C.A. Reitzels Boghandel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
C.A. Reitzels boghandel på Nørregade i København.

C.A. Reitzels boghandel var Danmarks eldste bokhandel inntil den ble nedlagt i 2009.[1] Bokhandelen ble grunnlagt i 1819Købmagergade i København av Carl Andreas Reitzel. Bokhandelen holdt til i Købmagergade 44, Vajsenhuset, 1827-1853, og fortsatte i Løvstræde 7 1853-1937 og i Nørregade 20 fra 1938.[2]

De første 100 årene[rediger | rediger kilde]

C.A. Reitzel etablerte sin forretning ved hjelp av 200 lånte riksdaler. Han var utlært hos bokhandleren Gerhard Bonnier. De fleste bokhandlere i København var lite tilfreds med Reitzels tiltak, og mente det allerede var nok av bokhandlere i byen. Men Reitzel hadde tilsynelatende nese for gode forretninger. Bokhandlerne klarte å påvirke forholdene slik at Reitzel ble nektet opptak i den tyske bokhandlerforening, noe som betydde at han ikke kunne få rabatt og kreditt på utenlandske bøker.Men på grunn av sine talenter for forretninger lyktes det ham allikevel å slå igjennom. Da det tyske forlaget Cotta annonserte at de ville utgi den første samlede utgave av enten Johann Wolfgang von Goethes eller Friedrich Schillers verker, anså Reitzel det for en sikker suksess. Han bestilte derfor 100 eksemplarer av verket, uten å ha en eneste forhåndsbestilling. Denne store ordren ga øyeblikkelig en god kreditt hos det tyske forlaget, og da salget av verket etterpå gikk strykende, var hans anseelse som bokhandler både hjemme og i utlandet sikret.[3]

C.A. Reitzels boghandel fikk privilegium som universitetsbokhandler, noe som blant annet innebar at han sto for eneleveransen til Københavns Universitetsbibliotek. Reitzel startet dessuten et forlag, og langt størsteparten av de litterære produksjoner i den danske gullalder utkom på C.A. Reizels forlag.[4] Det var i løpet av denne tidlige perioden at bokhandelen skiftet lokaler til Løvstræde i den bygning som kalles Vajsenhusets gård.

Dikteren og filosofen Poul Martin Møller udødeliggjorde Reitzels bokhandel i sitt dikt Scener fra Rosenborgs Have i den komiske dialogen kalt Hans og Trine:

Nys jeg er fra Reitzel kommen,
Og en nysselig Roman
Har jeg her i Trøjelommen,
Som vi sammen læse kan.

Poul Martin Møller, Efterladte Skrifter, 1855, bind 1, s. 52.

I 1853 døde C.A. Reitzel og hans sønner, Theodor og Carl Reitzel overtok virksomheten. De hadde imidlertid ikke samme forretningssans som faren, og især forlagsvirksomheten ble betydelig innskrenket, for endelig å bli solgt til Gyldendal i 1890.

Bokhandleren Otto B. Wroblewski gikk selv i lære i C.A. Reitzels bokhandel og arbeidet der siden i perioden 18431853. I 1888 utga han en erindringsbok om sine år i bokladen i forbindelse med 100-årsdagen for C.A. Reitzels fødsel. Her gir han et innblikk i den litterære verden i slutten av Gullalderens København. Forfattere og andre kjente kulturpersonligheter frekventerte ofte bokhandelen både som kunder og som utgivende forfattere på Reitzels forlag.

Mest kjent er kanskje situasjonen mellom H.C. Andersen og Johan Ludvig Heiberg som ble gjengitt i Danmarks Radios tv-serie Bryggeren. Heiberg hadde utgitt boken Nye Digte, hvor H.C. Andersen ble kritisert i diktet En sjæl efter døden. På grunn av H.C. Andersens sarte gemytt hadde Reitzel beordret bokhandlermedhjelperne til å nekte seg hjemme hvis Heiberg dukket opp. En dag ankom Heiberg mens Reitzel hadde et møte med H.C. Andersen inne på sitt kontor. Wroblewski forteller videre:

«Goddag, min unge Ven! er Hr. Reitzel hjemme?» L., (en af Personalet) yderst befippet ved at skulle lyve for den store Mand med Fare for at blive greben i flagrant Løgn, stammer altsaa nølende: «Nej, Hr. Professor». «Ja saa, ikke det!» (han har imidlertid hørt Lyden af de Samtalendes Stemmer inde i Kontoret). «Han er maaske paa Børsen?» Her saa' han med sit mest sarkistiske Smil paa Vedkommende. «Nej, det tror jeg ikke.» «Hm - maaske han er rejst til Messen i Leipzig?» Det var en fuldstændig Leg som Katten med Musen. «Nej ... det er han ganske vist ikke.» «Naa, ja, saa kommer han maaske snart hjem.» Stadig hører man de talende ved Siden af....«Ja! det gjør han vel»...«Ja, saa tror jeg, jeg vil vente lidt», og dermed sætter han sig ned. Lidt efter gaar Kontordøren op og de samtalende træde ud. - Stort Tableu! Først fik vi, Personalet, et lynende Blik af Principalen og derefter Heiberg det allerelskværdigste Smil og Haandtryk, der gjengjældtes, som om aldeles intet var passeret, med: «Ah, Goddag, kjæreste Hr. R.! ja jeg tænkte nok at De kom snart hjem!» og derpaa fik H.C.A. et lige saa smilende og høfligt Goddag; men A. saa' ud som han havde faaet noget forfærdeligt Bittert i Munden og bugtede sig skyndsomt ud af Døren.

Wroblewski, s. 13-14.

Seneste 100 år[rediger | rediger kilde]

Theodor Reitzel døde i 1908, og Carl Reitzel i 1911, deretter overtok C.A. Reitzels sønnesønn C.A. Reitzel junior direktørposten for virksomheten. Aksel Sandal fungerte som medeier, og etter den yngre C.A. Reitzels død i 1921 overtok han helt ledelsen.

Sandal innførte mer moderne forretnings- og ledelsesmetoder, som blant annet innbefattet en gjenopptakelse av forlagsvirksomheten. I 1938 flyttet virksomheten til Nørregade i København. I 1950-årene ble forlag og bokhandel to adskilte virksomheter, med Aksel Sandals sønn Jørgen Sandal som direktør for forlaget, og brødrene Schur ledet bokhandelen.

Svend Olufsen, som hadde vært ansatt i bokhandelen siden 1961, overtok den i 1970-årene. I 1982 kjøpte han også forlaget og de to adskilte virksomhetene ble igjen en samlet enhet. Fra slutten av 1990-tallet gikk det derimot tilbake for virksomheten. Med lukkingen av Daells Varehus falt antallet av strøkkunder drastisk og med flyttingen av Københavns Universitet forsvant også studentene som kunder. I 2003 kom det største slag for virksomheten da den mistet Skolebibliotekscentralen som kunde, etter å ha tapt konkurranseutbudet. Det Kongelige Bibliotek, som hadde vært mangeårig kunde, la også sin leveranse ut på anbud og da mistet man en annen stor kunde.

I juli 2008 gikk forretningen til betalingsstopp og et opphørsutsalg ble satt i gang. Butikken oppnådde imidlertid ved forhandlinger med investorer å skaffe de nødvendige midlene til å fortsette. I februar 2009 kjøpte brødrene Bruun forlaget og bokhandelen. De forventet å føre forretningen videre med et helt nytt konsept. Skjønnlitteratur skulle ha en rabattsats på 20 % og faglitteratur på 15 %

Det lyktes imidlertid ikke og butikken og hjemmesiden lukket senere samme år.[5]

C.A. Reitzel fortsetter[rediger | rediger kilde]

I juni 2010 overtok Irene og Erik V. Krustrup C.A. Reitzel.[6][7]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Otto B. Wroblewski, Ti Aar i C.A. Reitzels Boglade, C.A. Retzel, 1889. Kan leses på eremit.dk Arkivert 18. august 2007 hos Wayback Machine.
  • Weekendavisen Bøger, nr. 33, 15. august 2008, s. 6.

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ http://kpn.dk/boger/article1884407.ece Kultur på nett
  2. ^ Bente Scavenius m. fl. Guldalderhistorier : 20 nærbilleder af perioden 1800-1850, "Nys jeg er fra Reitzel kommen ...", side 110.
  3. ^ Wroblewski, s. 9
  4. ^ P. Hansen, Ilustreret Litteraturhistorie, 1889, bind II, s. 495.
  5. ^ http://kpn.dk/boger/article1884407.ece Kultur på nett
  6. ^ Bornholms tidende[død lenke]
  7. ^ COLBERGS Arkivert 19. april 2010 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]