Politiets beredskapssystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Politiets beredskapssystem er selve grunnlaget for å takle vanlige hendelser og store kriser. Systemet refererer til de organiserte og planlagte tiltakene som politiet bruker for å håndtere nødsituasjoner, krisesituasjoner, eller andre hendelser som krever rask respons og koordinasjon. Systemet er utviklet for å sikre at politiet kan reagere effektivt på en rekke ulike situasjoner som terrorangrep, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet, og andre nødsituasjoner.

Politiet spiller en viktig rolle i å holde samfunnet trygt og håndtere nødssituasjoner og kriser. Dette krever kunnskap, gode planer og effektivt samarbeid. Politiet jobber for å ta de beste beslutningene når det gjelder å forebygge og bekjempe kriminalitet, både på kort og lang sikt.

Som en viktig aktør for å sikre samfunnet, må politiet være forberedt på mange forskjellige utfordringer og hendelser, både lokalt og nasjonalt. Disse retningslinjene, sammen med andre nasjonale beredskapsplaner, gir grunnlaget for hvordan politidistriktene lager sine egne beredskapsplaner.[1]

Oppdeling[rediger | rediger kilde]

Beredskapssystemet består av tre deler, PBS I, II og III.[2]

  • PBS I gir retningslinjer for politiets beredskapsarbeid og kan fungere som en referansebok for individuelle tjenestepersoner. Den er også et viktig verktøy for ledere på alle nivåer innen politiet. PBS I er tilgjengelig for alle og brukes av politiets samarbeidspartnere i deres beredskapsarbeid.
  • PBS II inneholder Politidirektoratets styringsdokumenter til politidistrikter og spesialavdelinger når det gjelder beredskap. Disse dokumentene gir retningslinjer og føringer som danner grunnlaget for utarbeidelsen av politidistriktenes og spesialavdelingenes egne beredskapsplaner. Dette bidrar til å sikre en felles tilnærming til oppgaveløsning og en enhetlig planstruktur.
  • PBS III består av beredskapsplanverk for politidistrikter og spesialavdelinger, som er skreddersydd for lokale forhold. Disse planene tar utgangspunkt i retningslinjene presentert i PBS I og PBS II. De kan inneholde en rekke viktige elementer, inkludert beredskapsplaner, aksjonsplaner, objektplaner, øvelsesplaner, instrukser, ordrer, tiltakskort og evalueringsrapporter. Dette sikrer en effektiv og koordinert respons i beredskapssituasjoner.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sjøli, Annette; Stahl, Einar; Fosse, Erling; Myklebust, Jarle; Andersen, Rune; Astrup, Fredrik, red. (2020) [2011]. PBS I Politiets beredskapssystem Del I Retningslinjer for politiets beredskap. Politidirektoratet. ISBN 978-82-8256-096-2. 
  2. ^ «Meld. St. 13 (2015-2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen».