Saemien Sijte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Saemien Sijte er et nasjonalt museum for sørsamisk historie og kultur, beliggende på Snåsa i Nord-Trøndelag.[1]

Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen. Saemien Sijte ligger på nabotomten til Åarjel-saemiej skuvle.

Museet mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris for 2017.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Direktør Birgitta Fossum ved Saemien sijte holder takketale i fylkestinget i Nord-Trøndelag 13.12.2017, etter å ha mottatt Nord-Trøndelag fylkes kulturpris.

Foreningen Saemien Sijte ble stiftet 29. februar 1964 med det formål å etablere et samisk kulturhus og museum i Snåsa i sørsamisk område, med en samling av bruksting, samiske bygninger/husvær, duedtie og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Utgangspunktet for museet var en rekke bruksgjenstander testamentert fra Anna Dærga (1898–1963).[2][a]

Institusjonen Saemien Sijte er fra 1. januar 2006 omorganisert til stiftelse som ledes av et styre på 5 medlemmer; stiftelsen ble etablert av Sametinget og foreningen i samarbeid. Museumsbygningen ble overdratt fra foreningen til stiftelsen. Foreningen eier fortsatt de museale gjenstandene, men disponeres av stiftelsen. Dan Jåma leder stiftelsesstyret. Foreningen Saemien Sijte har overført bygg og virksomhet til stiftelsen. Foreningen har eget styre, med lagets årsmøte som høgeste organ. Foreningen velger 2 av styremedlemmene til stiftelsen. Foreningen vil utvikle sin virksomhet videre i samarbeid med Stiftelsen Saemien Sijte og andre aktører.

Utgivelser[rediger | rediger kilde]

Museet utgir årboka Åarjel-saemieh (Samer i sør) hvert tredje år; første gang i 1983.[5][6]

Museet har også utgitt skriftserien Dovletje – kildeskrifter til sørsamisk historie, redigert av Anders Løøv.[7][8]

 1. Lappekommisjonen av 1889, Del 1, Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. 1991. ISBN 82-992522-1-0
 2. Samemisjonæren Isaac Olsen (1680-1730) og hans "Underdanigst Undrettning om Norlandenne" (1718). 1994. ISBN 82-992522-3-7
 3. Hede lappförsamlings husförhörslängder 1826-1898. 1996. ISBN 82-992522-4-5
 4. Lappekommisjonen av 1889, Del 2, Kommisjonens forhandlingsprotokoller (om Kommisjonens arbeid i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag) : erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-992522-5-3
 5. Lappefogd I.B. Herstads årsberetninger 1894-1904. 2001. ISBN 82-992522-8-8
 6. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706–08). 2014. Redigert av Anders Løøv; fullført av Åke Jünge og Margrethe Løøv[9]

Museumsbygget[rediger | rediger kilde]

Bygningen Saemien Sijte sto ferdig 1. juli 1979 og ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Saemien Sijte disponerer et areal på 25 dekar som Snåsa kommune har stilt til disposisjon. Planen er å utnytte dette arealet til å bygge opp en utstilling av samiske bygninger og redskaper som naturlig hører til ute i det fri.

Saemien Sijte leier også ut kontorlokaler til andre offentlige institusjoner som jobber med samiske spørsmål: Avdelinger av Sametingets forvaltning, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag reinsamelag og Duodjeinstituhtta (samisk husflid).

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Anna Dærga het Anna Kristina Olsdatter Granefjell (1898–1963) og bodde tidvis ved Dærgafjell i Røyrvik kommune med ektemannen Peder Jakobsson Dærga (1888–1956).[3] Hun ble i 1956 hedret med Kongens fortjenstmedalje.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Saemien Sijtes offisielle nettsted
 2. ^ Jubileumshefte : Saemien sijte 40 år : 1964-2004. Redaktør: Arna Haga. Utgitt av Saemien sijte, 2004. ISBN 82-993781-3-3
 3. ^ Anna Olsdatter fra slektsdatabasen sijtijarnge.no, sist lest den 14. desember 2017.
 4. ^ Tildelinger fra kongehuset.no, søk på "Anna Dærga" sist utført den 14. desember 2017.
 5. ^ Åarjel-saemieh, årbok. Utgitt av Saemien sijte ISSN 0333-4899
 6. ^ Åarjel-saemieh; artikkelindeksering i BIBSYS
 7. ^ Dovletje ISSN 0803-6233
 8. ^ ebøker av Dovletje, fra bokhylla.no, via BIBSYS
 9. ^ Nytt kildeskrift lanseres; saemiensijte.no, 5.2.2014

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]