Politikk i Bergen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Bergen gamle rådhus
Næringsminister Monica Mæland var byrådsleder i Bergen 2003-2013

Bergen kommune innførte i juni 2000 parlamentarisme som styringsform. Det innebærer at bystyret fungerer som byens storting, og at byrådet fungerer som byens regjering. Tilsvarende fungerer ordføreren som byens stortingspresident, og byrådslederen som byens statsminister.

Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet og ledes av ordføreren. Bystyret har et overordnet tilsynsansvar som omfatter alle sider ved kommunens virksomhet. Bystyret har 67 medlemmer. Syv av medlemmene er kommunalråder (heltidspolitikere) som er ledere eller nestledere for bystyrets komiteer.

Bystyrets medlemmer er fordelt på finanskomiteen, byutviklingskomiteen, oppvekstkomiteen, kultur- og næringskomiteen og helse- og sosialkomiteen. I tillegg har bystyret et kontrollutvalg, en klagenemd, et valgstyre, et forretningsutvalg og en komite for fullmakter og politisk styringssystem. Bystyret avholder normalt møte en gang i måneden i tillegg til komitemøter mellom disse.

Byrådet har den utøvende politiske makten i kommunen, og ledes av byrådslederen. Byrådet leder kommunens administrasjon, legger frem forslag for bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av kommunale vedtak. Byrådet i Bergen har inntil syv byråder. Hver byråd er politisk leder for en byrådsavdeling som ledes administrativt av en kommunaldirektør. Det er flertallet i bystyret som bestemmer hvem som skal ha byrådsmakt.

Se også: Liste over Bergens ordførere og Liste over Bergens byråder

Historiske valgresultater[rediger | rediger kilde]

Kommunevalgresultater 1971–2011[1][2]

Parti 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Norges Kommunistiske Parti 3,7 % 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Rød Valgallianse 0,9 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 3,2 % 4,5 % 6,4 % 5,8 %
Rødt 4,5 % 3,2 %
Sosialistisk Folkeparti 5,2 %
Sosialistisk Venstreparti 6,1 % 4,4 % 6,2 % 6,5 % 11,8 % 5,8 % 8,3 % 11,5 % 7,1 % 4,4 %
Arbeiderpartiet 37,1 % 33,1 % 28,8 % 34,3 % 32,5 % 32,8 % 26,4 % 27,8 % 23,0 % 23,9 % 28,7 %
Miljøpartiet De Grønne 0,3 % 0,4 % 0,8 % 2,0 %
Byluftlisten 1,1 %
Senterpartiet 3,9 % 2,6 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 4,4 % 3,9 % 1,7 % 1,6 % 2,8 % 1,4 %
Venstre 18,0 % 3,3 % 6,4 % 4,3 % 4,5 % 3,6 % 7,5 % 4,0 % 2,7 % 5,8 % 7,0 %
Det Liberale Folkepartiet 6,5 % 2,2 % 1,3 %
Pensjonistpartiet 4,3 % 1,4 % 2,0 % 4,1 % 1,2 % 0,6 %
Kristelig Folkeparti 8,8, % 12,5 % 10,5 % 9,9 % 8,5 % 8,3 % 10,7 % 10,8 % 6,1 % 6,3 % 5,6 %
Høyre 23,4 % 31,8 % 39,0 % 30,4 % 24,6 % 18,0 % 20,6 % 20,4 % 27,4 % 26,3 % 35,2 %
Fremskrittspartiet 4,9 % 10,4 % 19,2 % 11,8 % 16,2 % 17,9 % 17,3 % 20,2 % 10,3 %
Anders Langes Parti 2,3 %
Fedrelandspartiet 0,8 % 0,8 %
Andre partier 0,9 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % 0,5 % 0,4 % 1,1 % 0,5 %

Bergen bystyre 2015-2019[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget for valgperioden finner sted mandag 14. september 2015. Det er levert inn 15 godkjente listeforslag, se partienes valglister.

Tabellen viser partienes kumulerte kandidater for de største partiene og listetoppene for de mindre partiene som er representert i bystyret:

Kandidat Født Bosted Parti Komite Verv Merknad
Martin Smith-Sivertsen 1965 Bergenhus Høyre Byrådsleder
Trude Drevland 1947 Bergenhus Høyre Byutvikling Ordfører
Hilde Onarheim 1955 Fana Høyre Byråd
Henning Warloe 1961 Bergenhus Høyre Byråd
Jana Midelfart Hoff 1972 Årstad Høyre Byråd
Dag Skansen 1957 Åsane Høyre Finans Komiteleder Gruppeleder
Charlotte Spurkeland 1987 Bergenhus Høyre Oppvekst
Norvald Visnes 1943 Laksevåg Høyre Byutvikling
Hanna Atic 1991 Bergenhus Høyre
Asle Wingsternes 1975 Bergenhus Høyre Byutvikling Komiteleder
Harald Schjelderup 1968 Fana Arbeiderpartiet Finans Gruppeleder
Marte Mjøs Persen 1975 Åsane Arbeiderpartiet Helse og sosial Komiteleder
Pål Hafstad Thorsen 1980 Årstad Arbeiderpartiet Oppvekst Komiteleder
Linn Kristin Engø 1993 Årstad Arbeiderpartiet Kultur og næring
Rune Bakervik 1970 Bergenhus Arbeiderpartiet Helse og sosial
Lubna Boby Jaffery 1980 Årstad Arbeiderpartiet
Geir Steinar Dale 1962 Arna Arbeiderpartiet Byutvikling
Linn Katrin Pilskog 1988 Fana Arbeiderpartiet Helse og sosial
Roger Valhammer 1984 Bergenhus Arbeiderpartiet Byutvikling
Lilian Vangberg 1958 Åsane Arbeiderpartiet Byutvikling
Tor Woldseth 1952 Bergenhus Fremskrittspartiet Kultur og næring Varaordfører
Komiteleder
Gruppeleder
Erlend Horn 1987 Årstad Venstre Helse og sosial
Dag Inge Ulstein 1980 Fana Kristelig Folkeparti
Oddny Miljeteig 1954 Årstad Sosialistisk Venstreparti Kultur og næring Gruppeleder
Sondre Båtstrand 1983 Bergenhus Miljøpartiet De Grønne Finans Gruppeleder
Sofie Marhaug 1990 Årstad Rødt Oppvekst
Ove Sverre Bjørdal 1971 Årstad Senterpartiet Finans Gruppeleder

Bergen bystyre 2011-2015[rediger | rediger kilde]

Ordfører Trude Drevland

I perioden har bystyret et borgerlig flertall og et flertallsbyråd bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. KrF trådte ut av byrådet i juni 2014. Martin Smith-Sivertsen (H) er byrådsleder, Trude Drevland (H) er ordfører, og Tor A. Woldseth (FrP) er varaordfører.

Kommunevalget 2011[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget i 2011 ble en stor fremgang for Høyre, som økte med seks mandater i bystyret, og for Arbeiderpartiet som økte med tre mandater. Også Venstre økte med ett mandat. Byluftlisten og Miljøpartiet De Grønne ble begge for første gang representert i bystyret, med ett mandat hver. Taperne ble Fremskrittspartiet som mistet syv mandater, Sosialistisk Venstreparti som mistet to mandater, og Senterpartiet og Rødt som mistet ett mandat hver. Pensjonistpartiet mistet sitt ene mandat og falt dermed ut av bystyret.

Flertallskoalisjonen fra foregående valgperiode fikk fornyet tillit og beholdt byrådsmakten. KrF brøt ut i juni 2014.

Kommunestyrevalgresultat 2011:[3][4]

Parti Prosent Stemmer Seter i bystyret Medlemmer av
byrådet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 35,2 +8,9 45 783 +14 854 24 +6 Martin Smith-Sivertsen
Hilde Onarheim
Henning Warloe
Jana Midelfart Hoff
Arbeiderpartiet 28,7 +4,8 37 408 +9 282 19 +3
Fremskrittspartiet 10,3 -9,9 13 477 -10 342 7 -7 Helge Stormoen
Eiler Macody Lund
Silje Hjemdal
Venstre 7,0 +1,2 9 110 +2 344 5 +1
Kristelig Folkeparti 5,6 -0,7 7 262 -122 4
Sosialistisk Venstreparti 4,4 -2,7 5 691 -2 639 3 -2
Rødt 3,2 -1,3 4 139 -1 098 2 -1
Miljøpartiet De Grønne 2,0 +1,2 2 550 +1 666 1 +1
Senterpartiet 1,4 -1,4 1 777 -1 507 1 -1
Byluftlisten 1,1 +1,1 1 425 +1 425 1 +1
Pensjonistpartiet 0,6 -0,7 737 -700 0 -1
Demokratene i Norge 0,2 -0,2 294 -197 0 -
Kristent Samlingsparti 0,2 +0,1 276 +141 0 -
Kystpartiet 0,1 - 171 +29 0 -
Norges Kommunistiske Parti 0,1 - 129 +3 0 -
Valgdeltakelse/Total 64,8% 130 229 67 7
Ordfører: Trude Drevland (H) Varaordfører: Tor A. Woldseth (FrP)

Medlemmer av bystyret[rediger | rediger kilde]

Høyre (24 representanter)

Valgte representanter for Høyre i permisjon:

 

Arbeiderpartiet (19 representanter)

 • Harald Schjelderup
 • Marte Mjøs Persen
 • Siw Anita Lien
 • Geir Steinar Dale
 • Pål Hafstad Thorsen
 • Rune Bakervik
 • Linn Katrin Pilskog
 • Ruth Sølvi Brudvik
 • Lillian Vangberg
 • Roger Valhammer
 • Stig Hammersland
 • Thor Brekkeflat
 • Kristin Akselberg
 • Heidi Lindebotten
 • Kine Bratli Dale
 • Emelin dos Santos Dias
 • Nils Gunnar Knudsen
 • Per Stiegler
 • Linn K. Rasmussen Engø

Valgte representanter for Ap i permisjon:

 • Kjetil Vevle
 • Siavash Mirghafari
 

Fremskrittspartiet (7 representanter)

Valgte representanter for Frp i permisjon:

Venstre (5 representanter)

 • Julie Andersland
 • Erlend Horn
 • Åsta Årøen
 • Idun Kristine Bortne
 • Anders Skoglund
 

Kristelig Folkeparti (4 representanter)

Valgte representanter for KrF i permisjon:

 

Sosialistisk Venstreparti (3 representanter)

Valgte representanter for SV i permisjon:

 • Simen Johan Willgohs

Rødt (2 representanter)

 

Miljøpartiet De Grønne (1 representant)

 

Senterpartiet (1 representant)

 • Ove Sverre Bjørdal

Byluftlisten (1 representant)

 • Endre Tvinnereim

Byrådet[rediger | rediger kilde]

Det har vært tre forskjellige byråd i valgperioden 2011-2015:

1. Byrådet Mæland III fra 31. oktober 2011 til 16. oktober 2013. 2. Byrådet Stolt-Nielsen fra 17. oktober 2013 til 20. oktober 2014. 3. Byrådet Smith-Sivertsen fra 20 oktober 2014.

Byrådet Mæland III var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Frp og KrF med følgende sammensetning: Byrådsleder Monica Mæland (H), Finansbyråd Liv Røssland (Frp), Skolebyråd Harald Victor Hove (H), Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF), Helsebyråd Hilde Onarheim (H), Kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp) og Sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF). I juni 2013 ble sosialbyråd Iversen erstattet av Dag Inge Ulstein (KrF). Byrådet gikk av som en følge av at byrådsleder Mæland ble utnevnt til statsråd i Erna Solbergs regjering.

Byrådet Stolt-Nielsen var i begynnelsen identisk med byrådet Mæland III, med unntak av at Ragnhild Stolt-Nielsen (H) overtok som byrådsleder. Kulturbyråd Bakke gikk av i mars 2014, og ble 2. mai erstattet av Helge Stormoen (Frp). Byutviklingsbyråd Rygg gikk av i mai 2014, og ble erstattet av Henning Warloe (H) 14. august. Sosialbyråd Ulstein gikk av i juni, da KrF trådte ut av byrådet grunnet uenighet om bybanetraseen fra Bergen sentrum til Åsane, og ble erstattet av Eiler Macody Lund (Frp) 14. august 2014. Byrådet gikk av som en følge av at Bergen Høyre valgte Martin Smith-Sivertsen som ny byrådslederkandidat for kommunevalget i 2015 istedenfor sittende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Byrådet Smith-Sivertsen overtok 20. oktober 2014, og var i begynnelsen identisk med byrådet Stolt-Nielsen med den forskjell at Martin Smith-Sivertsen (H) overtok som byrådsleder og Jana Midelfart Hoff (H) ble utnevt til ny skolebyråd (hun hadde permisjon frem til 1. januar 2015, og Charlotte Spurkeland (H) vikarierte frem til tiltredelsen). Finansbyråd Røssland gikk av 1. juni 2015 og ble erstattet av sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp). Silje Hjemdal (Frp) ble utnevnt til ny sosialbyråd 8. juni 2015.

Det sittende byrådet har dermed følgende sammensetning: Martin Smith-Sivertsen (H), byrådsleder fra 20. oktober 2014, Eiler Macody Lund (Frp), finansbyråd fra 1. juni 2015, Jana Midelfart Hoff (H), skolebyråd fra 1. januar 2015, Henning Warloe (H), byutviklingsbyråd fra 14. august 2014, Hilde Onarheim (H), helsebyråd fra 24. januar 2011, Helge Stormoen (Frp), kulturbyråd fra 2. mai 2014, og Silje Hjemdal (Frp), sosialbyråd fra 8. juni 2015.

Forretningsutvalget[rediger | rediger kilde]

Komiteer[rediger | rediger kilde]

 

Finanskomiteen

 • Dag Skansen (H) Leder
 • Victor D Normann (H)
 • Robert Monsen (H)
 • Anette Strand (H)
 • Sondre Leiren Rasch (H)
 • Wenche Borge Hystad (H)
 • Harald Schjelderup (A) Nestleder
 • Kine Bratli Dale (A)
 • Tristan Dupré (F)
 • Morten Myksvoll (F)
 • Anders Skoglund (V)
 • Trygve Birkeland (K)
 • Samba Njie (SV)
 • Torstein Dahle (R)
 • Sondre Båtstrand (M)
 • Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Endre Tvinnereim (B)
 

Byutviklingskomiteen

 • Asle Steiestøl Wingsternes (H) Leder
 • Norvald Bjarne Visnes (H)
 • Trude Drevland (H)
 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Peter Christian Frølich (H)
 • Geir Steinar Dale (A)
 • Lillian Vangberg (A)
 • Roger Valhammer (A)
 • Per Stiegler (A)
 • Heidi Lindebotten (A)
 • Guttorm Alvsaker (F)
 • (ikke valgt) (F)
 • Julie Andersland (V) Nestleder
 • Harald Berge Breistein (K)
 • Tina Åsgård (SV)
 • Lars Arne Nilssen (Fagperson)
 

Fullmakts- og styringskomiteen

 • Ordfører Trude Drevland (H) Leder
 • Gruppeleder Dag Skansen (H)
 • Gruppeleder Harald Schjelderup (A) Nestleder
 • Gruppeleder Tor A. Woldseth (F)
 • Gruppeleder Julie Andersland (V)
 • Gruppeleder Marita Moltu (K)
 • Gruppeleder Oddny Irene Miljeteig (SV)
 • Gruppeleder Torstein Dahle (R)
 • Gruppeleder Sondre Båtstrand (M)
 • Gruppeleder Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Gruppeleder Endre Tvinnereim (B)
 

Helse- og sosialkomiteen

 • Geir Kaland (H)
 • Atle Fasteland (H)
 • Kjersti Irgens (H)
 • Jacob Mæhle (H)
 • Jan Sverre Stray (H)
 • Marte Mjøs Persen (A) Leder
 • Rune Bakervik (A)
 • Linn Katrin Pilskog (A)
 • Emelin dos Santos Dias (A)
 • Helen Kongshavn (F) Nestleder
 • Erlend Horn (V)
 

Kultur og næringskomiteen

 • Eivind Hermansen (H)
 • Tore Hordnes (H)
 • Petter Nilsen (H)
 • Ruth Sølvi Brudvik (A)
 • Siw-Anita Lien (A)
 • Linn K. Rasmussen Engø (A)
 • Nils Gunnar Knudsen (A)
 • Tor A. Woldseth (F) Leder
 • Åsta Årøen (V)
 • Rebekka Ljosland (K)
 • Oddny Irene Miljeteig (SV) Nestleder
 

Oppvekstkomiteen

 • Charlotte Spurkeland (H)
 • Sentoorvasan Singaravel (H)
 • Therese Hjortland (H)
 • Cecilie Bartnes (H)
 • Pål Hafstad Thorsen (A) Leder
 • Stig Hammersland (A)
 • Kristin Akselberg (A)
 • Hallstein Aadland (F)
 • Idun Kristine Bortne (V)
 • Marita Moltu (K) Nestleder
 • Sofie Marhaug (R)

Andre nemder og utvalg[rediger | rediger kilde]

 

Valgstyret

 • Trude Drevland (H) Leder
 • Asle Steiestøl Wingsternes (H)
 • Dag Skansen (H)
 • Harald Schjelderup (A), Nestleder
 • Marte Mjøs Persen (A)
 • Tor A. Woldseth (F)
 • Morten Myksvoll (F)
 • Julie Andersland (V)
 • Marita Moltu (K)
 • Oddny Irene Miljeteig (SV)
 • Sondre Båtstrand (M)
 • Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Endre Tvinnereim (B)
 

Kontrollutvalget

 • Anne Lorgen Riise (H) Nestleder
 • Ingrid Reitan (H)
 • Thor Brekkeflat (A) Leder
 • May Britt Tabak (A)
 • Stig Høgholm (F)
 • Kristin Kvalsnes (F)
 • Geir Kjell Andersland (V)
 • Astrid Øien Halsnes (K)
 • Mathias Hunskår Furevik (R)
 

Klagenemden

 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Knut H. Opheim (H)
 • Veslemøy Gullachsen (A) Leder
 • Arne Jakob Vik Olsen (A)
 • Hallstein Aadland (F) Nestleder
 • Birger Hjellum (K)
 • Sissel M. Grønlie (SV)

Bergen bystyre 2007–2011[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Bergen bystyre 2007–2011

Ordfører Gunnar Bakke under Nordnæs Bataillons 150-års jubileum.

Kommunevalget 2007[rediger | rediger kilde]

Forut for kommunevalget i 2007 ble byen styrt av et mindretallsbyråd utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, som hadde en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet.

Ved valget fikk disse fire partiene til sammen flest stemmer i 55 av byens 58 valgkretser, mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt til sammen fikk flest stemmer i 3 kretser. I to av disse, Rothaugen og Riple, var det svært jevnt mellom blokkene (henholdsvis 0,7 og 0,8 prosentpoengs overvekt i venstresidens favør). Den eneste kretsen hvor venstresiden oppnådde over 50 % samlet, var på Møhlenpris (54,1 %), mens høyresiden hadde over 50 % i 51 kretser (4 kretser med over 70 %, 25 kretser med mellom 60 og 70 %, og 22 kretser med mellom 50 og 60 % av stemmene).[5]

Valget ble en fremgang for Fremskrittspartiet og Venstre som begge økte med to mandater i bystyret, og for Arbeiderpartiet og Senterpartiet som økte med ett mandat hver. Taperne var Sosialistisk Venstreparti, som mistet tre mandater, Pensjonistpartiet som mistet to mandater, og Rød Valgallianse (senere Rødt) som mistet ett mandat.

Etter valget aksepterte Høyre og Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiets krav om å få bli med i byrådet. Venstre aksepterte derimot ikke dette, og valgte da å tre ut av byrådet. Det nye byrådet ble dermed et flertallsbyråd utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Ordfører Herman Friele (H) søkte ikke gjenvalg, og ble erstattet av Gunnar Bakke (FrP). Varaordfører Kristian Helland (KrF) søkte heller ikke gjenvalg, og ble erstattet av Høyres ordførerkandidat Trude Drevland.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
byrådet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 26,3 -1,1 30 929 +618 18 Monica Mæland
Harald Victor Hove
Hilde Onarheim
Arbeiderpartiet 23,9 1,0 28 126 +2 717 16 +1
Fremskrittspartiet 20,2 3,0 23 819 +4 698 14 +2 Liv Røssland
Øistein Christoffersen
Sosialistisk Venstreparti 7,1 -4,5 8 330 -4 436 5 -3
Kristelig Folkeparti 6,3 0,2 7 384 +681 4 Lisbeth Iversen
Filip Rygg
Venstre 5,8 3,1 6 766 +3 791 4 +2
Rød valgallianse 4,5 -1,4 5 237 -1 219 3 -1
Senterpartiet 2,8 1,2 3 284 +1 495 2 +1
Pensjonistpartiet 1,2 -2,9 1 437 -3 093 1 -2
Andre 2 +1,5 2 315 +1 690 - -
Valgdeltakelse/Total 62,1% 117 627 67 7
Ordfører: Gunnar Bakke (Frp) Varaordfører: Trude Drevland (H)

Medlemmer av bystyret[rediger | rediger kilde]

Høyre

Navn Født
1 Trude H Larssen Drevland 1947
2 Johan Jacob Horn 1943
3 Dag Vikar Skansen 1957
4 Wencke Hystad 1953
5 Ragnhild Stolt-Nielsen 1969
6 Hans Edvard Seim 1936
7 Norvald Bjarne Visnes 1943
8 Bjørn-Frode Schjelderup 1960
9 Anne Lorgen Riise 1971
10 Anette Strand 1979
11 Geir Kaland 1958
12 Birthe Taraldset 1971
13 Knut R Nergaard 1952
14 Kees Oscar Ekeli 1970
15 Robert Müller Monsen 1946
16 Charlotte Spurkeland 1987
17 Berit Norunn Hella 1950
18 Lise Wergeland Strømmen 1958
19 Jan Sverre Stray (tidl. KrF) 1954
20 Abdelmajid Jerad (tidl. Ap) 1968

Monica Mæland, Harald Victor Hove,
Hilde Onarheim, Henning Warloe og
Christopher Brun jr. har permisjon,
mens Andreas Høistad, Preben Austgulen
og Merete Skadal Rastad har fritak
fra sine bystyreverv ut perioden.

 

Arbeiderpartiet

Navn Født
1 Ruth Mari Grung 1959
2 Terje Ohnstad 1951
3 Geir Steinar Dale 1962
4 Siw Anita Lien 1984
5 Hallgeir Utne Hatlevik 1950
6 Pål Hafstad Thorsen 1980
7 Line Mai Turøy 1965
8 Margunn Rognås 1950
9 Jørn-Henning Eggum 1972
10 Thor Brekkeflat 1955
11 Per Normann Sherling 1957
12 Ruth Sølvi Brudvik 1947
13 Odd Egil Rambøl 1943
14 Per E. Stiegler 1951
15 Rune Bakervik 1970

Silje Christensen har fritak ut perioden.

 

Fremskrittspartiet

Navn Født
1 Gunnar Bakke 1959
2 Steinar Frøiland 1955
3 Tor A. Woldseth 1952
4 Monica Nilsen 1959
5 Helge Stormoen 1968
6 Helen W. Kongshavn 1947
7 Ellinor Th. Kreybu 1972
8 Janne Halvorsen 1960
9 Eiler Macody Lund 1945
10 Tove Christoffersen 1950
11 Idar Nummedal 1969
12 Guttorm Alvsaker 1956

Olav Lundestad er avgått ved døden.
Liv Røssland, Øistein Christoffersen og
Petter Kvinge Tvedt har permisjon.

Sosialistisk Venstreparti

Navn Født
1 Oddny Irene Miljeteig 1954
2 Simen Johan Willgohs 1986
3 Tina Åsgård 1976
4 Amir Payan 1975
5 Lillian Blom 1962
 

Venstre

Navn Født
1 Hans-Carl Tveit 1954
2 Sara Henriksen 1983
3 Idun Kristine Bortne 1978
4 Anders Skoglund 1977
 

Kristelig Folkeparti

Navn Født
1 Trygve Birkeland 1961
2 Terje Walter Gilje 1955
3 Marita Moltu 1968

Lisbeth Iversen og Filip Rygg
har permisjon.

Rødt (Rød Valgallianse)

Navn Født
1 Torstein Dahle 1947
2 Chiku Ali 1958
3 Terje Valen 1942
 

Senterpartiet

Navn Født
1 Ove Sverre Bjørdal 1971
2 Haakon L. Aarø 1969

Kjersti Toppe har permisjon

 

Miljøpartiet De Grønne

Navn

Født

1 Sondre Båtstrand 1983

Pensjonistpartiet

Navn Født
1 Frank W. Hansen 1939
 

Uavhengig

Navn Født
1 Jarle Veivåg (tidl. FrP) 1964
2 Siv Gørbitz (tidl. FrP) 1966

Stine Akre (tidl. Rødt) har permisjon.

Komitéer[rediger | rediger kilde]

Finanskomitéen:

 • Ragnhild Stolt-Nielsen (H) – Leder
 • Anne Lorgen Riise (H)
 • Anette Strand (H)
 • Geir Kaland (H)
 • Charlotte Spurkeland (H)
 • Terje Ohnstad (A) – Nestleder
 • Margunn Rognås (A)
 • Jørn-Henning Eggum (A)
 • Gunnar Bakke (FrP)
 • Monica Nilsen (FrP)
 • Helge Stormoen (FrP)
 • Tina Åsgård (SV)
 • Terje Walter Gilje (KrF)
 • Anders Skoglund (V)
 • Terje Valen (R)
 • Ove Sverre Bjørdal (Sp)
 • Frank William Hansen (P)
 

Byutviklingskomitéen:

 • Johan Jacob Horn (H)
 • Dag Skansen (H)
 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Bjørn-Frode Schelderup (H)
 • Ruth Grung (A) – Leder
 • Geir Steinar Dale (A)
 • Thor Brekkeflat (A)
 • Per N. Sherling (A)
 • Idar Nummedal (FrP)
 • Ellinor Kreybu (FrP)
 • Eiler Lund (FrP)
 • Lillian Blom (SV)
 • Sara Henriksen (V)
 • Trygve Birkeland (KrF) – Nestleder
 • Haakon Lønning Aarø (Sp)
 

Kultur- og næringskomitéen:

Helse- og sosialkomitéen:

 • Hans Edvard Seim (H)
 • Birthe Taraldset (H)
 • Berit Hella (H)
 • Halgeir Hatlevik (A) – Nestleder
 • Line Mai Turøy (A)
 • Rune Bakervik (A)
 • Janne Halvorsen (FrP)
 • Guttorm Alvsaker (FrP)
 • Oddny Miljeteig (SV) – Leder
 • Marita Moltu (KrF)
 • Torstein Dahle (R)
 

Oppvekstkomitéen:

 • Wencke Hystad (H) – Nestleder
 • Norvald Visnes (H)
 • Robert Monsen (H)
 • Abdelmajid Jerad (H)
 • Pål Hafstad Thorsen (A)
 • Siw Anita Lien (A)
 • Tor A. Woldseth (FrP) – Leder
 • Tove Christoffersen (FrP)
 • Jarle Veivåg (Uavhengig)
 • Simen Johan Willgohs (SV)
 • Idun Kristine Bortne (V)

Utvalg[rediger | rediger kilde]

Forretningsutvalget:

 

Valgstyret:

 

Kontrollutvalget:

 • Knut Nergaard (H) – nestleder
 • Odd Rambøl (A) – leder

Og 7 medlemmer som ikke
er innvalgt i bystyret.

 

Klagenemden:

 • Lise W. Strømmen (H)

Og 6 medlemmer som ikke
er innvalgt i bystyret.

Medlemmer av byrådet[rediger | rediger kilde]

Etter kommunevalget i 2007 ble Byrådet konstituert med et flertall i bystyret bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Fremskrittspartiet valgte 29. april 2009 å tre ut av byrådet. Etter dette fortsatte Høyre og Kristelig Folkeparti i et mindretallsbyråd.

Byråd Henning Warloe ble ved Stortingsvalget i 2009 valgt inn på Stortinget. Samtidig valgte Tomas Moltu å trekke seg fra vervet som byråd av personlige grunner. Det nye byrådet har følgende byråder:

Fremskrittspartiet trådte inn igjen i byrådet 16. april 2010, og byrådet fikk da følgende sammensetning:

Byråd Christine Meyer ble i desember 2010 utnevnt til ny Konkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Hilde Onarheim (H) overtok som byråd for helse og inkludering fra 24. januar 2011.

Ungdommens bystyre[rediger | rediger kilde]

Bergen kommune vedtok i juni 2007 å opprette Ungdommens Bystyre (UB). Hver ungdomsskole og videregående skole, offentlig som privat, utnevner en representant og en vararepresentant, som enten utnevnes av elevrådet, eller ved direkte personvalg blant elevene på skolen.

Formålet med ordningen er at byens ungdom skal kunne medvirke i kommunens beslutningsprosesser i saker som berører dem, og at de generelt skal bevisstgjøres om muligheten til å påvirke verden de lever i. Ungdommens Bystyre er uavhengig av politiske partier og interesser.[6]

Møtene finner sted i den ordinære bystyresalen, og innledes med en åpen halvtime der barn og unge kan legge frem saker for medlemmene av Ungdommens Bystyre. UB kan velge å jobbe videre med problemstillingen som blir presentert. Dette kan skje ved at UB fremmer spørsmål til byrådet, utreder egne saker eller bruker informasjonen som kommer frem i sin behandling av saker som skal besluttes i Bergen bystyre.[7]

Kommunen holder årlig også en egen spørretime der barn og unge i alderen 11-18 år kan stille spørsmål direkte til byens politikere. Medlemmer av UB reiser rundt på skolene og informerer og hjelper barna med å formulere spørsmål og er faddere for barna og ungdommene på selve dagen. Viktige temaer er hvordan barn og unge har det i dag og hvordan de ønsker at det skal være, og de får dele erfaringer og stille direkte spørsmål som politikerne må svare på.[8]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]