å invitere jurymedlemmene.[8]

Statutter[rediger | rediger kilde]

Sitat§1. Institusjonen Medlemskap i Rockheim Hall of Fame (heretter RHoF) er en utmerkelse knyttet til Rockheim, nasjonalt opplevelses-senter for pop og rock. Nye medlemmer i RHoF innlemmes én gang hvert år. RHoF er etablert av styret i Museene i Sør-Trøndelag AS (heretter MiST).

§2. Formål
RHoF har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse. Artister/grupper med ekstraordinære karrierer og andre som har hatt en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge kan innlemmes i RHoF.

§3. Nominasjonskriterier
Artister/grupper/personer kan bli nominert til RHoF tidligst 25 år etter at de har debutert med en utgivelse, bidratt til en utgivelse, vært involvert i karrieren til en artist/gruppe, eller på annen måte satt sitt preg på populærmusikkens historie.

§4. Nominasjonskomitéen
Nominasjonskomitéen skal bestå av åtte personer, bredt sammensatt fra musikkbransjen. Komitéens medlemmer oppnevnes for to år. Ved stemmelikhet har leder i komitéen dobbeltstemme. Komitéen og leder oppnevnes av styret i MiST. Rockheim har sekretariatfunksjonen. Komitéen har som oppgave å nominere kandidater i tråd med RHoFs statutter én gang pr. år. Komitéen avgjør i forbindelse med nominasjonen hvor mange som skal innlemmes i RHoF det gjeldende året. Komitéen nominerer tre ganger så mange som skal innlemmes. Det foreligger et reglement for nominasjonsprosedyren i komitéen.

§5. Juryen
Sammensetning
Den eller de som skal bli medlemmer av RHoF bestemmes av en jury som består av om lag 100 personer med bakgrunn fra eller med spesiell kompetanse innenfor pop og rock. Styret i MiST utpeker juryen etter forslag fra Rockheim. Alle som er innlemmet i RHoF blir livstidsmedlemmer i juryen. Antallet jurymedlemmer utenom de innlemmede skal holdes stabilt rundt 100.
Oppgaver
Juryen har som oppgave å velge ut den/de som skal bli medlemmer av RHoF. Juryen kan kun velge blant de som er nominert av nominasjonskomitéen. Hvert jurymedlem skal gi sin stemme til det samme antall nominerte som det skal innlemmes medlemmer i RHoF. De nominerte som får høyeste antall stemmer, innlemmes i RHoF. Det kan ikke innlemmes flere enn fem nye medlemmer pr. år – av disse kan maksimum to innlemmes posthumt.

§6. Hedersbevis
Alle medlemskap i RHoF blir synliggjort i museet, og gjennom installasjon utenfor Rockheim. Alle medlemmer av RHoF får et personlig hedersbevis.

§7. Endring av statuttene
Statuttene for RHoF kan endres gjennom vedtak i styret i Museene i Sør-Trøndelag. Nominasjonskomitéen kan fremme forslag til endring av statuttene, og til endringer i reglementet for nominasjonsprosedyren. Slike forslag kan kun stilles i forbindelse med nominasjonsmøtet, og eventuelle endringer i statutter og reglement vil gjelde for neste års nominasjon og innlemmelse.
Sitat
[1]

Innlemmede[rediger | rediger kilde]

Joachim Nielsen og Jokke & Valentinerne var blant de første innlemmede i 2011
År Artist/band Innlemmede medlemmer
2011 a-ha, a-ha Magne Furuholmen, Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy
Aleksandersen, ÅgeÅge Aleksandersen
Jokke & Valentinerne, Jokke & Valentinerne Joachim Nielsen, Petter Pogo, Håkon Torgersen, May-Irene Aasen
Myhre, WencheWenche Myhre
Prøysen, AlfAlf Prøysen
2012 DumDum Boys, DumDum Boys Prepple Houmb, Kjartan Kristiansen, Aslak Dørum, Sola Jonsen
Eggum, JanJan Eggum
Pussycats, TheThe Pussycats Sverre Kjelsberg, Ottar Aasegg, Trond Graff, Friedel Brandt, Ingemar Stjerndahl
Rypdal, TerjeTerje Rypdal
Teigen, JahnJahn Teigen
2013 Brockstedt, NoraNora Brockstedt
Nilsen, LillebjørnLillebjørn Nilsen
Preus, Anne GreteAnne Grete Preus
2014 deLillos, deLillos Lars Lillo-Stenberg, Lars Fredrik Beckstrøm, Rune Lindstrøm, Lars Lundevall, Øystein Paasche, Øystein Jevanord
Knutsen & Ludvigsen, Knutsen & Ludvigsen Øystein Dolmen, Gustav Lorentzen
Sunde, ØysteinØystein Sunde
2015 Boine, MariMari Boine
Garbarek, JanJan Garbarek
Paus, OleOle Paus
Rypdal, Inger LiseInger Lise Rypdal
2016 Finjarn, SveinSvein Finjarn
Krog, KarinKarin Krog
Motorpsycho, Motorpsycho Hans Magnus Ryan, Bent Sæther
2017 Dizzie Tunes, Dizzie Tunes Yngvar Numme, Tor Erik Gunstrøm, Øyvind Klingberg, Svein Helge Høgberg, Einar Idland
Popol Ace, Popol Ace Jahn Teigen, Terje Methi, Pjokken Eide, Arne Schulze, Pete Knutsen og Thor Andreassen
Raga Rockers, Raga Rockers Michael Krohn, Jan Arne Kristiansen, Livio Aiello, Arne Sæther, Eivind Staxrud, Hugo Alvarstein
2018 Bremnes, KariKari Bremnes
Abel, MortenMorten Abel
Stage Dolls, Stage Dolls Torstein Flakne, Terje Storli, Morten Skogstad, Steinar Krokstad, Erlend Antonsen
2019 Kalvik, FinnFinn Kalvik
Skorgan, AnitaAnita Skorgan
TNT, TNT Ronni Le Tekrø, Morten «Diesel» Dahl, Dag Ingebrigtsen, Morten Skaget, Tony Harnell, Victor Borge, Tony Mills

Årlige nominasjoner[rediger | rediger kilde]

2011[rediger | rediger kilde]

a-ha var blant de første innlemmede i 2011

5. september 2011 ble a-ha, Åge Aleksandersen, Jokke & Valentinerne, Wenche Myhre og Alf Prøysen de første som ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame[2]. Offentliggjørelsen av de fem innvalgte skulle opprinnelig ha skjedd 21. august, men ble utsatt pga. minnemarkeringen etter terrorangrepene 22. juli.[9]

De øvrige nominerte i 2011 var Arne Bendiksen, Mari Boine, Bjørn Eidsvåg, Lars Lillo-Stenberg, The Monn Keys, Popol Vuh, Anne Grete Preus, Terje Rypdal, Radka Toneff og Audun Tylden.[10]

Komitéen hadde en vanskelig jobb, og ble i ettertid kritisert for sine utvelgelser. Kritikken gikk bl.a. på utelatelsen av band som Raga Rockers, DumDum Boys og Pussycats, og at Egil Monn-Iversen (The Monn Keys) var nominert til tross for at han i sin tid forsøkte å hindre at Elvis skulle bli spilt på norsk radio. Et annet ankepunkt var vaklingen mellom band (Jokke & Valentinerne, Popol Vuh) og frontfigurer (Lars Lillo-Stenberg, Åge Aleksandersen).[11][12][13]

Innlemmelsene ble markert med en seremoni 6. november, der alle de fem innlemmede var representert. Magne Furuholmen stilte fra a-ha, Håkon Torgersen og May-Irene Aasen representerte Jokke & Valentinerne, mens Ketil Prøysen stilte på vegne av sin far.[14]

2012[rediger | rediger kilde]

27. mars ble dette årets nominasjoner offentliggjort: Morten Abel, The Aller Værste!, Mari Boine, deLillos, DumDum Boys, Jan Eggum, Kjøtt, Mayhem, Ole Paus, Anne Grete Preus, Pussycats, Raga Rockers, Terje Rypdal, Jahn Teigen og Radka Toneff.[15]

Innlemmelsesseremonien fant sted søndag 19. august.

2013[rediger | rediger kilde]

9. januar ble dette årets nominasjoner offentliggjort: Morten Abel, Nora Brockstedt, deLillos, Jonas Fjeld, Kjøtt, Mayhem, Lillebjørn Nilsen, Anne Grete Preus og Radka Toneff. Tidligere år har femten artister blitt nominert, dette året kun ni, hvilket begrunnes av nominasjonskomiteen med:

«I dag nomineres ni artister, mot femten de foregående to årene. Dette er besluttet av nominasjonskomiteen; ettersom hedershallen begynner å få en viss fylde, ønsker vi å gi større oppmerksomhet til hver enkelt nominerte (og innlemmede) ved å innskrenke antallet nominerte til 9 og innlemmede til 3. Vi ønsker også å opprettholde eksklusiviteten over tid (og for den del også diskusjon og spenning rundt hvem som burde og kunne vært nominert/innlemmet).»[16]

2014[rediger | rediger kilde]

9. januar ble dette årets nominasjoner offentliggjort: Morten Abel, Mari Boine, Jens Book-Jenssen, deLillos, Sidsel Endresen, Knutsen & Ludvigsen, Mayhem, Raga Rockers og Øystein Sunde[4]

2015[rediger | rediger kilde]

Årets nominerte: Morten Abel, Mari Boine, Jens Book-Jenssen, Kari Bremnes, Jan Garbarek, The Monn Keys, Ole Paus, Inger Lise Rypdal og Turboneger[5]

2016[rediger | rediger kilde]

Årets nominerte: The Aller Værste!, Jens Book-Jenssen, Kari Bremnes, Bjørn Eidsvåg, Svein Finjarn, Finn Kalvik, Karin Krog, Sissel Kyrkjebø og Motorpsycho[17]

2017[rediger | rediger kilde]

Årets nominerte: Alf Cranner, Bel Canto, Kari Bremnes, Dizzie Tunes, Asbjørn «Asa» Krogtoft, Sissel Kyrkjebø, Popol Ace, Raga Rockers og Tommy Tee[18]. For første gang ble en allerede innlemmet artist nominert på nytt, da Jahn Teigen (innlemmet 2012) ble nominert med Popol Ace. Innlemmelsen av Popol Ace gjorde også at Teigen ble den første som ble innlemmet to ganger. Raga Rockers ble innlemmet som den siste av de fire store, mens Michael Krohn ble innlemmet ved sin femte nominasjon.

2018[rediger | rediger kilde]

Årets nominerte: Kari Bremnes, Casino Steel, Saft, Geir Bøhren og Bent Åserud, Morten Abel, Alf Cranner, Grethe Kausland, Annbjørg Lien, Stage Dolls[6]

2019[rediger | rediger kilde]

Årets nominerte: Anita Skorgan, Annbjørg Lien, Casino Steel, Finn Kalvik, Junipher Greene, Ottar «Big Hand» Johansen, Sissel Kyrkjebø, TNT, Tommy Tee[19]

2020[rediger | rediger kilde]

17. januar 2020 ble de nominerte for 2020 offentliggjort: Biosphere, Casino Steel, Halvdan Sivertsen, Hanne Krogh, Terje Tysland, Jonas Fjeld, Lava, Radka Toneff og Titanic[7] En måned senere offentligjorde Rockheim at Sivertsen, Fjeld og Toneff hadde fått flest stemmer fra storjuryen og vil bli innlemmet i oktober 2020.[20]

Flest nominasjoner[rediger | rediger kilde]

Michael Krohn ble innlemmet i 2017 etter sin femte nominasjon
Antall Navn År
5 Krohn, MichaelMichael Krohn 2012 (Kjøtt), 2012 (Raga Rockers), 2013 (Kjøtt), 2014 (Raga Rockers), 2017 (Raga Rockers)
5 Abel, MortenMorten Abel 2012, 2013, 2014, 2015, 2018
4 Boine, MariMari Boine 2011, 2012, 2014, 2015
4 Lillo-Stenberg, LarsLars Lillo-Stenberg 2011, 2012 (deLillos), 2013 (deLillos), 2014 (deLillos)
4 Bremnes, KariKari Bremnes 2015, 2016, 2017, 2018
4 Toneff, RadkaRadka Toneff 2011, 2012, 2013, 2020
3 Bendiksen, ArneArne Bendiksen 2011, 2011 (The Monn Keys), 2015 (The Monn Keys)
3 Book-Jenssen, JensJens Book-Jenssen 2014, 2015, 2016
3 deLillos, deLillos 2012, 2013, 2014
3 Mayhem, Mayhem 2012, 2013, 2014
3 Preus, Anne GreteAnne Grete Preus 2011, 2012, 2013
3 Teigen, JahnJahn Teigen 2011 (Popol Vuh), 2012, 2017 (Popol Ace)
3 Raga Rockers, Raga Rockers 2012, 2014, 2017
3 Kyrkjebø, SisselSissel Kyrkjebø 2016, 2017, 2020
3 Steel, CasinoCasino Steel 2018, 2019, 2020
2 Aller Værste!, TheThe Aller Værste! 2012, 2016
2 Eidsvåg, BjørnBjørn Eidsvåg 2011, 2016
2 Kjøtt, Kjøtt 2012, 2013
2 Krogtoft, Asbjørn «Asa»Asbjørn «Asa» Krogtoft 2017, 2017 (Popol Ace)
2 Monn Keys, TheThe Monn Keys 2011, 2015
2 Paus, OleOle Paus 2012, 2015
2 Popol Ace, Popol Ace 2011 (Popol Vuh), 2017
2 Rypdal, TerjeTerje Rypdal 2011, 2012
2 Cranner, AlfAlf Cranner 2017, 2018
2 Kalvik, FinnFinn Kalvik 2016, 2019
2 Lien, AnnbjørgAnnbjørg Lien 2018, 2019
2 Tee, TommyTommy Tee 2017, 2019
2 Fjeld, JonasJonas Fjeld 2013, 2020

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]