Vest-Europa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Moderne geopolitisk definisjon av Vest-Europa

Vest-Europa er en region som utgjør den vestlige delen av kontinentet Europa. Begrepet kan defineres geografisk, kulturelt eller geopolitisk.

Historie og definisjoner[rediger | rediger kilde]

Bakgrunn i antikken og middelalderen[rediger | rediger kilde]

Før den romerske erobringen hadde en stor del av Vest-Europa blitt en del av La Tène-kulturen. Etterhvert som Romerriket ekspanderte oppstod et skille mellom de hovedsakelig gresktalende østlige provinsene, som hadde utgjort den høyt urbaniserte klassiske greske sivilisasjonen, og de vestlige provinsene, som i hovedsak overtok latinsk språk. Denne kulturelle og språklige delingen ble styrket av den senere politiske delingen av Romerriket i Vestromerriket og Østromerriket.

I senantikken og middelalderen ble delingen i øst og vest ytterligere styrket gjennom flere hendelser og utviklingstrekk. Vestromerriket kollapset, noe som innledet den tidlige middelalderen i Vest-Europa. Østromerriket, etterhvert bedre kjent som Det bysantinske riket eller Bysants, overlevde og eksisterte i ytterligere et årtusen. Fremveksten av karolingerriket i vest og delingen av kristendommen i det katolske vest og det ortodokse øst i Det store skisma bidro ytterligere til det kulturelle og religiøse skillet mellom Vest- og Øst-Europa.

Moderne definisjoner[rediger | rediger kilde]

I moderne tid har Vest-Europa blitt definert på ulike måter. I en geografisk og kulturell forstand blir alltid De britiske øyer, Frankrike, Monaco, Benelux-landene, Sveits og de vestlige delene av dagens Tyskland regnet som del av Vest-Europa. Den iberiske halvøy blir eventuelt regnet med som Sørvest-Europa, men ofte blir denne halvøya i dag heller regnet til Sør-Europa sammen med Italia og Hellas. Den vestlige delen av Nord-Europa kan også inngå i definisjoner av Vest-Europa. Vest-Europa avgrenses i moderne tid geografisk og kulturelt som oftest mot Sentral-Europa og/eller Øst-Europa.

Under den kalde krigen ble Vest-Europa hovedsakelig definert geopolitisk som de europeiske landene som ikke var kommunistiske (jf. vestblokken). Det geopolitiske Vest-Europa hadde derfor en klar definisjon. Det ble etablert flere internasjonale organisasjoner og allianser med overlappende medlemskap som omfattet mange av eller de fleste landene i det geografiske Vest-Europa. Blant disse var Den vesteuropeiske union, NATO og De europeiske fellesskap.

Den geopolitiske betydningen med bakgrunn i den kalde krigens inndeling er fremdeles den mest fremtredende oppfatningen av Vest-Europa, men geografiske og kulturelle forhold er blitt viktigere enn ideologi og styresett i dagens bruk av begrepet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]