Germanske språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Germanske språk
RegionOpprinnelig i Nord-, Vest- og Sentral-Europa; i dag over hele verden.
Antall brukereCa. 560 millioner
Lingvistisk klassifikasjonIndoeuropeisk
Videre inndeling
InndelingNordgermansk
Vestgermansk
Østgermansk
Språkkoder
gemISO 639-2
ISO 639-5
Hierarki
gem
ine : gem

Portal: Språk
De germanske språkas utbredelse i Europa

██ Nederlandsk (Nederfrankisk, vestgermansk)

██ Nedertysk (Vestgermansk)

██ Mitteldeutsche Sprachen (Høytysk, vestgermansk)

██ Oberdeutsche Dialekte (Høytysk, vestgermansk)

██ Anglisk (Anglo-Frisisk, vestgermansk)

██ Frisisk (Anglo-Frisisk, vestgermansk)

██ Øst-skandinavisk

██ Vest-skandinavisk

██ Strek som viser skillet mellom nord- og vestgermanske språk

Germanske språk er en gruppe beslektede språk som er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Språkenes felles opphav er urgermansk som ble talt av germanske folk i siste halvdel av det første årtusen før Kristi fødsel i jernalderens Nord-Europa. Urgermansk og dets etterkommere karakteriseres av et antall unike lingvistiske fenomener, som inkluderer et konsonantbytte som er kjent som Grimms lov. Tidligere variasjoner over germansk er kjent fra de germanske folkene som slo seg ned ved Romerrikets nordlige og østlige grenser fra det 2. århundre.

De største moderne germanske språkene er engelsk og tysk, med henholdsvis 380 og 120 millioner morsmålstalere. Andre større germanske språk inkluderer de nedertyske språkene nederlandsk og afrikaans, og de skandinaviske språkene med norsk, dansk og svensk. Ethnologue anfører at det finnes 53 forskjellige germanske språk og dialekter.

Klassifisering[rediger | rediger kilde]

Lista viser klassifiseringen av de moderne germanske språkene og dialektene. Alle dialektene kan også deles inn ytterligere. Lingvistisk sett er det umulig å trekke skiller mellom hva som er egne språk og hva som er dialekter, ettersom det i de fleste tilfellene er snakk om et dialektkontinuum. Skillene mellom språk og dialekt blir derfor kun politiske. Varianter som vanligvis klassifiseres som egne språk, av politiske eller historiske grunner, er i lista markert med feit skrift. Utdødde språk som har utvikla seg til språk som snakkes i dag er ikke markert med feit skrift.

Den utdødde østgermanske greina er ikke tatt med i lista. Man er usikre på den nøyaktige inndelinga av denne. De østgermanske språka man kjenner til, er gotisk, vandalsk, burgundisk og krimgotisk.

Alternativ klassifisering[rediger | rediger kilde]

Et debattert spørsmål blant moderne lingvister er hvordan moderne norsk (dvs. talemålet i Norge som helhet i moderne tid) skal klassifiseres. Norsk språk i historisk-lingvistisk forstand oppfattes tradisjonelt som et i hovedsak vestnordisk språk, men innen moderne norsk språk finner man også talemålet standard østnorsk, som mange lingvister regner som en gren av dansk språk, dvs. østskandinavisk, i lingvistisk forstand. Generelt er norsk preget av å ligge på grensen mellom østskandinavisk og vestskandinavisk, og en del tradisjonelle norske dialekter, bl.a. den fra Båhuslen, ligger trolig nærmere østskandinavisk enn vestskandinavisk. I tillegg har norske talemål (andre enn standard østnorsk) blitt så sterkt påvirket av østskandinavisk, og ikke minst er skriftspråket så likt dansk, at en gruppering av norsk sammen med islandsk og færøysk separat fra dansk og svensk anses som lite relevant i dag. Klassifiseringen av hele det norske språket som vestskandinavisk er derfor problematisk, og moderne lingvister deler derfor ofte inn språkene på en måte som oppfattes som mer relevant, basert på moderne språk (altså hvor nære de ulike språkene anses å stå hverandre i dag) snarere enn genealogi (språklig stamtre). Det avgjørende blir dermed at norsk, svensk og dansk som moderne språk har utviklet seg til språk som er så like at de bør klassifiseres i samme gruppe, mens islandsk og færøysk har utviklet seg så langt bort fra norsk at de bør klassifiseres i en egen gruppe.

De moderne nordgermanske språka blir dermed klassifisert på denne måten:

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]