Hopp til innhold

Museer i København og omegn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over museer i KøbenhavnRegion Hovedstaden. Listen er ikke komplett.

Museum Bilde Sted Beskrivelse
Amagermuseet Store Magleby på Sydamager, ved Kastrup flyplass. Kulturhistorisk museum med utstillinger om den hollandske innvandringen, interiører og en stor samling av tekstiler. Museet er en del av Museum Amager i Dragør.
Amalienborgmuseet Christian VIIIs Palé på Amalienborg

Museet er en del av De Danske Kongers Kronologiske Samling og er viet Glücksburgerne.

Arbejdermuseet Rømersgade 22 i København Kulturhistorisk museum som viser dagliglivet til de københavnske arbeiderne i de siste 150 år.
Arken Ishøj København Arken Museum for Moderne Kunst har en samling med rundt 400 kunstverker med hovedvekt på dansk og internasjonal samtidskunst.
Astrologisk Museum Nørrebrogade 66 D i København Museum tilegnet astrologiens verden
Bakkehusmuseet Rahbeks Allé på Frederiksberg Kulturhistorisk museum. Innredet med minnestuer over de som har bebodd huset.
Bank- og Sparekassemuseet Overgaden neden Vandet 11, København Museet for Carl Frederik Tietgen, bank og sparekasser
Blixenmuseet Rungstedlund ca. 24 km nord for København. Karen Blixens barndomshjem. Kulturhistorisk museum.
Botanisk Have Øster Farimagsgade 2 C Botanisk have har mer enn 22 000 forskjellige registrerte planter på sitt område. Anlegget er en del av Botanisk Museum og Centralbibliotek.
Brede Værk Mølleåen nord for Kongens Lyngby ca. 10 km nord for København Museum for industrikultur. Museet er en del av Nationalmuseet.
Carlsberg Museet Langgade 1, Valby bakke I Gamle Carlsbergs bryggeri fra 1847 er det innredet et 10.000 m² moderne opplevelsessenter.
Christiansborg slott Slotsholmen i København Store deler av Christiansborg er åpent og kan besøkes av publikum
Cirkusmuseet Hvidovre Cirkusmuseet har mer enn 100.000 gjenstander fra sirkusverdenen i sin samling.
Cisternerne Valby Bakke, i Søndermarken overfor Frederiksberg slott. Museum for moderne glasskunst
Danmarks Tekniske Museum Fabriksvej 25 i Helsingør Teknisk museum med en stor samling med bl.a. dampmaskiner, veteranbiler og fly.
Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B på Christianshavn i København DAC formidler og utvikler viten og visjoner om fremtidens arkitektur, bygging og byutvikling.
Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard 27 i København Utstilling med dansk og internasjonal design.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Museet ligger i Hørsholm, i avlsbygningene fra det gamle Hirschholm slott Statlig spesialmuseum for jakt og skogbruk. Ligger under Kulturministeriet.
Dansk Jødisk Museum Proviantpassagen 6 i København Landsdekkende museum for dansk-jødisk kultur, kunst og historie.
Dansk Skolemuseum På hjørnet av Rådhusstræde og Kompagnistræde i København. Skolemuseet er et nasjonalt, kulturhistorisk museum som foretar innsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling av Danmarks utdannelses- og skolehistorie. Museet har vært lukket for publikum siden 1. august 2008.
Davids Samling Kronprinsessegade 30-32 i København Kunstmuseum med kunst og kunsthåndverk fra 1700-tallets Europa, dansk gullalder og nyere dansk kunst samt kunst fra den islamske verden.
De Danske Kongers Kronologiske Samling Museet er i to deler; Amalienborgmuseet og Rosenborg slott
Den Frie Udstilling Oslo Plads 1 ved Østerport Viser kunstutstillinger som er produsert og valgt ut av kunstnere.
Den Hirschsprungske Samling Stockholmsgade ved Østre Anlæg Stor samling av kunst fra Gullalderen og kunst av Skagenmalerne.
Den Kongelige Afstøbningssamling Toldbodgade 40 i Vestindisk Pakkhus Museet inneholder ca. 2.500 gipsavstøpninger av skulpturer fra ca.2.500 f.Kr. til rundt år 1600.
Den Kongelige Kobberstiksamling Samling av grafisk kunst under Statens Museum for Kunst. Samlingen består av mer enn 245 000 verker og er en del av Statens Museum for Kunst.
Designmuseum Danmark Bredgade 68 i København Museet stiller ut dansk og internasjonalt kunsthåndverk og industrielt design.
Det Kongelige Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1, Slotsholmen i København Danmarks nasjonalbibliotek med stadig skiftende utstillinger.
DieselHouse Elværksvej 50, København DieselHouse er bygget opp rundt en B&W dieselmotor fra 1932, som i over 30 år var verdens største dieselmotor. Levendegjør historien om dieselmotoren.
Frederiksborg slott Hillerød ca. 35 km nordvest for København. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slott er et museum som inneholder en kronologisk samling av blant annet portretter, historiemalerier, møbler og kunstindustri som belyser Danmarks historie fra kristendommens innføring til nyeste tid. Museet er en egen avdeling av Carlsbergfondet.
Olga's Lyst Sommerstedgade 11 i København Leketøymuseet viser leketøy fra 1840 og opp til 1930.
Esrum kloster
Experimentarium Tuborg Havnevej 7 i Hellerup Naturvitenskapelig og teknisk museum
Frihedsmuseet Churchillparken i København rett ved Amalienborg, Kastellet og Langelinie. Museet er en del av Nationalmuseet og forteller om okkupasjonen og motstandskampen i Danmark i årene 19401945.
Frilandsmuseet Lyngby ca. 10 km. nord for København Museet inneholder bygninger fra forskjellige deler av Danmark, Færøyene og de tidligere danske landsdelene Skåne, Halland, Blekinge og Sydslesvig.
Furesø Museer Furesø nord for København Furesø Museer består av fire historiske hus: Mosegaarden, Ellegården, Farumvejgård og Cornelen. Museet gir et innblikk i Furesø kommunes lokalhistorie fra oldtiden til i dag.
GAMMEL STRAND Sankt Annæ Plads 13 på Gammel Strand i København Den danske Kunstforening viser eldre og ny kunst samt holder poesikvelder og salonger.
Geologisk Museum Geologisk Museum ligger på Øster Voldgade i København. Geologisk Museum har en rekke geologiske samlinger av fossiler, mineraler, bergarter, meteoritter m.m. Samlingene inngår i utstillingene og museets forskning. Museet en del av Statens Naturhistoriske Museum.
Glyptoteket Dantes Plads på Vesterbro i København Ny Carlsberg Glyptotek inneholder antikk og moderne kunst, både skulptur og maleri. Tilsammen over 10.000 verker.
Greve Museum Greve ca. 30 km syd for København Kulturhistorisk museum med særlig fokus på 1800-tallets hedebokultur og 1900-tallets forstadsutvikling.
Guinness World of Records Museum Østergade 16 ved Strøget i København Museum som viser rekorder fra hele verden med bl.a.verdens høyeste mann.
H.C.Andersen Eventyrhuset Rådhuspladsen 57 i København Museum som viser H.C. Andersens livshistorie.
Heerup Museum Kirkesvinget 1, Rødovre Kunstmuseum for arbeidene til Henry Heerup. Museets samling av Heerups verker gir et innblikk i kunstnerens store produksjon av maleri, grafikk, litografi og skulptur.
Helsingør Bymuseum Sct. Anna Gade 36 i Helsingør Museet inneholder bl.annet en bymodell (1:300) som viser hvordan Helsingør så ut i 1801 og en utstilling om Øresund.
Industrimuseet FrederiksVærk Frederiksværk på Nordsjælland. Museet har et kobbervalseverk og en smie, vannmøller og dampkraft. Museet er en del av Tøjhusmuseet.
Klunkehjemmet Frederiksholms Kanal i København Leilighet som med unntak av to rom fremviser klunketiden som den var i årene mellom 1890 og 1914. En del av Nationalmuseet.
Kongernes Lapidarium Christian IVs Bryghus i København. Museum med skulpturer, naturstensfigurer og gipsmodeller.
Kronborg slott Slottet ligger ved Helsingør på det smaleste punktet av Øresund. Kronborg slott er en av Danmarks viktigste kulturhistoriske severdigheter og er i dag museum.
Kroppedal Museum Vridsløsemagle ca. 20 km fra København Museet har permanente utstillinger om dansk astronomi generelt og spesielt om astronomen Ole Rømers arbeid og oppdagelser.
Københavns Fængslers Museum Vestre Kirkegårds Alle 1A, stuen, 2450 - København Fængselsmuseet fortæller bl.a. historien om de københavnske fængselsvæsen fra 1662 til i dag. Museet drives af frivillige tidligere ansatte og har åbent på tirsdage - ser mere https://web.archive.org/web/20160817190001/http://www.koebenhavnsfaengsler.dk/Museum-2237.aspx
Københavns Museum Vesterbrogade 59 i København Museet viser Københavns historie fra 1100-tallet og frem til i dag
Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Charlottenborg er Københavns største utstillingssted for samtidskunsten. Statlig institusjon som hører under Kulturministeriet.
Kunsthallen Nikolaj Nikolaj Plads 10 i København Utstilling av samtidskunst
Lille Mølle Christianshavns voller, mellom Torvegade og Bådsmandsstræde. Lille Mølle er en hollandsk vindmølle oppført i 1783. Lille Mølle er en del av Nationalmuseet
Louisiana kunstmuseum Humlebæk nord for København Museum for moderne kunst med bl.a. Pablo Picasso og Andy Warhol.
Medicinsk Museion Bredgade 62, København. Museet forsker i, samler inn og stiller ut den medisinske kulturarv.
Musikmuseet Ligger på Åbenrå 30 i København Museet har musikkinstrumenter fra hele verden samt et bibliotek og arkiv med materiale særlig om instrumenter og dansk musikkliv.
Nationalmuseet Nationalmuseet ligger i Prinsens Palé ved Frederiksholms Kanal i København. Danmarks statlige, kulturhistoriske hovedmuseum og omfatter så vel dansk som utenlandsk kulturhistorie.
Nordatlantens brygge Strandgade 91 på Christianshavn i København Museet viser kunst og kultur fra Island, Grønland og Færøyene.
Ordrupgaard Museet ligger ved Jægersborg Dyrehave nord for København Statlig kunstmuseum med en av Nord-Europas betydeligste samlinger av dansk og fransk kunst fra det 19. og begynnelsen av det 20. århundre.
Orlogsmuseet Overgaden oven Vandet 58 på Christianshavn i København Den danske flåtes museum
Politimuseet Fælledvej 20 i København Museet forteller om det danske politiets historie fra 1294 og vekternes tid frem til i dag.
Post & Tele Museum Købmagergade 37 i København Utstillinger om alt fra postvesenet på Christian IVs tid og frem til vår tid.
Revymuseet Allégade på Frederiksberg Museets utstilling viser utdrag revyens og underholdningens historie.
Rosenborg slott Kongens Have, like utenfor sentrum av København En del av De Danske Kongers Kronologiske Samling. De danske kronregaliene og kronjuvelene er utstilt her.
Rudersdal Museer Rudersdal nord for København Rudersdal Museer består bl.a. av de to avdelingene Mothsgården og Vedbækfunnene fra jernalderen på Gammel Holtegård.
Rundetårn Købmagergade 52A i København Rundetaårn ble bygget som observatorium i 1642 og inneholder i dag museum og utstillinger.
Spejdermuseet Arsenalvej 10, Arsenaløen på Holmen i København Utstillingene viser utviklingen som ligger til grunn for nåtidens speiderarbeide.
Statens Museum for Kunst Sølvgade i Indre By, København ut til Østre Anlæg. Danmarks nasjonalgalleri og landets hovedmuseum for billedkunst.
Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museum er en sammenslåing av Botanisk Have, Botanisk Museum & Centralbibliotek, Geologisk Museum og Zoologisk Museum.
Storm P.-Museet Frederiksberg Runddel på Frederiksberg i København Museet viser en del av Robert Storm Petersen etterlatte bo.
Teatermuseet i Hofteatret Christiansborg slott Museet viser objekter fra dansk teaterhistorie.
Thorvaldsens Museum Slotsholmen rett ved Christiansborg slott i København. Museet inneholder Bertel Thorvaldsens statuer og relieffer samt malerier m.m. av andre kunstnere.
ToldSkat Museum Langelinie Allé 21 i København Museum for toll- og skattevesenets historie som holder til i Dahlerups pakkhus i Frihavnen.
Tøjhusmuseet Tøjhusgade 3, København Statlig spesialmuseum for dansk forsvars- og våpenhistorie.
Tycho Brahe Planetarium Gml. Kongevej i København Planetariet har en permanent utstilling om astronomi og romforsking samt computergrafikk m.m.
Zoologisk Have Roskildevej 32 på Frederiksberg Zoologisk Have er en av Europas eldste dyrehager. Den har over 3 500 dyr fordelt på 250 arter.
Zoologisk Museum Universitetsparken 15 i København Museet stiller ut utstoppede pattedyr, fugler og insekter. Museet er en del av Statens Naturhistoriske Museum.
Æbelholt Klostermuseum Æbelholt 4 i Hillerød Museum ved ruinene av Nordens største Augustinerkloster. Viser objekter fra tidligere utgravinger og klosterets urtehage.
Øresundsakvariet Strandpromenaden 5 i Helsingør København universitets saltvannsakvarium for danske havdyr

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata