Nordamerikansk engelsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nordamerikansk engelsk (engelsk: North American English) er en samlet betegnelse brukt for variasjoner av engelsk som er talt i Amerikas forente stater og Canada. På grunn av de betydelige likhetene i uttale, ordforråd og aksent mellom amerikansk engelsk og canadisk engelsk er de to talte språkene ofte gruppert sammen i én kategori.[1][2] Nordamerikansk engelsk skiller seg fra variasjonene av engelsk talt i Storbritannia og Samveldet-nasjoner slik som Australia, New Zealand og Sør-Afrika, de i Karibia og på Det indiske subkontinentet. Til tross for at canadisk stavemåte ofte (men ikke alltid) følger britisk, er noen ganger den kollektive betegnelsen nordamerikansk engelsk brukt for å angi det skrevne språket i de to landene.

Mange betegnelser i nordamerikansk engelsk er nesten utelukkende brukt kun i de to landene, slik som diaper, gasoline og elevator. Selv om mange engelsktalende fra utenfor Nord-Amerika anser disse ordene for særegent amerikansk, er de like så allestedsnærværende i Canada. Forskjeller mellom amerikansk og canadisk engelsk er på noen måter synlig når skriftlig, hvor canadiere holder mye, men ikke helt, igjen på den standard-britiske stavemåten og tegnsettingen (ortografi); Imidlertid påvirker dette under én prosent av alle ord, likegyldig av dialekt i verden.

Det er et betydelig antall forskjellige aksenter innenfor regionene i både USA og Canada, som originalt har blitt utledet fra aksentene rådende i forskjellige engelske og skotsk-irske regioner og svarer til bosetningsmønstrene til disse menneskene i kolonitiden. Disse ble utviklet og bygd på samtidig som nye bølger med immigrasjon, og folkevandring på tvers av det nordamerikanske kontinentet, brakte nye aksenter og dialekter til nye områder, og mens disse talemåtene fusjonerte og assimilerte med befolkningen. Det påstås at til tross for århundrer med lingvistiske endringer er det fortsatt likhet mellom de engelske East Anglia-dialektene som ble brukt av tidlige engelske bosettere i New England (inkludert pilegrimene) og moderne nordøstlige amerikanske aksenter. På samme måte er aksentene i Newfoundland like med skotske, mens appalachiske dialekter holder igjen på skotsk-irske særtrekk.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Labov, William; Sharon Ash; og Charles Boberg. (2006). Atlas of North American English: Phonetics, Phonology and Sound Change. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. ISBN 3110167468
  2. ^ Trudgill, Peter & Jean Hannah. (2002). International English: A Guide to the Varieties of Standard English, 4th. London: Arnold. ISBN 0-340-80834-9