Bornholmsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bornholmsk er dialekten/språket som snakkes på Bornholm.

Bornholmsk er en østdansk dialekt, det vil si nærmest beslektet på den dansken som ble snakket i Skåne, men skånsk har siden blitt mer påvirket av svensk.

Bornholmsk er en av de dialektene som det er vanskeligst å forstå for dansker fra andre deler av Danmark, og noen vil derfor beskrive bornholmsk som et selvstendig språk. Imidlertid er grensen mellom dialekt og språk i noen grad subjektiv.

I de senere år har bornholmsk vært på rask tilbakegang, ikke minst i den yngre generasjon, der en stor del snakker den københavnske varianten av riksdansk. Denne utviklingen skyldes dels en innvandring til øya, og dels den lave prestisje som dialekten har utenfor Bornholm. Det er derfor sannsynlig at bornholmsk vil dø ut innen få generasjoner.

Bøyningslære[rediger | rediger kilde]

Kjenneordene[rediger | rediger kilde]

Bornholmsk har tre kjønn som norsk, tysk og islandsk i motsetning til riksdansk. Det ubestemte kjenneord for hannkjønn er ejn (ejn horra = en gutt), for hunnkjønn en (en peia = en jente), og for intetkjønn et (et húz = et hus).

Entall[rediger | rediger kilde]

Det bestemte kjenneordet etter ordet er i entall for hannkjønn -ijn (horrijn = gutten), for hunnkjønn -an (peian = piken) og for intetkjønn -ed (húzed = huset).

Flertall[rediger | rediger kilde]

I flertall er den bestemte artikkel for hannkjønn -ana (horrana = guttene), for hunnkjønn -arna (peiarna = jentene), og -en for intetkjønn (húzen = husene).

Tallordene[rediger | rediger kilde]

Grunntallene[rediger | rediger kilde]

1 en
2 to
3 tre
4 fira
5 fæm
6 sajs (sæks)
7 sju
8 åta
9 ni
10 ti
11 æleva
12 tal
13 trætan
14 fjaurtan
15 fæmtan
16 sajstan
17 søtan
18 atan
19 nøtan
20 kyve
30 træðua
40 fåre
50 haltrøs
60 trøs
70 halfjærs
80 fers
90 halfæms
100 honreðe
1000 tuzen

Ordenstallene[rediger | rediger kilde]

1. fårsta/fåsta
2. an(d)ra
3. treðe (, treðje)
4. fjære
5. fæmte
6. sjæte
7. sjuene
8. åtene
9. niene
10. tiene
11. ælvute
12. talte
13. trætene
14. fjaurtene
15. fæmtene
16. sajstene
17. søtene
18. atene
19. nøtene
20. kyvene
30. træðevte