Vandalsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vandalsk var et germansk språk som trolig var nært beslektet med gotisk. Vandalene bosatte seg i det sørlige Spania i følge med andre germanske og ikke-germanske folk (visigotere, alaner, o. fl.), før de flyttet til Nord-Afrika, omkring Karthago.

Man vet svært lite om det vandalske språket utover at det var østgermansk, og i slekt med gotisk. Bare noen få personnavn på språket kjennes.