Liste over Bergens byråder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergen kommune innførte byparlamentarisme som styringsform 26. juni 2000.[1]

Byrådet Strøm-Erichsen 2000–2003[rediger | rediger kilde]

Byrådet Strøm-Erichsen var et mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det tiltrådte som Bergens første byråd 26. juni 2000 og gikk av 27. oktober 2003, men Venstre gikk ut av byrådet allerede 25. juni 2001.[2]

Byrådet hadde opprinnelig følgende medlemmer:

1. juni 2001 ble byrådsavdelingen for service og utvikling lagt inn under byrådsavdeling for tekniske tjenester med Johnsen som byråd. Samtidig ble kulturfeltet skilt ut som en egen byrådsavdeling med Andersland som byråd. Hestetun ble da byråd for barnehage, idrett og skole.

25. juni 2001 gikk Venstre ut av byrådet, og kulturbyråd Andersland (V) ble erstattet av Per-Inge Vannebo (KrF).

19. oktober 2001 ble Ravnanger statssekretær i regjeringen. Helen Fløisand (KrF) overtok da som byråd for helse og sosial.

Fra 1. september 2002 til 30. juni 2003 hadde Hestetun omsorgspermisjon. Ruth Grung (Ap) var byråd for barnehage, idrett og skole i hennes fravær.

29. oktober 2002 ble antallet byrådsavdelinger og byråder redusert fra syv til fem. Knudsen og Vannebo gikk da av som byråder. Tystad ble da byråd for finans og service, Fløisand ble byråd for helse og bydeler, Johnsen ble byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Grung/Hestetun fortsatte som byråd for barnehage, idrett og skole, og kulturfeltet ble lagt under byrådslederens avdeling.

Byrådet Mæland I 2003–2007[rediger | rediger kilde]

Byrådet Mæland I var et mindretallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som ble støttet av Fremskrittspartiet i bystyret. Det tiltrådte som Bergens andre byråd 27. oktober 2003, og gikk av 29. oktober 2007.[3]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

Fra 2. juni 2006 til 31. januar 2007 hadde Mæland omsorgspermisjon. Warloe fungerte som byrådsleder og byråd for kultur og næring i hennes fravær, mens Hans Edvard Seim (H) fungerte som byråd for finans for Warloe.

Byrådet Mæland II 2007–2011[rediger | rediger kilde]

Byrådet Mæland II var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens tredje byråd 29. oktober 2007, og gikk av 31. oktober 2011.[4]

Byrådet hadde opprinnelig følgende medlemmer:

28. april 2009 gikk Fremskrittspartiet ut av byrådet. Meyer overtok da for Røssland som byråd for helse og sosial, Warloe overtok for Meyer som byråd for finans i tillegg til å være byråd for kultur, idrett og næring, og Iversen overtok for Christoffersen som byråd for byggesak og bydeler i tillegg til å være byråd for miljø og byutvikling. Antallet byråder ble slik redusert til fem.

28. september 2009 sluttet Warloe og Moltu som byråder. Harald Victor Hove (H) overtok som byråd for finans, og Filip Rygg (KrF) overtok som byråd for barnehage og skole. Kultur, kirke og idrett ble samtidig overført til byrådsleder Mælands avdeling, mens næring ble overført til Iversens avdeling for miljø og byutvikling.

16. april 2010 gikk Fremskrittspartiet inn igjen i byrådet. Røssland overtok da som byråd for finans, mens Hove ble byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap. Christoffersen ble byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel. Antallet byråder ble slik utvidet til syv.

24. januar 2011 sluttet Meyer som byråd. Hilde Onarheim (H) overtok da som byråd for helse og sosial.

Byrådet Mæland III 2011–2013[rediger | rediger kilde]

Byrådet Mæland III var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens fjerde byråd 31. oktober 2011, og gikk av 16. oktober 2013 da byrådsleder Monica Mæland ble utnevnt til næringsminister i Erna Solbergs regjering.[5]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

26. juni 2013 ble Dag Inge Ulstein (KrF) utnevnt til ny byråd for sosial, bolig og områdesatsning etter at Lisbeth Iversen hadde valgt å trekke seg.

Byrådet Stolt-Nielsen 2013–2014[rediger | rediger kilde]

Byrådet Stolt-Nielsen var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet frem til juni 2014, deretter er det et mindretallsbyråd bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens femte byråd 17. oktober 2013.[6]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

Endringer:

 • Gunnar Bakke gikk av 31.03.2014. Helge Stormoen (Frp) overtok posten som kultur- og næringsbyråd 02.05.014.
 • Filip Rygg gikk av 19.05.2014. Henning Warloe (H) overtok posten som byutviklingsbyråd 14.08.2014.
 • Dag Inge Ulstein gikk av 17.06.2014. Eiler Macody Lund (Frp) overtok posten som sosialbyråd 14.08.2014.

Byrådet Smith-Sivertsen 2014–2015[rediger | rediger kilde]

Byrådet Smith-Sivertsen var et mindretallsbyråd utgått av Høyre og Frp med til sammen 7 byråder. Det tiltrådte som Bergens sjette byråd 20. oktober 2014.[7]

Endringer:

 • Jana Midelfart Hoff ble utnevnt 20.10.2014 men hadde permisjon og tiltrådte 01.01.2015. Charlotte Spurkeland (H) fungerte som skolebyråd i perioden.
 • Liv Røssland gikk av 01.06.2015. Eiler Macody Lund overtok da posten som finansbyråd, og Silje Hjemdal (Frp) overtok som sosialbyråd.

Byrådet Schjelderup 2015–2019[rediger | rediger kilde]

Byrådet Schjelderup var et flertallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre med til sammen 7 byråder. Det tiltrådte som Bergens syvende byråd 22. oktober 2015.[8]

Endringer:

 • Pål Hafstad Thorsen hadde omsorgspermisjon 01.12.2015-04.02.2016, Roger Valhammer (Ap) fungerte som byråd i perioden. Thorsen gikk av 15.08.2018. Roger Valhammer overtok da byrådsposten for barnehage, skole og idrett.
 • Dag Inge Ulstein hadde omsorgspermisjon 30.04.11.06 2016, Kristian Kopperud (KrF) fungerte som byråd i perioden. Ulstein gikk av 22.11.2018. Håkon Pettersen (KrF) overtok da byrådsposten for finans, innovasjon og eiendom.
 • Rebekka Ljosland hadde omsorgspermisjon 06.12.2016-01.11.2017, Anita Gåskjenn (KrF) fungerte som byråd i perioden.
 • Erlend Horn hadde omsorgspermisjon fra 25.03.2019. Per Arne Hvidsten Larsen (V) fungerte som byråd i perioden.
 • Harald Schjelderup gikk av som byrådsleder 25.04.2019.

Byrådet Valhammer I og II 2019–2022[rediger | rediger kilde]

Byrådet Valhammer tiltrådte som Bergens åttende byråd 26. april 2019 og var et flertallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre med til sammen 7 byråder.[9]

Endringer:

 • Anna Elisa Tryti gikk av 24.06.2019. Rune Bakervik (Ap) overtok da byrådsposten for byutvikling.

Etter kommunevalget i 2019 var Roger Valhammers første byråd fra 29. oktober 2019 et mindretallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre med til sammen 25 av 67 mandater i Bergen bystyre. Byrådet hadde da følgende sammensetning:

Den 24. november 2021 stilte Valhammer kabinettsspørsmål i saken om utbygging av bybanen til Åsane. Byrådet ønsket å bygge bybanen i dagen og over Bryggen, mens opposisjonens forslag gikk ut på å legge bybanen i tunnel – enkelte representanter var sågar imot utvidelsen av bybanen, men valgte likevel å støtte dette forslaget. Valhammer fikk flertall imot seg og varslet byrådets avgang.[10]

Den 2. desember 2021 snudde to representanter for Senterpartiet og én fra Rødt og sikret flertall for bybane over Bryggen.[11] Valhammer kunne dermed danne sitt andre byråd – som var identisk med det første, og det tiltrådte 6. desember 2021.[12]

Byrådet Bakervik 2022–[rediger | rediger kilde]

Byrådet Bakervik er et byråd utgått av Arbeiderpartiet og Venstre med til sammen sju byråder.[13]

Byrådsledere[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Anne-Grete Strøm-Erichsen 26. juni 2000 27. oktober 2003 Ap
Monica Mæland 27. oktober 2003 2. juni 2006 H
Henning Warloe 2. juni 2006 31. januar 2007 H Mæland hadde omsorgsspermisjon
Monica Mæland 31. januar 2007 16. oktober 2013 H
Ragnhild Stolt-Nielsen 17. oktober 2013 20. oktober 2014 H
Martin Smith-Sivertsen 20. oktober 2014 22. oktober 2015 H
Harald Schjelderup 22. oktober 2015 25. april 2019 Ap
Roger Valhammer 26. april 2019 3. november 2022 Ap
Rune Bakervik 3. november 2022 nåværende Ap

Finansbyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Trond Tystad 26. juni 2000 27. oktober 2003 Ap Byrådets nestleder.
Henning Warloe 27. oktober 2003 2. juni 2006 H Byrådets nestleder.
Hans Edvard Seim 2. juni 2006 31. januar 2007 H Warloe fungerte som byrådsleder.
Henning Warloe 31. januar 2007 29. oktober 2007 H Byrådets nestleder.
Christine B. Meyer 29. oktober 2007 29. april 2009 H
Henning Warloe 29. april 2009 28. september 2009 H
Harald Victor Hove 28. september 2009 16. april 2010 H
Liv Røssland 16. april 2010 1. juni 2015 FrP Byrådets nestleder fra 31. oktober 2011
Eiler Macody Lund 1. juni 2015 22. oktober 2015 FrP
Dag Inge Ulstein 22. oktober 2015 22. november 2018 KrF
Håkon Pettersen 22. november 2018 29. oktober 2019 KrF
Erlend Horn 29. oktober 2019 3. november 2022 V
Per-Arne Larsen 3. november 2022 nåværende V

Helse- og sosialbyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Kristin Ravnanger 26. juni 2000 19. oktober 2001 KrF
Helen Fløisand 1. november 2001 27. oktober 2003 KrF
Trude Drevland 27. oktober 2003 29. oktober 2007 H
Liv Røssland 29. oktober 2007 29. april 2009 FrP
Christine B. Meyer 29. april 2009 24. januar 2011 H
Hilde Onarheim 24. januar 2011 31. oktober 2011 H

Byråd for helse og omsorg[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Hilde Onarheim 31. oktober 2011 22. oktober 2015 H
Rebekka Ljosland 22. oktober 2015 25. april 2019 KrF
Beate Husa 26. april 2019 3. november 2022 KrF
Ruth Grung 3. november 2022 nåværende Ap

Byråd for sosial, bolig og områdesatsning[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Lisbeth Iversen 31. oktober 2011 26. juni 2013 KrF
Dag Inge Ulstein 26. juni 2013 17. juni 2014 KrF
Eiler Macody Lund 14. august 2014 1. juni 2015 FrP
Silje Hjemdal 8. juni 2015 22. oktober 2015 FrP
Erlend Horn 22. oktober 2015 nåværende V

Barnehage- og skolebyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Geir Kjell Andersland 26. juni 2000 1. juni 2001 V
Anne-Gine Hestetun 1. juni 2001 1. september 2002 Ap
Ruth Grung 1. september 2002 30. juni 2003 Ap Hestetun hadde omsorgspermisjon.
Anne-Gine Hestetun 30. juni 2003 27. oktober 2003 Ap
Hans-Carl Tveit 27. oktober 2003 29. oktober 2007 V
Tomas Moltu 29. oktober 2007 28. september 2009 KrF
Filip Rygg 28. september 2009 31. oktober 2011 KrF
Harald Victor Hove 31. oktober 2011 20. oktober 2014 Høyre
Charlotte Spurkeland 20. oktober 2014 1. januar 2015 Høyre Jana Midelfart Hoff hadde permisjon frem 1.1.2015
Jana Midelfart Hoff 1. januar 2015 22. oktober 2015 Høyre
Pål Hafstad Thorsen 22. oktober 2015 1. desember 2015 Ap
Roger Valhammer 1. desember 2015 4. februar 2016 Ap Pål Hafstad Thorsen hadde omsorgspermisjon.
Pål Hafstad Thorsen 4. februar 2016 15. august 2018 Ap
Roger Valhammer 15. august 2018 25. april 2019 Ap
Linn Kristin Engø 26. april 2019 nåværende Ap

Byutviklingsbyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Tom Knudsen 26. juni 2000 29. oktober 2002 Ap
Nils-Arild Johnsen 29. oktober 2002 27. oktober 2003 Sp
Lisbeth Iversen 27. oktober 2003 31. oktober 2011 KrF Byrådets nestleder fra 29. oktober 2007 til 31. oktober 2011.
Filip Rygg 31. oktober 2011 19. mai 2014 KrF
Henning Warloe 14. august 2014 22. oktober 2015 Høyre
Anna Elisa Tryti 22. oktober 2015 24. juni 2019 Ap
Rune Bakervik 24. juni 2019 nåværende Ap

Byråd for klima, kultur og næring[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Julie Andersland 22. oktober 2015 nåværende V

Kulturbyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Geir Kjell Andersland 26. juni 2000 25. juni 2001 V
Per-Inge Vannebo 25. juni 2001 29. oktober 2002 KrF
Anne-Grete Strøm-Erichsen 29. oktober 2002 27. oktober 2003 Ap
Henning Warloe 27. oktober 2003 28. september 2009 H
Monica Mæland 28. september 2009 16. april 2010 H
Harald Victor Hove 16. april 2010 31. oktober 2011 H
Gunnar Bakke 31. oktober 2011 31. mars 2014 FrP
Helge Stormoen 2. mai 2014 22. oktober 2015 FrP

Næringsbyråder[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Anne-Grete Strøm-Erichsen 26. juni 2000 27. oktober 2003 Ap
Henning Warloe 27. oktober 2003 28. september 2009 H
Lisbeth Iversen 28. september 2009 16. april 2010 KrF
Øistein Christoffersen 16. april 2010 31. oktober 2011 FrP
Gunnar Bakke 31. oktober 2011 31. mars 2014 FrP
Helge Stormoen 2. mai 2014 22. oktober 2015 FrP

Byråd for tekniske tjenester[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Nils-Arild Johnsen 26. juni 2000 29. oktober 2002 Sp

Byråd for service og utvikling[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Anne-Gine Hestetun 26. juni 2000 1. juni 2001 Ap

Byråd for byggesak og bydeler[rediger | rediger kilde]

Navn Fra Til Parti Merknader
Øistein Christoffersen 29. oktober 2007 29. april 2009 FrP

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Bergen kommune: Det politiske systemet i Bergen[død lenke]
 2. ^ «Bergen kommune: Byrådet Strøm-Erichsen 2000-2003.». Arkivert fra originalen 14. oktober 2013. Besøkt 5. mai 2011. 
 3. ^ «Bergen kommune: Byrådet Mæland I 2003-2007.». Arkivert fra originalen 14. oktober 2013. Besøkt 5. mai 2011. 
 4. ^ «Bergen kommune: Byrådet Mæland II 2007-2011.». Arkivert fra originalen 27. september 2019. Besøkt 14. september 2019. 
 5. ^ «Bergen kommune: Byrådet Mæland III 2011-2013.». Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 14. september 2019. 
 6. ^ Bergen kommune: Byrådet Stolt-Nielsen 2013-2014.[død lenke]
 7. ^ Bergen kommune: Byrådet Smith-Sivertsen 2014-2015.[død lenke]
 8. ^ «Bergen kommune: Byrådet Schjelderup 2015-2019.». Arkivert fra originalen 7. august 2019. Besøkt 14. september 2019. 
 9. ^ Bergen kommune: Byrådet Valhammer 2019-
 10. ^ AS, TV 2 (24. november 2021). «Byrådet i Bergen går av etter å ha tapt i bybanesaken». TV 2 (norsk). Besøkt 24. november 2021. 
 11. ^ «Nytt flertall for Ap-byråd i Bergen: – Jeg er lettet». www.vg.no. Besøkt 16. desember 2021. 
 12. ^ NRK (6. desember 2021). «Byrådet blir konstituert klokka 14». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 16. desember 2021. 
 13. ^ Margot, Ines; Hansen, Birthe Steen. «Nytt byråd på plass i Bergen: – Et alvorlig bakteppe». Dagsavisen (norsk). Besøkt 3. november 2022. 

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]