Teglverksdammen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Teglverksdammen
LandNorges flagg Norge
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

40 dekar km²
31 dekar km²
9 dekar km²
OmrådeHasle
Opprettet2015
Kart
Teglverksdammen
59°55′23″N 10°47′46″Ø

Teglverksdammen er en park på Hasle i Oslo, åpnet i 2015, der Hovinbekken er gjenåpnet og danner to store dammer.

Navnet[rediger | rediger kilde]

Parken har navn etter Hovin teglverk, etablert i 1893 og drevet til 1967. Området der parken ligger har hatt uformelt navn Teglverkstomta, siden 1967 brukt til lager og deponi. Navnet Teglverksparken er også i bruk.[1]

Beliggenhet og omgivelser[rediger | rediger kilde]

Parken ligger mellom den sterkt trafikkerte Grenseveien i vest, kjøpesenteret Hasle Torg og boliger fra 2010-årene og en tennisbane og idrettshall i nordvest, Dronning Margretes vei i øst og i syd frittliggende boligblokker på Hovin sør. Parken ligger øst for Teglverket skole (åpnet 2015) og på begge sider av Teglverksdammen barnehage, som åpnet i 2016.

Hovinbekken fortsetter under Grenseveien og ligger igjen åpen i Tiedemannsparken, åpnet i 2013. Kommunen har planer om å åpne mer av Hovinbekken på Ensjø og videre til fjorden.

Vann- og avløpsetaten har gjort en stor sanering og opprydding på avløpsnettet langs Hovinbekken ovenfor parken, som en forutsetning for parkanlegget. På et lite inneklemt grøntområde ved Dronning Margretes vei er bekken lagt gjennom to nye dammer der sand og mudder kan bli liggende igjen og senere fraktet bort.

Den grønne ringen i Hovinbyen, et planlagt parkbelte, vil berøre Teglverksdammen i nordvest.[2]

Utforming av parken – bruk av vann[rediger | rediger kilde]

Gjenåpning av Hovinbekken og de to dammene, Teglverksdammen på 7 dekar midt i parken og Grensedammen på 1,5 dekar ved Grenseveien, er parkens sentrale tema. Parken skal være et spennende sted for skolebarna og barnehagebarna som holder til rett ved parken, blant annet i naturfagundervisning, og for de som ikke har så lett for å komme seg til Marka.

Bekken skal fungere sommer og vinter, både ved lav vannstand og ved flom, når den nye bekken har grodd til, opp til 700 liter per sekund. Normal vannstand er 100–150 liter per sekund. Det har vært nødvendig å bruke hydrologisk, naturfaglig, økologisk kompetanse og ulike ingeniørfag i prosjekteringen.

Vannet bidrar til å få frem variasjonen i ulikt vær og årstider, isformasjoner om vinteren og frodig, blomstrende kantvegetasjon i sommerhalvåret. Vannspeilene er etablert så høyt som mulig for at mange kan gå helt inntil vannet og at dammene og bekken sees fra omgivelsene. Slik blir speilingen av lys og farger fra himmelen ned på bakken utnyttet. Kantsonene er grunne, av hensyn til de som faller uti.

Dammene har også dype partier på rundt tre meter for å gi skjulesteder for fisk, hindre gjengroing og gi spenningen som ligger i det dype, ukjente mørket. Som del av en grønn korridor skal parken være sted der dyr, fugler, amfibier, insekter og planter kan etablere levedyktige bestander. I Hovinbekken er det en ambisjon å bygge opp en levedyktig bestand av ørret, og i parken er det laget små kulper og soner med gytegrus. Sommeren 2017 ble det fisket ørret i Teglverksdammen.[3]

I parken er det flere sedimentasjonsdammer, stryk som lufter vannet, grunne, sivbevokste bekkesoner som filtrer vannet og de to store dammene der leirpartikler kan falle ned og bli igjen. Langs tennishallene nordvest i parken går en rensebekk med stryk og rolige partier med mye siv, i løpet av noen år vil da være helt gjengrodd, noe som renser vannet. I Teglverksdammen holdes vannet tilbake i 10 til 50 timer.

Mange oppholdsplasser langs vannkanten gir kontakt med vannet, og tre små brygger, flere broer og tråkkeheller over dammene. Forskere anbefalte ikke å bade i dammen i 2017,[4] og kommunen frarådet bading i 2019.[5]

Enkelte steder i parken er det rester etter jernbanesporet som førte til teglverket. Det er planer om å gjøre spor og rester etter teglverket mer synlig.

Bjørbekk & Lindheim AS var landskapsarkitekter for anlegg av parken.

Bilder[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Bjørbekk & Lindheims blogg.
  2. ^ Prinsipplan med handlingsprogram for Den grønne ringen. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 2019, side 61. Besøkt 21.7.2019.
  3. ^ vårtoslo.no
  4. ^ Hovinbekken er renere om sommeren. forskning.no, 14. 8.2017. Besøkt 4.5.2019.
  5. ^ Teglverksdammen. Oslo Kommunes hjemmeside. Besøkt 4.5.2019.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Simen Gylseth: «Teglverksparken – gjenåpning av Hovinbekken». park & anlegg 4/2016, side 16–23.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]