Fastlege

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere. Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en fast lege å forholde seg til. For å kunne ha fastlege er det et vilkår at man er bosatt i riket.

Innbyggerne fikk anledning til å velge seg sin lege ved innføringen av ordningen. Legen har som hovedregel ingen mulighet til å nekte noen å stå på hans liste.

Det er HELFO som administrativt forvalter ordningen, men ansvaret for å inngå avtaler med legene påhviler den enkelte kommune.

Innbyggerne har anledning til å bytte lege to ganger pr år. Man får imidlertid ett ekstra bytte dersom man flytter eller blir tvunget til å bytte som følge av at legen slutter eller reduserer listen sin. Byttet skjer på internettsidene til HELFO, eller ved å ringe HELFOs fastlegetelefon. Det er anledning til å ha lege i en annen kommune enn den man er bosatt i.

Legene mottar betaling per innbygger på listen (percapitatilskudd) fra kommunen. Fra 1. juli 2010 utgjør dette tilskuddet 380 kroner per pasient per år. I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500. Når listene er fulle stenges de for nye pasienter, og åpnes først når det er 20 ledige plasser. Om man flytter tilbake til en kommune innenfor en tidsperiode på 3 år har man likevel rett til å komme inn på en leges liste selv om den er full. Barn under 16 har også krav på å komme inn på samme liste som sin foresatte.

Legene kan be om å få endret sin listelengde for å tilpasse den til arbeidsbelastning, ventetid og andre legeoppgaver. Vedtak om endring gjøres i allmennlegeutvalget (som består av legene i kommunen) og i samarbeidsutvalget (som er et organ, opprettet med fastlegeordningen, med representanter fra legene og kommuneledelsen).

En kommune som ønsker å opprette en ny fastlegehjemmel må få dette vedtatt i allmennlegeutvalget, samarbeidsutvalget, helse og sosialutvalget, kommunestyret, fylkeslegen og i Statens råd for legefordeling i Sosial- og helsedirektoratet.

Juridisk regulering[rediger | rediger kilde]

Fastlegeordningen er regulert gjennom Forskrift om fastlegeordning i kommunene.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]