Sinsenparken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


Sinsenparken ved Lørenveien.

Sinsenparken er en park mellom Lørenveien og GjøvikbanenSinsen i Oslo. Oslo kommune bruker Sinsenparken også om et område ved Schouterrassen lenger syd på Sinsen.

Parken ved Lørenveien[rediger | rediger kilde]

Parken er avgrenset av Lørenveien i nordøst, Sinsen videregående skole og Sinsenparken barnehage i sørøst, noen anlegg for idrett og Gjøvikbanen i sørvest og Båhusveien i nordvest. Sinsenparken er 21,2 dekar stor, grunnen er eiet av kommunen og regulert til friområde.[1] Bydel Grünerløkka forvalter og drifter parken.[2]

Navnet Sinsenparken er brukt av Oslo kommune i Kommunedelplan torg og møteplasser.[3] I andre sammenhenger er navnet Sinsenjordet brukt.[4] Parken er også oppført som kulturminne i Riksantikvarens base Kulturminnesøk.[5]

I parken står det en bauta som minnesmerke over 24 Sinsen-beboere som falt under andre verdenskrig. Bautaen ble avduket i september 1949.[6]

Parken ved Schouterrassen[rediger | rediger kilde]

Sinsenparken brukes også om en ca. 6 dekar stor gressflate på et garasjetak mellom gatene Schouterrassen og Olaf Schous vei litt lenger sør enn Sinsenparken omtalt ovenfor. Området er avgrenset av 6 etasjers boligbebyggelse på tre kanter, i sørvest er det vidt utsyn over Oslofjorden. Det er et aktivitets- og rekreasjonsområde for nærmiljøet og brukes til frilek, ballspill, mosjon, hundelufting, solbading, grilling, sosiale sammenkomster og annen rekreasjon. Hele flaten er dekket av gress, og i den nordøstre del av parken finnes noen store trær.

For å sikre at området ikke skulle bli bebygget, tok foreningen Sinsenparken Vel (tidligere Aksjon Sinsenparken) initiativ til en reguleringsplan som ble utarbeidet av INBY og fremmet for Plan- og bygningsetaten.[7] Bakgrunnen var at kommunen i 1998 solgte garasjeanlegget og grunnen oppå til eieren av garasjeanlegget, og denne ville bebygge området. Sinsenparken Vel sa seg villig til, ved et positivt vedtak, å ta på seg ansvaret for detaljplanlegging, opparbeidelse og drift av området, mens bruken av arealet ville være for allmennheten. Etaten førte saken videre,[8] og bystyret vedtok regulering til fellesområde lek og opphold m.m. i oktober 2009.[9]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Grøntregistreringer. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 2009. Størrelse, eierskap m.m.: Velg excel-filen Grøntregistrering 14.05.2009 og bydel 2 arealnummer 23701 og 23702. Kart: Velg Grünerløkka. (besøkt 31. desember 2013)
  2. ^ Parker. Bymiljøetatens hjemmeside, 22. oktober 2013 (besøkt 31. desember 2013)
  3. ^ Plankart ytre by øst. Plan- og bygningsetaten, 2009 (besøkt 31. desember 2013)
  4. ^ Helge Magnus Iversen og Ove C. Sveen: Løren – Refstad – Sinsen. Lokalhistorie for bygda som ble by, Oslo 2007, side 59.
  5. ^ Sinseparken. Kulturminnesøk. Arkivert 1. januar 2014 hos Wayback Machine. (besøkt 31. desember 2013)
  6. ^ Iversen og Sveen 2007, side 46.
  7. ^ Ingen avklaring for Sinsenparken. Østkantavisa, 18. desember 2009 Arkivert 2. januar 2014 hos Wayback Machine. (besøkt 31. desember 2013)
  8. ^ Gnr 83/bnr 183,185/240/350, - Sinsenparken. Planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten, august 2007. Pdf, 16 sider (besøkt 31. desember 2013)
  9. ^ Forhandlinger i Oslo bystyres møte onsdag 21. oktober 2009, side 59. Pdf, 62 sider (besøkt 31. desember 2013)