Initiasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Initiasjon i Cosa nostra involverer omertà.

Initiasjon (av verbet initiere) er en innvielse av rituell karakter som markerer overgang til en ny religiøs eller sosial status. Overgangen er ofte satt i sammenheng med antatt tilegnelse av viktige kunnskap, gjerne med tilhørende krav om hemmeligholdelse. Initiasjoner er vanlige i blant annet hemmelige selskaper.

I den antropologiske litteraturen settes initiasjoner i sammenheng med overgangsriter eller rites de passage, slik beskrevet av Arnold van Gennep med en tredelt struktur («død» fulgt av liminalitet, så etterfulgt av «fødsel»). Victor Turner har også fokusert på hvordan statusskifter finner sted i både tradisjonelle og moderne samfunn med sterk sosial iscenesettelse og høytidelig seremonielle bekreftelse av den nylig ervervede sosiale status.

Kilder[rediger | rediger kilde]