Hopp til innhold

Wikipedia:Innholdspolitikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


Wikipedias innhold er styrt av tre kjerneprinsipper: nøytralt ståsted, verifiserbarhet og ingen original forskning. Bidragsytere bør gjøre seg kjent med alle tre, og tolke dem i sammenheng:

  1. Nøytralt ståsted – Alle Wikipedia-artikler og annet encyclopedisk innhold må skrives fra et nøytralt ståsted ved å representere vesentlige syn rettferdig, i riktige proporsjoner og uten slagside.
  2. Verifiserbarhet – Materiale som har blitt utfordret eller sannsynligvis kan bli utfordret, samt alle sitater, må dekkes av en pålitelig, publisert kilde. Grensen for inklusjon på Wikipedia er verifiserbarhet, ikke sannhet – i denne sammenhengen menes, om leseren kan sjekke materialet lagt til på Wikipedia allerede er blitt publisert av en pålitelig kilde, ikke om leseren tror det er sant.
  3. Ingen originalforskning – Wikipedia publiserer ikke nye ideer: alt materiale i Wikipedia må basere seg på en pålitelig, publisert kilde. Artikler kan ikke inneholde nye analyser eller synteser av publisert materiale, som brukes for å fremme en gitt posisjon som ikke fremmes av kilden.

Disse prinsippene ligger til grunn for typen og kvaliteten på materialet som er akseptabelt i Wikipedia-artikler. Siden prinsippene utfyller hverandre, skal de ikke betraktes isolert fra hverandre. Prinsippene som ligger til grunn for innholdspolitikken overstyres ikke av andre retningslinjer eller av konsensus blant bidragsyterne.

Se også

[rediger kilde]