Diskusjon:Svinesundsbrua

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

«redigeringskrig»[rediger kilde]

Ett ordentligt redigeringskrig har man inte sett många på norska Wikipedia. Smiley.svg Smiley.svg. Angående bruas navn får ni Norge avgjøre det, men en observation er att nesten alla andre bruer heter bru, även i Østfold. Se Liste over broer i Norge /BIL 9. jun 2006 kl.20:13 (UTC)

Den heter Svinesundsbron
(også på norsk side)
Er du sikker på at vi i Norge får avgjøre det? Under åpningen i fjor sommer tok jeg bilde av navneskiltet som er montert på brobuen på norsk side, og der står det "Svinesundsbron" Smiley.svg JohnM 9. jun 2006 kl.20:29 (UTC)
Jeg tror det finnes vedtak om navn på broa, jeg googla litt men fikk ikke noe definitivt. Men tror den heter Svinesundsbrua, binde-s'en er svenskinspirert. ZorroIII 9. jun 2006 kl.20:32 (UTC)

Navn på bro/bru ved Svinesund[rediger kilde]

Denne diskusjonen er flyttet fra Tinget. JohnM 12. jun 2006 kl.04:29 (UTC)

Apropos språkdebatten, en bruker flyttet nettopp Svinesundsbroen til Svinesundsbrua. Jeg mener denne flyttinga bør reverseres, i respekt for opprinnelig artikkelforfatters språkvalg. ZorroIII 8. jun 2006 kl.19:40 (UTC)

Dersom et objekt har en offisiell betegnelse bør vel denne brukes. BjørnN 8. jun 2006 kl.20:00 (UTC)
Tror ikke det er noe "offisielt" navn på Svinesundsbroen. Et søk på «Kvasir» gir 475 treff for «broen» og 414 treff for «brua». Vegvesenet bruker både «Svinesundsbroen» og «Svinesundsbrua», NRK det samme. Halden kommune bruker bare «broen» (så vidt jeg kunne se). Så vidt jeg kjenner til (og jeg burde vite denslags) er det ikke noe "offisielt" navneregister for broer. --Friman 8. jun 2006 kl.20:11 (UTC)
Dersom det ikke finnes et offisielt navn er det vel best å velge Halden kommunes språkbruk, objektet befinner seg jo i Halden. BjørnN 8. jun 2006 kl.23:25 (UTC)
Dersom man skulle følge haldenserne burde det vel egentlig hete Svinesundsbroa... --Nisto 9. jun 2006 kl.20:58 (UTC)

Fakta: Statens vegvesen har navnegivende myndighet etter Lov om stadnamn §5. De bruker såvidt jeg kan se [1] navneformen Svinesundsbrua. Nå har ikke vegvesenet noe godt rykte i slike saker (Hitratunnelen og Frøyatunellen det navnekonsulentene tilrådde Hittertunellen og Frøytunellen, basert på lokal dialekt og praksis i sammenføyde ord), men likevel er det makta som rår. MHaugen 11. jun 2006 kl.19:40 (UTC)

Hvis du bruker søkefunksjonen øverst på siden du har lenket til vil du se at Statens Vegvesen bruker forskjellige navn. Jeg prøvde disse fire og fikk treff på alle: Svinesundbroen (1 treff), Svinesundsbroen (5 treff), Svinesundsbrua (7 treff), Svinesundbrua (5 treff). Vær også oppmerksom på at Svinesundbrua ikke er ei norsk bru, den er svensk. JohnM 11. jun 2006 kl.20:07 (UTC)
Bare en kort kommentar til "makta rår": Wikipedia er ikke underlagt den norske stats valg av skriveform. Ingen tvinger oss til å følge Språkrådet, Vegvesenet/Veivesenet eller andre etater hvis de velger merkelige skriveformer. Wikipedia er virkelig en fri encyklopedi, også i denne betydningen. 85.164.156.10 11. jun 2006 kl.20:52 (UTC)
Jeg mener å huske at det var en navnekonkurranse i forkant av åpningen, der noe ala "Vikenbroen" vant, men at det ble forkastet og man gikk for det nåværende navnet. Finner vi noen referat/pressemelding fra det møtet bør man kunne finne det "offisielle" navnet. ZorroIII 11. jun 2006 kl.21:19 (UTC)
Vegvesenet har rett til å fastsette navn. At de selv roter internt, og bruker flere varianter, er verst for dem. Ved å sjekke forekomstene av de treffene JohnM fikk, kan vi kanskje finne ut hvilke som er brukt offisielt, og hvilke som er feilbrukt i andre dokument i forbifarten? Eller vi kan skrive til dem og spørre! Min kommentar «makta rår» var ment som en karakteristikk av vegvesenets forhold til navnekonsulentene. Men et svar til 85.164.156.10: Hvis et objekt, et bygg eller en etat har et vedtatt og fastsatt navn, så ville det være tøvete av WP å omtale objektet med et annet navn. Det er kanskje det som er forskjellen på å være «fri» og å være løssluppen :-) MHaugen 11. jun 2006 kl.22:33 (UTC)
Nå er ZorroIII inne på rett spor. Den konkurransen (og resultatet) mener jeg også å huske. Da gjelder det bare å finne noe som bekrefter det. JohnM 12. jun 2006 kl.04:34 (UTC)
Når MHaugen trekker fram «Lov om stadnamn» her under «Fakta», finner jeg det riktig å komme med noen kommentarer (fordi jeg forvalter denne loven for Grimstad kommune). Loven er opprinnelig fra 1990, og har vært et stort frustrasjonsobjekt for alle involverte. Årsaken var en nærmest utrolig byråkratisk saksgang. Alle involverte har som sagt vært enige om at loven var nærmest ubrukelig, og derfor har det også vært svært få stedsnavn som er behandlet etter lovverket. Det offentlige «Stadnamnregisteret» (som skal føres og vedlikeholdes av Statens kartverk) har derfor ikke blitt slik som lovmakerne opprinnelig mente det skulle bli (gå inn på Kartverkets hjemmesider og forsøk å finne det offisielle registeret!). Derfor kom det en omfattende endring av loven i 2005. De fleste endringer trer i kraft i 2006. En av endringene er f.eks. «Stadnamnkonsulentene»s rolle. Myndigheten til å tildele offisielle navn på «statlige veianlegg» er nå lagt til «Vegvesenet» (§6). I dette tilfelle vil jeg anta at «Veivesenet» hittil ikke har foretatt noen fastsetting av navn på «Svinesundsbroen» (uten at jeg har undersøkt). - Det er forøvrig et prinsipp i loven at skrivemåten bør følge den lokale uttalen, og ikke rettskrivingsnormalen - derfor har vi f.eks. i Grimstad for det meste «bløde konsonanter» i stedsnavn. - --Friman 15. jun 2006 kl.23:07 (UTC)
Så altså, kanskje jeg mener det likevel: det bør hete Svinesundsbroa, siden ingen haldensere sier noe annet. Også den formen med flest treff på Google. Men det er ikke noe å starte en redigeringskrig for for min del. --Nisto 16. jun 2006 kl.10:24 (UTC)
Den formen med klart flest treff i Google er «Svinesundbroen» (uten s), som får 7 100 treff. Tilsammen får formene (med og uten s) med «broen» 8 100 treff, formene med «broa» 2 380, formene med «brua» 1 200. Formen broa kan være en alminnelig dialektform i Halden, men Wikipedia skrives jo ikke på haldenserdialekt, og det bør legges større vekt på den formen som brukes skriftlig av bl.a. Halden kommune. Kph 16. jun 2006 kl.10:39 (UTC)
Ikke bare i Halden, Kph, regner du da NRK som mindreverdig kilde? [2], [3] er to eksempler fra dem, mens også Riksantikvaren, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Teknisk Museum da snakker Haldensdialekt... Jeg snakker heller ikke Haldensdialekt - men bruker likevel formen ...broa. Noorse 21. jun 2006 kl.09:28 (UTC)
Så lenge man oversetter mange stedsnavn fra blant annet engelsk til norsk bokmål, så bør man også også oversette stedsnavn fra nynorsk til bokmål. I alle fall bør man unngå å bruke samnorsk. Jeg mener at man bør bruke bro og broen for alle broer i Norge. Kjetil2006 16. jun 2006 kl.10:36 (UTC)
Inkludert Alnabru? Jeg tror ikke det kan oppnås konsensus på å bannlyse bru. ZorroIII 16. jun 2006 kl.11:50 (UTC)
Jeg har prøvd å søke etter info på nettet, men finner lite og har kommet til samme antagelse som Friman: I dette tilfelle vil jeg anta at «Veivesenet» hittil ikke har foretatt noen fastsetting av navn på «Svinesundsbroen».
Inntil noen kan vise til at Statens vegvesen har fastsatt et navn på brua mener jeg at artikkelen bør ligge i fred under navnet Svinesundsbroen. Se også Vikenbroen. JohnM 16. jun 2006 kl.16:44 (UTC)
Jeg ser nå at jeg har blingset litt med lovverket. Det jeg har skrevet om Vegvesenets rolle er riktig etter någjeldende lov, men fra 1. august 2006 vil det være Statens kartverk (eller muligens kommunen) som fastsetter navnet i tilfellet «Svinesundsbroen», se ny §5 --Friman 21. jun 2006 kl.08:55 (UTC)
Som svenskspråklig kann jeg selvfølgelig ikke sie hvordan den må skreves, men vil minne dem om Wiki-regelen som sier att rubriker må velges etter "Minst mulig förvånelse". Ifølge Friman's innlegg burde det vel senest i august finnes et offisiellt navn at tilgå. Tills dess må den vel hete Svinesundsbroen? -Islander 21. jun 2006 kl.09:50 (UTC)

MER FAKTA[rediger kilde]

Hei. Jeg ser at brua feilaktig har fått navnet "Svinesundbroen", og endog er rettet tilbake til dette selv om det i sin ble korrigert til det riktige "Svinesundsbrua". Jeg arbeider selv i Statens vegvesen, var saksbehandler for den omstendelige navneoprosessen i 2002-2003, og kan bekrefte at navnet (henholdsvis på svensk og norsk)er ”Svinesundsbron/Svinesundsbrua”. Under åpningen av den nye brua 12.juni 2005 byttet den gamle brua navn til ”Gamla Svinesundsbron/Gamle Svinesundsbrua”.

Før byggestart på den nye brua ble det i 2001 utlyst en navnekonkurranse som resulterte i flere hundre forslag. Disse ble vurdert av en norsk-svensk komité oppnevnt av fylkesmann Edvard Grimstad og landshövding Göte Bernhardsson. De to anbefalte at den nye brua fikk navnet Vikenbroen/Vikenbron, men gjorde det klart at de også ville støtte alternativet Svinesundbroen/Svinesundsbroen dersom man valgte å videreføre navnet fra den gamle brua.

Det ble vegsjefen i Østfold som fikk oppdraget med å sluttføre navneprosessen. Navneforslaget hadde størst interesse i Norge og i Norge var den formelle prosessen mest komplisert. Det er også slik at Statens vegvesen bestemmer navn på bruer, etter høringer og faktisk to runder til navnekonsulenttjenesten. Vegsjef Olav Sætre kom snart til han ville vurdere navnene på både den gamle og den nye brua slik at disse skulle harmonere. Både for trafikanter og de som har oppdrag ute på vegen, f.eks politi og redningstjeneste, mente han det var viktig å ha entydige navn for å skille de to bruene.

Den gamle brua het i Norge ”Brunr. 1-109 Svinesund” og i Sverige ”Bro 06 over Idefjorden vid Svinesund (Svinesundsbron) i Strømstad på väg E6”, men ble i dagligtale omtalt som Svinesundbrua/Svinesundsbron. Kuriøst nok fikk den tidlig på 1990-tallet og ved en noe fremmedartet seremoni tilleggsnavnet "Sri Chinmoy Peace Bridge". Det tillegget opphørte også ved navneendringen i 2005, men en plakett inntil gamlebrua forteller fortsatt om seremoniem.

Navnekonsulenttjenesten for Østlandet og Agder-fylkene tilrådde i mai 2002 at den nye bruforbindelsen fikk navnet Svinesundsbrua, alternativt Svinesundbrua. Videre ble det foreslått at den eksisterende brua fikk navnet Gamle Svinesund(s)brua. Mao tok navnekonsulenten til orde for å bruke komposisjonsfugen –s som er vanlig i Sverige og sjelden men tillatt i Norge.

Vegsjefen fant ut at han ville rådføre seg gjennom en spørreundersøkelse før han tok stilling til Viken eller Svinesundnavnet. To av tre i en representativ spørreundersøkelse foretrakk Svinesund som geografisk navn på den nye brua mens hver fjerde ville ha Viken. Det rådet ble fulgt. Vegsjefen bestemte seg også for at den gamle brua skulle få tilleggsnavnet "gamle", heller enn å gi den nye tilleggsnavnet "nye". Det var ikke mulig å få helt ”grenseløse” navn i og med at brunavn i Sverige alltid ender med ”bron” mens det på norsk heter ”broen” eller ”brua”. Men resten av navnet ble likt etter at det ble bestemt å gjennomføre komposisjonsfugen –s også i det norske navnet.Dette usignerte innlegget ble skrevet av Hakoau (diskusjon · bidrag) 28. aug 2008 kl. 14:11 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg ser at det kke er noen protester på dette, da tillater jeg meg å korigere artikkelen og omadresseringen tilbake igjen slik at "Svinesundsbrua" blir hovedside Håkon Aurlien (diskusjon) 26. aug 2012 kl. 22:19 (CEST)

Fint! – Danmichaelo (δ) 26. aug 2012 kl. 22:31 (CEST)

Denne artikkelen bør i min mening splittes i én artikkel om den gamle brua og én om den nye brua. De er jo tross alt to forskjellige strukturer med forskjellig historie, egenskaper, konstruksjonsmetode, osv. Noen som vil påta seg den jobben? Jon Harald Søby (diskusjon) 1. okt. 2016 kl. 12:01 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Svinesundsbrua. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 13. sep. 2017 kl. 15:57 (CEST)Svar[svar]

Noen som er enige og kan det med redigering? Vil ha kryssningsted til å være Ringdalsfjorden og ikke Iddefjorden på norsk Wikipedia. På svensk Wikipedia derimot er jeg enig i at kryssning er Iddefjorden.

Svenskene bruker jo Iddefjorden om hele fjordarmen mens vi nordmenn bruker Iddefjorden om den innerste delen fra Halden til Berby mens den ytre delen fra Halden til Sponvika er Ringdalsfjorden.

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Svinesundsbrua. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 6. mar. 2021 kl. 06:06 (CET)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Svinesundsbrua. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 2. apr. 2021 kl. 10:58 (CEST)Svar[svar]