Svinesundsbrua

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Svinesundbroen)
Hopp til navigering Hopp til søk
Svinesundsbrua
Svinesundbrua.JPG
Type:Buebro
Sted:Svinesund
Åpnet:10. juni 2005
Strekning:Norge: Riksvei E 6.svg
Sverige: Vänster - grön.svgE - grön.svg6 - grön.svgHöger - grön.svg
Lengde:704 m
Høyde:92 m
Fri høyde:55 m
Største spenn:247 m
Krysser:Iddefjorden
Materiale:betong
Geo. koor.:59°5′40″N 11°15′7″ØKoordinater: 59°5′40″N 11°15′7″Ø

Svinesundsbrua er en motorveibro over sundet Svinesund på riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Europavei 6 (E6) går over Svinesundsbrua og er en viktig vei for internasjonal trafikk mellom Sverige og Norge. Brua krysser grensen mellom Norge (Halden kommune i Østfold fylke) og Sverige (Strömstad kommune i Västra Götalands län).

Historie[rediger | rediger kilde]

Svinesundsbrua ble åpnet i 2005 og kompletterer den eldre brua som ble åpnet i 1946. Innvielsen av den nye brua skulle etter planen funnet sted 7. juni 2005, til 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen, men ble flyttet til 10. juni 2005 slik at de norske og svenske kongehusene kunne være til stede. Samtidig med innvielsen av den nye brua byttet den gamle navn til Gamle Svinesundsbrua. På svensk heter de «Svinesundsbron» og «Gamla Svinesundsbron».

Dagen etter åpningen gjennomførte Strömstad Löparklubb og Halden Skiklubb «Svinesundsløpet» over Svinesundsbrua, men siden biltrafikken ble satt på 12. juni har brua vært stengt for fotgjengere.

Kostnader og finansiering[rediger | rediger kilde]

Kostnadene for å bygge brua er beregnet til 675 millioner svenske kroner eller 616 millioner norske kroner, og skal i sin helhet nedbetales med bompenger over inntil 20 år. Svinesundsforbindelsen AS, eiet av Statens Vegvesen Vegdirektoratet har som formål å fullfinansiere Norges andel av Svinesundsforbindelsen mellom Norge og Sverige.

Bomstasjonene ved begge broene ble satt i drift den 1. juli 2005. Avgiften for en passering er 20 NOK/SEK for kjøretøy i takstgruppe 1 og 100 NOK/SEK for kjøretøy i takstgruppe 2. Det gis 13 prosent rabatt for bilister med EasyGo-brikke (for eksempel AutoPASS eller BroBizz).[1][2] Frem til 1. mai 2006 var passeringer fra Norge til Sverige på den gamle broen avgiftsfrie. 1. november 2015 ble de manuelle bomstasjonene tatt ut av drift og erstattet av to automatiske bomportaler på norsk side av grensen[3].

Gamle Svinesundsbrua[rediger | rediger kilde]

Den gamle Svinesundsbrua med den nye i bakgrunnen, sett fra Hjelmkollen fort
Gamle Svinesundsbrua
Old Svinesund Bridge.jpg
Gamle Svinesundsbrua, sett fra Sverige
Type:Buebro
Åpnet:1946
Strekning:Norge: 118
Sverige: Lv1040
Lengde:420 m
Fri høyde:58 m
Største spenn:155 m
Krysser:Ringdalsfjorden
Materiale:stein/betong
Geo. koor.:59°05′51″N 11°16′14″Ø

Den gamle Svinesundsbrua, som ble innviet i 1946, erstattet i sin tid en ferge som hadde gått over sundet. De første tanker om en bru der kom rundt 1870[4] og da var det snakk om en jernbanebru for å koble den svenske Västkustbanan til Østfoldbanen som da var under bygging. Halden kommune gikk mot, de ville ha jernbanen gjennom byens sentrum. Utover 1900-tallet ble tankene tatt opp igjen, nå var det mer aktuelt å bygge en bilbru, men Halden gikk imot. Kompromisset ble å bygge brua slik at den aldri skulle kunne bygges om til jernbanebru.

Byggearbeidene startet i 1939, svenskene ville bygge i granitt mye som støtte til en kriserammet svensk steinhuggerindustri, norske myndigheter ville bygge enklere, og løsningen ble at Sverige betalte merutgiften og endte til slutt med å betale ca. 90 prosent av brua. Til gjengjeld ble det brukt svensk granitt og svensk arbeidskraft. Brua er den siste store brua i Norge der søylene er forblendet med tilhugd granitt (i sidespennene bygd som viadukter). Selve buen er støpt i betong, i en form som ble bygd på Nordbysletta og så flyttet til sundet.

Da Tyskland invaderte Norge i april 1940 ble situasjonen i området meget spent, og byggearbeidene ble midlertidig stoppet. Arbeidene ble imidlertid gjenopptatt etter noen ukers avbrudd, og planen var å åpne brua for trafikk i løpet av 1942. Den 7. juli 1942 skjedde det en eksplosjon som skadet deler av de ferdige bruhvelvene på svensk side. Den offisielle forklaring var at dynamitt var blitt antent av lyn og at det hele var en ulykke. Skadene ble reparert men byggearbeidene ble innstilt og ikke gjenopptatt før krigen var over. Brua ble så ferdigstilt og offisielt åpnet 15. juni 1946.

Bruas totale lengde er 420 meter, og lengste spenn er 155 meter. Største høyde over fjorden er 65 meter. Brudekket og rekkverkene ble rehabilitert etter at den nye brua ble tatt i bruk, men er av tollhensyn ikke tillatt for tungtrafikk.

Utforming[rediger | rediger kilde]

Brua ble utformet av Lund & Slaatto Arkitekter AS i Oslo i samarbeid med Dr. ing. Aas-Jacobsen AS Oslo og AB Jacobson & Widmark Ing. Solna, Sverige.

Om den nye konstruksjonen[rediger | rediger kilde]

Tilfartsbruene er bygd som en bjelkebru hvor overbygningen er understøttet av totalt 5 pilarer. Overbygningen består av 2 stk. 11 m brede stålkasser som er bundet til hverandre med tverrbærere. Brubanene er bygd i stål i Tyskland.

I bruans midtre del er overbygningen opphengt i betongbuen via vertikale kabler, som igjen er festet til horisontale stivere mellom kjørebanene. I tillegg er brubanen koblet direkte mot buen på begge sider, for å oppnå sidestabilitet.

I de vertikale kablene, som bærer brubanen, er det festet noen sensorer som måler dynamiske spenninger og krefter i konstruksjonen.

Selve buen er hul innvendig. Der er gjennomgående innvendige trapper i hele buen. I tillegg er det luker direkte inn mot stålkassene som bærer kjørebanene. Dette er gjort for at en skal kunne gjennomføre nødvendige inspeksjoner av broen. I tillegg er det installert egne avfuktingsanlegg for å hindre korrosjon.

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Vägverkets Vackra Vägars Pris utdelt den 23. oktober 2007.
Betongtavlen 2006

Byggemetode[rediger | rediger kilde]

Her kobles de to buehalvdelene sammen

Buebrua er bygd etter «fritt frambygg»-metoden. Det ble bygd to høye hjelpetårn på begge sider. Temporære kabler fra dette tårnet ble koblet direkte til «fritt fram»-delen. Støpevognen ble festet til en linebane som gikk mellom hjelpetårnene. Da buen var ferdigstøpt ble begge hjelpetårnene revet. Hele midtre del av overbygningen ble løftet opp fra et lasteskip og montert direkte.

Buen er solid festet til grunnen på begge sider. På nordre delen var fjellet oppsprukket så der måtte en bore hull ned til 12 m dybde for så å tette igjen med betong.

Foreslått navn på broen[rediger | rediger kilde]

Den gamle brua hadde ulike navn på norsk og svensk side, men ble på folkemunne kun kalt henholdsvis «Svinesundbrua» og «Svinesundsbron». I Norge hadde den det offisielle navnet «Brunr. 1-109 Svinesund», mens den i Sverige het «Bro 06 över Idefjorden vid Svinesund (Svinesundsbron) i Strömstad på väg E6». I 1991 ble den også gitt tilleggsnavnet ”Sri Chinmoy peace bridge”, et navn den deler med flere bruer mellom broderfolk i ulike deler av verden.

I god tid før byggestart på den nye brua ble det i 2001 utlyst en navnekonkurranse som resulterte i en lang rekke forslag. Disse ble vurdert av en norsk-svensk komité oppnevnt av fylkesmann Edvard Grimstad i Østfold og landshövding Göte Bernhardsson i Västra Götalands län. I sin tilrådning delte komiteen seg i to, Vikenbroen eller Svinesundbroen, og i sin oppsummering anbefalte Grimstad og Bernhardsson navnet Vikenbroen ut ifra det mandat som var gitt, men la til at alternativet Svinesundbroen/Svinesundsbroen også ville få deres støtte.

Men det var også andre som skulle ha et ord med i laget. Etter lov om stednavn skulle brua gis navn av Statens vegvesen, etter tilråding fra Statens navnekonsulenter og etter at forslaget på norsk side har vært til høring hos Halden kommune, fylkeskommunen og fylkesmannen i Østfold. Prosessen var noenlunde den samme i Sverige, men før Vegvesenet og Vägverket kunne fatte beslutning måtte forslag ut på høring to ganger.

Navnekonsulenttjenesten for Østlandet og Agder-fylkene anbefalte i mai 2002 at den nye brua skulle gis navnet Svinesundsbrua, alternativt Svinesundbrua. Det ble samtidig foreslått at den eksisterende brua skulle gis navnet Gamle Svinesund(s)brua. Statens navnekonsulent pekte spesielt på at det ikke er noe i veien for å bruke dette navnet selv om det nye brustedet ligger ca. 500 meter fra selve sundet.

For å teste ut befolkningens syn, foretok Statens vegvesen i november 2002 en spørreundersøkelse. Den viste at 68 % av et utvalg på 500 personer i Østfold foretrakk Svinesund som geografisk navn på den nye brua. 24 % sluttet seg til forslaget om ”Vikenbrua”.

De avsluttende vurderingen dreide seg om:

  • Valg av geografisk navn (Svinesund ble foreslått foran Viken)
  • Eventuell bruk av «s» mellom leddene (sjeldent brukt i Norge, men anbefalt fordi dette er konsekvent brukt i Sverige)
  • Valg av etterledd (Vegvesenet foreslo etterleddet brua og ikke broen)

Vegvesenet mente ved den endelige høringen[5] at det var god grunn til å bruke betegnelsen ”Gamle” på den gamle fremfor ”Nye” på den nye. Dette sluttet også fylkeskommunen og Halden kommune seg til sammen med navnekonsulentene. I mars 2004 bestemte vegsjefene Sidsel Sandelien og Per Erik Winberg de nye navnene Svinesundsbrua/Svinesundsbron og Gamle Svinesundbrua/Gamla Svinesundsbron skulle gjelde fra 7. juni 2005 da den nye brua etter planene skulle åpnes.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Betaling og priser». Svinesundsforbindelsen AS (engelsk). Besøkt 28. januar 2018. 
  2. ^ «Svinesundsforbindelsen | EasyGo». easygo.com (dansk). Besøkt 28. januar 2018. 
  3. ^ Vegvesen.no: Svinesund innfører automatisk bombetaling
  4. ^ Bruene oved Svinesund, Statens vegvesen Østfold 1994
  5. ^ Brev til Halden kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold i oktober 2003

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]