Nordisk samisk institutt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nordisk Samisk Institutt (NSI) var en nordisk kultur- og forskningsinstitusjon i Kautokeino opprettet i 1973.[1] Instituttet er nå underlagt Sámi allaskuvla / Samisk høgskole og har som formål gjennom forskning å styrke og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv sett i et allsamisk perspektiv.

Instituttets virksomhet finansieres delvis av Nordisk ministerråd, Utdannings- og forskningsdepartementet (Norge), Utbildingsdepartementet (Sverige) og Undervisnings-ministeriet (Finland) i henhold til egen erklæring og etter avtalt fordeling. Tidligere Nordisk Samisk Institutt er i dag samlokalisert med resten av Samisk høgskole i et felles vitenskapsbygg i Kautokeino, Diehtosiida.

Instituttet ble etablert i 1973 som en forsknings- og allmennkulturell institusjon og en del av Nordisk ministerråds organisasjon. Etter hvert ble virksomheten endret til samisk forskning som hovedaktivitet. I dag er det omkring tjue seniorforskere og forskere som gjennomfører forskningsprosjekter innen samisk språk, samfunns- og rettsforskning. Forskningen drives frem gjennom samarbeid med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner med et allsamisk og internasjonalt utgangspunkt.

Samisk forskning er av avgjørende betydning for å utvikle det samiske samfunn for fremtiden. Et hvert urfolkssamfunn har behov å bygge opp egen kunnskap og kompetanse. Å bidra til utvikling av internasjonal urfolksforskning er en viktig målsetting for instituttet.

Språkforskning[rediger | rediger kilde]

Bruk av samisk språk i forskningen er vesentlig for Nordisk Samisk institutt. Instituttets språkforskning er rettet mot språkets lingvistiske struktur og vilkårene for bruk av språket. Sosiolingvistiske forskningsprosjekter gir kunnskap til nytte for tilrettelegging for bruk av samisk språk i samfunnet.

Rettsforskning[rediger | rediger kilde]

Instituttets rettsforskning har hatt som siktemål å undersøke samenes historiske og eksisterende rettsstilling. Økt press på bruken av samiske områder har bidratt til at instituttet har prioritert rettigheter til land og vann. Rettsforskningen omfatter internasjonal folkerett, samerett og rettshistorie.

Samfunnsforskning[rediger | rediger kilde]

Instituttets samfunnsforskning omfatter sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske betingelser for samisk samfunnsliv, inkludert endringsprosesser og individets og samfunnets måte å forholde seg til disse prosessene. Sentrale temaer i samfunnsforskningen er forvaltning av naturressurser, samiske natur- og landskapspraksis og samiske primærnæringer. Reindriftsforskningen ved NSI er tverrdisplinær med tilknytninger til forskning ved andre institusjoner.

Publikasjoner[rediger | rediger kilde]

Instituttets forskning publiseres primært gjennom skriftserien Dieđut. Sámi dieđalaš áigečála er et tidsskrift som utgis gjennom et samarbeid mellom Samisk høgskole, Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø og Nordisk Samisk Institutt.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Historikk». Sametinget. Arkivert fra originalen 5. mars 2017. Besøkt 26. oktober 2019.