Justis- og beredskapsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Type Departement
Org.nummer 972 417 831
Stiftet 1818; 198 år siden (1818)[1]
Hovedkontor Nydalen (midl.)
Statsråd Per-Willy Amundsen (FrP)
Sylvi Listhaug (FrP) (innvandrings- og integreringssaker)
Virkeområde Norge
Ansatte 400 (2015)[2]
Nettsted regjeringen.no
Justisdepartementet var frem til terrorangrepet 22. juli 2011 lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), fra 1818 til 2012 Justis- og politidepartementet,[trenger referanse] er et norsk departement som har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet (FrP) er justis- og beredskapsminister, og Sylvi Listhaug (FrP) er innvandrings- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering. Statssekretærer for Anundsen er Ove André Vanebo (FrP) og Gjermund Hagesæter (FrP). Statssekretærer for Listhaug er Vidar Brein-Karlsen (FrP), Fabian Stang (H) og Hanne C.S. Iversen (FrP).[3]

Justis- og politidepartementet ble opprettet i 1818. Departementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012.[4]

Frem til terrorangrepet 22. juli 2011 var departementet lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet. Nåværende adresse er Gullhaug Torg 4A i Nydalen.[5]

Organisering[rediger | rediger kilde]

Se også Liste over departementsråder i Justisdepartementet

Justisdepartementets øverste administrative leder er fra 27. april 2012 departementsråd Tor Saglie. Per 2015 var det 400 ansatte i departementet.[6]

Avdelinger og underliggende etater[rediger | rediger kilde]

Departementet har ni avdelinger:

 • Administrasjons- og økonomiavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for departementets lønns- og personalpolitikk, samordning av budsjettarbeidet internt i departementet og for justissektoren, samt departementets styringssystemer.
 • Innvandringsavdelingen har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.
 • Integreringsavdelingen arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.
 • Kriminalomsorgsavdelingen har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen samt internasjonalt samarbeid på området straffegjennomføring.
 • Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.
 • Polaravdelingen har ansvar for departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).
 • Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene og ivareta det overordnede etatsledersansvaret for politi- og lensmannsetaten og for det internasjonale politisamarbeidet.
 • Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.
 • Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene.

I tillegg har departementet følgende to enheter:

 • Departementsrådens sekretariat har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse, herunder internasjonale spørsmål, møter og reiser, samt kontorstøtte.
 • Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for fagavdelingene og politisk og administrativ ledelse.

Underliggende etater[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]