Hopp til innhold

Hølaløkka

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hølaløkka, inngangen til parken fra Stanseveien
Nedre dam og forbindelsen til øvre del av parken
Øvre dam

Hølaløkka er en vannpark i elva Alnas løp på nedre Grorud i Oslo, åpnet i 2004.

Parken, som er cirka 0,15 dekar stor, ligger inne i området som avgrenses av Stanseveien i øst, Grorudveien i øst og nord og Gangstuveien i vest, 1,5 km fra Grorud T-banestasjon og cirka en halv kilometer fra Grorud jernbanestasjon.

Leirfossen øverst i parken blir gjenåpnet med naturlig løp i 2009.[1] Parken nedenfor fossen består av to to-tre meter dype dammer. Langs en renne mellom dammene er det plassert benker, og ved den nederste dammen finnes en brygge. Vannkvaliteten er ikke god nok til at helsemyndighetene anbefaler folk å bade i dammene.

Drøyt 15% av Alnas vannføring føres gjennom parken, det øvrige går i en kulvert under parken.

Sumpplanter som hører til på stedet og spesialkonstruerte kantsoner er med på å rense forurenset overvann fra trafikk- og industriområdene i dalen før det renner ut i Alna.

Turvei D9 passerer parken langs Gangstuveien.

Som bypark er parken forholdsmessig lite brukt. Det er ikke tilrettelagt aktiviteter i parken, men den er godt egnet til å gå tur og til å sitte i. I to spørreundersøkelser i 2005 og 2007 svarer cirka 60% av de spurte i Groruddalen at de kjenner til Hølaløkka og har vært der. De som svarte var mest misfornøyd med at det var vilt og ustelt i parken, at det var for mye alger i vannet og at det mangler alminnelig parkmøblering.

Parken ligger langs bygningene til Lerfossen Klædefabrik, som åpnet i 1868 og brukte vannkraften i Leirfossen (tidligere skrevet Lerfossen). Men allerede året etter gikk eieren konkurs, og fabrikken ble overtatt av et selskap som tok navnet Grorud Klædefabrik.[2] Fabrikken het senere Grorud Textilfabriker og deretter De Forenede Uldvarefabrikker.

Området nederst i parken var et sumpområde frem til 1970-årene, da Leirfossen og elven derfra ned til et stykke nedenfor Grorud stasjon ble lagt i rør.

Vannparken åpnet høsten 2004 og kostet ni millioner kroner. Hølaløkka var det første stedet der Alna ble gjenåpnet, som del av et større program for å gjenåpne elver og bekker i Oslo. Gjenåpning av Alna skal fremmes gjennom Alna miljøpark (ny kommunedelplan i arbeid per 2008).

Referanser

[rediger | rediger kilde]

Litteratur

[rediger | rediger kilde]