Berserk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Berserker var ville krigere. Gerhard Munthes tegning av uværsslaget ved Hjørungavåg.

Berserk var et begrep i vikingtiden for en norrøn kriger som kunne «gå berserk». Berserkgang ville si å hisse seg opp til et slikt raseri og galskap at man blodtørstig angrep alt som rørte seg uten å være hemmet av tanker om egen eller andres sikkerhet. «Berserk» kunne også være en negativ betegnelse på en bråkmaker som ikke forholdt seg til lover og troskap. Fra medisinsk-historisk side er berserkene stort sett blitt rubrisert som psykopater.[1]

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Begrepet har to mulige opphav. I det gammelnorske berserkr (flertall berserkir), kan første ledd ber- bety 'bjørn', mens annet ledd -serkr betyr 'skjorte eller serk'. Betydningen er isåfall noe slikt som 'kriger i bjørneskinnsdrakt'. Dersom det første leddet tolkes som berr-, eller 'bar', vil betyningen bli 'en som har kastet av seg brynjen og slåss i bar skjorte' [2]

Besettelse[rediger | rediger kilde]

Odin var berserkenes egen gud som ga dem den sanseløse kraften. Runestein fra Gotland.

Noen forskere[hvem?] har antatt, ved å sammenligne med jegerkultur, at berserker mente at de var «besatt» av dyrets ånd, mottok dyrets styrke og villskap, og noen sagaer har antydet at berserker kunne bokstavelig anta dyrets form og kraft, som en slags mannbjørn. Besettelsen var en gudegave, og den øverste gud for krig og aggresjon var Odin som i tillegg var en sjamanisk gud. Berserkgang kunne da opptre spontant i kampens blodglød, hvor en mann ble så rasende og vill at han glemmer seg selv, tilsynelatende besatt[trenger referanse]

Men berserkgang kunne antagelig også være en bevisst tilstand hos en gruppe profesjonelle krigere som viet seg til Odin for motta hans gave, oðr – sanseløst raseri. De med en sådan gave trengte ikke brynjer ettersom verken jern eller ild bet på dem. Dyreskinnet var som den drakten Sigurd Fåvnesbane kledde seg i for å være usårbar for dragens gift.[3]

Rituelle krigerlaug[rediger | rediger kilde]

De profesjonelle krigerne, de utvalgte berserkene, var et innesluttet mannsforbund eller krigerlaug med initiasjonsriter. Fornaldersagaen om Rolf Krake har en sådan initiasjonsrite, hvor et udyr blir rituelt drept. Saxo Grammaticus, som gjenforteller historien, beskriver udyret som en bjørn.[4] Jegernes drikking av det felte dyrets blod og spising av dyrets hjerte er en tilsvarende symbolsk rite. Forskere i religionshistorie kan framlegge mange pekepinner på tilsvarende ritualer i mange kulturer. Ritualet og ekstasen er ikke særegent for førkristen norrøn kultur, men går tilbake til tidlige indoeuropeiske mannsforbund og har motstykker i det gamle Iran, Hellas og Roma.[5]

Eddadiktet Sigerdrivamål forteller om Sigurd Fåvnesbanes initiasjon. Odins valkyrie Sigerdriva, navnet betyr «den som driver fram seier», fyller et horn med mjød og lar Sigurd drikke, innvier ham til hans liv og gjerning, gir råd og undervisning, for mer enn kraft trenger han visdom, slik strofe fire i Sigerdrivamål slår fast:

Jeg hilser æser!
hilser åsynjer!
hilser den allgode jord!
Unn oss visdom
og evne til tale
og legehender i livet![6]

På samme måte som sjamanen eller volvens seid ble framkalt av ritualistiske sjanting eller messing, tromming og dansing for nå en tilstand av ukontrollerbar ekstase, menes det at berserkene før kampen gjorde det samme[trenger referanse]. De påkalte ytre krefter hinsides dem selv. Den romerske skribenten Tacitus har sin beskrivelse av germanernes religion fortalt hvordan de bærer seg ad når de går i kamp: De biter i skjoldene sine og synger til krigsguden Herkules, hvilket har blitt stående som selve arketypen av en berserk. Norrøne sjakkbrikker funnet på Hebridene viser dog en kriger som biter i skjoldet mens han løfter sverdet.

Ytre stimuli[rediger | rediger kilde]

Bronseplate funnet på Öland i Sverige fra germansk jernalder (såkalt vendeltid (550-793). Figuren til høyre er blitt tolket som en berserk.

Mjød eller øl hadde en kultisk og seremoniell betydning i den norrøne kulturen, både før og etter religionsskiftet. Viktige begivenheter fikk en guddommelig dimensjon med mjøden, drikken som Odin ofret for å skaffe, for i mjøden ligger paradoksalt nok visdommen. Mens den norrøne litteraturen bokstavelig renner over av rituell drikking av mjød finnes det derimot ingen referanser til andre stimulanser. At berserkene handlet under påvirkning av hvit eller rød fluesopp, har vært en hyppig hevdet og spektakulær teori. Den blir derimot betvilt fra medisinsk-historisk hold.[7]

I artikkelen Berserkene – hva gikk det av dem? til tidsskriftet for Den norske lægeforening[8] fastslås det at det var en svensk prest ved navn Samuel Ödmann som i 1784 lanserte teorien om at forklaringen på berserkgangen var inntak av rød fluesopp (Amanita muscaria). Dette er etter hvert blitt mer enn en populær oppfatning, og det blir gjerne fremmet som et faktum. Ödmann baserte sin hypotese på rapporter om sibirske sjamaner, uten at han selv hadde observasjoner av virkningen.[9] Hvit fluesopp (Amanita virosa) har også vært nevnt, hvilket i hvert fall må være misforstått, den betydelige dødeligheten tatt i betraktning. Ödmanns hypotese har blitt spredt vidt siden 1800-tallet til tross for at ingen samtidskilder nevner bruk av sopp eller noe tilsvarende i beskrivelsen av berserker.

Et britisk fjernsynsprogram i 2004 [hvilket?] testet muligheten for bruk av fluesopp og alkohol ved å la en frisk frivillig bruke våpen typisk for en viking, og deretter evaluerte hans utøvelse av de samme våpen under innflytelse av fluesopp og alkohol sammenlignet med ingen innflytelse. Eksperimentet viste at inntaket av fluesopp og alkohol reduserte sterkt hans mulighet for å slåss. Konklusjonen var, i stedet for å prøve samme prosedyre, denne gang uten alkohol, at berserkgang må ha vært psykologisk – i motsatt fall ville de ha vært for lette å drepe[trenger referanse].

I dag betraktes teorien om bruk av sopp som feilaktig og misforstått eller i beste fall som en spekulasjon som ikke kan bevises da hver opplevelse tar utgangspunkt i at folk er forskjellig, alle med en individuell opplevelse det ofte ikke eksisterer ord til å forklare andre medmennesker. Fra medisinsk hold nevnes det som et alternativ dissosiative psykologiske mekanismer som en mer sannsynlig forklaring enn inntak av fluesopp[trenger referanse]

En enklere forklaring tilegner berserkgangen til fylleraseri. Det er også mulig at berserkene arbeidet seg opp i deres beryktede raseri gjennom rene psykologiske prosesser, kanskje ved hjelp av opphissende ritualer og danser som nevnt over. I henhold til Saxo Grammaticus drakk de i alle fall mjød eller suttungsmjød, og kanskje også ulveblod. Det siste kan neppe ha vært tilgjengelig i enhver sammenheng[trenger referanse].

Norrøn litteratur[rediger | rediger kilde]

«Rolfs siste kamp» viser den danske sagnkongen Rolf Krake og Bodvar Bjarke som ifølge Gesta Danorum og Rolf Krakes saga kjempet i åndevesenet av en bjørn (eller i bjørneham) inntil han ble vekket av sin våpenbror Hjalte. Rolf og alle hans tolv krigere og berserker falt i kampen. Kongen ble drept av svogeren Hjarvard, en skånsk jarl.

Den tidligste kjente referanse til begrepet berserk er i Haraldskvadet (Haraldskvæði), et skaldekvad diktet av skalden Torbjørn Hornkløve på slutten av 800-tallet til ære for kong Harald Hårfagre, den første som regnes konge over Norge. Kvadet er blitt bevart av Snorre Sturlason i Heimskringla eller Sagaene om de norske kongene. I dette kvadet finnes det en gjeng med berserker i kong Haralds hær som slåss under hans banner i slaget ved Hafrsfjord. I kvadet benyttes det en kjenning hvor de blir beskrevet som Ulfheðnar (ulveskinn). Det gir en forbindelse mellom bjørn og ulv i norrøn krigerkultur og gir grunner til antagelsen at ordet berserk i seg selv har sin opprinnelse fra menn som bærer dyreskinnsklær.

Snorre Sturlasson nevner berserker også i Ynglingesagaen (kap 6):

Odin kunne gjøre det slik i slag at uvennene hans ble blinde eller døve eller fulle av redsel, og våpen beit ikke mer enn kjepper, men hans egne menn gikk brynjeløse og var gale som hunder og varger, de beit i skjoldene, var sterke som bjørner eller stuter; de drepte alle mennesker, og verken ild eller jern beit på dem; det heter berserkgang.

Berserker nevnes også i rikt antall andre sagaer og skaldekvad inkludert Rolf Krakes saga, og beskriver berserker som grådige barbarer som herjer, plyndrer og dreper vilt om seg.

I Egils saga er berserk nærmest en genetisk lidelse eller en tvilsom gave ettersom berserkgangen går i arv over minst tre generasjoner. Egils farfar heter Ulv, men blir kalt for Kveldulv ettersom han ble sur og innesluttet utover dagen og farlig om kvelden. Egils far, Skallagrim, er som faren ingen vakker mann, og begge blir beskrevet som bråe og voldelige menn i sagaen. En begår selvmord og den siste dreper sitt eget avkom. Voldsomhet og grusomhet er den tragedie som følger berserkene i de islandske sagaer.

Norrøne kongers forhold til berserker[rediger | rediger kilde]

Kong Harald Hårfagre benyttet berserker som en form for spydspiss i midten av hæren. Andre nordiske konger holdt berserker som en del av hæren som hirdmenn og noen ganger rangerte dem som tilsvarende kongelige livvakt. Det kan synes rimelig at disse krigere kun adopterte ritualene til berserkene eller benyttet navnet som et avskrekkingsmiddel. Ingen konge vil ønske ukontrollerbare sinnssyke med skarpe våpen i sin nærmeste omgang.

At berserker ikke nødvendigvis var positivt, iallfall i fredstid, kan man slutte seg til ut fra det faktum at i 1015 gjorde jarlen Eirik Håkonsson alle berserker fredløse i Norge. Den islandske loven Grágás gjorde også berserker lovløse. Ved år 1100 synes det som om at gjenger med berserker ikke lenger var en offisiell del av en hær.

Moderne begrepsbruk[rediger | rediger kilde]

«Berserk», fantasifull tegning av villmann i lendeklede av pels, fra Den Skandinavska Nordens Historia av Gustaf Henrik Mellin, utgitt 1850.

Begrepet berserk har i dag mening for enhver som slåss med uvøren galskap og uten hensyn til egen sikkerhet eller liv. Berserk ble benyttet under Vietnamkrigen og i litteratur eller filmer inspirert av krigen i Vietnam, eksempelvis Michael Herrs Dispatches og Oliver Stones Platoon. «Gå berserk» betydde i denne konteksten til en overdose av adrenalin i den menneskelige kroppen og hjernen som fikk en soldat til å slåss med en rasende fryktløshet. «Å gå berserk» kan generelt betegne en person som opptrer i galskap eller er ukontrollert og irrasjonell[trenger referanse].

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Høyersten, Jon Geir. «Berserkene - hva gikk det av dem?». Tidsskriftet til Den norske lægeforening. 2004 (124). Arkivert fra originalen . 
  2. ^ «Det Norske Akademis Ordbok». Besøkt 02.03.2020. 
  3. ^ Steinsland, Gro (2005): Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. Oslo: PAX, s. 179
  4. ^ Saxo Grammaticus (1975): Danmarks krønike (Gesta Danorum), København: Vinten, s. 154, 268–270.
  5. ^ Näsström, Britt-Mari (2001): Blot. Tro og offer i det førkristne Norden, Oslo: PAX, s. 118.
  6. ^ Steinsland, Gro (2005): Norrøn religion. Myter, riter, samfunn. Oslo: PAX, s. 302
  7. ^ Ramsbottom J. (1953): Mushrooms and toadstools. London: Collins, s. 204.
  8. ^ 2004; 124: 3247-50, se lenke nedenfor.
  9. ^ Ohlmarks Å. (1983): Fornnordiskt. Stockholm: Tidens förlag, s. 50, 136.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]