Øresund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Øresund sund
Kart over Øresund

Øresund er havsundet mellom Sjælland i Danmark og Skåne i Sverige. Øresund danner også riksgrense mellom de to landene. Øya Ven er svensk territorium, mens Amager og Saltholm er dansk. Sundet er 118 km langt og 4–28 km bredt. Det begrenses i nord av linjen Gilbjerg HovedKullen, og i sør av linjen Stevns fyrFalsterbo. Middeldybden angis gjerne til cirka 11 meter, men området består av både lavtvannsbukter og områder med dybder opp til omkring 40 meter på det smale stykket mellom Helsingør og Helsingborg. I 2000 ble Øresundsforbindelsen åpnet, noe som innebærer vei- og togforbindelse mellom København og Malmö.

Bunnforholdene[rediger | rediger kilde]

Bunnforholdene er mangearta, men lavtvannsområdene blir generelt dominert av sandbunn og de dypere områdene av store mengder av silt og leire. I mindre områder finnes dessuten steinrev, muslingbanker og blottlagt grunnfjell. Visse steder i Køge Bugt finnes nunataker av undergrunnens kalk. Mellom Amager og Malmö ligger en gammel randmorene kalt Drogden Sill, hvor vanndybden ikke overstiger 10 meter. Denne terskelen blir i stor grad styrt av vanngjennomstrømningen.

Havstrømmene[rediger | rediger kilde]

Sundet er ansvarlig for cirka 25 prosent av vannutskiftningen mellom Østersjøen og Kattegat/Nordsjøen. Øresund har generelt en nordgående overflatestrøm som fører brakkvann fra Østersjøen mot Kattegat. Fra Kattegat strømmer saltvann sørover langs bunnen. De to vannmassene blandes under normale vindstille forhold ikke, men danner et såkalt springlag med en stor gradient hva angår salinitet og temperatur. Springlaget ligger vanligvis i cirka 10–12 meters dybde. Kun i få situasjoner vil vinden være kraftig nok til å blande vannsøylen og dermed bringe saltvann fra Kattegat til Østersjøen.

Eierskapet[rediger | rediger kilde]

Øresund har gjennom historien hatt en viktig strategisk betydning for en rekke land. Nord-Europas viktigste skipsled går gjennom Øresund. Råderetten over Øresund og Skåne har imidlertid vært en stadig tilbakevennende årsak til konflikter mellom dansker og svensker. Gjennom flere århundrer krevde den danske kongemakten avgift av alle forbipasserende skip i Øresund, og den såkalte øresundstollen ble innkrevd ved Kronborg. I 1660 sto Øresundsslaget mellom de svenske og danske kongemaktene, og danskene fikk hjelp fra hollenderne til å motstå den svenske overmakten. Senere måtte imidlertid danskene kapitulere, og ved den såkalte Roskildefreden i 1658 måtte danskekongen avstå Skånelandene til svenskekongen. Man regner allikevel ikke Skåne som fullt ut integrert med Sverige før i 1720. Før 1720 hadde Skåne og farvannene i Øresund i sin helhet vært danskkontrollerte siden 900-tallet.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Stig Wørmer, Danmark og Skåne, Gad, 2003, ISBN 8712038024, ISBN 9788712038023

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]